AND ULUSLARARASI DENETİM VE GÖZETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Adres Yenisahra Mahallesi Atalay Caddesi No:19 Ataşehir İSTANBUL
Telefon +90 (216) 550 20 80
Standart TS EN ISO/IEC 17020:2012 Dosya No AB-0147-M
Akreditasyon Tarihi 22.03.2012
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
1. Kaldırma ve İletme Makineleri
1.A.1. Vinç
-1.A.1.1. Gezer Köprülü Vinç
-1.A.1.2. Portal Vinç
-1.A.1.3. Monoray Vinç
-1.A.1.4. Mobil Vinç
-1.A.1.5. Kule Vinç
-1.A.1.6. Yükleyici Kren
-1.A.1.11. Döner Kollu Vinç
1.A.2. Caraskal
1.A.3. Platform
1.A.3.1. Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu
1.A.3.3. Asılı Erişim Donanımı
1.A.3.4. Sütunlu Çalışma Platformu
1.A.4. Taşıt Kaldırma Donanımı
1.A.7. Çektirme
1.A.7.1. Halatlı Çektirme
1.A.7.2. Zincirli Çektirme
1.A.8. Transpalet
1.A.9. İstif Makinesi
1.A.10. Forklift
1.A.11. Yürüyen Merdiven
1.A.12. Yürüyen Bant
1.A.19. İnşaat Asansörü
1.A. Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
2. Basınçlı Kaplar
2.A.2. Basınçlı Hava Tankı
2.A.3. Kompresör Hava Tankı
2.A.4. Hidrofor/Genleşme Tankı
2.A.6. Boyler/Akümülasyon Tankı
2.A. Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
3. Kazanlar
3.A.1. Buhar Kazanı
3.A.2. Kalorifer/Sıcak Su Kazanı
3.A.4. Kızgın Yağ Kazanı
3.A.6. Buharlı Pişirme Kazanı
3.A.7. Kızgın Su Kazanı
3.A. Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Gaz Yakan Cihazlar:

19.3. Kazan Dairesi ve lsı Merkezleri
19.A. Yerleşim Uygunluk Muayenesi T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) iç Tesisat Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Yapı İşleri İnşaat, Makine Ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ

TS 7363
5. Yangından Korunma Sistemleri;
5.A.1. Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri
5.A.2. Yangın Su Deposu
5.A.3. Yangın Pompa İstasyonu
5.A.4. Yangın Hidrant Sistemi
5.A.5. Yangın Dolap Sistemi
5.A. Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
6.A.1. Elektrik Tesisatı
6.A.1.1 Topraklama Tesisatı
6.A.1.3 Yıldırımdan Korunma Tesisatı
6.A.1.4 Artık/Kaçak Akım Ölçümü
6.A.1.5 Elektrik Panosu Görsel Kontrolü
6.A.1.6 Elektrik Panosu Fonksiyon Kontrolü
6.A.1.7. Termografik Muayene
6.A.1.9 Yalıtkanlık Ölçümleri
6.A.1.9.1 Yalıtım Direnci Ölçümü
6.A.1.12 Jeneratörler
A. Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar
Yönetmeliği

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

TS EN 62305-1, TS EN 62305-3
TS ISO 8528-1
7. Asansörler
7.A.1. Elektrik Tahrikli Asansörler
7.A.2. Hidrolik Tahrikli Asansörler
7.A. Periyodik Kontrol Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Build:1.8.2.0 Upd:21.05.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek