KALİTE SİSTEM MERKEZ LABORATUVARLARI A.Ş.
Adres Örnek Mah. Libadiye Cad. No.131-133 Ataşehir İSTANBUL
Telefon 0 216 445 27 27
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0598-T
Akreditasyon Tarihi 11.09.2012
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Kozmetikler Escherichia coli Aranması ISO 21150
Pseudomonas Aeruginosa Aranması ISO 22717
Staphylococcus Aureus Aranması ISO 22718
Candida Albicans Aranması ISO 18416
Maya ve Küf Sayımı ISO 16212
Aerobik Mezofilik Bakterilerin Tespiti ve Sayımı ISO 21149
Antimikrobiyal Koruyucu Etkinliğin Değerlendirilmesi ISO 11930
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Nicel Süspansiyon Deneyi
TS EN 1276
Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Nicel Süspansiyon Deneyi
TS EN 1650+A1
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Veterinerlik Alanı Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Nicel Süspansiyon Deneyi
TS EN 1656
Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Nicel Süspansiyon Deneyi
TS EN 1657
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler - Tıp Alanı Tıbbi Alanda Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Nicel Süspansiyon Deneyi
TS EN 13727+A2
Tıbbi Alanda Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Nicel Süspansiyon Deneyi
TS EN 13624
Su Klorür Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500- CI- B
Koliform Bakteri Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 B
Escherichia coli Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 H
Fekal Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Koloni Sayımı (22°C)
Koloni Sayımı (37°C)
TS EN ISO 6222
Deterjanlar ve Kişisel Temizlik Ürünleri Toplam Aktif Madde Tayini TS 518
Deterjanlar ve Kişisel Temizlik Ürünleri Anyonik Aktif Madde Tayini İşletme İçi Metot ML-13.01-002 Rev.4
(Modifiye edilen DMO R-09g )
Katyonik Aktif Madde Tayini İşletme İçi Metot ML-13.01-004 Rev.4
(Modifiye edilen DMO R-1.e )
pH Tayini TS 518
Yoğunluk Tayini TS 781 ISO 758
Yumuşatıcı pH Tayini TS 6365 EN 1262
Oksijen Bazlı Ağartıcı İçeren Deterjanlar Aktif Oksijen, Sodyumperborat,
Sodyumperkarbonat Tayini
İşletme İçi Metot ML-13.01-009 Rev.4
(Modifiye edilen DMO R-09.g)
Yağ Sökücü ve Temizleyici Serbest Alkali Tayini TS 13396
Tuvalet Temizleme Maddesi Toplam Asitlik (Hidroklorik Asit cinsinden) Tayini TS 13411
Toplam Asitlik (Fosforik Asit cinsinden) Tayini TS 13411
Sabun Klorür Tayini TS 54
Yağ Asitleri Tayini TS 54
Asit Sayısı Tayini TS 54
Yağ Asitleri Titr Derecesi Tayini TS 54
105 °C de Uçucu Maddeler Tayini TS 54
Sabunlaşmamış Maddelerin Tayini TS 54
Sabunlaşmamış Yağlı Maddelerin Tayini TS 54
Sabun ve Deterjanlar Gliserin Tayini TS ISO 1066
DMO R-05.l/13.05.2015
Biyosidal Ürünler Aktif İyot Tayini TS 7344
Aktif Klor Tayini TS 3464
Sodyum Hipoklorit Tayini TS 3464
Hidrojen Peroksit Tayini QATM 202B
Gluteraldehit Tayini Pharmaceutica Acta Helvetiae 69
Klorhekzidin Diglukonat Tayini
HPLC-UV/DAD Yöntemi
USP26 NF40
Benzalkonyum Klorür Tayini
HPLC-UV/DAD Yöntemi
İşletme İçi Metot ML-13.01-112 Rev.1
(Modifiye edilen Rapid Determination of Benzalkonium Chloride in a Cosmetic - Thermo Application Note)
Etil Alkol Tayini
GC Yöntemi
AOAC 983.13
Metil Alkol Tayini
GC Yöntemi
AOAC 983.13
İzopropil Alkol (2-propanol) Tayini
GC Yöntemi
AOAC 983.13
Alkol (Etanol) Tayini
Piknometre Yöntemi
AOAC 942.06
Benzalkonyum Klorür ( C8-C10-C12-C14-C16-C18 ) Tayini
LC-MS/MS Yöntemi
İşletme İçi Metot ML-13.01-119 Rev.0
(Modifiye edilen Siliker İtalya Method 004)
DiDesil DiMetil Amonyum Klorür ( C8-C10-C12 ) Tayini
LC-MS/MS Yöntemi
İşletme İçi Metot ML-13.01-119 Rev.0
(Modifiye edilen Siliker İtalya Method 004)
pH Tayini OECD Guideline For The Testing of Chemicals, 122 (26.07.13)
Biyosidal ve Kozmetik Ürünler Viskozite Tayini TS ISO 6388
Biyosidal ve Kozmetik Ürünler Yoğunluk Tayini OECD Guideline For The Testing of Chemicals, 109 (27.05.95)
Ayakkabı, Plastik Ayakkabı Bileşenlerinde Fitalatların Tayini
GC-MS Yöntemi
ISO/TS 16181
Ayakkkabı, Plastik Ayakkabı Bileşenlerinde Organik Kalay Bileşiklerinin Tayini
GC-MS Yöntemi
ISO/TS 16179
Deri Krom VI (Cr+6) İçeriğinin Kimyasal Olarak Belirlenmesi
Kolorimetrik Yöntem
UV-Visible Spektrofotometri Yöntemi
TS EN ISO 17075-1

Build:1.8.2.0 Upd:20.06.2022 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek