TCS ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adres Barbaros Mahallesi Kent Sk. Bovona Giyim Apt. No:8-10/1 Ataşehir İSTANBUL
Telefon 0 216 573 55 53
Standart TS EN ISO/IEC 17020:2012 Dosya No AB-0170-M
Akreditasyon Tarihi 13.08.2013
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Kaynaklı İmalat Kaynak prosedürlerinin değerlendirilmesi ve onayı EN ISO 15613, EN ISO 15614 serisi
EN ISO 15612, EN ISO 15607
EN ISO 15609, EN ISO 14555
ASME Sec IX, AD 2000 HP2/1
6.A.1 Elektrik Tesisatı
6.A.1.1. Topraklama Tesisatı
6.A Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
6.A.1 Elektrik Tesisatı
6.A.1.3. Yıldırımdan Korunma Tesisatı
6.A Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
TS EN 62305‐1,
TS EN 62305‐3
6.A.1 Elektrik Tesisatı
6.A.1.4. Artık/Kaçak Akım Ölçümü
6.A.1.5. Elektrik Panosu Görsel Kontrolü
6.A.1.7. Termografik Muayene
6.A Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
6.A.1 Elektrik Tesisatı
6.A.1.12. Jeneratör
6.A Periyodik Kontrol TS ISO 8528‐1
6.A.2. Katodik Koruma
6.A.2.1.Gömülü Metalik Tanklar ve İlgili Boru Sistemi
6.A Periyodik Kontrol TS EN 13509
TS EN 13636
7.Asansörler
7.A.1. Elektrik Tahrikli Asansörler
7.A.2. Hidrolik Tahrikli Asansörler
7.A. Periyodik Kontrol Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği
12.B Proses Sistemleri
12.B.1. Boru Hatları
12.B.2. Borulama
12.B. İmalat ve Montaj Süreci Muayenesi ASME B 31.1, ASME B 31.3,
ASME B 31.8, API 5L,
API 1104, EN 13480 serisi
1. Kaldırma ve İletme Makineleri
1.A.1. Vinç
1.A.1.1. Gezer Köprülü Vinç
1.A.1.2. Portal Vinç
1.A.1.3. Monoray Vinç
1.A.1.4. Mobil Vinç
1.A.1.5. Kule Vinç
1.A.1.6.Yükleyici Kren
1.A.1.10. Portal ve Ayaklı Vinç
1.A.1.11. Döner Kollu Vinç
1.A.2. Caraskal
1.A.3. Platform
1.A.3.1. Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu
1.A.3.3. Asılı Erişim Donanımı
1.A.3.4. Sütunlu Çalışma Platformu
1.A.4. Taşıt Kaldırma Donanımı
1.A.5. Servis Asansörü
1.A.6. Kriko
1.A.7. Çektirme
1.A.7.1. Halatlı Çektirme
1.A.7.2. Zincirli Çektirme
1.A.8. Transpalet
1.A.9. İstif Makinası
1.A.10. Forklift
1.A.11. Yürüyen Merdiven
1.A.12. Yürüyen Bant
1.A.14. Sabit İniş Mahalline Hizmet Veren Makine
1.A.14. Park Lifti
1.A.19. İnşaat Asansörü
Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
5. Yangından Korunma Sistemleri
5.A.1. Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri
5.A.2. Yangın Su Deposu
5.A.3. Yangın Pompa İstasyonu
5.A.4. Yangın Hidrant Sistemi
5.A.5. Yangın Dolap Sistemi
5.A.8. Köpüklü Söndürme Sistemleri
5.A.9. Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi
5.A.10 Algılama Alarm Sistemleri
5.A.11. Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri
5.A.12. CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri
5.A.13. Kuru / Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri
5.A.14 Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri
5.A.15 Duman Tahliye Sistemleri
5.A.16 Kaçış Yolu Basınçlandırma Sistemleri
Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Metal Yapılar İmalat ve Montaj Süreci Muayenesi AWS D1.1, AWS D1.5,
TS EN 1090-2, TS EN 1090-3
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği Ek IV kapsamındaki:
16. Taşıt Bakım Liftleri
17. Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar.
AT Tip İncelemesi
2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği Ek IX
Madde 13 (3) (b)
Madde 13 (4) (a)
2014/33/AB Asansör Yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Asansörler Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Modül B)

Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül G)

Asansörlerin Son Muayenesi
Ek IV-B


Ek VIIIEk V
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Basınçlı Ekipmanlar Modül A2 ‐ Rastgele Aralıklarla Denetlenmiş Basınçlı Ekipman Kontrolleriyle Birlikte İç Üretim Kontrolü
Module B ‐ AB Tip İncelemesi ‐ Üretim Tipi
Module B ‐ AB Tip İncelemesi ‐ Tasarım Tipi
Module C2 ‐ Rastgele Aralıklarla Denetlenmiş Basınçlı Ekipman Kontrolleriyle Birlikte İç Üretim Kontrolüne Dayanan Tipe Uygunluk
Module F ‐ Basınçlı Ekipman Doğrulamasına Dayanan Tipe Uygunluk
Module G ‐ Birim Doğrulamasına Dayanan Uygunluk
2014/68/AB Ek‐III Madde 2
2014/68/AB Ek‐III Madde 3.1
2014/68/AB Ek‐III Madde 3.2
2014/68/AB Ek‐III Madde 4
2014/68/AB Ek‐III Madde 9
2014/68/AB Ek‐III Madde 10
Basınçlı Ekipmanlar Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Onaylanması 2014/68/AB Ek-I Madde 3.1.2
2014/29/AB Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Basit Basınçlı Kaplar -AB-Tip incelemesi (Module B)
-DahiIi imalat denetimine tabi olarak tip uyumluluğu (Modül C)
-DahiIi imalat denetimi artı denetimli kap testine (Modül C1) tabi olarak tip uygunluğu
-Dahili imalat denetimi artı rastgele zaman aralıklarında gerçekleştirilen denetimli kap testine (Modül C2) tabi olarak tip uygunluğu
2014/29/AB Ek-II

Build:1.8.2.0 Upd:29.09.2022 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek