TCS ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adres Küçükbakkalköy Mah. Yanardağ Sok. No:9/11 D:1 Ataşehir İSTANBUL
Telefon 0 216 573 55 53
Standart TS EN ISO/IEC 17020:2012 Dosya No AB-0170-M
Akreditasyon Tarihi 13.08.2013
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Asansörler
- Elektrik Tahrikli Asansörler
- Hidrolik Tahrikli Asansörler
Periyodik Kontrol Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM:2015/24)
Basınçlı Kaplar
-Otoklav
-Hava Tankı
-Kompresör
-Hidrofor
Periyodik Muayene İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği GERİ ÇEKİLDİ
Kaynaklı İmalat
 
Kaynak prosedürlerinin değerlendirilmesi ve onayı
 
EN ISO 15613, EN ISO 15614 serisi
EN ISO 15612, EN ISO 15607
EN ISO 15609, EN ISO 14555
ASME Sec IX, AD 2000 HP2/1
 
Boru Hatları İmalat süreci kontrolü ASME B 31.1, ASME B 31.3,
ASME B 31.8, API 5L,
API 1104, EN 13480 serisi
Elektrik
-Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü
-Topraklama ölçümleri
-Paratoner kontrolleri


- Jeneratör
Periyodik Kontrol Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
​Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
TS EN 62305-1, TS EN 62305-3


TS EN 12601, TS EN ISO 8528-13
Yangın Tesisatı
-Sulu Söndürme sistemleri (Su depoları, yangın pompaları, Boru Tesisatı, Yangın Dolapları, Hidrant sistemi, Yağmurlama Sistemi)

-Sabit Söndürme Sistemleri (Köpüklü, Gazlı ve Kuru Tozlu )
Periyodik Kontroller İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması hakkında yönetmelik
EN 671-3
EN 12845

EN 12416-2+A1
TS 9811
TS EN 15004-1
GERİ ÇEKİLDİ
Taşınabilir Söndürme Cihazları Periyodik Kontroller İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
ISO/TS 11602-2
GERİ ÇEKİLDİ
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği Ek IV kapsamındaki:
16. Taşıt Bakım Liftleri
17. Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar.
 
AT Tip İncelemesi
 
2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği Ek IX
Madde 13 (3) b)
Madde 13 (4) a)
 
2014/33/AB Asansör Yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Asansörler Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Modül B)

Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül G)

Asansörlerin Son Muayenesi
Ek IV-B


Ek VIIIEk V
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Pressure Equipment Module A2 - Internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals
Module B - EU-Type examination - production type
Module B - EU-Type examination - design type
Module C2 - Conformity to type based on internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals
Module F - Conformity to type based on pressure equipment verification
Module G - Conformity based on unit verification
Annex III
2014/29/AB Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Basit Basınçlı Kaplar -AB-Tip incelemesi (Module B)
-DahiIi imalat denetimine tabi olarak tip uyumluluğu (Modül C)
-DahiIi imalat denetimi artı denetimli kap testine (Modül C1) tabi olarak tip uygunluğu
-Dahili imalat denetimi artı rastgele zaman aralıklarında gerçekleştirilen denetimli kap testine (Modül C2) tabi olarak tip uygunluğu
2014/29/AB Ek-II

Build:1.8.2.0 Upd:18.04.2019 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek