ÇEVREKENT Mühendislik Danışmanlık Laboratuar Hizmetleri Makine İnşaat Turizm Taahhüt Özel Eğitim Hizmetleri Elektronik Harita İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Adres Göksu Mahallesi Farabi Cad. B Blok No:8 BA ANTALYA
Telefon 0 242 321 42 08
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0615-T
Akreditasyon Tarihi 05.04.2013
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Su Göl ve Göletlerden Numune Alma TS ISO 5667-4
Su Su - Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma TS EN ISO 19458
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Su Amonyum / Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NH3 B
SM 4500-NH3 F
Su Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO2-B
Su Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO3-B
Su Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7887 B
Su Alüminyum Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 3500-Al B
Su Bakır (Cu) Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 3500-Cu C
Su Serbest Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Su Aktif Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Su Toplam Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Su Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
Su Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Su Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
TS EN ISO 7027-1
Su Koloni Sayımı TS EN ISO 6222
Su Escherichia coli Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Su Koliform Bakteri Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Su Pseudomonas aureginosa Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 16266
Su Legionella Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
ISO 11731
Su Clostridium perfringens Sayımı (Sporlular Dahil)
Membran Filtrasyon Tekniği
98/83/EC Direktifi
Su Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarının Aranması ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS 8020 EN 26461-2
Havuz Suyu Havuz Sularından Numune Alma "Yüzme Havuzlarının Tabii Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik" Madde 6
Havuz Suyu pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Havuz Suyu Amonyum / Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NH3 B
SM 4500-NH3 F
Havuz Suyu Nitrit Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO2-B
Havuz Suyu Nitrat Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO3-B
Havuz Suyu Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7887 B
Havuz Suyu Hidrojen Peroksit Tayini
Spektrofotometrik Metot
DIN 38409-H15
Havuz Suyu Alüminyum Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 3500-Al B
Havuz Suyu Siyanürik Asit Tayini
Spektrofotometrik Metot
İşletme İçi Metot (AT-05/Rev02)
(Water research, 18(3):277-280'den modifiye)
Havuz Suyu Bakır (Cu) Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 3500-Cu C
Havuz Suyu Serbest Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Havuz Suyu Bağlı Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Havuz Suyu Toplam Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Havuz Suyu Toplam Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
Havuz Suyu Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Havuz Suyu Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
TS EN ISO 7027-1
Havuz Suyu Biguanid (PHMB) Tayini
Spektrofotometrik Metot
İşletme İçi Metot (AT-06/Rev02)
(Talanta, 71:964-970'den modifiye)
Havuz Suyu Toplam Koloni Sayısı TS EN ISO 6222
Havuz Suyu Escherichia coli Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu Koliform Bakteri Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu Pseudomonas aureginosa Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 16266
Gıda Aerobik Koloni Sayımı
Dökme Plak Yöntemi
TS EN ISO 4833-1
Gıda Escherichia coli Sayımı
EMS Tekniği
ISO/ TS 16649-3
Gıda Escherichia coli Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
TS ISO 16649-2
Gıda Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı - (Staphylococcus aureus ve diğer türler)
Koloni Sayım Tekniği
TS 6582-1 EN ISO 6888-1
Gıda Salmonella spp. Aranması TS EN ISO 6579-1
Gıda Listeria monocytogenes Aranması TS EN ISO 11290-1
Gıda Bacillus cereus Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
TS EN ISO 7932
Gıda Escherichia coli O157 Aranması TS EN ISO 16654
Gıda Küf ve Maya Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 21527-1
ISO 21527-2
Gıda Koliform Bakteri Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 4832
Gıda Stafilokokal Enterotoksin Aranması
ELISA Test Kiti
EU-RL European Screening Method Ver.5
(RİDASCREEN Set Total Kit R 4105)
Gıda Vibrio spp. Aranması ISO 21872-1
Gıda Clostridium perfringens Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
TS EN ISO 7937
Gıda Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
BS ISO 15213
Gıda Enterobacteriaceae Aranması ve Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 21528-2
Gıda İşletmesinden Alınan
Çevresel Numuneler
Mikrobiyolojik Analiz için Numune Alma (swap) ISO 18593
Akustik Gürültü Çevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti TS 9315 ISO 1996-1
TS ISO 1996-2
Atıksu Atık Sulardan Numune Alma TS ISO 5667-10
Atıksu pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ B
Atıksu İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Atıksu Çözünmüş Oksijen Tayini
Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O G
Atıksu Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Atıksu Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Atıksu Serbest Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Atıksu Bağlı Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Atıksu Toplam Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Atıksu Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Atıksu Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Atıksu Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Kapalı Reflaks - Titrimetrik Metot
SM 5220 C
Atıksu Yağ ve Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 D
Atıksu Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
Respirometrik Metot
SM 5210 D
Atıksu Nitrit / Nitrit Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO2-B
Atıksu Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P B
SM 4500-P E
Atıksu Fekal Koliform Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 D
Atıksu Koliform Bakteri Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Deniz Suyu Deniz Sularından Numune Alma TS ISO 5667-9
Deniz Suyu pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ B
Deniz Suyu Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Deniz Suyu Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Deniz Suyu Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Deniz Suyu Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Deniz Suyu Nitrit / Nitrit Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO2-B
Deniz Suyu Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P B
SM 4500-P E
Deniz Suyu Çözünmüş Oksijen Tayini
Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O G
Deniz Suyu Parçalanabilir Organik Kirleticilerin Tayini
Respirometrik Metot
SM 5210 D
Deniz Suyu Yağ ve Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 D
Deniz Suyu Fekal Koliform Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 D
Deniz Suyu Fekal Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9230 C
İş Hijyeni
Gürültü
Kişilerin Maruz Kaldığı Gürültü Düzeyinin Ölçülmesi ve İşitme Kayıplarının Tespiti TS 2607 ISO 1999
İş Hijyeni
Gürültü
Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi TS EN ISO 9612
İş Hijyeni
Toz Ölçümü
Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Gravimetrik
HSE-MDHS 14/3
İş Hijyeni
Termal Konfor
Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi TS EN ISO 7730
İş Hijyeni
Termal Konfor
Sıcak Ortamlar için WBGT (Yaş-Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısı ve PMV -PPD indislerine göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi TS EN ISO 7243
TS EN ISO 7730
İş Hijyeni
Aydınlatma
İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü COHSR-928-1-IPG-039
İş Hijyeni
Dedektör Tüple Anlık Gaz Ölçümü
Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini
(Kükürt dioksit (SO2),Amonyak (NH3),Karbon monoksit (CO),
Hidrojen sülfür (H2S),Propan (C3H8),Karbon dioksit (CO2),
Formaldehit (CH2O),
Hidrojen klorür (HCl),
Ozon (O3),Sülfürik asit (H2SO4),
Asetik asit (CH3COOH),
Formik asit (HCOOH),
Pentan (C5H12),Hekzan (C6H14),
Benzen (C6H6),Toluen (C7H8),
Ksilen (C8H10), Aseton (C3H6O),
Klor (Cl2),Etanol (C2H6O),
Etilen (C2H4),Serbest klor (Cl2),
Heptan (C7H16),Hidrojen (H2),
Hidrojen Peroksit (H2O2),
İzopropil alkol (CH3CH(OH)CH3),
Metanol (CH4O),Oksijen (O2),
Fenol (C6H5OH),Propen (CHCH3))
Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm
ASTM D 4490-96

Build:1.8.2.0 Upd:16.02.2021 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek