ÇEVREKENT Mühendislik Danışmanlık Laboratuar Hizmetleri Makine İnşaat Turizm Taahhüt Özel Eğitim Hizmetleri Elektronik Harita İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Adres Göksu Mahallesi Farabi Cad. B Blok No:8 BA ANTALYA
Telefon 0 242 321 42 08
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0615-T
Akreditasyon Tarihi 05.04.2013
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Su Göl ve Göletlerden Numune Alma TS ISO 5667-4
Su Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma TS EN ISO 19458
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Su Amonyum / Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NH3 B
SM 4500-NH3 F
Su Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO2-B
Su Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO3-B
Su Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Su Alüminyum Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 3500-Al B
Su Bakır (Cu) Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 3500-Cu C
Su Serbest Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Su Aktif Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Su Toplam Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Su Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
Su Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Su Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
TS EN ISO 7027-1
Su Koloni Sayımı (22 °C ) TS EN ISO 6222
Su Koloni Sayımı (37°C) TS EN ISO 6222
Su Escherichia coli (E.coli) Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Su Koliform Bakteri Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Su Pseudomonas aureginosa Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 16266
Su Legionella Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
ISO 11731
Su Clostridium perfringens Sayımı (Sporlular Dahil)
Membran Filtrasyon Tekniği
98/83/EC Direktifi
Su Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarının Aranması ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS 8020 EN 26461-2
Havuz Suyu Havuz Sularından Numune Alma "Yüzme Havuzlarının Tabii Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik" Madde 6
Havuz Suyu pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Havuz Suyu Amonyum / Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NH3 B
SM 4500-NH3 F
Havuz Suyu Nitrit Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO2-B
Havuz Suyu Nitrat Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO3-B
Havuz Suyu Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Havuz Suyu Hidrojen Peroksit Tayini
Spektrofotometrik Metot
DIN 38409-H15
Havuz Suyu Alüminyum Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 3500-Al B
Havuz Suyu Siyanürik Asit Tayini
Spektrofotometrik Metot
İşletme İçi Metot (AT-05/Rev02)
(Water research, 18(3):277-280'den modifiye)
Havuz Suyu Bakır (Cu) Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 3500-Cu C
Havuz Suyu Serbest Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Havuz Suyu Bağlı Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Havuz Suyu Toplam Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Havuz Suyu Toplam Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
Havuz Suyu Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Havuz Suyu Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
TS EN ISO 7027-1
Havuz Suyu Biguanid (PHMB) Tayini
Spektrofotometrik Metot
İşletme İçi Metot (AT-06/Rev02)
(Talanta, 71:964-970'den modifiye)
Havuz Suyu Toplam Koloni Sayısı (37 °C) TS EN ISO 6222
Havuz Suyu Escherichia coli Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu Koliform Bakteri Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu Pseudomonas aureginosa Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 16266
Gıda Aerobik Koloni Sayımı
Dökme Plak Yöntemi
ISO 4833-1
Gıda Escherichia coli Sayımı
EMS Tekniği
ISO/ TS 16649-3
Gıda Escherichia coli Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
TS ISO 16649-2
Gıda Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı - (Staphylococcus aureus ve diğer türler)
Koloni Sayım Tekniği
TS 6582-1 EN ISO 6888-1
Gıda Salmonella spp. Aranması TS EN ISO 6579-1
Gıda Listeria monocytogenes Aranması TS EN ISO 11290-1
Gıda Bacillus cereus Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
TS EN ISO 7932
Gıda Escherichia coli O157 Aranması TS EN ISO 16654
Gıda Küf ve Maya Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 21527-1
ISO 21527-2
Gıda Koliform Bakteri Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 4832
Gıda Stafilokokal Enterotoksin Aranması
EU-RL European Screening Method Ver.5
(RİDASCREEN Set Total Kit R 4105)
Gıda Vibrio parahaemolyticus ,
Vibrio cholerae ,
Vibrio vulnificus Aranması
ISO 21872-1
Gıda Clostridium perfringens Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
TS EN ISO 7937
Gıda Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
TS ISO 15213
Gıda Enterobacteriaceae Aranması ve Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 21528-2
Gıda İşletmesinden Alınan
Çevresel Numuneler
Mikrobiyolojik Analiz için Numune Alma (swap) ISO 18593
Akustik Gürültü Çevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti TS ISO 1996-1
Atıksu Numune Alma Teknikleri TS ISO 5667-10
Atıksu pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ B
Atıksu İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Atıksu Çözünmüş Oksijen Tayini
Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O G
Atıksu Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Atıksu Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Atıksu Serbest Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Atıksu Bağlı Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Atıksu Toplam Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Atıksu Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Atıksu Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Atıksu Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Kapalı Reflaks - Titrimetrik Metot
SM 5220 C
Atıksu Yağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Gravimetrik Metod
SM 5520 D
Atıksu Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
Respirometrik Metot
SM 5210 D
Atıksu Nitrit / Nitrit Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO2-B
Atıksu Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P B
SM 4500-P E
Atıksu Fekal Koliform Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 D
Atıksu Koliform Bakteri Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Deniz Suyu Deniz Sularından Numune Alma TS ISO 5667-9
Deniz Suyu pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ B
Deniz Suyu Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Deniz Suyu Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Deniz Suyu Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Deniz Suyu Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Deniz Suyu Nitrit / Nitrit Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO2-B
Deniz Suyu Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P B
SM 4500-P E
Deniz Suyu Çözünmüş Oksijen Tayini
Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O G
Deniz Suyu Parçalanabilir Organik Kirleticilerin Tayini
Respirometrik Metot
SM 5210 D
Deniz Suyu Yağ ve Gres Tayini
Ön İşlem :Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Gravimetrik Metod
SM 5520 D
Deniz Suyu Fekal Koliform Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 D
Deniz Suyu Fekal Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9230 C
İş Hijyeni
Gürültü
Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi TS EN ISO 9612
İş Hijyeni
Toz Ölçümü
Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Gravimetrik
HSE-MDHS 14/3
İş Hijyeni
Termal Konfor
TermaL Çevrenin Ergonomisi- WBGT (Islak Ampul Küresel Sıcaklık ) Endeksi Kullanılarak Isı Stresinin Değerlendirilmesi TS EN ISO 7243
İş Hijyeni
Termal Konfor
Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi TS EN ISO 7730
İş Hijyeni
Aydınlatma
İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü COHSR-928-IPG-039
İş Hijyeni
Dedektör Tüple Anlık Gaz Ölçümü
Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini
(Kükürt dioksit (SO2),Amonyak (NH3),Karbon monoksit (CO),
Hidrojen sülfür (H2S),Propan (C3H8),Karbon dioksit (CO2),
Formaldehit (CH2O),
Hidrojen klorür (HCl),
Ozon (O3),Sülfürik asit (H2SO4),
Asetik asit (CH3COOH),
Formik asit (HCOOH),
Pentan (C5H12),Hekzan (C6H14),
Benzen (C6H6),Toluen (C7H8),
Ksilen (C8H10), Aseton (C3H6O),
Klor (Cl2),Etanol (C2H6O),
Etilen (C2H4),Serbest klor (Cl2),
Heptan (C7H16),Hidrojen (H2),
Hidrojen Peroksit (H2O2),
İzopropil alkol (CH3CH(OH)CH3),
Metanol (CH4O),Oksijen (O2),
Fenol (C6H5OH),Propen (CHCH3))
Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm
ASTM D 4490-96
Su İletkenlik
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Su Sertlik Tayini EDTA
Titrimetrik Metot
SM 2340 C
Su Çözünmüş Oksijen Tayini
Membran Elektrot Metodu
SM 4500 - O G
Su Biyolojij Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
Respirometrik Metot
SM 5210 D
Su Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Su Çökebilir Katı Madde Tayini
Hacimsel - Metot
SM 2540 F
Su Yağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm:Gravimetrik Metod
SM 5520 D
Su Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P E
Su Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500 - P B
SM 4500 - P E
Su Klorofil -a Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS 9092 ISO 10260
Su Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 5540 B
SM 5540 C
Su Demir (Fe) Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 3500 - Fe B
Su Kalsiyum (Ca) Tayini
​EDTA Titrimetrik Metot
SM 3500 - Ca B
Su Işık Geçirgenliği / Seki Diski Derinliği Tayini
Secchi Disk Metodu
TS EN ISO 7027 -2
Su Magnezyum (Mg) Tayini
Hesaplama Metodu
SM 3500- Mg B
Su Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667 - 6
Su Legionella Numune Alma '' Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik''
TS EN ISO 19458
Su Heterotrofik Koloni Sayımı
Dökme Plak Tekniği
SM 9215 B
Su Fekal Koliform Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 D
Su Fekal Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9230 C
Su Fekal Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899 - 2
Su Fekal Streptokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9230 C
Su Patojen Stafilakokların Tespiti ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
NFT90-412
Su Salmonell spp. Aranması TS EN ISO 19250
Su ( su sistemleri) Numune Alma
(su numunesi)
'' Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik''
TS EN ISO 19458
Su ( su sistemleri) Numune Alma
(swab numunesi)
'' Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik''
TS EN ISO 18593
Su ( su sistemleri) Legionellla Sayımı Swap Metodu
(Direk Plak Yöntemi)
ISO 11731
Su ( su sistemleri) Legionellla Sayımı
Mebran Filtrasyon Tekniği
ISO 11731
Havuz Suyu Legionellla Numune Alma '' Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik''
TS EN ISO 19458
Havuz Suyu Legionellla Sayımı
Mebran Filtrasyon Tekniği
ISO 11731
Gıda Laktik Asit Bakterilerin Sayımı
Koloni Sayımı Tekniği
ISO 15214
Gıda
Yem
Aerobik Koloni Sayımı
Yayma Plak Tekniği
ISO 4833 - 2
Gıda
Yem
Koliform Bakteri Sayımı
EMS Tekniği
ISO 4831
Gıda
Yem
Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı-(Staphhylococcus aureus ve diğer türler)
Koloni Sayım Tekniği
TS 6582 - 2 EN ISO 6888 - 2
Gıda
Yem
Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı-(Staphhylococcus aureus ve diğer türler)
EMS Tekniği
TS 6582 - 3 EN ISO 6888 - 3
Yem Aerobik Koloni Sayımı
Dökme Plak Tekniği
ISO 4833 - 1
Yem Koliform Bakteri Sayımı
Koloni Sayımı Tekniği
ISO 4832
Yem Salmonella spp. Aranması TS EN ISO 6579 - 1
Yoğurt Yoğurtta Karakteristlik Mikroorganizma Sayımı
Koloni Sayımı Tekniği
ISO 7889
Et ve Et Ürünleri Pseudomanas spp. Sayımı
Koloni Sayımı Tekniği
ISO 13720
Süt ve Süt Ürünleri
Toz Bebek Mamaları
Cronobacter spp. Aranması ISO 22964
Ekmek Rope Sporu Sayımı
EMS Tekniği
TS 5000
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler Aerobik Koloni Sayımı
Yayma Plak Tekniği
ISO 4833 - 2
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler Koliform Bakteri Sayımı
EMS Tekniği
ISO 4831
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler Aerobik Koloni Sayımı
Dökme Plak Tekniği
ISO 4833 - 1
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler Koliform Bakteri Sayımı
Koloni Sayımı Tekniği
ISO 4832
​Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler Salmonella spp. Aranması TS EN ISO 6579 - 1
​​Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı - (Staphylococcus aureus ve diğer türler)
EMS Tekniği
TS 6582 - 3 EN ISO 6888 - 3
​​Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler Küf ve Maya Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 21527 - 2
​​Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler Listeria Monocytogenes Aranması TS EN ISO 11290 - 1
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler Enterobacteriaceae Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 21528 - 2
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler Escherichia coli Sayımı
EMS Tekniği
ISO / TS 16649 - 3
Atık su Salmonella spp. Aranması TS EN ISO 19250
Atık su Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963 - 1
Atık Su Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks
Titrimetrik Metot
TS 2789
Atık su Toplam Çözünmüş Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 C
Atık Su Çökebilir Katı Madde Tayini
Hacimsel Metot
SM 2540 F
Atık Su Amonyum / Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500 - NH 3 B
SM 4500 - NH 3 F
Atık su Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Ön İşlem: Sublation Aparatı İle Ayırma
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 5540 B
SM 5540 C
Deniz Suyu Salmonella spp. Aranması TS EN ISO 19250
Deniz Suyu Fekal Koliform Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 D
Deniz Suyu Koliform Bakteri Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308 - 1
Deniz Suyu Escherichia coli Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308 - 1
Deniz Suyu Tuzluluk
Elektriksel İletkenlik Metodu
SM 2520 B
Deniz Suyu Klorofil -a Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS 9092 ISO 10260
Deniz Suyu Amonyum / Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500 - NH 3 B
SM 4500 - NH 3 F
Deniz Suyu Fosfat/ Fosfat Fosforu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 - P E
Deniz Suyu Işık Geçirgenliği / Seki Diski Derinliği Tayini
Secchi Disk Metodu
TS EN ISO 7027 - 2
Deniz Suyu Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Ön İşlem: Sublation Aparatı İle Ayırma
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 5540 B
SM 5540 C
Akustik Gürültü Çevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti TS ISO 1996 - 2

Build:1.8.2.0 Upd:14.07.2021 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek