CICERT BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Adres Soğanlık Yeni Mah. Fuatpaşa Sok. No. 12/10 Kartal İSTANBUL
Telefon 0 216 546 05 26
Standart TS EN ISO/IEC 17021-1:2015 Dosya No AB-0094-YS
Akreditasyon Tarihi 30.01.2013
TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
EA Kodu Açıklama
03 Gıda ürünleri, İçecekler ve tütün
04 Tekstil ve tekstil ürünleri
12 Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler
14 Kauçuk ve plastik ürünler
17 Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri
18 Makine ve teçhizat
19 Elektrikli ve optik teçhizat
22 Diğer ulaşım araçları
23 Sınıflandırılmamış diğer ürünlerin üretimi
25 Elektrik temini
26 Gaz temini
28 İnşaat
29 Toptan ve perakende ticaret ;Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar ve ev eşyalarının tamiri
30 Hotel ve restoranlar
31 Ulaşım, depolama ve İletişim
33 Bilgi teknolojisi
34 Mühendislik hizmetleri
35 Diğer hizmetler
36 Kamu yönetimi
37 Öğretim
39 Diğer sosyal hizmetler
TS EN ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
EA Kodu Açıklama
03 Gıda ürünleri, İçecekler ve tütün
12 Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler
14 Kauçuk ve plastik ürünler
17 Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri
18 Makine ve teçhizat
19 Elektrikli ve optik teçhizat
22 Diğer ulaşım araçları
23 Sınıflandırılmamış diğer ürünlerin üretimi
25 Elektrik temini
26 Gaz temini
28 İnşaat
29 Toptan ve perakende ticaret ;Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar ve ev eşyalarının tamiri
30 Hotel ve restoranlar
31 Ulaşım, depolama ve İletişim
33 Bilgi teknolojisi
34 Mühendislik hizmetleri
TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
EA Kodu Açıklama
12 Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler
14 Kauçuk ve plastik ürünler
18 Makine ve teçhizat
22 Diğer ulaşım araçları
25 Elektrik temini
26 Gaz temini
28 İnşaat
29 Toptan ve perakende ticaret ;Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar ve ev eşyalarının tamiri
31 Ulaşım, depolama ve İletişim
32 Finansal aracılık; Arsa ve emlakçılık ; kiralama
33 Bilgi teknolojisi
35 Diğer hizmetler
36 Kamu yönetimi
37 Öğretim
TS ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Verilerin Yönetimi için ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002 Standartlarına Yapılan Eklemeler
EA Kodu Açıklama
TS ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Verilerin Yönetim Sistemi
*TS EN ISO/IEC 27001: 2017 ( ISO/IEC 27001:2013) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
EA Kodu Açıklama
TS EN ISO/IEC 27001:2017 (ISO/IEC 27001:2013) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
*ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
EA Kodu Açıklama
A Hafif ve Orta Sanayi
B Ağır Sanayi
C Binalar
H Enerji Tedariki

Build:1.8.2.0 Upd:05.01.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek