DSİ ETÜT, PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Ve Toprak Laboratuvarı Şube Müdürlüğü
Adres DSİ Etlik Tesisleri ETLİK
Telefon 0312 342 3220
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Elektrot Metodu
TS 9748 EN 27888
Klorür, Nitrat/Nitrat Azotu, Sülfat Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 10304-1
Sodyum , Potasyum , Kalsiyum, Magnezyum Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 14911
Akarsuyun bir kesitinden alınan sediment (Rüsubat) TS ISO 4365

Build:1.8.2.0 Upd:12.01.2022 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek