DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Sanayi Cad. No:39 Bornova
Telefon 0232 435 51 00
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini TS EN 12390-6
Taze Beton Çökme (Slump) Deneyi TS EN 12350-2
Hava İçeriğinin Tayini-Basınç Metotları Deneyi TS EN 12350-7
Yoğunluk Tayini TS EN 12350-6
Agregalar Agregaların Yığın Yoğunluğunun (Birim Hacim Ağırlık) ve Boşluk Oranı Tayini ASTM C29
İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 128
Agregadaki Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Oranı ASTM C142 / C142M
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
Agregada Toplam Rutubet Tayini Deneyi (Kurutma Yoluyla) ASTM C 566
Mineral Agregada 75 μm (No 200) Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
Beton Agregalarında Los Angeles Cihazı ile Aşınmaya Dayanıklılık ve Aşınma Oranı Tayini ASTM C131 / C131M
Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat İle Birlikte Kullanılacak Agregaların Kalıcılığı ASTM C 88
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9
Organik Madde Tayini ASTM C 40
Doğal Taşlar Görünür Yoğunluk Tayini TS EN 1936
Açık Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Gerçek Yoğunluk Tayini (Piknometre) TS EN 1936
Toplam Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini TS EN 1926
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini TS EN 13755
Betonarme Donatı Çeliği Kütle Tayini TS 708 Madde 7.3.2
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 20kN-600 kN) TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonraki Yüzde Uzamanın Tayini TS EN ISO 6892-1
Bina İnşaatı - Derz Sızdırmazlık Malzemeleri - (PVC Plastik Su Tutucu Contalar) Görünüş Muayenesi TS 3078:2007
Madde 5.2.2
Kesit Muayenesi TS 3078:2007
Madde 5.2.3
Kenarların Doğruluğunun Muayenesi TS 3078:2007
Madde 5.2.4
Katlama Muayenesi TS 3078:2007
Madde 5.2.5
Boyut Muayenesi TS 3078:2007
Madde 5.2.6
Çekme Dayanımı ve Uzama Oranı
(Maksimum 30kN)
TS 3078:2007
Madde 5.3.1
Sertlik Deneyi TS 3078:2007
Madde 5.3.2
Birim Hacim Kütlesi Deneyi TS 3078:2007
Madde 5.3.3
Kütlece Su Emme Deneyi TS 3078:2007
Madde 5.3.4
Kül Tayini TS 3078:2007
Madde 5.3.6
Yaşlandırma Sonrası Çekme Dayanımı ve Uzama Oranı TS 3078:2007
Madde 5.3.1 ve 5.3.5
Yaşlandırma Sonunda Sertlik Deneyi TS 3078:2007
Madde 5.3.5 ve 5.3.2
Plastik, Lastik Ve Kauçuk Levhalar, Su Yalıtımı İçin Esnek Levhalar Kalınlığın Tayini TS EN 1849-2 Madde 5
Birim Alan Kütlesinin Tayini TS EN 1849-2 Madde 6
Düşük Sıcaklıkta Katlanabilirliğin Tayini TS EN 495-5
Su Yalıtım Örtüleri Su Geçirmezliği Tayini TS EN 1928( Metot B)
Çekme Özelliklerinin Tayini (Max:30 kN) TS EN 12311-2 (Metot B)
Madde 3.2 ve Madde 3.4
Birleşim Yerlerinin Ayrılmaya Karşı Direncinin Tayini (Plastik/Kauçuk Esaslı Örtüler) TS EN 12316-2
Birleşim Yerlerinin Kayma Direncinin Tayini (Plastik/Kauçuk Esaslı Örtüler) TS EN 12317-2
Plastik, Lastik, Kauçuk Malzemeler ve İlgili Ürünler Yırtılma Mukavemeti Tayini - Bölüm 1: Şerit,
Açık Ve Ay Şeklinde Deney Parçalar İle
TS 4698 ISO 34-1 Metot B
İşlem A
Çekme Özelliklerinin Tayini
(Max: 30 kN)
TS EN ISO 527-1
TS EN ISO 527-2
TS EN ISO 527-3
Plastikler, Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları, Plastik Boru Sistemleri Boyutların Tayini TS EN ISO 3126
Çekme Özelliklerinin Tayini (Max: 30 kN) TS EN ISO 6259-1
TS EN ISO 6259-3
Pigment veya Karbon Siyahı Dağılımı Derecesinin Değerlendirilmesi TS ISO 18553
Oksidasyon İndüksiyon Süresi (OIT) Tayini TS EN ISO 11357-1
TS EN ISO 11357-6
Kalsinasyon ve Piroliz ile Karbon Siyahı Tayini TS ISO 6964
Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) Tayini TS EN ISO 1133-1 (Metot A)
Yoğunluk Tayini TS EN ISO 1183-1 (Metot A)
Uçucu Madde Muhtevası TS EN 12099
İç Basınca Direncin Tayini
(Max d: 710 mm)
TS EN ISO 1167-1
TS EN ISO 1167-2
Cam Elyaf Takviyeli Termoset Plastik (GRP) Boru ve Ekleme Parçaları Görünür Başlangıç Boyca Çekme Mukavemetinin Tayini
(Max:30kN)
TS ISO 8513 (Metot A)
Madde 2.2
Görünür Başlangıç Boyca Toplam Uzamanın Tayini TS ISO 8513 (Metot A) Madde 2.6
Görünür Başlangıç Çevresel Çekme Mukavemetinin Tayini TS ISO 8521 Metot D
Başlangıç Spesifik Halka Rijitliğinin Tayini
(Max d=4.000mm)
TS ISO 7685 (Metot B)
Görünür Başlangıç Halka Deformasyonuna Dayanımın İspatlanması (Max=100kN) TS ISO 10466
Geosentetikler (Geomembran ve Geotekstil) Kalınlık Tayini TS EN ISO 9863-1 Madde 7.2.1
(Metot A)
Birim Alan Kütlesinin Tayini TS EN ISO 9864
Genişliğin Tamamını Kapsayan Çekme Testi TS EN ISO 10319
Dinamik Delme Deneyi (Konik Delici Düşürme Deneyi) TS EN ISO 13433
Statik Delme Deneyi (CBR-Deneyi) TS EN ISO 12236
Birim Alan Kütlesinin Tayini TS EN 14196
Soyulma Mukavemeti Tayini ASTM D6496
Zeminler Şişme Yüzdesinin Tayini TS 1900-2 / T1
Şişme Basıncının Tayini TS 1900-2 / T1
İğne Deliği Deneyi TS 1900-2 / T1
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Doğrusal Ölçüm
Yöntemi)
TS EN ISO 17892-2
Dağılma Deneyi TS 1900-2 / T1
Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi TS 1900-2 / T1
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Sıvıya Daldırma Yöntemi) TS EN ISO 17892-2
Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) TS 1900-1
Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak) TS 1900-1
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) TS 1900-1
Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması TS 1900-1
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Hidrometre Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Kademeli Yükleme Yoluyla Odometre Deneyi
(Karekök Zaman Yöntemi)
TS EN ISO 17892-5
Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Tayini TS 1900-2
Çifte Hidrometre Deneyi ASTM D4221
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
TS 8108
İletkenlik Tayini
Elektrot Metodu
TS 9748 EN 27888
Serbest CO2 Tayini
Titrimetrik Metod
STMD 4500 CO2 -C
Asidite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2310 B
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Bulanıklık Tayini
Nefolometrik Metot
SM 2130 B
Sertlik Tayini Hesaplama Metodu SM 2340 B
Florür, Klorür, Nitrat/Nitrat Azotu, Nitrit/Nitrit Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 10304-1
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 14911
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yüksek Enerjili Işınla Yakma Metodu
TS 8195 EN 1484
Renk Tayini
Spektrometrik Metod
TS EN ISO 7887 B
Alüminyum (Al), Arsenik (As), Antimon (Sb), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni) Tayini
ICP-MS Metodu
EPA 200.8

Build:1.8.2.0 Upd:12.01.2022 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek