DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Sanayi Cad. No:39 Bornova
Telefon 0232 435 51 00
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton (Küp) Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Sertleşmiş Beton (Silindir) Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Sertleşmiş Beton Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini TS EN 12390-6
Agregalar Agregaların Yığın Yoğunluğunun (Birim Hacim Ağırlık) ve Boşluk Oranı Tayini ASTM C29
İri Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini ASTM C 128
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
Mineral Agregada 0,075 mm Göz Açıklıklı Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini ASTM C131 / C131M
Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat İle Birlikte Kullanılacak Agregaların Kalıcılığı ASTM C 88
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9
Doğal Taşlar Görünür Yoğunluk Tayini TS EN 1936
Açık Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Gerçek Yoğunluk Tayini (Yöntem A Piknometre) TS EN 1936
Toplam Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini TS EN 1926
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini TS EN 13755
Betonarme Donatı Çeliği Birim Uzunluk Kütlesi Tayini TS 708 Madde 7.3.2
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 20kN-600 kN) TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonrası Yüzde Uzamanın Tayini TS EN ISO 6892-1
Kenarların Doğruluğunun Muayenesi TS 3078:2007
Madde 5.2.4
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Katlama Muayenesi TS 3078:2007
Madde 5.2.5
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Boyut Muayenesi TS 3078:2007
Madde 5.2.6
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Çekme Dayanımı ve Uzama Oranı
(Mak: 30kN)
TS 3078:2007
Madde 5.3.1
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Sertlik Deneyi TS 3078:2007
Madde 5.3.2
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Birim Hacim Kütlesi Deneyi TS 3078:2007
Madde 5.3.3
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir..
Kütlece Su Emme Deneyi TS 3078:2007
Madde 5.3.4
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Yaşlandırma Sonrası Çekme Dayanımı ve Uzama Oranı TS 3078:2007
Madde 5.3.5 ve 5.3.1
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Yaşlandırma Sonunda Sertlik Deneyi TS 3078:2007
Madde 5.3.5 ve 5.3.2
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Kül Tayini TS 3078:2007
Madde 5.3.6
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Plastik, Lastik Ve Kauçuk Levhalar, Su Yalıtımı İçin Esnek Levhalar Kalınlığın Tayini TS EN 1849-2 Madde 5
Birim Alan Kütlesinin Tayini TS EN 1849-2 Madde 6
Düşük Sıcaklıkta Katlanabilirliğin Tayini TS EN 495-5
Su Geçirmezliği Tayini TS EN 1928 (Metot B)
Çekme Özelliklerinin Tayini (Max:30 kN) TS EN 12311-2 (Metot B)
Plastik, Lastik, Kauçuk Malzemeler ve İlgili Ürünler Yırtılma Mukavemetinin Belirlenmesi- Bölüm 1:Pantolon, açı ve hilal test parçaları TS ISO 34-1 (Metot B İşlem A)
Çekme Özelliklerinin Tayini
(Max: 30 kN)
TS EN ISO 527-1
TS EN ISO 527-2
TS EN ISO 527-3
Plastikler, Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları, Plastik Boru Sistemleri Boyutların Tayini TS EN ISO 3126
Çekme Özelliklerinin Tayini (Max: 30 kN) TS EN ISO 6259-1
TS EN ISO 6259-3
Pigment veya Karbon Siyahı Dağılımı Derecesinin Değerlendirilmesi TS ISO 18553
Oksidasyon İndüksiyon Süresi (OIT) Tayini TS EN ISO 11357-1
TS EN ISO 11357-6
Kalsinasyon ve Piroliz ile Karbon Siyahı Tayini TS ISO 6964 (Metot A)
Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) Tayini TS EN ISO 1133-1 (Metot A)
Yoğunluk Tayini TS EN ISO 1183-1 (Metot A)
Uçucu Madde Muhtevası Tayini TS EN 12099
İç Basınca Direncin Tayini
(Max d: 710 mm)
TS EN ISO 1167-1
TS EN ISO 1167-2
Geosentetikler (Geomembran ve Geotekstil) Belirtilen Basınçlarda Kalınlık Tayini TS EN ISO 9863-1 (Metot A)
Birim Alan Kütlesinin Tayini TS EN ISO 9864
Genişliğin Tamamını Kapsayan Çekme Deneyi TS EN ISO 10319
Dinamik Delme Deneyi (Konik Delici Düşürme Deneyi) TS EN ISO 13433
Statik Delme Deneyi (CBR-Deneyi) TS EN ISO 12236
Zeminler Şişme Yüzdesinin Tayini TS 1900-2 / T1
Şişme Basıncının Tayini TS 1900-2 / T1
İğne Deliği Deneyi TS 1900-2 / T1
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Doğrusal Ölçüm
Yöntemi)
TS EN ISO 17892-2
Dağılma Deneyi TS 1900-2 / T1
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Sıvıya Daldırma Yöntemi) TS EN ISO 17892-2
Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) TS EN ISO 17892-12
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) TS EN ISO 17892-12
Plastik Limitin Tayini TS EN ISO 17892-12
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Hidrometre Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Tek Yönlü Konsolidasyon
Özelliklerinin Tayini (Karakök
Zaman Yöntemi)
TS EN ISO 17892-5
Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Tayini TS EN ISO 17892-7
Çifte Hidrometre Deneyi ASTM D4221
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
TS 8108
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Sertlik Tayini
Hesaplama Metodu
SM 2340 B
Florür, Klorür, Nitrat, Ortofosfat, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Sülfat Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 14911
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yükseltgenme Metodu
TS 8195 EN 1484
Renk (RES) Tayini
Spektrofometrik Metod
TS EN ISO 7887 B
Mangan (Mn), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Alüminyum (Al), Kadmiyum (Cd), Bakır (Cu), Nikel (Ni), Antimon (Sb), Arsenik (As) Tayini
Ölçüm: ICP-MS Metodu
EPA 200.8

Build:1.8.2.0 Upd:04.07.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek