DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Anıt Alanı Meram
Telefon 0332 322 01 91
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2012 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3 ASKIDA
Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini TS EN 12390-6 ASKIDA
Taze Beton Çökme (Slump) Deneyi TS EN 12350-2 ASKIDA
Hava İçeriğinin Tayini-Basınç Yöntemleri TS EN 12350-7 ASKIDA
Yoğunluk Tayini TS EN 12350-6 ASKIDA
Agregalar İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 127 ASKIDA
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 128 ASKIDA
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M ASKIDA
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9 ASKIDA
Mineral Agregada 75 μm (No 200) Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117 ASKIDA
Agregaların Yığın Yoğunluğunun (Birim Hacim Ağırlık) ve Boşluk Oranı Tayini ASTM C29 / C29 M ASKIDA
Agregadaki Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Oranı ASTM C142 / C142M ASKIDA
Beton Agregalarında Los Angeles Cihazı ile Aşınmaya Dayanıklılık ve Aşınma Oranı Tayini
ASTM C131 / C131M ASKIDA
Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat İle Birlikte Kullanılacak Agregaların Kalıcılığı ASTM C 88 ASKIDA
Agregada Toplam Rutubet Tayini (Kurutma Yoluyla) ASTM C 566 ASKIDA
Betonarme Donatı Çeliği Kütle Tayini TS 708 ASKIDA
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 20kN-600 kN)
TS EN ISO 6892-1 ASKIDA
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini
TS EN ISO 6892-1 ASKIDA
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonraki Yüzde Uzamanın Tayini
TS EN ISO 6892-1 ASKIDA
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1 ASKIDA
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3 ASKIDA
Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini
(Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak)
TS 1900-1 ASKIDA
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 G/30° Koni Kullanılarak) TS 1900-1 ASKIDA
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini
(Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm)
TS 1900-1 ASKIDA
Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması
TS 1900-1 ASKIDA
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi
(Hidrometre Yöntemi)
TS EN ISO 17892-4 ASKIDA
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi)
TS EN ISO 17892-4
ASKIDA
İğne Deliği Deneyi TS 1900-2/T1 ASKIDA
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji)
TS 1900-1 ASKIDA
Dağılma Deneyi TS 1900-2/T1 ASKIDA
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Renk Tayini
Spektrometrik Metod
TS EN ISO 7887 B ASKIDA
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
UV ışınları ile ışınlama metodu
TS 8195 EN 1484 ASKIDA
Sertlik Tayini Hesaplama Metodu SM 2340 B ASKIDA
İletkenlik Tayini
Elektrot Metodu
TS 9748 EN 27888
Krom (VI) Tayini Spekrometrik Metod SM 3500-Cr B ASKIDA
Bromat Tayini
Kromotografi Metodu
TS EN ISO 15061 ASKIDA
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872 ASKIDA
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1 ASKIDA
Bulanıklık Tayini
Nefolometrik Metot
SM 2130 B
Florür, Klorür, Nitrat/Nitrat Azotu, Nitrit/Nitrit Azotu
Fosfat/Fosfat Fosforu Sülfat Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 10304-1 ASKIDA
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Amonyum/
Amonyum Azotu Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 14911 ASKIDA

Build:1.8.2.0 Upd:05.02.2020 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek