DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Anıt Alanı Meram
Telefon 0332 322 01 91
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton (Küp) Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Sertleşmiş Beton (Silindir) Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Agregalar İri Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini ASTM C 128
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9
Mineral Agregada 0,075 mm Göz Açıklıklı Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini ASTM C131 / C131M
Betonarme Donatı Çeliği Kütle Tayini TS 708
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında En az 20kN - En fazla 600kN) TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonrası Yüzde Uzamanın Tayini TS EN ISO 6892-1
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 G/30° Koni Kullanılarak) TS EN ISO 17892-12
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini
(Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm)
TS EN ISO 17892-12
Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması TS EN ISO 17892-12
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi
(Hidrometre Yöntemi)
TS EN ISO 17892-4
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
İğne Deliği Deneyi TS 1900-2/T1
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Dağılma Deneyi TS 1900-2/T1
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Renk Tayini
Spektrometrik Metod
TS EN ISO 7887 B
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yükseltgenme Metodu
TS 8195 EN 1484
Sertlik Tayini
Hesaplama Metodu
SM 2340 B
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Krom (VI) Tayini
Spekrometrik Metot
SM 3500-Cr B
Bromat Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 15061
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu,
Fosfat/Fosfat Fosforu ve Sülfat Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
Sodyum, Potasyum, Amonyum/Amonyum Azotu, Kalsiyum, Magnezyum Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 14911

Build:1.8.2.0 Upd:04.07.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek