DSİ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Eskişehir Yolu 8. Km.
Telefon 0312 219 77 00
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Basınç Altında Su İşleme Derinliği Tayini TS EN 12390-8
Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini TS EN 12390-6
Taze Beton Çökme (Slump) Deneyi TS EN 12350-2
Hava İçeriğinn Tayini - Basınç Yöntemleri TS EN 12350-7
Yoğunluk Tayini TS EN 12350-6
Agregalar İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 127
Agregaların Yığın Yoğunluğunun (Birim Hacim Ağırlık) ve Boşluk Oranı Tayini ASTM C29 / C29 M
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 128
Mineral Agregada 0,075 mm Göz Açıklıklı Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
Agregadaki Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Oranı ASTM C142 / C142M
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncinin Tayini ASTM C131 / C131M
Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat İle Birlikte Kullanılacak Agregaların Kalıcılığı ASTM C 88
Agregada Toplam Rutubet Tayini (Kurutma Yoluyla) ASTM C 566
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi -
Metilen Mavisi Deneyi
TS EN 933-9
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak) TS 1900-1
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) TS 1900-1
Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması TS 1900-1
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini
(80 G/30° Koni Kullanılarak)
TS 1900-1
İğne Deliği Deneyi TS 1900-2/T1
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Dağılma Deneyi TS 1900-2/T1
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Florür, Klorür,Nitrat/ Nitrat Azotu, Nitrit/Nitrit Azotu, Fosfat/ Fosfat Fosforu, Sülfat Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 10304-1
Kimyasal Oksijen ihtiyacı (KOİ)
Açık Reflaks-Titrimetrik Metod
SM 5220 B
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Amonyum/ Amonyum Azotu Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 14911
Atıksu Kimyasal Oksijen ihtiyacı (KOİ)
Açık Reflaks-Titrimetrik Metod
SM 5220 B

Build:1.8.2.0 Upd:12.01.2022 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek