DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Orgeneral Demircioğlu Caddesi
Telefon 0442 234 1736
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton (Küp) Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Betonarme Donatı Çeliği Kütle Tayini TS 708
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 20kN-600 kN) TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonraki Yüzde Uzamanın Tayini TS EN ISO 6892-1
Agregalar Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini ASTM C131 / C131M
Doğal Taşlar Gerçek Yoğunluk Tayini (Yöntem A Piknometre) TS EN 1936
Toplam Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Görünür Yoğunluk Tayini TS EN 1936
Açık Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini TS EN 13755
Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini TS EN 1926
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Su Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Alkanite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Sertlik Tayini
Hesaplama Metodu
SM 2340 B
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7887 B
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metodu
TS 9748 EN 27888
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu ve Sülfat Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 14911

Build:1.8.2.0 Upd:04.07.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek