DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:140
Telefon 0424 238 6911
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2012 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Taze Beton Çökme (Slump) Deneyi TS EN 12350-2
Hava İçeriğinin Tayini-Basınç Yöntemleri TS EN 12350-7
Yoğunluk Tayini TS EN 12350-6
Agregalar İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 128
Agregadaki Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Oranı ASTM C142 / C142M
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat İle Birlikte Kullanılacak Agregaların Kalıcılığı ASTM C 88
Mineral Agregada 75 μm (No 200) Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
Agregada Toplam Rutubet Tayini (Kurutma Yoluyla) ASTM C 566
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi -
Metilen Mavisi Deneyi
TS EN 933-9
Beton Agregalarında Los Angeles Cihazı ile Aşınmaya Dayanıklılık ve Aşınma Oranı Tayini ASTM C131 / C131M
Doğal Taşlar Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini TS EN 1926
Açık Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Görünür Yoğunluk Tayini TS EN 1936
Gerçek Yoğunluk Tayini (Piknometre) TS EN 1936
Toplam Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini TS EN 13755
Kaynar Suda Su Emme Deneyi TS 699
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi (Etüvde Kurutma Yöntemi) TS EN ISO 17892-1
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) TS 1900-1
Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak) TS 1900-1
Şişme Yüzdesinin Tayini TS 1900-2/T1
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz ile Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) TS 1900-1
Şişme Basıncının Tayini TS 1900-2/T1
Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması TS 1900-1
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Escherichia coli Sayımı ve Koliform Bakterilerin Sayımı
En Muhtemel Sayı Tekniği
TS EN ISO 9308-2
İletkenlik Tayini
Elektrot Metot
TS 9748 EN 27888
Fekal Enterokokların Sayımı
En Muhtemel Sayı Tekniği
SM 9230-D
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Florür, Klorür, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu ve Sülfat Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 10304‑1
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 14911

Build:1.8.2.0 Upd:05.02.2020 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek