DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Barış Mah. Halide Edip Adıvar Cad.
Telefon 0242 331 1616
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Agregalar İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 128
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
Beton Agregalarında Los Angeles Cihazı ile Aşınmaya Dayanıklılık ve Aşınma Oranı Tayini ASTM C131 / C131M
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9
Betonarme Donatı Çeliği Kütle Tayini TS 708
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 20kN-600 kN) TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonraki Yüzde Uzamanın Tayini TS EN ISO 6892-1
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80
g/30° Koni Kullanılarak)
TS 1900-1
Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Yarı
Logaritmik Grafik Kullanılarak)
TS 1900-1
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini (Tek
Nokta Yöntemi İle Ölçüm)
TS 1900-1
Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin
Bulunması
TS 1900-1
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su
İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık
Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji)
TS 1900-1
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
İğne Deliği Deneyi TS 1900-2/T1
Dağılma Deneyi TS 1900-2/T1
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Elektrot Metot
TS 9748 EN 27888
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Florür, Klorür, Nitrat, Fosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 10304-1
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum,
Magnezyum Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 14911
Bulanıklık Tayini
Nefolometrik Metot
SM 2130 B
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
Renk Tayini
Spektrometrik Metod
TS EN ISO 7887 B

Build:1.8.2.0 Upd:12.01.2022 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek