DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Barış Mah. Halide Edip Adıvar Cad.
Telefon 0242 331 1616
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton (Küp) Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Agregalar İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini ASTM C 128
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini ASTM C131 / C131M
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini TS EN 1097-2
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9
Betonarme Donatı Çeliği Kütle Tayini TS 708
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 20kN-600 kN) TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonraki Yüzde Uzamanın Tayini TS EN ISO 6892-1
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80
g/30° Koni Kullanılarak)
TS EN ISO 17892-12
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini (Tek
Nokta Yöntemi İle Ölçüm)
TS EN ISO 17892-12
Plastik Limitin Tayini TS EN ISO 17892-12
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su
İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık
Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji)
TS 1900-1
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
İğne Deliği Deneyi TS 1900-2/T1
Dağılma Deneyi TS 1900-2/T1
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Florür, Klorür, Nitrat, Ortofosfat, Sülfat Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum,
Magnezyum Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 14911
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7887 B

Build:1.8.2.0 Upd:04.07.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek