DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres İpekyolu Üzeri Havaalanı Kavşağı
Telefon 0432 217 5030
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton (Küp) Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm
3: Deney Numunelerinin Basınç
Dayanımının Tayini
TS EN 12390-3
İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C127
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C128
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136 M
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Likit Limitin Koni Düşürme ile Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) TS EN ISO 17892-12
Plastik Limitin Tayini TS EN ISO 17892-12
Tane Yoğunluğunun Belirlenmesi (Sıvı Piknometresi Yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık ‑ Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yükseltgenme Metodu
TS 8195 EN 1484

Build:1.8.2.0 Upd:23.01.2023 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek