DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Yalıncak
Telefon 0462 334 1105
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Taze Beton Çökme (Slump) Deneyi TS EN 12350-2
Taze Betonda Hava İçeriğinin Tayini- Basınç Metotları TS EN 12350-7
Taze Betonda Yoğunluk Tayini TS EN 12350-6
Çimento ve Benzeri Yapı Malzemeleri Basınç Dayanımı Tayini TS EN 196-1
Genleşme Tayini TS EN 196-3
Yoğunluk Tayini ASTM C 188
Priz Başlangıç Süresinin Tayini TS EN 196-3
Manuel veya Otomatik Blaine Cihazı ile Özgül Yüzey Tayini TS EN 196-6
Priz Bitiş Süresinin Tayini TS EN 196-3
İncelik Tayini (0,045 mm Elek Bakiyesi) TS EN 196-6
İncelik Tayini (0,090 mm Elek Bakiyesi) TS EN 196-6
Agregalar Agregaların Yığın Yoğunluğunun (Birim Hacim Ağırlık) ve Boşluk Oranı Tayini ASTM C29
İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 128
Agregalarda Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Oranı ASTM C 142
Beton Agregalarında Los Angeles Cihazı ile Aşınmaya Dayanıklılık ve Aşınma Oranı Tayini ASTM C131 / C131M
Beton Agregalarında Dona Dayanıklılığın Kimyasal Yöntemle (Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat) Tayini ASTM C 88
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi
ASTM C136 / C136M
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi -
Metilen Mavisi Deneyi
TS EN 933-9
Mineral Agregada 75 μm (No 200) Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
Doğal Taşlar Görünür Yoğunluk Tayini TS EN 1936
Açık Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Gerçek Yoğunluk Tayini (Piknometre) TS EN 1936
Toplam Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini TS EN 1926
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini TS EN 13755
Betonarme Donatı Çeliği Kütle Tayini TS 708
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 20kN-600 kN) TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonraki Yüzde Uzamanın Tayini TS EN ISO 6892-1
Bina İnşaatı- Derz Sızdırmazlık Malzemeleri PVC Plastik Su Tutucu Contalar Kenarların Doğruluğunun Muayenesi TS 3078:2007
Madde 5.2.4
Katlama Muayenesi TS 3078:2007
Madde 5.2.5
Boyut Muayenesi TS 3078:2007
Madde 5.2.6
Çekme Dayanımı ve Uzama Oranı (Max: 20 kN) TS 3078:2007
Madde 5.3.1
Sertlik Deneyi TS 3078:2007
Madde 5.3.2
Birim Hacim Kütlesi Deneyi TS 3078:2007
Madde 5.3.3
Kütlece Su Emme Deneyi TS 3078:2007
Madde 5.3.4
Yaşlandırma Sonrası Çekme Dayanımı ve Uzama oranı TS 3078:2007
Madde 5.3.1 ve 5.3.5
Yaşlandırma Sonrası Sertlik Deneyi TS 3078:2007
Madde 5.3.5 ve 5.3.2
Kül Tayini Deneyi TS 3078:2007
Madde 5.3.6
Plastik, Lastik ve Kauçuk
Levhalar, Su Yalıtımı İçin Esnek
Levhalar
Kalınlık Tayini
TS EN 1849-2 Madde 5
Birim Alan Kütlesinin Tayini TS EN 1849-2 Madde 6
Çatı Su Sızdırmazlığı İçin Bitüm, Plâstik Ve Lâstik Levhalar Düşük Sıcaklıkta Katlanabilirliğin Tayini TS EN 495-5
Su Geçirmezliği Tayini TS EN 1928 (Metod B)
Çekme Özelliklerinin Tayini (Max: 20 kN) TS EN 12311-2 (Metod B)
Plastik, Lastik, Kauçuk Malzemeler ve İlgili Ürünler Yırtılma Mukavemeti Tayini - Bölüm 1: Şerit, Açılı ve Ay Şeklinde Deney Parçalar ile TS ISO 34-1
Plastikler, Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları, Plastik Boru Sistemleri Çekme Özelliklerinin Tayini (Max: 30 kN) TS EN ISO 527-1
TS EN ISO 527-2
EN ISO 527-3
Boyutların Tayini - (Ortalama Et Kalınlığı - Ortalama Dış Çap) TS EN ISO 3126
Çekme Özelliklerinin Tayini (Max: 30 kN) TS EN ISO 6259-1
TS EN ISO 6259-3
Oksidasyon İndüksiyon Süresinin (OIT) Tayini TS EN ISO 11357-6
TS EN ISO 11357-1
Kalsinasyon ve Piroliz ile Karbon Siyahı Tayini TS ISO 6964
Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) TS EN ISO 1133-1 (Metot A)
Yoğunluk Tayini TS EN ISO 1183-1 (Metot A)
Uçucu Madde Muhtevasının Tayini TS EN 12099
Geotekstiller ve geotekstille ilgili mamuller Yüksüz durumda, yüzeye dik su geçirgenlik özelliklerinin belirlenmesi TS EN ISO 11058
Statik Delme Deneyi (CBR-Deneyi) TS EN ISO 12236
Çatı Su Sızdırmazlığı İçin Bitüm, Plâstik Ve Lâstik Levhalar Çekme özelliklerinin tayini TS EN 12311-1
Düşük sıcaklıkta esnekliğin tayini TS EN 1109
Boyut kararlılığının tayini TS EN 1107-1
Kalınlığın Tayini TS EN 1849-1 Madde 4
Birim Alan Kütlesinin Tayini TS EN 1849-1 Madde 5
Birleşim Yerlerinin Ayrılmaya Karşı Direncinin Tayini (Plastik/Kauçuk Esaslı Örtüler) TS EN 12316-2
Birleşim Yerlerinin Kayma Direncinin Tayini (Plastik/Kauçuk Esaslı Örtüler) TS EN 12317-2
Geosentetikler - Bölüm 1: Tek tabakalar Belirtilen basınçlarda kalınlık tayini TS EN ISO 9863-1
Geosentetikler Geotekstil ve geotekstiller ile ilgili ürünlerin birim alan kütlesi tayini deneyi TS EN ISO 9864
Genişliğin tamamını kapsayan çekme deneyi (Max:600kN) TS EN ISO 10319
Birim Alan Kütlesinin Tayini EN 14196
Soyulma Mukavemeti Tayini ASTM D6496
Dinamik Delme Deneyi (Konik Delici Düşürme Deneyi) TS EN ISO 13433
Deney metodu - Polimerik geosentetik bariyerlerin çevresel gerilme çatlaklarına karşı direncini tayini TS EN 14576
Açık hava şartlarına karşı direncin tayini TS EN 12224
Geosentetik kil bariyerler Su akışı indeksinin belirlenmesi-Sabit seviyede esnek duvar permeametre metodu TS EN 16416
Şişme indeksi ASTM D5890
Lastikler ve termoplastikler Çekme gerilmesi - Uzama özelliklerinin tayini
(Mak. 30 kN)
TS ISO 37
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi (Etüvde Kurutma Yöntemi) TS EN ISO 17892-1
Dağılma Deneyi TS 1900-2/T1
İğne Deliği Deneyi TS 1900-2/T1
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) TS 1900-1
Şişme Yüzdesinin Tayini TS 1900-2/T1
Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak) TS 1900-1
Şişme Basıncının Tayini TS 1900-2/T1
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz ile Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) TS 1900-1
Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi TS 1900-2/T1
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Hidrometre Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması TS 1900-1
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık ‑ Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Su pH Tayini Elektrometrik Metot TS EN ISO 10523
Demir (Fe), Bor (B), Kalay (Sn) Tayini
ICP-MS Metodu
TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Bulanıklık Tayini
Nefolometrik Metot
SM 2130 B
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Sertlik Tayini Hesaplama Metodu SM 2340 B
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yüksek Enerjili Işınla Yakma Metodu
TS 8195 EN 1484
Florür, Klorür, Nitrat/Nitrat Azotu, Nitrit/Nitrit Azotu
Fosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 10304-1
Renk Tayini
Spektrometrik Metod
TS EN ISO 7887 B
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 14911
Koliform Bakterilerin Sayımı
En Muhtemel Sayı Tekniği
TS EN ISO 9308-2
Escherichia coli Sayımı
En Muhtemel Sayı Tekniği
TS EN ISO 9308-2
Fekal Enterokokların Sayımı
En Muhtemel Sayı Tekniği
SM 9230-D
Alüminyum (Al), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Molibden (Mo), Antimon (Sb), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Vanadyum (V,) Toryum (Th), Berilyum (Be), Civa (Hg) Tayini
ICP-MS Metodu
EPA 200.8

Build:1.8.2.0 Upd:12.01.2022 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek