DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Yalıncak
Telefon 0462 334 1105
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton (Küp) Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Sertleşmiş Beton (Silindir) Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Çimento ve Benzeri Yapı Malzemeleri Basınç Dayanımı Tayini TS EN 196-1
Genleşme Tayini TS EN 196-3
Priz Başlangıç Süresinin Tayini TS EN 196-3
Priz Bitiş Süresinin Tayini TS EN 196-3
İncelik Tayini (0,045 mm Elek Bakiyesi) TS EN 196-6
İncelik Tayini (0,090 mm Elek Bakiyesi) TS EN 196-6
İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 128
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini ASTM C131 / C131M
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini TS EN 1097-2
Beton Agregalarında Dona Dayanıklılığın Kimyasal Yöntemle (Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat) Tayini ASTM C 88
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi -
Metilen Mavisi Deneyi
TS EN 933-9
Mineral Agregada 75 μm Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
Doğal Taşlar Görünür Yoğunluk Tayini TS EN 1936
Açık Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Gerçek Yoğunluk Tayini (Piknometre) TS EN 1936
Toplam Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini TS EN 1926
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini TS EN 13755
Betonarme Donatı Çeliği Birim Uzunluk Kütlesi Tayini TS 708 Madde 7.3.2
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 20kN-600 kN) TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonrası Yüzde Uzamanın Tayini TS EN ISO 6892-1
Bina İnşaatı- Derz Sızdırmazlık Malzemeleri PVC Plastik Su Tutucu Contalar Kenarların Doğruluğunun Muayenesi TS 3078:2007
Madde 5.2.4
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Katlama Muayenesi TS 3078:2007
Madde 5.2.5
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Boyut Muayenesi TS 3078:2007
Madde 5.2.6
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Çekme Dayanımı ve Uzama Oranı
(Max: 20 kN)
TS 3078:2007
Madde 5.3.1
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Sertlik Deneyi TS 3078:2007
Madde 5.3.2
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Birim Hacim Kütlesi Deneyi TS 3078:2007
Madde 5.3.3
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Kütlece Su Emme Deneyi TS 3078:2007
Madde 5.3.4
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Yaşlandırma Sonrası Çekme Dayanımı ve Uzama oranı TS 3078:2007
Madde 5.3.5 ve 5.3.1
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Yaşlandırma Sonrası Sertlik Deneyi TS 3078:2007
Madde 5.3.5 ve 5.3.2
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Kül Tayini Deneyi TS 3078:2007
Madde 5.3.6
*19.11.2018 tarihinde
yürürlükten kalkmış ancak
kuruluşun talebine istinaden
geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Plastik, Lastik ve Kauçuk
Levhalar, Su Yalıtımı İçin Esnek
Levhalar
Kalınlığın Tayini TS EN 1849-2 Madde 5
Birim Alan Kütlesinin Tayini TS EN 1849-2 Madde 6
Düşük Sıcaklıkta Katlanabilirliğin Tayini TS EN 495-5
Su Geçirmezliği Tayini TS EN 1928 (Metod B)
Çekme Özelliklerinin Tayini (Max: 20 kN) TS EN 12311-2 (Metod B)
Çekme Özelliklerinin Tayini (Bitüm Esaslı Örtüler) TS EN 12311-1
Düşük Sıcaklıkta Esnekliğin Tayini
(Bitüm Esaslı Örtüler)
TS EN 1109
Boyut Kararlılığının Tayini
(Bitüm Esaslı Örtüler)
TS EN 1107-1
Kalınlık ve Birim Alan Kütlesinin Tayini
(Bitüm Esaslı Örtüler)
TS EN 1849-1
Birleşim Yerlerinin Ayrılmaya Karşı Direncinin Tayini
(Plastik/Kauçuk Esaslı Örtüler)
TS EN 12316-2
Birleşim Yerlerinin Kayma Direncinin Tayini
(Plastik/Kauçuk Esaslı Örtüler)
TS EN 12317-2
Plastik, Lastik, Kauçuk Malzemeler ve İlgili Ürünler Yırtılma Mukavemetinin Belirlenmesi- Bölüm 1:Pantolon, açı ve hilal test parçaları TS ISO 34-1 (Metot B İşlem A)
Çekme Özelliklerinin Tayini (Max: 30 kN) TS EN ISO 527-1
TS EN ISO 527-2
TS EN ISO 527-3
Plastikler, Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları, Plastik Boru Sistemleri Boyutların Tayini - (Ortalama Et Kalınlığı - Ortalama Dış Çap) TS EN ISO 3126
Çekme Özelliklerinin Tayini (Max: 30 kN) TS EN ISO 6259-1
TS EN ISO 6259-3
Oksidasyon İndüksiyon Süresinin (OIT) Tayini TS EN ISO 11357-6
TS EN ISO 11357-1
Kalsinasyon ve Piroliz ile Karbon Siyahı Tayini TS ISO 6964 (Metot A)
Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) TS EN ISO 1133-1 (Metot A)
Yoğunluk Tayini TS EN ISO 1183-1 (Metot A)
Uçucu Madde Muhtevasının Tayini TS EN 12099
Geosentetikler Belirtilen Basınçlarda Kalınlık Tayini TS EN ISO 9863-1
Birim Alan Kütlesi Tayini Deneyi TS EN ISO 9864
Genişliğin Tamamını Kapsayan Çekme Deneyi TS EN ISO 10319
Statik Delme Deneyi (CBR-Deneyi) TS EN ISO 12236
Dinamik Delme Deneyi (Konik Delici Düşürme Deneyi) TS EN ISO 13433
Yüksüz Durumda, Yüzeye Dik Su Geçirgenlik Özelliklerinin Belirlenmesi TS EN ISO 11058
Polimerik Geosentetik Bariyerlerin Çevresel Gerilme Çatlaklarına Karşı Direncini Tayini TS EN 14576
Açık Hava Şartlarına Karşı Direncin Tayini TS EN 12224
Birim Alan Kütlesinin Tayini TS EN 14196
Soyulma Mukavemeti Tayini ASTM D6496
Geosentetik Kil Örtülerde Su Akışı İndeksinin Belirlenmesi-Sabit Seviyede Esnek Duvar Permeametre Metodu TS EN 16416
Geosentetik Kil Örtülerde Kil Minerali Bileşeninin Şişme İndeksinin Tayini ASTM D5890
Lastikler ve Termoplastikler Çekme gerilmesi - Uzama Özelliklerinin Tayini
(Mak. 30 kN)
TS ISO 37
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi (Etüvde Kurutma Yöntemi) TS EN ISO 17892-1
Dağılma Deneyi TS 1900-2/T1
İğne Deliği Deneyi TS 1900-2/T1
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) TS EN ISO 17892-12
Şişme Yüzdesinin Tayini TS 1900-2/T1
Şişme Basıncının Tayini TS 1900-2/T1
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz ile Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) TS EN ISO 17892-12
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Hidrometre Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Plastik Limitin Tayini TS EN ISO 17892-12
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık ‑ Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Demir (Fe), Bor (B), Kalay (Sn) Tayini
ICP-MS Metodu
TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Sertlik Tayini
Hesaplama Metodu
SM 2340 B
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yükseltgenme Metodu
TS 8195 EN 1484
Florür, Klorür, Nitrat/Nitrat Azotu, Nitrit/Nitrit Azotu
Fosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metod
TS EN ISO 7887 B
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 14911
Koliform Bakterilerin Sayımı
EMS Tekniği
TS EN ISO 9308-2
Escherichia coli Sayımı
EMS Tekniği
TS EN ISO 9308-2
Fekal Enterokokların Sayımı
Florojenik Substrat Tekniği
SM 9230-D
Alüminyum (Al), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Molibden (Mo), Antimon (Sb), Gümüş (Ag), Vanadyum (V,) Berilyum (Be), Civa (Hg) Tayini
ICP-MS Metodu
EPA 200.8

Build:1.8.2.0 Upd:04.07.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek