DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Seyrantepe Sanayi Mah. Elazığ Bul. No:147 Yenişehir
Telefon 0 412 237 49 63 (pbx)
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri- Bölüm 3
Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini
TS EN 12390-3
Sertleşmiş Beton Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini TS EN 12390-6
Taze Beton Çökme (Slump) Deneyi TS EN 12350-2
Hava İçeriğinin Tayini-Basınç Yöntemleri TS EN 12350-7
Yoğunluk Tayini TS EN 12350-6
Çimento ve Benzeri Yapı Malzemeleri Basınç Dayanımı Tayini TS EN 196-1
Genleşme Tayini TS EN 196-3
Priz Bitiş Süresinin Tayini TS EN 196-3
Priz Başlangıç Süresinin Tayini TS EN 196-3
Elek Bakiyesi (45 mickron) TS EN 196-6
Özgül Ağırlık Tayini ASTM C 188
Elek Bakiyesi (90 mickron) TS EN 196-6
Özgül Yüzey Tayini (Blaine Yöntemi) TS EN 196-6
Agregalar İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9
İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 128
Agregadaki Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Oranı ASTM C142 / C142M
Agregaların Yığın Yoğunluğunun (Birim Hacim Ağırlık) ve Boşluk Oranı Tayini ASTM C29 / C29 M
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat İle Birlikte Kullanılacak Agregaların Kalıcılığı ASTM C 88
Agregada Toplam Rutubet Tayini (Kurutma Yoluyla) ASTM C 566
Mineral Agregada 75 çım (No 200) Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
Organik Madde Tayini ASTM C 40
Beton Agregalarında Los Angeles Cihazı ile Aşınmaya Dayanıklılık ve Aşınma Oranı Tayini ASTM C131 / C131M
Betonarme Donatı Çeliği Kütle Tayini TS 708
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 20kN-600 kN) TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonraki Yüzde Uzamanın Tayini TS EN ISO 6892-1
Zeminler
Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Doğrusal Ölçüm Yöntemi) TS EN ISO 17892-2
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Hidrometre Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
İğne Deliği Deneyi TS 1900-2/T1
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 G/30° Koni Kullanılarak) TS 1900-1
Dağılma Deneyi TS 1900-2/T1
Şişme Yüzdesinin Tayini TS 1900-2/T1
Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması TS 1900-1
Şişme Basıncının Tayini TS 1900-2/T1
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi TS 1900-2/T1
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) TS 1900-1
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Sıvıya Daldırma Yöntemi) TS EN ISO 17892-2
Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak) TS 1900-1
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Elektrot Metodu
TS 9748 EN 27888
Renk Tayini
Spektrometrik Metod
TS EN ISO 7887 B
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
 
TS EN 872
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Bulanıklık Tayini
Nefolometrik Metot
SM 2130 B
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini UV ışınları ile ışınlama metodu TS 8195 EN 1484
Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu ve Sülfat Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 10304-1
Sertlik Tayini Hesaplama Metodu SM 2340 B
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum ve Amonyum/Amonyum Azotu, Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 14911

Build:1.8.2.0 Upd:12.01.2022 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek