DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Seyrantepe Sanayi Mah. Elazığ Bul. No:147 Yenişehir
Telefon 0 412 237 49 63 (pbx)
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton (Küp) Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Sertleşmiş Beton (Silindir) Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Sertleşmiş Beton Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini TS EN 12390-6
Agregalar İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9
İri Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini ASTM C 128
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat İle Birlikte Kullanılacak Agregaların Kalıcılığı ASTM C 88
Mineral Agregada 0,075 mm Göz Açıklıklı Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini ASTM C131 / C131 M
Betonarme Donatı Çeliği Kütle Tayini TS 708
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında En az 20kN - En fazla 600 kN) TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonrası Yüzde Uzamanın Tayini TS EN ISO 6892-1
Zeminler
Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Doğrusal Ölçüm Yöntemi) TS EN ISO 17892-2
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Hidrometre Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) TS EN ISO 17892-12
Şişme Yüzdesinin Tayini TS 1900-2/T1 Deney 8.1/T1
Plastik Limitin Tayini TS EN ISO 17892-12
Şişme Basıncının Tayini TS 1900-2/T1 Deney 8.1/T1
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Sıvıya Daldırma Yöntemi) TS EN ISO 17892-2
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metod
TS EN ISO 7887 B
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yükseltgenme Metodu
TS 8195 EN 1484
Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Ortofosfat, Sülfat Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
Sertlik Tayini
Hesaplama Metodu
SM 2340 B
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum ve Amonyum/Amonyum Azotu, Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 14911

Build:1.8.2.0 Upd:04.07.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek