DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Eğridir Yolu Üzeri
Telefon 0246 224 1104
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Taze Beton Çökme (Slump) Deneyi TS EN 12350-2
Hava İçeriğinin Tayini-Basınç Yöntemleri TS EN 12350-7
Yoğunluk Tayini TS EN 12350-6
Agregalar İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 128
Mineral Agregada 75 μm (No 200) Göz Açıklıklı Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9
Agregadaki Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Oranı ASTM C142 / C142M
Beton Agregalarında Los Angeles Cihazı ile Aşınmaya Dayanıklılık ve Aşınma Oranı Tayini ASTM C131 / C131M
Agregada Toplam Rutubet Tayini (Kurutma Yoluyla) ASTM C 566
Doğal Taşlar Görünür Yoğunluk Tayini TS EN 1936
Açık Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Gerçek Yoğunluk Tayini (Piknometre) TS EN 1936
Toplam Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini TS EN 1926
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini TS EN 13755
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) TS 1900-1
Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak) TS 1900-1
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Hidrometre Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) TS 1900-1
İğne Deliği Deneyi TS 1900-2/T1
Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması TS 1900-1
Dağılma Deneyi TS 1900-2/T1
Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi TS 1900-2/T1
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
İletkenlik Tayini
Elektrot Metot
TS 9748 EN 27888
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Bulanıklık Tayini
Nefolometrik Metot
SM 2130 B
Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu ve Sülfat Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 10304-1
Sertlik Tayini
Hesaplama Metodu
SM 2340 B
Renk Tayini
Spektrometrik Metod
TS EN ISO 7887 B
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 14911
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yüksek Enerjili Işınla Yakma Metodu
TS 8195 EN 1484

Build:1.8.2.0 Upd:12.01.2022 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek