DSİ 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Barboros Bulvarı No:8
Telefon 0346 227 0705
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2012 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Agregalar İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 128
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
Mineral Agregada 75 μm (No 200) Göz Açıklıklı Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9
Agregadaki Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Oranı ASTM C142 / C142M
Beton Agregalarında Los Angeles Cihazı ile Aşınmaya Dayanıklılık ve Aşınma Oranı Tayini ASTM C131 / C131M
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 G/30° Koni Kullanılarak) TS 1900-1
LLikit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak) TS 1900-1
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) TS 1900-1
Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması TS 1900-1
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Elektrot Metot
TS 9748 EN 27888
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Sertlik Tayini Hesaplama Metodu SM 2340 B
Bulanıklık Tayini
Nefolometrik Metot
SM 2130 B
Renk Tayini
Spektrometrik Metod
TS EN ISO 7887 B
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
UV Işınları ile Işınlama Metodu
TS 8195 EN 1484
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
Klorofil-a Tayini Spektrometrik Metod TS 9092 ISO 10260
Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu ve Sülfat Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 10304-1
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 14911

Build:1.8.2.0 Upd:05.02.2020 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek