DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Tayyip Erdoğan Bulvarı
Telefon 0344 236 0306
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Agregalar İri Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini ASTM C 128
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini TS EN 1097-2
Mineral Agregada 0,075 mm Göz Açıklıklı Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi -
Metilen Mavisi Deneyi
TS EN 933-9
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yükseltgenme Metodu TS 8195 EN 1484
Sertlik Tayini
Hesaplama Metodu
SM 2340 B
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Bromür, Florür, Klorür, Nitrit, Nitrat, Ortofosfat, Sülfat Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Potasyum Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 14911

Build:1.8.2.0 Upd:04.07.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek