DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Tayyip Erdoğan Bulvarı
Telefon 0344 236 0306
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Agregalar İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun
(özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini
ASTM C 127
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 128
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
Beton Agregalarında Los Angeles Cihazı ile Aşınmaya Dayanıklılık ve Aşınma Oranı Tayini ASTM C131 / C131M
Mineral Agregada 75 μm (No 200) Göz Açıklıklı Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi -
Metilen Mavisi Deneyi
TS EN 933-9
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini UV Işınları ile Işınlama Metodu TS 8195 EN 1484
Sertlik Tayini Hesaplama Metodu SM 2340 B
Escherichia coli Sayımı ve Koliform Bakterilerin Sayımı
En Muhtemel Sayı Tekniği
TS EN ISO 9308-2
İletkenlik Tayini Elektrot Metot TS 9748 EN 27888
Bulanıklık Tayini
Nefolometrik Metot
SM 2130 B
Fekal Enterokokların Sayımı
En Muhtemel Sayı Tekniği
SM 9230-D
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu ve Sülfat Tayini iyon Kromotografi Metodu TS EN ISO 10304-1
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum ve Amonyum/Amonyum Azotu, Tayini İyon Kromotografi Metodu TS EN ISO 14911

Build:1.8.2.0 Upd:12.01.2022 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek