DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Ankara Caddesi 221 Duaçınarı
Telefon 0224 360 5000
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2012 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Taze Beton Çökme (Slump) Deneyi TS EN 12350-2
Yoğunluk Tayini TS EN 12350-6
Agregalar Mineral Agregada 75 μm (No 200) Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
Agregalardaki Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Oranı ASTM C 142
Agregada Toplam Rutubet Tayini (Kurutma Yoluyla) ASTM C 566
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 G/30° Koni Kullanılarak) TS 1900-1
Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak) TS 1900-1
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) TS 1900-1
Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması TS 1900-1
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
İğne Deliği Deneyi TS 1900-2/T1
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Dağılma Deneyi TS 1900-2/T1
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi TS 1900-2/T1
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Elektrot Metodu
TS 9748 EN 27888
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
Renk Tayini
Spektrometrik Metod
TS EN ISO 7887 B
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130B
Florür, Klorür, Nitrat/Nitrat Azotu, Nitrit/Nitrit Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 10304-1
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
UV ışınları ile ışınlama metodu
TS 8195 EN 1484
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 14911
Sertlik Tayini Hesaplama Metodu SM 2340 B
​Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SD 2120 C

Build:1.8.2.0 Upd:05.02.2020 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek