DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Ankara Caddesi 221 Duaçınarı
Telefon 0224 360 5000
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton (Küp) Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Agregalar Mineral Agregada 0,075 mm Göz Açıklıklı Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Likit Limitin Koni Düşürme ile Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) TS EN ISO 17892-12
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz ile Tayini (Tek Nokta Yöntemi ile Ölçüm) TS EN ISO 17892-12
Plastik Limitin Tayini TS EN ISO 17892-12
Tane Yoğunluğunun Belirlenmesi (Sıvı Piknometresi Yöntemi) TS EN ISO 17892-3
İğne Deliği Deneyi TS 1900-2/T1
Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Dağılma Deneyi TS 1900-2/T1
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7887 B
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Florür, Klorür, Nitrat, Nitrit, Ortofosfat, Sülfat Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yükseltgenme Metodu
TS 8195 EN 1484
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 14911
Sertlik Tayini Hesaplama Metodu SM 2340 B
​Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C

Build:1.8.2.0 Upd:04.07.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek