DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Beyazevler Mah. Özdemir Sabancı Bul. Seyhan
Telefon 0 322 235 12 07
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton (Küp) Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Agregalar İri Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini ASTM C 128
Agregadaki Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıkların Tayini ASTM C142 / C142M
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9
Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat İle Birlikte Kullanılacak Agregaların Kalıcılığı ASTM C 88
Mineral Agregada 0,075 mm Göz Açıklıklı Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini ASTM C131 / C131M
Doğal Taşlar Görünür Yoğunluk Tayini TS EN 1936
Açık Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Gerçek Yoğunluk Tayini (Yöntem A Piknometre) TS EN 1936
Toplam Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini TS EN 1926
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini TS EN 13755
Betonarme Donatı Çeliği Kütle Tayini TS 708
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında En az 20kN - En fazla 600 kN) TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonrası Yüzde Uzamanın Tayini TS EN ISO 6892-1
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Likit Limitin Koni Düşürme ile Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) TS EN ISO 17892-12
Şişme Yüzdesinin Tayini TS 1900-2/T1
Şişme Basıncının Tayini TS 1900-2/T1
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Tane Yoğunluğunun Belirlenmesi (Sıvı Piknometresi Yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz ile Tayini (Tek Nokta Yöntemi ile Ölçüm) TS EN ISO 17892-12
Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Plastik Limitin Tayini TS EN ISO 17892-12
Su Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Sertlik Tayini
Hesaplama Metodu
SM 2340 B
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yükseltgenme Metodu
TS 8195 EN 1484
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Ortofosfat ve Sülfat Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
Sodyum, Potasyum, Amonyum/Amonyum Azotu, Kalsiyum, Magnezyum Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 14911

Build:1.8.2.0 Upd:04.07.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek