DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Beyazevler Mah. Özdemir Sabancı Bul. Seyhan
Telefon 0 322 235 12 07
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton (Küp) Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Sertleşmiş Beton Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini TS EN 12390-6
Taze Beton Çökme (Slamp) Deneyi TS EN 12350-2
Hava İçeriğinin Tayini-Basınç Yöntemleri TS EN 12350-7
Yoğunluk Tayini TS EN 12350-6
Agregalar İri Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini ASTM C 128
Agregadaki Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıkların Tayini ASTM C142 / C142M
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
Agregaların Yığın Yoğunluğunun (Birim Hacim Ağırlık) ve Boşluk Oranı Tayini ASTM C29 / C29 M
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9
Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat İle Birlikte Kullanılacak Agregaların Kalıcılığı ASTM C 88
Mineral Agregada 0,075 mm Göz Açıklıklı Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
Agregada Toplam Rutubet Tayini (Kurutma Yoluyla) ASTM C 566
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini ASTM C131 / C131M
Doğal Taşlar Görünür Yoğunluk Tayini TS EN 1936
Açık Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Gerçek Yoğunluk Tayini (Yöntem A Piknometre) TS EN 1936
Toplam Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini TS EN 1926
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini TS EN 13755
Betonarme Donatı Çeliği Kütle Tayini TS 708
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında En az 20kN - En fazla 600 kN) TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonrası Yüzde Uzamanın Tayini TS EN ISO 6892-1
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Likit Limitin Koni Düşürme ile Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) TS 1900-1
Şişme Yüzdesinin Tayini TS 1900-2/T1
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz ile Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak) TS 1900-1
Şişme Basıncının Tayini TS 1900-2/T1
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Tane Yoğunluğunun Belirlenmesi (Sıvı Piknometresi Yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz ile Tayini (Tek Nokta Yöntemi ile Ölçüm) TS 1900-1
Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi TS 1900-2/T1
Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması TS 1900-1
Su Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Sertlik Tayini Hesaplama Metodu SM 2340 B
Toplam Organik Karbon (TOK)
Yüksek Enerjili Işın Metodu
TS 8195 EN 1484
Sülfür Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-S-2 F
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
pH Tayini Elektrometrik Metot TS EN ISO 10523
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
 
TS EN 872
Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu ve SülfatTayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 10304-1
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum ve Amonyum/Amonyum Azotu, Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 14911

Build:1.8.2.0 Upd:12.01.2022 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek