T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığı
Adres Yıldırım Beyazıt Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayrımı Altınova-Pursaklar ANKARA
Telefon 0 312 454 38 00
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Çimento ve Benzeri Yapı Malzemeleri Kızdırma Kaybı Tayini TS EN 196-2
Klorür Tayini (Titrimetrik) TS EN 196-2
Çözünmeyen Kalıntının Hidroklorik Asit (HCl) ve Sodyum Karbonat (Na2CO3) ile Tayini TS EN 196-2
Sülfat (SO3) tayini TS EN 196-2
Yoğunluk Tayini ASTM C 188
Manuel veya Otomatik Blaine Cihazı ile Özgül Yüzey Tayini TS EN 196-6
İncelik Tayini (0,045 mm Elek Bakiyesi) TS EN 196-6
İncelik Tayini (0,090 mm Elek Bakiyesi) TS EN 196-6
Priz Başlangıç Süresinin Tayini TS EN 196-3
Priz Bitiş Süresinin Tayini TS EN 196-3
Genleşme Tayini TS EN 196-3
Basınç Dayanımı Tayini TS EN 196-1
İri Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini ASTM C127
İnce Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini ASTM C128
Mineral Agregada 0,075 mm Göz Açıklıklı Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C117
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini ASTM C131 / C131 M
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini TS EN 1097-2
Agrega Kırılma Değeri Tayini TS ISO 20290-3
Agregaların Isıl ve Bozunma Özellikleri İçin Magnezyum Sülfat Deneyi TS EN 1367-2
Donma ve Çözülmeye Karşı Direncin Tayini TS EN 1367-1
Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat ile Birlikte Kullanılacak Agregaların Kalıcılığı ASTM C88
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136
Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN 933-1
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini ASTM C535
İnce Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini TS EN 1097-6
Tane Şekli Tayini-Yassılık Endeksi TS EN 933-3
Tane şeklinin tayini- Şekil indisi TS EN 933-4
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi- Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9
Agregalar - Demiryolu Balastları İçin Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini TS EN 1097-2
Sertleşmiş Beton (Küp) Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Sertleşmiş Beton (Silindir) Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Sertleşmiş Beton (Silindir Karot) Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Sertleşmiş Beton Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini TS EN 12390-5
Yoğunluk Tayini TS EN 12390-7
Betonun Klorür İyonları Penetrasyonuna Direncinin Tayini ASTM C 1202
Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Küre Tabi Tutulması
TS EN 12390-2
Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini TS EN 12390-6
Sertleşmiş Betonda Hava Boşluğu Özelliklerinin Tayini TS EN 480-11
Sertleşmiş Betonda Hava Boşluğu Özelliklerinin Tayini ASTM C457
Basınç Altında Su İşleme Derinliği Tayini TS EN 12390-8
Karot Alma, Muayene ve Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12504-1
Tahribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Değerinin Tayini
TS EN 12504-2
Tahribatsız Deneyler - Ultrasonik Pulse Hızı Tayini TS EN 12504-4
Doğal Taşlar Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini TS EN 1926
Gerçek Yoğunluk Tayini (Yöntem A Piknometre) TS EN 1936
Nokta Yükü Dayanım İndeksi Tayini TS 699
Görünür Yoğunluk Tayini TS EN 1936
Toplam Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Açık Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini TS EN 13755
Kenarların Doğruluğunun Muayenesi TS 3078: 2007
Madde 5.2.4
*19.11.2018 tarihinde yürürlükten
kalkmış ancak kuruluşun talebine
istinaden geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Katlama Muayenesi TS 3078: 2007
Madde 5.2.5
*19.11.2018 tarihinde yürürlükten
kalkmış ancak kuruluşun talebine
istinaden geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Boyut Muayenesi TS 3078: 2007
Madde 5.2.6
*19.11.2018 tarihinde yürürlükten
kalkmış ancak kuruluşun talebine
istinaden geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Çekme Dayanımı ve Uzama Oranı (Max=50kN) TS 3078: 2007
Madde 5.3.1
*19.11.2018 tarihinde yürürlükten
kalkmış ancak kuruluşun talebine
istinaden geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Sertlik Tayini TS 3078: 2007
Madde 5.3.2
*19.11.2018 tarihinde yürürlükten
kalkmış ancak kuruluşun talebine
istinaden geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Birim Hacim Kütlesi Tayini TS 3078: 2007
Madde 5.3.3
*19.11.2018 tarihinde yürürlükten
kalkmış ancak kuruluşun talebine
istinaden geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Kütlece Su Emme Tayini TS 3078: 2007
Madde 5.3.4
*19.11.2018 tarihinde yürürlükten
kalkmış ancak kuruluşun talebine
istinaden geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Yaşlandırma Sonrası Çekme Dayanımı ve Uzama Oranı TS 3078: 2007
Madde 5.3.5 ve 5.3.1
*19.11.2018 tarihinde yürürlükten
kalkmış ancak kuruluşun talebine
istinaden geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Yaşlandırma Sonrası Sertlik Tayini TS 3078: 2007
Madde 5.3.5 ve 5.3.2
*19.11.2018 tarihinde yürürlükten
kalkmış ancak kuruluşun talebine
istinaden geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Kül Tayini TS 3078: 2007
Madde 5.3.6
*19.11.2018 tarihinde yürürlükten
kalkmış ancak kuruluşun talebine
istinaden geçici bir süre ile akreditasyon
kapsamında yer verilmiştir.
Plastik, Lastik ve Kauçuk Levhalar, Su Yalıtımı İçin Esnek Levhalar Kalınlığın Tayini TS EN 1849-2 Madde 5
Birim Alan Kütlesinin Tayini TS EN 1849-2 Madde 6
Düşük Sıcaklıkta Katlanabilirliğin Tayini TS EN 495-5
Su Geçirmezliği Tayini TS EN 1928 (Metot B)
Çekme Özelliklerinin Tayini
(Max= 50kN)
TS EN 12311-2 (Metot B)
Geosentetikler Belirtilen Basınçlarda Kalınlık Tayini TS EN ISO 9863-1
Birim Alan Kütlesinin Tayini TS EN ISO 9864
Genişliğin Tamamını Kapsayan Çekme Deneyi TS EN ISO 10319
Statik Delme Tayini (CBR-Deneyi) TS EN ISO 12236
Dinamik Delme Deneyi (Konik Delici Düşürme Deneyi) TS EN ISO 13433
Polimerik Geosentetik Bariyerlerin Çevresel Gerilme Çatlaklarına Karşı Direncini Tayini TS EN 14576
Plastik, Lastik, Kauçuk Malzemeler ve İlgili Ürünler Yırtılma Mukavemetinin Belirlenmesi- Bölüm 1:Pantolon, açı ve hilal test parçaları TS ISO 34-1 (Metot B İşlem A)
Çekme Özelliklerinin Tayini
(Max= 50kN)
TS EN ISO 527-1
TS EN ISO 527-2
TS EN ISO 527-3
Plastikler, Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları, Plastik Boru Sistemleri Çekme Özelliklerinin Tayini (Max= 50kN) TS EN ISO 6259-1
TS EN ISO 6259-3
Boyutların Tayini TS EN ISO 3126
İç Basınca Direncin Tayini
(Max d= 710mm)
TS EN ISO 1167-1
TS EN ISO 1167-2
Yoğunluk Tayini TS EN ISO 1183-1 (Metot A)
Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) Tayini TS EN ISO 1133-1 (Metot A)
Oksidasyon İndüksiyon Süresinin (OIT) Tayini TS EN ISO 11357-6
TS EN ISO 11357-1
Kalsinasyon ve Piroliz ile Karbon Siyahı Tayini TS ISO 6964 (Metot A)
Pigment veya Karbon Siyahının Dağılım Derecesinin Değerlendirilmesi TS ISO 18553
Uçucu Madde Muhtevasının Tayini TS EN 12099
Betonarme Donatı Çeliği Birim Uzunluk Kütlesi TS 708 Madde 7.3.2
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 20 kN - 600 kN) TS EN ISO 6892-1
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi (Etüvde Kurutma Yöntemi) TS EN ISO 17892-1
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Sıvıya Daldırma Yöntemi) TS EN ISO 17892-2
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Doğrusal Ölçüm Yöntemi) TS EN ISO 17892-2
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) TS EN ISO 17892-12
Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak) TS EN ISO 17892-12
Tek Yönlü Konsolidasyon Özelliklerinin Tayini (Karekök Zaman Yöntemi) TS EN ISO 17892-5
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) TS EN ISO 17892-12
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Plastik Limitin Tayini TS EN ISO 17892-12
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Hidrometre Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Tayini TS EN ISO 17892-7
Kayma Direncinin Üç Eksenli Hücrede (Konsolidasyonsuz - Drenajsız, UU Tipi) Tayini TS EN ISO 17892-8
Kayma Dayanımının Kesme Kutusu İle Tayini TS EN ISO 17892-10
İğne Deliği Deneyi TS 1900-2/T1
Dağılma Deneyi TS 1900-2/T1
Şişme Yüzdesinin Tayini TS 1900-2/T1
Şişme Basıncının Tayini TS 1900-2/T1
Su Sularda Toplam Alfa Aktivitesi Tayini EPA 900.00
Sularda Oksijen-18 Tayini IAEA Optik Yöntemi
Sularda Toplam Beta Aktivitesi Tayini EPA 900.00
Sularda Döteryum Tayini IAEA Optik Yöntemi
Sularda Trityum Tayini IAEA Yöntemi
Dalgıç Pompa Dalgıç Pompa Performans (Sistem Verimi) Deneyi TS EN ISO 9906
Dalgıç Pompa Hidrostatik Basınç Deneyi TS 11146 Madde 5.3.3
Dalgıç Pompa Elektrik Motoru Dalgıç Pompa Elektrik Motoru
İzolasyon Direnci Deneyi
TS 11146 Madde 5.3.5
Dalgıç Pompa Elektrik Motoru Dalgıç Pompa Elektrik Motoru
Dayanma Gerilimi Deneyi
TS 11146 Madde 5.3.6 ve TS EN 60034-1 Madde 9.2
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN 10523
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Toplam Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
TS 7093
Permanganat İndeksi Tayini
Titrimetrik Metot
TS 6288 EN ISO 8467
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Manganez (Mn) Tayini, Civa (Hg) Tayini
ICP-MS Metodu
EPA 200.8
Suda Demir (Fe) Tayini
ICP-MS Metodu
TS EN ISO 17294 1-2
Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum, Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 14911
Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu ve Sülfat Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
Yükseltgenme Metodu
TS 8195 EN 1484
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Klorür, Nitrat, Sülfat Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum, Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 14911
Sediment Akarsuyun Bir Kesitinden Alınan Sediment (Rusubat)
Gravimetrik Metot
TS ISO 4365

Build:1.8.2.0 Upd:04.07.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek