DSİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Osman Kavuncu Cad. Kocasinan
Telefon 0352 336 28 50
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton (Küp) Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Sertleşmiş Beton (Silindir) Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Sertleşmiş Beton Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini TS EN 12390-6
Agregalar İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
Mineral Agregada 0,075 mm Göz Açıklıklı Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9
İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini ASTM C 127
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini ASTM C 128
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini ASTM C131 / C131M
Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat İle Birlikte Kullanılacak Agregaların Kalıcılığı ASTM C 88
Agregaların Yığın Yoğunluğunun (Birim Hacim Ağırlık) ve Boşluk Oranı Tayini ASTM C29 / C29 M
Çimento ve Benzeri Yapı Malzemeleri Basınç Dayanımı Tayini TS EN 196-1
Standart Kıvam Tayini TS EN 196-3
Priz Başlangıç Süresinin Tayini TS EN 196-3
Priz Bitiş Süresinin Tayini TS EN 196-3
Genleşme Tayini TS EN 196-3
Kızdırma Kaybı Tayini TS EN 196-2
Digital Piknometre ile Özgül Ağırlık Tayini İşletme İçi Metot -
“T 0 16 05 146/Rev. No 04”, “TC 0 16 05 34/Rev No 02”
Sülfat Tayini TS EN 196-2
Manuel veya Otomatik Blaine Cihazı ile Özgül Yüzey Tayini TS EN 196-6
Klorür Tayini (Titrimetrik) TS EN 196-2
Çözünmeyen Kalıntının Hidroklorik Asit ve Sodyum Karbonat (Na2CO3) ile Tayini TS EN 196-2
Doğal Taşlar Görünür Yoğunluk Tayini TS EN 1936
Açık Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Gerçek Yoğunluk Tayini (Yöntem A Piknometre) TS EN 1936
Toplam Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini TS EN 1926
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini TS EN 13755
Betonarme Donatı Çeliği Kütle Tayini TS 708
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 20kN-600 kN) TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonrası Yüzde Uzamanın Tayini TS EN ISO 6892-1
Zeminler Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
TS EN ISO 17892-1
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Şişme Yüzdesinin Tayini TS 1900-2/T1
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-3
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Hidrometre Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Şişme Basıncının Tayini TS 1900-2/T1
İğne Deliği Deneyi TS 1900-2/T1
Dağılma Deneyi TS 1900-2/T1
Plastik Limitin Tayini TS EN ISO 17892-12
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) TS EN ISO 17892-12
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) TS EN ISO 17892-12
Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak) TS EN ISO 17892-12
Su Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Sertlik Tayini
Hesaplama Metodu
SM 2340 B
Permanganat İndeksi Tayini
Titrimetrik Metot
TS 6288 EN ISO 8467
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
Demir (Fe), Kalay (Sn), Bor (B), Titanyum (Ti) Tayini
ICP-MS Metodu
TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu ve Sülfat Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 14911
Arsenik (As), Bakır (Cu), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Alüminyum (Al), Nikel (Ni), Kobalt (Co), Molibden (Mo), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Berilyum (Be), Baryum (Ba) Tayini
ICP-MS Metodu
EPA 200.8

Build:1.8.2.0 Upd:04.07.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek