DSİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Adres Osman Kavuncu Cad. Kocasinan
Telefon 0352 336 28 50
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0010-T
Akreditasyon Tarihi 30.11.2004
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini TS EN 12390-6
Taze Beton Çökme (Slump) Deneyi TS EN 12350-2
Hava İçeriğinin Tayini-Basınç Yöntemleri TS EN 12350-7
Yoğunluk Tayini TS EN 12350-6
Agregalar İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi ASTM C136 / C136M
Mineral Agregada 0,075 mm Göz Açıklıklı Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini ASTM C 117
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9
İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 127
Agregadaki Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Oranı ASTM C142 / C142M
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini ASTM C 128
Agregada Toplam Rutubet Tayini (Kurutma Yoluyla) ASTM C 566
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini ASTM C131 / C131M
Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat İle Birlikte Kullanılacak Agregaların Kalıcılığı ASTM C 88
Agregaların Yığın Yoğunluğunun (Birim Hacim Ağırlık) ve Boşluk Oranı Tayini ASTM C29 / C29 M
Doğal Taşlar Görünür Yoğunluk Tayini TS EN 1936
Açık Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Gerçek Yoğunluk Tayini (Piknometre) TS EN 1936
Toplam Gözeneklilik Tayini TS EN 1936
Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini TS EN 1926
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini TS EN 13755
Betonarme Donatı Çeliği Kütle Tayini TS 708
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 20kN-600 kN) TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonraki Yüzde Uzamanın Tayini TS EN ISO 6892-1
Su Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Bulanıklık Tayini
Nefolometrik Metot
SM 2130 B
Sertlik Tayini Hesaplama Metodu SM 2340 B
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
TS EN ISO 7887 B
Permanganat İndeksi Tayini
Titrimetrik metot
TS 6288 EN ISO 8467
Toplam Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot SM 2540 B
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Elektrot Metodu
TS 9748 EN 27888
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
TS 3790 EN ISO 9963-1
Demir (Fe), Kalay (Sn), Bor (B), Titanyum (Ti) Tayini
ICP-MS Metodu
TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
 
TS EN 872
Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu ve Sülfat Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 10304-1
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 14911
Arsenik (As), Bakır (Cu), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Alüminyum (Al), Nikel (Ni), Kobalt (Co), Molibden (Mo), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Berilyum (Be), Baryum (Ba) Tayini
ICP-MS Metodu
EPA 200.8

Build:1.8.2.0 Upd:12.01.2022 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek