PARION ULUSLARARASI GÖZETİM HİZM. LTD. ŞTİ.
Adres Değirmencik Köyü No:45 Biga ÇANAKKALE
Telefon 0286 364 57 08
Standart TS EN ISO/IEC 17020:2012 Dosya No AB-0221-M
Akreditasyon Tarihi 18.06.2014
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Katı Dökme Yükler, Maden, Mineral Maddeler, Metalurjik Mamul ve
Yarı Mamuller, Kömür, Ferro Alyajlar, Çelik Hurda Demirler, Pik Demir, HBI, Çimento, Klinker, Tahıllar
-Draft Survey yolu ile miktar tespiti
-Gemi Kira Giriş/Çıkış Durum Surveyi
-Bunker Miktar ve Teslimat Surveyi
-Gemi Ambar Kapaklarının Mühürlenmesi ve Mühürlerin Sökülmesi Surveyi
-Gemi Ambar Kapaklarının Sızdırmazlık (Ultrasonik Yöntem ile) Kontrolü
-Gemi Ambar ve Konteyner Temizlik Gözetimi
-Puantaj/Tally ve Kantar Gözetimi
-P.01.01 Gözetim Hizmetleri Prosedürü
-T.01.02 Draft Survey Yolu İle Miktar Hesaplaması İş Talimatı
-T-01.05 Gemi Kira Giriş/Çıkış Durum Surveyi Talimatı
-T-01.06 Bunker Miktar ve Teslimat Surveyi Talimatı
-T-01.04 Gemi Ambar Kapaklarının Mühürlenmesi ve Mühürlerin Sökülmesi Talimatı
-T-01.03 Gemi Ambar Kapaklarının Sızdırmazlık Kontrolü Talimatı
-T-01.01 Gemi Ambar ve Konteyner Temizlik Gözetimi Talimatı
-T-01.11 Yükleme Gözetimi Talimatı
-T-01.12 Tahliye Gözetimi Talimatı
Adi Metaller ve Adi Metallerden Eşya (Metalürjik mamuller.
Kütük demir, nervürlü inşaat
demirleri, filmaşin, köşebent,
profil, boru, rulo, paket saç, tufal ve
ve hurda demirler)
Üretim, Yükleme/Tahliye/Sevkiyat
öncesi/sırası/sonrası müşteri
talebi doğrultusunda miktar ve
hasar tespiti, numune
alımı, analize nezaret, hurdalarda kalite tespiti muayenesi
-P-01.01 Gözetim Hizmetleri Prosedürü
-T-01.07 Yükleme Öncesi Gözetim Hizmetleri Talimatı
-T-01.08 Metalürjik Mamül Test Numunesi Alma ve Ölçme Talimatı
-T-01.09 Metalürjik Yarımamül Test Numunesi Alma ve Ölçme Talimatı
-T-01.10 Metalürjik Malzeme Hasar Tespiti Talimatı
-T-01.11 Yükleme Gözetimi Talimatı
-T-01.12 Tahliye Gözetimi Talimatı
Mineral Maddeler Maden ve mineral maddeler Yükleme/Tahliye öncesi/sonrası
gemi, stok, miktar, hasar tespiti
ve numune alımı
-P-01.01 Gözetim Hizmetleri Prosedürü
-T-01.11 Yükleme Gözetimi Talimatı
-T-01.12 Tahliye Gözetimi Talimatı
-T-01.13 Ferro Alyajlardan Numune Alma, Hazırlama ve Elek Analizi Talimatı
-TS ISO 3713
-TS ISO 4552-1
-TS ISO 4552-2
-T-01.14 Kömürden Numune Alma, Hazırlama ve Elek Analizi Talimatı
-TS ISO 18283
-TS 690 ISO 589
1. Kaldırma ve İletme Makineleri
1.A.1. Vinç
1.A.1.1. Gezer Köprülü Vinç
1.A.1.2. Portal Vinç
1.A.1.3. Monoray Vinç
1.A.1.4. Mobil Vinç
1.A.1.5. Kule Vinç
1.A.3. Platform
1.A.3.1. Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu
1.A.3.3. Asılı Erişim Donanımı
1.A.3.4. Sütunlu Çalışma Platformu
1.A.10. Forklift
Periyodik Muayene İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
2. Basınçlı Kaplar
2.A.3. Kompresör Hava Tankı
2.A.4. Hidrofor/Genleşme Tankı

3. Kazanlar
3.A.2. Kalorifer/Sıcak Su Kazanı
Periyodik Muayene İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Tahribatsız Muayene(NDT) Radyografik Muayene(RT), Filmlerin
Çekilmesi,
Muayene Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Onayı
TS EN ISO 5817, TS EN ISO 17635, TS EN ISO 17636-1, TS ENISO 10675-1 Standartlarına göre hazırlanmış;
-P-02.01 Tahribatsız Muayene Prosedürü
-T-02.02 Kaynak Birleştirmelerinin Radyografik Muayene Talimatı
-T-02.03 Kaynak Dikişleri için Film Değerlendirme Talimatı
Tahribatsız Muayene(NDT) Ultrasonik Muayene(UT), Muayene Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Onayı TS EN ISO 5817, TS EN ISO 17635, TS EN ISO 17640, TS EN ISO 11666
Standartlarına göre hazırlanmış;
-P-02.01 Tahribatsız Muayene Prosedürü
-T-02.01 Kaynak Birleştirmelerinin Ultrasonik Muayene Talimatı
Metalik Hurda ve Metalurjik Mamullerde, Her Türlü Mamul ve Yarı Mamuller ve Ortamlarda Radyasyon Kontrolü P-01.01 Gözetim Hizmetleri Prosedürü
T-01.22 Radyasyon Ölçüm Talimatı

Build:1.8.2.0 Upd:05.04.2021 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek