TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI Tuzla Deney Laboratuvarları
Adres Aydınlı Mah. Ulus Sok. No:7 Tuzla
Telefon 0 216 393 33 63
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0001-T
Akreditasyon Tarihi 16.12.2003
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
ANADOLU YAKASI ENERJİ, MALZEME ve KALİBRASYON LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
Kombiler
(Bacalı, Hermetik, Yoğuşmalı)
Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri
(40 kW'a kadar)
TS EN 297
EN 297
TS EN 483
EN 483
TS EN 625
EN 625
TS EN 677
EN 677
TS EN 15502-2-1
EN 15502-2-1
TS EN 15502-1
EN 15502-1
TS EN 15502-2-2
EN 15502-2-2
Yoğuşma Isı Gücü ve Yoğuşma Verim Deneyleri (30 kW'a kadar) TS EN 677
EN 677
TS EN 15502-2-1
EN 15502-2-1
TS EN 15502-1
EN 15502-1
TS EN 15502-2-2
EN 15502-2-2
Emisyon (CO ve NOx) Ölçümleri (NOx Sınıfının Belirlenmesi) TS EN 297
EN 297
TS EN 483
EN 483
TS EN 15502-2-1
EN 15502-2-1
TS EN 15502-1
EN 15502-1
TS EN 15502-2-2
EN 15502-2-2
Kazanlar
B Tipi : Atmosferik veya Cebri Brülörlü (iç ortam havasını kullanan)
C Tipi : (iç ortam havasını kullanmayan)
Yoğuşmalı :
Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri;
(1,200,000 Kcal'e kadar)
TS EN 303-2
EN 303-2
TS EN 303-3
EN 303-3
TS 497
TS 4040
TS 4041
TS EN 304
EN 304
TS EN 656
EN 656
TS EN 13836
EN 13836
TS EN 15502-2-1
EN 15502-2-1
TS EN 15502-1
EN 15502-1
TS EN 15502-2-2
EN 15502-2-2
Yüzey Sıcaklıkları TS EN 303-1
EN 303-1
TS EN 303-3
EN 303-3
TS 497
TS 4040
TS EN 656
EN 656
TS EN 13836
EN 13836
TS EN 15502-2-1
EN 15502-2-1
TS EN 15502-1
EN 15502-1
TS EN 15502-2-2
EN 25502-2-2
Yoğuşma Isı Gücü ve Yoğuşma Verim Deneyleri;
(500.000 Kcal'e kadar, 15oC'e kadar hava sıcaklıklarında.)
TS EN 15417
EN 15417
TS EN 15502-2-1
EN 15502-2-1
TS EN 15502-1
EN 15502-1
TS EN 15502-2-2
EN 15502-2-2
Emisyon (CO ve NOx) ve islilik Ölçümleri (NOx Sınıfının Belirlenmesi) TS EN 303-2
EN 303-2
TS EN 303-3
EN 303-3
TS 497
TS EN 656
EN 656
TS EN 13836
EN 13836
TS EN 15417
EN 15417
TS 4040
TS 4041
TS EN 304
EN 304
TS EN 15502-2-1
EN 15502-2-1
TS EN 15502-1
EN 15502-1
TS EN 15502-2-2
EN 15502-2-2
Radyatörler ve Konvektörler Sızdırmazlık Deneyleri:
-Basınca Dayanım Deneyleri,
-Nemlilik Deneyleri,
-Çapraz Tarama Deneyleri,
-Isıl Güç Deneyleri
-Ateşe Tepki Deneyi
TS EN 442-1
EN 442-1
TS EN 442-2
EN 442-2
Radyatör Vanaları - Termostatik -Vana gövde grubunun sızdırmazlığı ve basınç dayanımı tayini
-Mil contasının sızdırmazlığı tayini
-Vana gövde grubunun eğilme momentine dayanımı tayini
-Sıcaklık seçicisinin burulma momentine dayanımı tayini
-Sıcaklık seçicisinin eğilme momentine dayanımı tayini
-Mil sızdırmazlık contasının değişimi tayini
-Anma debisi ve S-1 K noktasındaki debi tayini
-Sıcaklık seçici ayarının en yüksek ve en küçük olduğu durumlarda karakteristik debi tayini
-Ön ayar özelliğine sahip termostatik vanalar için karakteristik debi tayini
-Sıcaklık seçicinin en yüksek ve en küçük ayarında algılayıcının sıcaklığı tayini
-Anma debisindeki histeresiz tayini
-Fark basınç etkisi tayini
-Statik basınç etkisi tayini
-S sıcaklık noktası ile sırasıyla kapama ve açma sıcaklıkları arasındaki sıcaklık farkı tayini
-İletim elemanları olan termostatik vanalar üzerindeki ortam sıcaklığının etkisi tayini
-Su sıcaklığı etkisi tayini
-Tepki süresi tayini
-Mekanik dayanıklılık tayini
-Isıl dayanım tayini
-Karakteristik eğrilerin belirlenmesi
-Teorik eğrinin çizimi
TS EN 215
EN 215
Klimalar ve Isı Pompaları (hava-hava, hava-su, su-hava) Isıtma kapasitesi
Soğutma kapasitesi
Enerji Tüketimi
Enerji Verimliliği
İşlevsel Gereksinimlere Uygunluğun Kontrolü
TS EN 14511-1
EN 14511-1
TS EN 14511-2
EN 14511-2
TS EN 14511-3
EN 14511-3
Çalıştırma özellikleri deneyleri TS EN 14511-4
EN 14511-4
Sezonsal Verimlilik Testleri TS EN 14825
EN 14825
Çoklu split sistem klimalar ve havadan havaya ısı pompalar Isıtma kapasitesi
Soğutma kapasitesi
Enerji Tüketimi
Enerji Verimliliği
ISO 15042
Isıtıcı/soğutucu (fan coil) üniteler Performans Testleri TS EN 1397
EN 1397
Ses Gücü Seviyesi Belirlenmesi TS EN 16583
EN 16583
Soğutucular, Donmuş Gıda Saklama Kabinleri ve Derin Dondurucular Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Hava ile yayılan akustik gürültünün tayini için deney kodu - Bölüm 2-14:Soğutucular,donmuş gıda saklama kabinleri ve derin dondurucular için özel kurallar TS EN 60704-2-14
Kanalsız klimalar ve ısı pompaları Isıtma kapasitesi
Soğutma kapasitesi
Enerji Tüketimi
Enerji Verimliliği
ISO 5151
Kanallı klimalar ve havadan havaya ısı pompaları Isıtma kapasitesi
Soğutma kapasitesi
Enerji Tüketimi
Enerji Verimliliği
ISO 13253
Kanalsız klimalar Isıtma kapasitesi
Soğutma kapasitesi
Enerji Tüketimi
Enerji Verimliliği
SASO 2681
Kanallı klimalar Isıtma kapasitesi
Soğutma kapasitesi
Enerji Tüketimi
Enerji Verimliliği
SASO 2682
Klimalar - Küçük Kapasiteli Isıtma kapasitesi
Soğutma kapasitesi
Enerji Tüketimi
Enerji Verimliliği
Enerji Etiketlemesi
SASO 2663
Klimalar - Büyük Kapasiteli Isıtma kapasitesi
Soğutma kapasitesi
Enerji Tüketimi
Enerji Verimliliği
Enerji Etiketlemesi
SASO 2874
Gürültü Kaynakları (Ev Aletleri, Makineler Vb.) Akustik-Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin Tayin Edilmesi-Çınlama Odaları İçin Kesinlik Metotları TS EN ISO 3741
EN ISO 3741
ISO 3741
İklimlendirme Cihazları İklimlendirme Cihazları-Isı pompaları ve nem gidericiler elektrik enerjisiyle tahrik edilen kompresörle çalışan hava kaynaklı gürültü ölçümü-Ses güç seviyesinin belirlenmesi TS EN 12102-1
EN 12102-1
Isı pompaları, elektrik enerjileriyle tahrik edilen-Kompresörle çalışan Isı pompaları ve kullanma sıcak suyu hazırlamada kullanılan ısı pompaları - Hava kaynaklı gürültünün ölçülmesi - Ses gücü seviyesinin tayin edilmesi TS prEN 255-7
Döner Elektrik Makineleri Döner Elektrik Makineleri Bölüm 9:Gürültü Sınırları TS EN 60034-9 / A1
EN 60034-9 / A1:2007
Akustik-Elektrikli döner makinelerden hava ile yayılan gürültünün ölçümü için deney kodu TS EN ISO 1680
EN ISO 1680
ISO 1680
Isıtma Kazanları Isı jeneratörleri kaynaklı gürültü emisyonları TS EN 15036-1
EN 15036-1
Soğutuculu Teşhir Dolapları -Sızdırmazlık Deneyi
-Aksırığa karşı koruyucunun boyutları deneyi
-Koku ve tadın oluşmaması deneyi
-Sıcaklık ve buz eritme deneyi
-Su buharının yoğuşması deneyi
-Elektrik enerjisi tüketimi deneyi
-Isı özütleme hızı deneyi
TS EN ISO 23953-1
EN ISO 23953-1
ISO 23953-1
TS EN ISO 23953-2
EN ISO 23953-2
ISO 23953-2
Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Cihazlar Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin - Bölüm 1: Genel Kurallar TS EN 60335-1
EN 60335-1
IEC 60335-1
Hariç Tutulan Maddeler: Madde 19.11.4, Madde 32, Madde 15.1 (IPX1, IPX2, IPX5, IPX6, IPX7, IPX8)
Elektrikli ısı pompaları, iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar Elektrikli ısı pompaları, iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar TS EN 60335-2-40
EN 60335-2-40
IEC 60335-2-40
Seyyar Yangın Söndürücüler Korozyona Dayanım Deneyi TS 862-7 EN 3-7+A1
EN 3-7+A1
TS EN 1866-1
EN 1866-1
Tuz yüklü bir atmosfere dayanacak şekilde tasarımlanan cihaz ve bileşenler Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2-52: Deneyler- Deney kb: Tuzlu sis çevrimli (sodyum klorür çözeltisi) TS 6328 EN 60068-2-52
EN 60068-2-52
IEC 60068-2-52
Benzer yapılardaki metalik ürünler Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2-11: Deneyler- Deney ka: Tuzlu sis TS 2093 EN 60068-2-11
EN 60068-2-11
IEC 60068-2-11
Korozyona karşı geçici veya sürekli olarak korunan ya da korunmayan metal malzemeler Tuz püskürtme deneyleri TS EN ISO 9227
EN ISO 9227
ISO 9227
YAPI MALZEMELERİ YANGIN VE AKUSTİK LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Malzemeleri ve Ulaştırma Sektörü Yapı mamullerinin yangın deneylerine tepkisi - Tutuşmazlık deneyi TS EN ISO 1182
EN ISO 1182
ISO 1182
Yapı Malzemeleri ve Ulaştırma Sektörü Yapı ürünlerinin yangına tepki deneyleri - Yanma ısısının tayini (kalorifik değer) TS EN ISO 1716
EN ISO 1716
ISO 1716
Yapı Malzemeleri ve Ulaştırma Sektörü Yangın Dayanımı Deneyleri - Aleve Doğrudan Maruz Kaldığında Tutuşabilirlik - Bölüm 2: Tek Alev Kaynağıyla Deney TS EN ISO 11925-2
EN ISO 11925-2
ISO 11925-2
TS EN ISO 11925-2/AC
EN ISO 11925-2/AC
Yapı Malzemeleri ve Ulaştırma Sektörü Yapı Ürünleri İçin Yangına Tepki Deneyleri-Tek Bir Yakma Unsuru İle Isıl Etkiye Maruz Kalan-Döşemeler Haricindeki Yapı Ürünleri TS EN 13823
EN 13823
Yapı Malzemeleri ve Ulaştırma Sektörü Döşemelerin Yangına Tepki Deneyleri - Bölüm 1:Yanma Davranışının Radyan Isı Kaynağı Kullanılarak Tayini TS EN ISO 9239-1
EN ISO 9239-1
ISO 9239-1
Yapı Malzemeleri ve Ulaştırma Sektörü Dış Yangına Maruz Çatılar - Deney Metotları TSE CEN/TS 1187
CEN/TS 1187
Yapı Malzemeleri ve Ulaştırma Sektörü Yapı Mamulleri ve Yapı Elemanları, Yangın Sınıflandırması Bölüm 1: Yangın Karşısındaki Davranış Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullanılarak Sınıflandırma TS EN 13501-1
EN 13501-1
EN 13501-1+A1
TS EN 13501-1+A1
Yapı Malzemeleri ve Ulaştırma Sektörü Yalıtım Mamulleri - Binalarda Kullanılan - Organik Muhteva Tayini TS EN 13820
EN 13820
Yapı Malzemeleri ve Ulaştırma Sektörü Yangın Deneylerine Karşı Tepkime- Alev Yayılması- Bölüm 2: Düşey Olarak Yerleştirilen Yapı Ürünlerinde Yana Doğru Yayılma TS ISO 5658-2
ISO 5658-2
Yapı Malzemeleri ve Ulaştırma Sektörü Plastikler- Duman Oluşumu- Bölüm 2: Tek Kabin Deneyi İle Optik Yoğunluğun Tayini TS EN ISO 5659-2
EN ISO 5659-2
ISO 5659-2
FTIR Spektroskopi Kullanarak Deney Odasındaki Duman Toksisitesinin Tayini TS EN ISO 5659-2
EN ISO 5659-2
ISO 5659-2
Yapı Malzemeleri ve Ulaştırma Sektörü Yangına Tepki Deneyleri - Isı Salınımı, Duman Olşumu ve Kütle Kaybı Hızı - Bölüm 1: Isı Salınım Hızı (Konik Kaloriölçer Yöntemi) TS ISO 5660-1
ISO 5660-1
TS ISO 5660-1+A1
ISO 5660-1+A1
Yapı Malzemeleri ve Ulaştırma Sektörü Plastikler- Oksijen İndisi İle Yanma Özelliklerinin Tayini- Bölüm 2: Ortam Sıcaklığı Tayini TS EN ISO 4589-2
EN ISO 4589-2
ISO 4589-2
Yapı Malzemeleri ve Ulaştırma Sektörü Yanmazlık Deneyi IMO 2010 FIRE TEST PROCEDURES (FTP) CODE, 2012 EDITION PART 1
Yapı Malzemeleri ve Ulaştırma Sektörü Duman ve Zehirli Gazlar Deneyi IMO 2010 FIRE TEST PROCEDURES (FTP) CODE, 2012 EDITION PART 2
Yapı Malzemeleri ve Ulaştırma Sektörü Yüzey Alevlenebilirlik Deneyi IMO 2010 FIRE TEST PROCEDURES (FTP) CODE, 2012 EDITION PART 5
Yapı Malzemeleri ve Ulaştırma Sektörü Yüksek Hızlı Araçlar İçin Yangın Sınırlayıcı Malzemelerin Deneyleri (Çözüm Msc.90(71) İle Tadil Edilmiş Msc.40(64)) IMO 2010 FIRE TEST PROCEDURES (FTP) CODE, 2012 EDITION PART 10 - MATERIALS FOR FURNITURE AND OTHER COMPONENTS
Hava Araçlarında Kabin İçi Yangın Deneyleri Kabin-Kargo Kompartman Malzemeleri İçin Dikey Bunsen Beki Deneyi Aircraft Materials Fire Testing Handbook CH1
Kargo Kompartman Döşemeleri Ve Atık Depolama Kompartman Malzemeleri İçin 45 Derece Bunsen Beki Deneyi Aircraft Materials Fire Testing Handbook CH2
Kabin, Kargo Kompartmanı Ve Diğer Malzemeler İçin Yatay Bunsen Beki Deneyi Aircraft Materials Fire Testing Handbook CH3
Elektrik Kabloları İçin 60 Derece Bunsen Beki Deneyi Aircraft Materials Fire Testing Handbook CH4
Hava araçlarında kullanılan malzemeler Havacılık serisi- Metal olmayan malzemelerin alevlenebilirliği- Bölüm 1:Küçük yakma deneyi,dik-Dik alev yayma direncinin tayini TS EN 3844-1
EN 3844-1
Hava araçlarında kullanılan malzemeler Havacılık serisi- Metal olmayan malzemelerin alevlenebilirliği- Bölüm 2:Yatay, küçük yakma deneyi,-Yatay alev yayma direncinin tayini TS EN 3844-2
EN 3844-2
Hava araçlarında kullanılan malzemeler Havacılık serisi- Metal olmayan malzemelerin alevlenebilirliği- Bölüm 3:Küçük yakma deneyi,45°-Malzemenin alev ve ateş yayma direnci ve alev geçirgenliği direncinin tayini TS EN 3844-3
EN 3844-3
Yapı Malzemeleri ve Ulaştırma Sektörü Katı maddelerce açığa çıkarılan dumanın spesifik optik yoğunluğu için standart deney yöntemi ASTM E662
Yapı Mamulleri ve Yapı Elemanları - Yangın Sınıflandırması - Bölüm 5: Çatıların Dış Yangınlara Maruz Bırakılması Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullanılarak Sınıflandırma TS EN 13501-5
EN 13501-5
Yapı Malzemeleri Akustik - Yapı Elemanlarının Ses Yalıtımının Laboratuvarda Ölçülmesi - Bölüm 2: Hava İle Yayılan Ses Yalıtımının Ölçülmesi TS EN ISO 10140-2
EN ISO 10140-2
ISO 10140-2
Akustik - Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Derecelendirilmesi - Bölüm 1: Hava İle Yayılan Sesin Yalıtımı TS EN ISO 717-1
EN ISO 717-1
ISO 717-1
Akustik - Yapı Elemanlarının Ses Yalıtımının Laboratuvarda Ölçülmesi - Bölüm 3: Darbe Sesi Yalıtımının Ölçülmesi TS EN ISO 10140-3
EN ISO 10140-3
ISO 10140-3
Akustik - Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Derecelendirilmesi - Bölüm 2: Darbe Sesi Yalıtımı TS EN ISO 717-2
EN ISO 717-2
ISO 717-2
Akustik - Çınlama Odasında Ses Yutma Katsayısının Ölçülmesi TS EN ISO 354
EN ISO 354
ISO 354
Gürültü Kaynakları (Ev Aletleri, Makineler Vb) Akustik - Ses Basinci Kullanilarak Gürültü Kaynaklarinin Ses Güç Seviyelerinin Tayin Edilmesi - Çinlama Odalari Için Kesinlik Metotlari TS EN ISO 3741
EN ISO 3741
ISO 3741
Akustik Gürültü - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlardan Hava İle Yayılan Gürültünün Tayini İçin Deney Kodu - Bölüm 1: Genel Kurallar TS EN 60704-1
EN 60704-1
Akustik Gürültü- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar Tarafından Yayınlanan- Havada Yayılan Gürültünün Belirlenmesi İçin Deney Kuralları Bölüm 3: Beyan Edilen Gürültü Emisyon Değerlerinin Tayini ve Doğrulanması İçin İşlemler TS EN 60704-3
EN 60704-3
Akustik Uygulamaları İçin Gözenekli Malzemeler Akustik - Hava akımına direncin belirlenmesi - Bölüm 2: Değişken hava akımı yöntemi TS EN ISO 9053-2
EN ISO 9053-2
ISO 9053-2
Ses Absorplayıcı Malzemeler Akustik - Empedans Borularındaki Ses Yutma Katsayısının ve Empedansın Tayini-Bölüm 2:Aktarım Fonksiyonu Metodu TS EN ISO 10534-2
EN ISO 10534-2
ISO 10534-2
Akustik - Binalarda Kullanılan Ses Yutucuları - Ses Yutma Katsayısının Derecelendirilmesi TS EN ISO 11654
EN ISO 11654
ISO 11654
Elektrik Süpürgeleri Akustik Gürültü - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Cihazlar Tarafından Yayılan-Havada Yayılan Gürültünün Belirlenmesi İçin Deney Kuralları-Bölüm 2-1: Elektrik Süpürgeleri İçin Özel Kurallar TS EN IEC 60704-2-1
EN IEC 60704-2-1
IEC 60704-2-1
Fanlı Isıtıcılar Akustik Gürültü - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlardan Hava İle Yayılan Akustik Gürültünün Tayini İçin Deney Kodu Bölüm 2-2: Fanlı Isıtıcılar İçin Özel Kurallar TS EN 60704-2-2
EN 60704-2-2
Bulaşık Makineleri Akustik Gürültü -Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlardan Hava İle Yayılan Gürültünün Tayini İçin Deney Kodu Bölüm 2-3: Bulaşık Makineleri İçin Özel Kurallar TS EN 60704-2-3/A11
EN 60704-2-3:2019/A11:2019
Çamaşır Makineleri ve Merkezkaç Sıkıcılar Akustik Gürültü - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlardan Kaynaklanan-Hava İle Yayılan Gürültünün Belirlenmesi İçin Deney Kodu - Bölüm 2-4: Çamaşır Makineleri ve Merkezkaç Sıkıcılar İçin Özel Kurallar TS EN 60704-2-4 / A11
EN 60704-2-4 / A11
Depolayıcı Tipte Oda Isıtıcıları Akustik Gürültü -Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlardan Hava İle Yayılan Gürültünün Tayini İçin Deney Kodu Bölüm 2-5: Depolayıcı Tipte Oda Isıtıcıları İçin Özel Kurallar TS EN 60704-2-5 / A1
EN 60704-2-5 / A1:2015
Tamburlu Kurutucular Akustik Gürültü - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlardan Kaynaklanan-Hava İle Yayılan Gürültünün Belirlenmesi İçin Deney Kodu - Bölüm 2-6: Tamburlu Kurutucular İçin Özel Kurallar TS EN 60704-2-6
EN 60704-2-6
Vantilatörler Akustik Gürültü -Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Cihazlar Tarafından Yayılan - Havada Yayılmanın Belirlenmesi İçin Deney Kodu- Bölüm 2-7: Vantilatörler İçin Özel Kurallar TS EN IEC 60704-2-7
EN IEC 60704-2-7
IEC 60704-2-7
Elektrikli Traş Makinaları Akustik Gürültü - Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Cihazlar Tarafından Yayılan-Havada Yayılmanın Belirlenmesi İçin Deney Kodu-Bölüm 2-8:Elektrikli Traş Makinaları İçin Özel Kurallar TS EN IEC 60704-2-8
EN IEC 60704-2-8
IEC 60704-2-8
Elektrikli Saç Bakım Cihazları Akustik Gürültü -Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar - Hava Yolu İle Oluşan Akustik Gürültünün Tayini İçin Deney Kodu - Bölüm 2-9: Elektrikli Saç Bakım Cihazları İçin Özel Kurallar TS EN 60704-2-9
EN 60704-2-9
Elektrikli Pişirme Ocakları, Fırınlar, Izgaralar, Mikrodalga Fırınlar ve Bunların Herhangi Bir Kombinasyonu Akustik Gürültü -Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar - Hava Yolu İle Oluşan Akustik Gürültünün Tayini İçin Deney Kodu - Bölüm 2-10:Elektrikli Pişirme Ocakları, Fırınlar, Izgaralar, Mikrodalga Fırınlar ve Bunların Herhangi Bir Kombinasyonu İçin Özel Kurallar TS EN 60704-2-10
EN 60704-2-10
Elektrikle Çalıştırılan Yiyecek Hazırlama Cihazları Akustik Gürültü -Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar-Hava Araçlarında Akustik Gürültünün Belirlenmesi İçin Deney Kodu-Bölüm 2-11:Elektrikle Çalıştırılan Yiyecek Hazırlama Cihazları İçin Özel Kurallar TS EN 60704-2-11
EN 60704-2-11
Aspiratörler Akustik Gürültü -Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazların Hava İle Yayılan Gürültünün Tayini İçin Deney Kodu Bölüm 2-13: Aspiratörler İçin Özel Kurallar TS EN 60704-2-13
EN 60704-2-13
Soğutucular, Donmuş Gıda Saklama Kabinleri ve Derin Dondurucular Akustik Gürültü -Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar - Hava İle Yayılan Akustik Gürültünün Tayini İçin Deney Kodu - Bölüm 2-14:Soğutucular, Donmuş Gıda Saklama Kabinleri Ve Derin Dondurucular İçin Özel Kurallar TS EN 60704-2-14/A1
EN 60704-2-14:2013/A1:2019
Döner Elektrik Makineleri Döner Elektrik Makineleri Bölüm 9:Gürültü Sınırları TS EN 60034-9
EN 60034-9
Yol Trafiği Gürültüsünü Azaltma Cihazları Yol Trafiği Gürültüsünü Azaltan Sistemler - Akustik Performansın Belirlenmesi İçin Deney Yöntemi - Bölüm 1: Ses Emilimi Temel Özellikleri TS EN 1793-1
EN 1793-1
Yol Trafik Gürültüsünü Azaltan Sistemler- Akustik Performansın Tayini İçin Deney Metodu- Bölüm 2: Hava İle Taşınan Ses Yalıtımının Temel Özellikleri TS EN 1793-2
EN 1793-2
Yol Trafik Gürültüsünü Azaltan Sistemler- Akustik Performansın Tayini İçin Deney Metodu- Bölüm 3: Normalleştirilmiş Trafik Gürültü Spektrumu TS EN 1793-3
EN 1793-3
Gürültü Bariyerleri ve Hava İle Yayılan Ses Üzerinde Etkili Olan Cihazlar Demiryolu Uygulamaları - Raylar - Gürültü Bariyerleri ve Hava İle Yayılan Ses Üzerinde Etkili Olan Cihazlar - Akustik Performansın Tayini İçin Deney Yöntemi - Bölüm 1: Temel Özellikler - Düzgün Yayılan Ses Alanına Sahip, Laboratuvar Ortamında Ses Yutma TS EN 16272-1
EN 16272-1
Demiryolu Uygulamaları - Raylar - Gürültü Bariyerleri ve Hava İle Yayılan Ses Üzerinde Etkili Olan Cihazlar - Akustik Performansın Tayini İçin Deney Yöntemi - Bölüm 2: Temel Özellikler - Düzgün Yayılan Ses Alanına Sahip, Laboratuvar Ortamında Hava İle Yayılan Ses Yalıtımı TS EN 16272-2
EN 16272-2
Demiryolu Uygulamaları - Raylar - Gürültü Bariyerleri ve Hava İle Yayılan Ses Üzerinde Etkili Olan Cihazlar - Akustik Performansın Tayini İçin Deney Yöntemi - Bölüm 3-1: Normalize Edilmiş Demiryolu Gürültü Spektrumu ve Düzgün Alan Uygulamaları İçin Tek Haneli Derecelendirmesi TS EN 16272-3-1
EN 16272-3-1
Yapı Malzemeleri ve Bina Elemanlarının Yangın Sınıflandırması Yapı Malzemeleri ve Bina Elemanları - Yangın Sınıflandırılması- Bölüm 2: Yangına Dayanım Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullanılarak Sınıflandırma (Havalandırma Tesisatları Hariç) TS EN 13501-2
EN 13501-2
Yangına Dayanıklılık Deneyleri Bölüm 1: Genel Kurallar TS EN 1363-1
EN 1363-1
Yangına Dayanıklılık Deneyleri- Bölüm 2: Alternatif ve İlave İşlemler TS EN 1363-2
EN 1363-2
Yangına Dayanıklılık Deneyleri - Yapı Elemanları - Bölüm 1 - Genel Kurallar ISO 834-1
Yapı Malzemeleri ve Bina Elemanlarının Yangın Sınıflandırması Yapı Malzemeleri ve Elemanları için Yangın Testleri - Bölüm 20: Yangına Dayanım Test Metotları-Genel Gereksinimler ASTM E119
Yapı Malzemeleri ve Bina Elemanlarının Yangın Sınıflandırması Yapı elemanları - Yangına dayanım test metotları-Genel gereksinimler GOST 30247.0
Duvarlar Yük Taşımayan Elemanlardaki Yangına Dayanıklılık Deneyleri Bölüm 1: Duvarlar TS EN 1364-1
EN 1364-1
Tavanlar Yük Taşımayan Elemanların- Yangına Dayanıklılık Deneyleri- Bölüm 2: Tavanlar TS EN 1364-2
EN 1364-2
Perde Duvarlar Yük Taşımayan Elemanlar İçin Yangına Direnç Deneyleri - Bölüm 3: Perde Duvarlar - Tam Düzen TS EN 1364-3
EN 1364-3
Giydirme Cepheler Yük Taşımayan Elemanların Yangına Direnç Deneyleri - Bölüm 4: Giydirme Cepheler - Bölüm Konfigürasyonu TS EN 1364-4
EN 1364-4
Yapı Elemanları- Yangına Dayanım Yapı malzemeleri ve yapılar üzerinde yangın testleri. Yapı elemanlarının yangına dayanım tayini için yöntem (genel prensipler) BS 476-20
Yapı Elemanları - Yangına Dayanım Kablolar - Yangın anında devre bütünlüğü-Test metodu GOST R 53316
Yapı Elemanları - Yangına Dayanım Kablolar, hermetik girişler ve elektrik akımını doğrudan geçiren elemanlar - Yangın güvenliği gereksinimleri - Yangına dayanım test metotları GOST R 53310
Duvarlar Yangına Direnç Deneyleri - Taşıyıcı Elemanlar İçin - Bölüm 1: Duvarlar TS EN 1365-1
EN 1365-1
Yapı Elemanları - Yük Taşıyan - Yangına Dayanım Yapı malzemeleri ve yapılar üzerinde yangın testleri - Yapı elemanlarının yangına dayanım tayini için yöntem BS 476-21
Döşemeler ve Çatılar Yangına Dayanıklılık Deneyleri-Yük Taşıyıcı Elemanlar-Bölüm 2: Döşemeler ve Çatılar TS EN 1365-2
EN 1365-2
Yapı Elemanları - Yangına Dayanım Yapı malzemeleri ve elemanlarının yangın davranışı Bölüm 12: devre bütünlüğünü korumak için gerekli elektrik kablo sistemlerin yangın dayanımı - Özellikler ve test
DIN 4102-12
Yapı Elemanları - Yangına Dayanım Bina Yapısı ve Malzemelerinin Yangın Testleri UL 263
Kirişler Yangına Dayanıklılık Deneyleri-Yük Taşıyıcı Elemanlar-Bölüm 3: Kirişler TS EN 1365-3
EN 1365-3
Elektrik Kabloları - Yangına Dayanım Elektrik Kabloları - Korunmasız elektrik kablolar için yangın dayanımı testi (P sınıflandırması) EN 50577
Kablolar Altyapı (servis) tesisleri için yangın deneyleri - Bölüm 11 : Kablo sistemleri ve bağlantılı bileşenler için yangından koruma sistemleri TS EN 1366-11
EN 1366-11
Kolonlar Taşıyıcı Elemanların Yangına Dayanıklılık Deneyi- Bölüm 4: Kolonlar TS EN 1365-4
EN 1365-4
Doğrusal Bağlantı Contaları Servis Tesisatı İçin Yangına Direnç Deneyleri - Bölüm 4: Doğrusal Bağlantı Contaları TS EN 1366-4
EN 1366-4
Yapı Elemanları - Yangına Dayanım Yapı eleman ve malzemelerinin yangın dayanıklılık testleri NFPA 251
Yatay Koruyucu Membranlar Yapı Elemanlarının Yangına Dayanımına Katkısının Tayini İçin Deney Yöntemleri-Bölüm 1: Yatay Koruyucu Mebranlar TS EN 13381-1
EN 13381-1
Dikey Koruyucu Membranlar Yapı Elemanlarının Yangına Dayanımına Katkısının Tayini İçin Deney Yöntemleri-Bölüm 2: Düşey Membranlar TS EN 13381-2
EN 13381-2
ENV 13381-2
Yapı Elemanları - Yangına Dayanım Kapı elemanlarının yangın testleri NFPA 252
Beton Elemanlara Uygulanmış Pasif Koruma Yangına Katkı Belirlenmesi İçin Test Yöntemleri Yapısal Elemanların Direnç - Bölüm 3: Uygulanan Koruma Beton Üyeler TS EN 13381-3
EN 13381-3
ENV 13381-3
Çelik Elemanlara Uygulanmış Pasif Koruma Yapı Elemanlarının Yangına Dayanımına Katkısının Tayini İçin Deney Yöntemi - Bölüm 4:Çelik Elemanlara Uygulanmış Pasif Koruma TS EN 13381-4
EN 13381-4
Yangın Kapıları ve Kepenkleri Yangına Dayanıklılık Deneyleri-Kapı ve Kepenkler-Bölüm 1: Yangın Kapıları ve Kepenkleri TS EN 1634-1+A1
EN 1634-1+A1
Yangın Kapıları ve Kepenkleri Yük taşımayan elemanlar için yangın dayanım testleri - Bölüm 5: Hava aktarma ızgaraları TS EN 1364-5
EN 1364-5
Yangın Kapıları ve Kepenkleri Kapı düzenekleri ve diğer açıklık koruyucular için hava kaçağı testi standardı UL 1784
Yangın Kapıları ve Kepenkleri Yangına dayanıklı yatay yapılara monte edilen yatay kapı düzeneklerinin yangına dayanım test metodu NFPA 288
Yangın Kapıları ve Kepenkleri Yapı elemanları - Yangın kapıları ve geçitleri - Yangına dayanım test metotları GOST R 53307
Yangın Kapıları ve Kepenkleri Yapı elemanları - Yangın kapıları ve geçitleri - Duman ve gaz kaçak test metotları GOST R 53303
Yangın Kapıları ve Kepenkleri Yapı elemanları - Yangına dayanım test metotları - Asansör şaft kapıları GOST 30247.3
Yangın Kapıları ve Kepenkleri Kapı Sistemleri İçin Yangın Test Standardı UL 10B
Yangın Kapıları ve Kepenkleri Kapı Sistemleri İçin Pozitif Basınçtaki Yangın Test Standardı UL 10C
Yangın Kapıları ve Kepenkleri Kapı, Panjur Ve Açılabilir Pencere Düzenekleri ve Yapı Donanım Elemanları Yangına Dayanıklılık Deneyleri-Kapı ve Kepenkler-Bölüm 1: Yangın Kapıları ve Kepenkleri Kapı, Panjur Ve Açılabilir Pencere Düzenekleri Ve Yapı Donanım Elemanları İçin Yangına Direnç ve Duman Kontrolü Deneyleri - Bölüm 2: Yapı Elemanları İçin Yangına Dayanımın Nitelendirilmesi Deneyi TS EN 1634-2
EN 1634-2
Duman Kontrol Kapıları ve Kepenkleri Yangına Dayanıklılık Deneyleri - Kapı ve Kepenkler - Bölüm 3: Duman Kontrol Kapıları ve Kepenkleri TS EN 1634-3/AC
EN 1634-3/AC
İlk Yangın Depolama Birimleri Güvenli Depolama Birimleri - Yangına Dayanım İçin Sınıflandırma ve Deney Metotları - İlk Yangın Depolama Birimleri TS EN 15659
EN 15659
Asansörler Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları -Muayene ve Deneyler Bölüm 58:Çıkış Kapılarında Yangın Dayanım Deneyleri TS EN 81-58
EN 81-58
Parlayabilen Sıvılar İçin Güvenli Muhafaza Kabinleri Yangın Güvenliği Muhafaza Kabinleri-Bölüm 1:Parlayabilen Sıvılar İçin Güvenli Muhafaza Kabinleri TS EN 14470-1
EN 14470-1
Basınçlı Gaz Tüpleri İçin Güvenlik Dolapları Yangın Güvenliği - Muhafaza Dolapları - Bölüm 2: Basınçlı Gaz Tüpleri İçin Güvenlik Dolapları TS EN 14470-2
EN 14470-2
Duman Engelleri Duman ve Isı Kontrol Sistemleri - Bölüm 1: Duman Engelleri İçin Teknik Özellikler TS EN 12101-1
EN 12101-1
Yük Taşımayan Yapı Elemanları Yapı Malzemeleri ve Elemanlarının Testleri - Bölüm 22: Yük Taşımayan Yapı Elemanlarının Yangın Dayanımlarının Tayini BS 476-22
Yangına Dayanım Gemicilik Bileşenleri Yangın Test Prosedürlerinin Uygulanması İle İlgili Uluslararası Kod - ''A'', ''B'' Ve ''F'' Sınıfı Bölmelere Yönelik Testler 2010 FTP kodu MSC.307.88 kararı Ek I Bölüm 3
Yükseltilmiş ve Altı Boş Yer Döşemeleri Servis Tesisatları İçin Yangına Direnç Deneyleri - Bölüm 6: Yükseltilmiş Ve Altı Boş Yer Döşemeleri TS EN 1366-6
EN 1366-6
Servis Geçiş Contaları Servis Tesisatları İçin Yangına Direnç Deneyleri - Bölüm 3: Servis Geçiş Contaları TS EN 1366-3
EN 1366-3
Çelik Elemanlara Uygulanmış Reaktif Koruma Yapı Elemanlarının Yangına Dayanımına Katkısının Tayini İçin Deney Yöntemi - Bölüm 8:Çelik Elemanlara Uygulanmış Reaktif Koruma TS EN 13381-8
EN 13381-8
Yapılar ve Yapı Elemanları Akustik- Yapıların ve yapı elemanlarının ses yalıtımı için sahada yapılacak ölçümler - Bölüm 1: Hava ile yayılan sesin yalıtımı TS EN ISO 16283-1 / A1
EN ISO 16283-1 / A1:2017
ISO 16283-1 / A1
Akustik- Yapı elemanlarında ve yapılarda ses yalıtımının alan ölçümü-Bölüm 2: Darbe sesi yalıtımı

TS EN ISO 16283-2
EN ISO 16283-2
ISO 16283-2
Akustik - Yapı elemanlarının ses yalıtımının laboratuvarda ölçülmesi - Bölüm 1: Özel mamuller için uygulama kuralları
TS EN ISO 10140-1
EN ISO 10140-1
ISO 10140-1
Yapılar ve Yapı Elemanları Çınlama Odası Metodu Vasıtasıyla Ses Yutumu ve Ses Yutum Katsayıları Ölçümü İçin Standart Test Metodu ASTM C423 - 17
Yapılar ve Yapı Elemanları Yapı Bölmeleri ve Elemanlarının Hava Doğuşlu Ses Geçiş Kaybının Laboratuvarda Ölçümü İçin Standart Test Metodu ASTM E90 - 09 (2016)
Yapılar ve Yapı Elemanları Ses Yalıtımının Değerlendirilmesi İçin Sınıflandırma ASTM E413 - 16
Yapılar ve Yapı Elemanları Zemin-Tavan Düzeneği üzerinden Darbe Sesi Geçişinin Tıkırtı Makinesi Kullanılarak Laboratuvar Ölçümü İçin Standart Test Metodu ASTM E492 - 09(2016)e1
Yapılar ve Yapı Elemanları Darbe Sesi Tek-Sayı Değerlerinin Belirlenmesi İçin Sınıflandırma ASTM E989 - 18
Yapılar ve Yapı Elemanları Beton Zeminler Üzerinden Geçen Ses İletiminin Azaltılmasında Zemin Kaplamalarının Etkinliğinin Laboratuvarda Ölçülmesi İçin Standart Test Metodu ASTM E2179 - 03(2016)
Isı Yalıtım Malzemeleri - Binalarda, Bina Tesisatlarında ve Endüstriyel Ekipmanlarda Kullanılan Uzunluk ve Genişlik Tayini TS EN 822
EN 822
Kalınlık Tayini TS EN 823
EN 823
Gönyeden Sapma Tayini TS EN 824
EN 824
Yüzey Düzlüğünün Tayini TS EN 825
EN 825
Basınç Dayanımının Tayini TS EN 826
EN 826
Görünür Yoğunluk Tayini TS EN 1602
EN 1602
Sabit NLŞ (23°C / % 50 RH)
Boyut Kararlılığının Tayini
TS EN 1603
EN 1603
Belirli Sıcaklık ve Nem Şartları Altında Boyut Kararlılığı TS EN 1604
EN 1604
Belirli Basınç Yükü ve Sıcaklık Şartları Altında Deformasyon TS EN 1605
EN 1605
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımının Tayini TS EN 1607
EN 1607
Kısmi Daldırma İle Kısa Süreli Su Emmenin Tayini TS EN 1609
EN 1609
Su Buharı Geçirgenlik Özelliklerinin Tayini TS EN 12086
EN 12086
Uzun Süreli Daldırma İle Su Emme TS EN 12087
EN 12087
Bükülme Özelliklerinin Tayini TS EN 12089
EN 12089
Noktasal Yük Altında Davranış Tayini TS EN 12430
EN 12430
Isıl Performansı - Mahfazalı Sıcak Plaka ve Isı Akış Sayacı Metotlarıyla Isıl Direncin Tayini - Yüksek ve Orta Isıl Dirençli Mamuller TS EN 12667
EN 12667
Isıl Direncin, Korumalı Tablalı Isıtıcı ve Isı Akı Ölçerin Kullanıldığı Metotlarla Tayini-Isıl Direnci Orta ve Düşük Seviyede Olan Kuru ve Rutubetli Mamuller TS EN 12664
EN 12664
Isıl Performansı - Mahfazalı Sıcak Plaka Cihazı ve Isı Akış Sayacı Metotları İle Isıl Direncin Tayini - Yüksek ve Orta Dereceli Isıl Dirençli Kalın Mamuller TS 415 EN 12939
EN 12939
Isı Yalıtım Malzemeleri - Binalarda, Bina Tesisatlarında ve Endüstriyel Ekipmanlarda Kullanılan Binalar İçin Isı Yalıtım Mamulleri - Suya Kısmi Batırma Yoluyla Kısa Süreli Su Emmenin Tayini TS EN ISO 29767
EN ISO 29767
ISO 29767
Isı Yalıtım Malzemeleri - Binalarda, Bina Tesisatlarında ve Endüstriyel Ekipmanlarda Kullanılan Binalar İçin Isı Yalıtım Mamulleri - Suya Batırma Yoluyla Uzun Süreli Su Emmenin Tayini TS EN ISO 16535
EN ISO 16535
ISO 16535
Giydirme Cepheler, Kapı ve Pencereler Kararlı Durum Isı İletim Özelliklerinin Tayini - Kalibre Edilmiş Ve Mahfazalı Sıcak Kutu TS EN ISO 8990
EN ISO 8990
ISO 8990
Kapı ve Pencereler Isıl Geçirgenliğin Sıcak Hücre Metodu İle Tayini - Komple Pencere Ve Kapılar TS EN ISO 12567-1
EN ISO 12567-1
ISO 12567-1
Sıcak Kutu Metodu İle Isıl Geçirgenliğin Belirlenmesi - Çatı Pencereleri ve Çıkıntı Yapan Diğer Pencereler TS EN ISO 12567-2
EN ISO 12567-2
ISO 12567-2
Isı Yalıtım Malzemeleri - Binalarda, Bina Tesisatlarında ve Endüstriyel Ekipmanlarda Kullanılan Yuvarlak Borular İçin Isıl Yalıtımın Kararlı Durum Isıl İletim Özelliklerinin Tayini TS EN ISO 8497
EN ISO 8497
ISO 8497
Boru Şeklinde Ön Şekillendirilmiş Isı Yalıtım Mamullerinin Boyutlarının, Gönyeden Sapmasının ve Doğrusallığının Tayini TS EN 13467
EN 13467
Boru Şeklinde Ön Şekillendirilmiş Isı Yalıtım Mamullerinin Su Buharı Geçirgenlik Özelliklerinin Tayini TS EN 13469
EN 13469
Boru Şeklinde Ön Şekillendirilmiş Isı Yalıtım Mamullerinin Görünür Yoğunluğunun Tayini TS EN 13470
EN 13470
Boru Şeklinde Ön Şekillendirilmiş Isı Yalıtım Malzemelerinin Kısmi Daldırmayla Kısa Süreli Su Emme Tayini TS EN 13472
EN 13472
Boyalar ve Vernikler
(Beton ve Kâgir Dış Cephe için Kaplama Malzemeleri ve Kaplama Sistemleri)
Su Geçirgenliğinin Tayini ve Sınıflandırılması
TS EN 1062-3
EN 1062-3
Boyalar ve Vernikler
(Beton Yapılar-Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler)
Yapışma Dayanımının Tayini
Çekip Koparma Metodu
TS EN 1542
EN 1542
Boyalar ve Vernikler Son Kat Kaplamanın ETICS Sıvası Üzerine Yapışması ve Dayanıklılığı
abarcıklanma Derecesinin Değerlendirilmesi
TS 9260 EN ISO 4628-2
EN ISO 4628-2
ISO 4628-2
Boyalar ve Vernikler Son Kat Kaplamanın ETICS Sıvası Üzerine Yapışması ve Dayanıklılığı
Çatlama Derecesinin Değerlendirilmesi
TS EN ISO 4628-4
EN ISO 4628-4
ISO 4628-4
Boyalar ve Vernikler Son Kat Kaplamanın ETICS Sıvası Üzerine Yapışması ve Dayanıklılığı
Pullanma Derecesinin Değerlendirilmesi
TS EN ISO 4628-5
EN ISO 4628-5
ISO 4628-5
Boyalar ve Vernikler Su Buharı Geçiş Özelliklerinin Tayini
Kap Yöntemi
TS EN ISO 7783
EN ISO 7783
ISO 7783
Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri ve Bileşenleri Yapıştırıcıların Isı Yalıtım Malzemelerine Bağlanma Mukavemetinin Tayini TS EN 13494
EN 13494
Cam Elyaf Esaslı Donatı Fileleri - Mekanik Özelliklerin Tayini TS EN 13496
EN 13496
Darbe Dayanımı Tayini TS EN 13497
EN 13497
Batma Dayanımı Tayini TS EN 13498
EN 13498
Isı Yalıtım Malzemeleri Binalar İçin Kâgir Harcı - Deney Metotları - Bölüm 10: Sertleşmiş Harcın Boşluklu Kuru Birim Hacim Kütlesinin Tayini TS EN 1015-10
EN 1015-10
Kâgir Harcı-Deney Metotları - Bölüm 11: Sertleşmiş Harcın Basınç Ve Eğilme Dayanımının Tayini TS EN 1015-11
EN 1015-11
Kâgir Harcı-Deney Metotları-Bölüm 12: Sertleşmiş Sıva Ve Örgü Harcının Alt Tabakaya Yapışma Dayanımının Tayini TS EN 1015-12
EN 1015-12
Kâgir Harcı-Deney Yöntemleri - Bölüm 18: Sertleşmiş Harcın Kapiler Etkiden Kaynaklanan Su Emme Katsayısının Tayini TS EN 1015-18
EN 1015-18
Kâgir Harcı-Deney Metotları - Bölüm 19: Sertleşmiş Sıva Ve Örgü Harcının Su Buharı Geçirimliliği Tayini TS EN 1015-19
EN 1015-19
Kabinler Akustik - Kabinlerin ses yalıtım performanslarının belirlenmesi - Laboratuvarda ve yerinde ölçmeler TS EN ISO 11957
EN ISO 11957
ISO 11957
Yol Ekipmanları ve Tesisleri Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik harici performans - Bölüm 2: Genel güvenlik gerekleri ve çevresel gerekler TS EN 1794-2
(Ek A, Ek D)
EN 1794-2
(Ek A, Ek D)
Yol Ekipmanları ve Tesisleri Karayolu trafiği gürültüsü düşüren cihazlar - Akustik olmayan performans - Bölüm 3: Ateşe karşı tepki - Gürültü düşürücü cihazların yanma davranışı ve sınıflandırılması TS EN 1794-3 Md. 5.1
EN 1794-3 Md. 5.1
Tüm yapı malzemeleri Yapi malzemeleri. Yanmazlık deneyi metotları - Metot I GOST 30244
Tüm yapı malzemeleri Yapi malzemelerinde alev yayılması deney metodu GOST R 51032
Tüm yanıcı mamuller FTIR Spektroskopi Kullanarak Deney Odasındaki Duman Toksisitesinin Tayini TS EN 45545-2+A1 Ek C Metot 1
IMO FTP Code - 2010 Ed. - Bölüm 2
ISO 19702
ISO 9705
EN 17084
Kompozit Elemanlara Uygulanmış Koruma Yapısal elemanların yangın dayanımı katkı belirlenmesi için test yöntemleri - Bölüm 5: Beton / profilli çelik sac kompozit üye Uygulanan koruma TS EN 13381-5
EN 13381-5
Ahşap Elemanlara Uygulanmış Koruma Yapısal elemanların yangın dayanımı katkı belirlenmesi için test yöntemleri - Bölüm 7: Ahşap üyelerine uygulamalı koruma TS EN 13381-7
EN 13381-7
Yapı Elemanlarına Uygulanmış Koruma Yapısal çeliklerin yangın koruyucu malzemeleri için hızlı yükselen yangın testleri UL 1709
Duvarlar, Kolonlar Yapı elemanları - Yangına dayanım test metotları-Yük taşıyan ve bölme yapıları GOST 30247.1
Koruyucular, kaplamalar Kaplamalar - Yangından koruma yeterliliğinin tayini TS EN 14135
EN 14135
Veri Kayıt Muhafaza Dolapları ve Disketlikler Güvenli depolama birimleri - Sınıflandırma ve yangına dayanıklılık deney metotları - Bölüm 1: Veri kayıt muhafaza dolapları ve disketlikler TS EN 1047-1
EN 1047-1
Veri Odaları ve Veri Kabı Güvenli depolama birimleri - Yangına dayanıklılık sınıflandırması ve deney metotları - Bölüm 2: Veri odaları ve veri kabı TS EN 1047-2
EN 1047-2
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
ANADOLU YAKASI ENERJİ, MALZEME ve KALİBRASYON LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
99/471/EC Mekan ısıtıcı aletler (1/2):
Dahili enerji kaynağı bulunmayan mekan ısıtma aletleri
(Yapılarda)
TS EN 442-1:2015
EN 442-1:2014
Test Lab.(Sistem 3)
YAPI MALZEMELERİ YANGIN VE AKUSTİK LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
95/467/EC Alçı malzemeleri (1/4):
İnce laminantlı tavan elemanları ve elyaflı alçı panolar, elyaflı hazır alçı sıvalar ve birleşik malzemeleri yangına maruz kalmaya hassas yüzeye yerleştirilmiş kompozit malzemeler
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan duvarlarda, bölmelerde, tavanlarda ve bu yüzeylerin kaplanmasında)
TS EN 13658-1:2007
EN 13658-1:2005
TS EN 13658-2:2007
EN 13658-2:2005
TS EN 13815:2006
EN 13815:2006
TS EN 13915:2008
EN 13915:2007
TS EN 13950:2014
EN 13950:2014
TS EN 13963: 2008
EN 13963: 2005
EN 13963:2005/AC:2006
95/467/EC Alçı malzemeleri (1/4):
İnce laminantlı tavan elemanları ve elyaflı alçı panolar, elyaflı hazır alçı sıvalar ve birleşik malzemeleri yangına maruz kalmaya hassas yüzeye yerleştirilmiş kompozit malzemeler
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan duvarlarda, bölmelerde, tavanlarda ve bu yüzeylerin kaplanmasında)
TS EN 14190:2014
EN 14190:2014
TS EN 14209:2019
EN 14209:2017
TS EN 14353:2010+A1:2010
EN 14353:2007+A1:2010
TS EN 14496:2006
EN 14496:2005
TS EN 15283-1:2012+A1:2012
EN 15283-1:2008+A1:2009
TS EN 15283-2:2010+A1:2010
EN 15283-2:2008+A1:2009
TS EN 520:2010+A1:2010
EN 520:2004+A1:2009
Test Lab. (Sistem 3)
95/467/EC Alçı malzemeleri (2/4):
Alçıpanlar, bloklar, tavan elemanları, elyaflı hazır alçı sıvalar ve alçı sıvalar, ilgili yardımcı malzemeler dâhil.
(Duvarlarda, bölmelerde veya tavanlarda,(ilgili olarak) yapılarda strüktürel elemanların ve/veya yangın bölmelerinin yangından korunumu için düşünülen yerlerde)
TS EN 12859:2011
EN 12859:2011
TS EN 12860:2004
TS EN 12860:2001
EN 12860:2001
EN 12860:2001/AC:2002
TS EN 13279-1:2009
EN 13279-1:2008
TS EN 14195:2007
EN 14195:2005
TS EN 14195:2007/AC:2007
EN 14195:2005/AC:2006
TS EN 14246:2006
EN 14246:2006
TS EN 14246/AC:2008
EN 14246:2006/AC:2007
TS EN 520:2010+A1:2010
EN 520:2004+A1:2009
Test Lab. (Sistem 3)
96/578/EC Sıhhi cihazlar (1/1) :
Modüler umumi tuvaletler ve prefabrike tuvalet kabinleri
(Kişisel hijyen için)
TS EN 1825-1:2007
TS EN 1825-1:2007/AC:2007
EN 1825-1:2004
EN 1825-1:2004/AC:2006
TS EN 858-1:2008
TS EN 858-1:2008/A1:2008
EN 858-1:2002
EN 858-1:2002/A1:2004
Test Lab.(Sistem 3)
96/579/EC Sirkülasyon tertibatları (2/2):- Yol trafik gürültüsünü azaltıcı tertibatlar ve engeller
(Sirkülasyon alanları için)
TS EN 14388:2008
TS EN 14388:2008/AC:2010
EN 14388:2005
EN 14388:2005/AC:2008
Test Lab. (Sistem 3)
96/580/EC Giydirme cepheler (1/1) :
Giydirme cephe kitleri
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan dış duvarlarda)
TS EN 13830:2005
EN 13830:2003
Test Lab. (Sistem 3)
97/462/EC Ahşap temelli malzemeler (2/2):
Yontulup düzeltilmemiş, kaplama, cilalı veya kaplanmış ahşap esaslı paneller
(İç ve dış uygulamalardaki strüktürel olmayan elemanlar için)
TS EN 13986:2004+A1:2015
EN 13986:2004+A1:2015
Test Lab. (Sistem 3)
97/464/EC Atık su mühendisliği ürünleri - Yapı iç ve dış atık su mühendisliği ürünleri- Yangına tepki özellikleri bakımından uygunluk teyit sistemleri :
Baca ve muayene bacaları
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
TS EN 295-6:2013
EN 295-6:2013
Test Lab. (Sistem 3)
97/464/EC Atık su mühendisliği ürünleri - Yapı iç ve dış atık su mühendisliği ürünleri - Atık su arıtma tesisleri ve yerinde arıtma ekipmanları için kitler ve elemanlar: Septik tanklar
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
TS EN 12566-6:2013
EN 12566-6:2013
TS EN 12566-7:2013
EN 12566-7:2013
Test Lab. (Sistem 3)
97/740/EC Duvarcılık ile ilgili ürünler (2/3): - Lentolar
(Duvarlarda ve bölmelerde)
TS EN 845-2:2013+A1 :2016
EN 845-2:2013+A1:2016
Test Lab. (Sistem 3)
97/740/EC Duvarcılık ile ilgili ürünler (3/3):
Yangına maruz kaldığında hassaslaşabilecek bir yüzeye sahip ısı yalıtım malzemeleri ile birleştirilmiş duvarcılık elemanları
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan duvar ve bölücü elemanlarda)
TS EN 15824:2019
EN 15824:2017
Test Lab. (Sistem 3)
97/808/EC Döşemeler (2/2) :
Döşeme şap malzemeleri
(İç kullanımlar için)
TS EN 13454-1:2006
EN 13454-1:2004
TS EN 13813:2004
EN 13813:2002
TS EN 14016-1:2006
EN 14016-1:2004
Test Lab. (Sistem 3)
97/808/EC Döşemeler (2/2) :
Sert döşeme malzemeleri
(A) Parçalar
Kaplama ürünleri, toprak karolar, mozaikler, parke, ağ veya levhadan süsler, yer ızgaraları, sert lamine döşemeler, ahşap bazlı malzemeler.
(Üzeri kapatılmış umumi ulaşım alanlarını da kapsayan iç kullanımlar için)
TS EN 12057:2007
EN 12057:2004
TS EN 12058:2007
EN 12058:2004
TS EN 14342:2013
EN 14342:2013
TS EN 14411:2013
EN 14411:2012
TS EN 15285:2009
TS EN 15285:2009/AC:2009
EN 15285:2008
EN 15285:2008/AC:2008
Test Lab. (Sistem 3)
97/808/EC Döşemeler (2/2) :
Esnek ve dokuma yer döşemeleri
Karo, tabaka veya rulo şeklinde piyasaya sunulan homojen ve heterojen esnek yer kaplamaları biçiminde [karolar, plastik ve kauçuk levhalar (aminoplastik ısı ile sertleşen kaplamalar), linolyum ve mantar; antistatik tabaka, serbest yayılan yer karoları, esnek lamine yer kaplamalarını içeren dokuma yer döşemeleri]
(İç kullanımlar için)
TS EN 14041:2007
TS EN 14041:2004/AC:2007
EN 14041:2004
EN 14041:2004/AC:2006
TS EN 14904:2006
EN 14904:2006
Test Lab. (Sistem 3)
98/436/EC Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (1/6):
Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller
(Yangına dayanım düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
TS EN 14509:2014
EN 14509:2013
Test Lab. (Sistem 3)
98/436/EC Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (1/6):
Çatı ışıklıkları
(Yangına dayanım düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
TS EN 14963:2010
EN 14963:2006
TS EN 1873:2006
EN 1873:2005
Test Lab. (Sistem 3)
98/436/EC Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6):
Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
TS EN 14509:2014
EN 14509:2013
Test Lab. (Sistem 3)
98/436/EC Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6):
Düz(yassı) ve Profil Levhalar
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
TS EN 1013+A1:2015
EN 1013:2012+A1:2014
TS EN 14782:2006
EN 14782:2006
TS EN 14783:2016
EN 14783:2013
TS EN 494+A1:2016
EN 494:2012+A1:2015
TS EN 534:2010+A1:2010
EN 534:2006+A1:2010
Test Lab. (Sistem 3)
98/436/EC Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6):
Çatı kaplama malzemeleri, arduvazları, taşları ve kiremitleri
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
TS EN 12326-1:2014
EN 12326-1:2014
TS EN 1304:2007
EN 1304:2005
TS EN 490:2012
EN 490:2011
TS EN 492+A2:2018
EN 492:2012+A2:2018
TS EN 494+A1:2016
EN 494:2012+A1:2015
TS EN 544:2013
EN 544:2011
TS EN 14964:2009
EN 14964:2006
Test Lab. (Sistem 3)
98/436/EC Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6):
Çatı pencereleri
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
TS EN 14351-1:2012+A2:2016
EN 14351-1:2006+ A2:2016
Test Lab. (Sistem 3)
98/436/EC Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6):
Çatı ışıklıkları
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
TS EN 14963:2010
EN 14963:2006
TS EN 1873:2006
EN 1873:2005
Test Lab. (Sistem 3)
98/436/EC Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (3/6):
Çatı ışıklıkları
(Dış yangın performansı düzenlemelerine tabi olan kullanımlar)
TS EN 14963:2010
EN 14963:2006
TS EN 1873:2006
EN 1873:2005
Test Lab. (Sistem 3)
98/436/EC Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (3/6) :
Düz(yassı) ve Profil Levhalar
(Dış yangın performansı düzenlemelerine tabi olan kullanımlar)
TS EN 1013+A1:2015
EN 1013:2012+A1:2014
Test Lab. (Sistem 3)
98/436/EC Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (3/6):
Çatı pencereleri
(Dış yangın performansı düzenlemelerine tabi olan kullanımlar)
TS EN 14351-1:2012+A2:2016
EN 14351-1:2006+ A2:2016
Test Lab. (Sistem 3)
98/436/EC Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (3/6):
Çatı kaplama malzemeleri, arduvazları, taşları ve kiremitleri
(Dış yangın performansı düzenlemelerine tabi olan kullanımlar)
TS EN 12326-1:2014
EN 12326-1:2014TS EN 1304:2007
EN 1304:2005
TS EN 490:2012
EN 490:2011
TS EN 492+A2:2018
EN 492:2012+A2:2018
TS EN 494+A1:2016
EN 494:2012+A1:2015
TS EN 544:2013
EN 544:2011
Test Lab. (Sistem 3)
98/436/EC Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (3/6):
Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)
TS EN 14509:2014
EN 14509:2013
Test Lab. (Sistem 3)
98/436/EC Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (6/6):
Çatı pencereleri
(Ürün ailelerinde (1/6), (2/6), (3/6), (4/6), (5/6) belirtilmeyen kullanımlarda)
TS EN 14351-1:2012+A2:2016
EN 14351-1:2006+ A2:2016
Test Lab. (Sistem 3)
98/437/EC İç ve dış duvar ve tavan kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar (1/5):
Paneller
(Duvar ve tavanların yangından korunması için kullanımlarda)
TS EN 438-7:2007
EN 438-7:2005
Test Lab. (Sistem 3)
98/437/EC İç ve dış duvar ve tavan kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar (2/5):
Karolar
(Tehlikeli maddelerle ilgili düzenlemelere tâbi iç ve dış duvar kaplamaları ve tavan kaplaması olarak ve güvenli kullanım şartlarına tâbi dış veya iç asma tavanlar)
TS EN 12057:2007
EN 12057:2004
Test Lab. (Sistem 3)
98/437/EC İç ve dış duvar ve tavan kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar (3/5):
Rulo halindeki kaplamalar
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların iç kaplamalarında)
TS EN 14716:2008
EN 14716:2004
TS EN 15102:2007+A1:2012
EN 15102:2007+A1:2011
Test Lab. (Sistem 3)
98/437/EC İç ve dış duvar ve tavan kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar (3/5):
Asma tavanlar (kitler)
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi tavanların iç ve dış kaplamalarında)
TS EN 13964:2014
EN 13964:2014
Test Lab. (Sistem 3)
98/437/EC İç ve dış duvar ve tavan kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar (3/5):
Kaplama Plakaları
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi duvarların ve tavanların iç veya dış kaplaması olarak)
TS EN 1469:2015
EN 1469:2015
TS EN 14783:2016
EN 14783:2013
Test Lab. (Sistem 3)
98/437/EC İç ve dış duvar ve tavan kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar (3/5):
Karolar
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi duvarların ve tavanların iç veya dış kaplaması olarak)
TS EN 12057:2007
EN 12057:2004
TS EN 14411:2013
EN 14411:2012
TS EN 14782:2006
EN 14782:2006
TS EN 490:2012
EN 490:2011
TS EN 15286:2013
EN 15286:2013
Test Lab. (Sistem 3)
98/437/EC İç ve dış duvar ve tavan kaplamalarda tamamlayıcı
elemanlar (3/5):
'Shingel'lar
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların dış kaplamalarında)
TS EN 12467+A2:2018
EN 12467:2012+A2:2018
TS EN 16153+A1:2015
EN 16153:2013+A1:2015
Test Lab. (Sistem 3)
98/437/EC İç ve dış duvar ve tavan kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar (3/5):
Yüzey Kaplamaları
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi duvarların ve tavanların iç veya dış kaplaması olarak)
TS EN 13245-2:2011
TS EN 13245-2/AC:2010
EN 13245-2:2008
EN 13245-2:2008/AC:2009
TS EN 14915:2014
EN 14915:2013
TS EN 534:2010+A1:2010
EN 534:2006+A1:2010
Test Lab. (Sistem 3)
98/437/EC İç ve dış duvar ve tavan kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar (3/5):
Paneller
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi duvarların ve tavanların iç veya dış kaplaması olarak)
TS EN 1013+A1:2015
EN 1013:2012+A1:2014
TS EN 14509:2014
EN 14509:2013
TS EN 15102:2007+A1:2012
EN 15102:2007+A1:2011
TS EN 438-7:2007
EN 438-7:2005
Test Lab. (Sistem 3)
98/601/EC Yol yapım malzemeleri (2/2):
Bitümlü karışımlar
(Yangına Tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için.)
TS EN 13108-1:2008
TS EN 13108-1:2008/AC:2010
EN 13108-1:2006
EN 13108-1:2006/AC:2008
TS EN 13108-2:2006
TS EN 13108-2:2006/AC:2010
EN 13108-2:2006
EN 13108-2:2006/AC:2008
TS EN 13108-3:2006
TS EN 13108-3:2006/AC:2010
EN 13108-3:2006
EN 13108-3:2006/AC:2008
TS EN 13108-4:2006
TS EN 13108-4:2006/AC:2010
EN 13108-4:2006
EN 13108-4:2006/AC:2008
98/601/EC Yol yapım malzemeleri (2/2):
Bitümlü karışımlar
(Yangına Tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için.)
TS EN 13108-5:2006
TS EN 13108-5:2006/AC:2010
EN 13108-5:2006
EN 13108-5:2006/AC:2008
TS EN 13108-6:2006
TS EN 13108-6:2006/AC:2010
EN 13108-6:2006
EN 13108-6:2006/AC:2008
TS EN 13108-7:2006
TS EN 13108-7:2006/AC:2010
EN 13108-7:2006
EN 13108-7:2006/AC:2008
Test Lab. (Sistem 3)
99/90/EC Membranlar (2/3):
Nem Geçirimsiz Şilteler
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
TS EN 13967:2012
EN 13967:2012
TS EN 13969:2007
EN 13969:2004
TS EN 13969:2007/A1:2007
EN 13969:2004/A1:2006
Test Lab. (Sistem 3)
99/90/EC Membranlar (2/3):
Geçirimsizlik tabakaları
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
TS EN 14909:2012
EN 14909:2012
TS EN 14967:2006
EN 14967:2006
TS EN 15814:2015+A2:2015
EN 15814:2011+A2:2014
Test Lab. (Sistem 3)
99/90/EC Membranlar (2/3):
Çatı altı tabakaları
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
TS EN 13859-1:2014
EN 13859-1:2010
Test Lab. (Sistem 3)
99/90/EC Membranlar (2/3):
Çatı şilteleri
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
TS EN 13707+A2:2010
EN 13707:2004+A2:2009
TS EN 13956:2013
EN 13956:2012
Test Lab. (Sistem 3)
99/90/EC Membranlar (2/3):
Su buharı kontrol tabakaları
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
TS EN 13859-1:2014
EN 13859-1:2010
TS EN 13859-2:2014
EN 13859-2:2010
TS EN 13970:2007
TS EN 13970:2007/A1:2007
EN 13970:2004
EN 13970:2004/A1:2006
TS EN 13984:2013
EN 13984:2013
Test Lab. (Sistem 3)
99/91/EC Isı yalıtım malzemeleri (1/2):
Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan malzemeler)
(Herhangi bir kulanım alanı için)
TS EN 13162:2012+A1:2015
EN 13162:2012+A1:2015
TS EN 13163:2012+A1:2015
EN 13163:2012+A1:2015
TS EN 13164:2012+A1:2015
EN 13164:2012+A1:2015
TS EN 13165:2012+A2:2016
EN 13165:2012+A2:2016
TS EN 13166:2012+A2:2016
EN 13166:2012+A2:2016
99/91/EC Isı yalıtım malzemeleri (1/2):
Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan malzemeler)
(Herhangi bir kulanım alanı için)
TS EN 13167:2012+A1:2015
EN 13167:2012+A1:2015
TS EN 13168:2012+A1:2015
EN 13168:2012+A1:2015
TS EN 13169:2012+A1:2015
EN 13169:2012+A1:2015
TS EN 13170:2012+A1:2015
EN 13170:2012+A1:2015
TS EN 13171:2012+A1:2015
EN 13171:2012+A1:2015
TS EN 14063-1:2004
TS EN 14063-1:2007/AC:2007
EN 14063-1:2004
EN 14063-1:2004/AC:2006
TS EN 14064-1:2010
EN 14064-1:2010
99/91/EC Isı yalıtım malzemeleri (1/2):
Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan malzemeler)
(Herhangi bir kulanım alanı için)
TS EN 14303:2009+A1:2013
EN 14303:2009+A1:2013
TS EN 14304:2009+A1:2013
EN 14304:2009+A1:2013
TS EN 14305:2009+A1:2013
EN 14305:2009+A1:2013
TS EN 14306:2009+A1:2013
EN 14306:2009+A1:2013
TS EN 14307:2009+A1:2013
EN 14307:2009+A1:2013
TS EN 14308:2009+A1:2013
EN 14308:2009+A1:2013
TS EN 14309:2009+A1:2013
EN 14309:2009+A1:2013
TS EN 14313:2009+A1:2013
EN 14313:2009+A1:2013
TS EN 14314:2009+A1:2013
EN 14314:2009+A1:2013
99/91/EC Isı yalıtım malzemeleri (1/2):
Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan malzemeler)
(Herhangi bir kulanım alanı için)
TS EN 14315-1:2013
EN 14315-1:2013
TS EN 14316-1:2006
EN 14316-1:2004
TS EN 14317-1:2006
EN 14317-1:2004
TS EN 14318-1:2013
EN 14318-1:2013
TS EN 14319-1:2013
EN 14319-1:2013
TS EN 14320-1:2013
EN 14320-1:2013
TS EN 14933:2008
EN 14933:2007
TS EN 14934:2008
EN 14934:2007
TS EN 15501:2013
EN 15501:2013
TS EN 15599-1:2011
EN 15599-1:2010
TS EN 15600-1:2011
EN 15600-1:2010
TS EN 15732:2013
EN 15732:2012
TS EN 16069:2012+A1:2015
EN 16069:2012+A1:2015
Test Lab. (Sistem 3)
99/91/EC Isı yalıtım malzemeleri (2/2):
Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan malzemeler)
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
TS EN 13162:2012+A1:2015
EN 13162:2012+A1:2015
TS EN 13163:2012+A1:2015
EN 13163:2012+A1:2015
TS EN 13164:2012+A1:2015
EN 13164:2012+A1:2015
TS EN 13165:2012+A2:2016
EN 13165:2012+A2:2016
TS EN 13166:2012+A2:2016
EN 13166:2012+A2:2016
99/91/EC Isı yalıtım malzemeleri (2/2):
Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan malzemeler)
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
TS EN 13167:2012+A1:2015
EN 13167:2012+A1:2015
TS EN 13168:2012+A1:2015
EN 13168:2012+A1:2015
TS EN 13169:2012+A1:2015
EN 13169:2012+A1:2015
TS EN 13170:2012+A1:2015
EN 13170:2012+A1:2015
TS EN 13171:2012+A1:2015
EN 13171:2012+A1:2015
TS EN 14063-1:2004
TS EN 14063-1:2007/AC:2007
EN 14063-1:2004
EN 14063-1:2004/AC:2006
TS EN 14064-1:2010
EN 14064-1:2010
TS EN 14303:2009+A1:2013
EN 14303:2009+A1:2013
TS EN 14304:2009+A1:2013
EN 14304:2009+A1:2013
99/91/EC Isı yalıtım malzemeleri (2/2):
Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan malzemeler)
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
TS EN 14305:2009+A1:2013
EN 14305:2009+A1:2013
TS EN 14306:2009+A1:2013
EN 14306:2009+A1:2013
TS EN 14307:2009+A1:2013
EN 14307:2009+A1:2013
TS EN 14308:2009+A1:2013
EN 14308:2009+A1:2013
TS EN 14309:2009+A1:2013
EN 14309:2009+A1:2013
TS EN 14313:2009+A1:2013
EN 14313:2009+A1:2013
TS EN 14314:2009+A1:2013
EN 14314:2009+A1:2013
TS EN 14315-1:2013
EN 14315-1:2013
TS EN 14316-1:2006
EN 14316-1:2004
TS EN 14317-1:2006
EN 14317-1:2004
TS EN 14318-1:2013
EN 14318-1:2013
99/91/EC Isı yalıtım malzemeleri (2/2):
Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan malzemeler)
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
TS EN 14319-1:2013
EN 14319-1:2013
TS EN 14320-1:2013
EN 14320-1:2013
TS EN 14933:2008
EN 14933:2007
TS EN 14934:2008
EN 14934:2007
TS EN 15501:2013
EN 15501:2013
TS EN 15599-1:2011
EN 15599-1:2010
TS EN 15600-1:2011
EN 15600-1:2010
TS EN 15732:2013
EN 15732:2012
TS EN 16069:2012+A1:2015
EN 16069:2012+A1:2015
Test Lab. (Sistem 3)
99/93/EC Kapılar, pencereler, perdeler, geçitler ve ilgili bina donanımları (1/1):
- Kapılar ve geçitler (özel kullanımlar veya diğer özel kullanımların beyan edildiği, ilgili donanımı olan veya olmayan (gürültü, enerji, geçirmezlik ve kullanım güvenliği (örn. yangın, duman bölümlendirmesi veya kaçış yolları için olmayan)),
TS EN 14351-1:2006+A2:2016
EN 14351-1:2006+A2:2016
TS EN 13241:2003+A2:2016
EN 13241:2003+A2:2016
Test Lab. (Sistem 3)
99/94/EC Prefabrik normal / hafif / gazbeton ürünleri:
Kiriş / blok zemin birimleri ve organik madde içeren unsurlar
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
TS EN 15037-5:2013
EN 15037-5:2013
Test Lab. (Sistem 3)
99/469/EC Beton, harç ve çimento şerbetiyle ilgili malzemeler (2/2):
Beton koruma ve tamir ürünleri
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
TS EN 1504-2:2008
EN 1504-2:2004
TS EN 1504-3:2008
EN 1504-3:2005
TS EN 1504-4:2008
EN 1504-4:2004
TS EN 1504-6:2008
EN 1504-6:2006
Test Lab. (Sistem 3)
99/470/EC Yapıştırıcılar (2/2):
Karo yapıştırıcıları
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
TS EN 12004:2007+A1:2013
EN 12004:2007+A1:2012
Test Lab. (Sistem 3)
99/472/EC İnsan teması olmayan kullanım için düşünülmüş su boruları,depoları ve yardımcıları (4/5):
Valfler ve musluklar
(Yangın düzenlemelerine tabi alanlardaki tesisatlarda insan kullanımı için düşünülmemiş suyun taşıma/ atım/ depolanmasında)
TS EN 15069:2010
EN 15069:2008
Test Lab.(Sistem 3)
99/472/EC İnsan teması olmayan kullanım için düşünülmüş su boruları, depoları ve yardımcıları (4/5):
Bağlantı parçaları, yapışkanlar, derzler, dolgu macunları ve contalar
(Yangın düzenlemelerine tabi alanlardaki tesisatlarda insan kullanımı için düşünülmemiş suyun taşıma/ atım/ depolanmasında)
TS EN 295-1:2013
EN 295-1:2013
TS EN 295-4:2013
EN 295-4:2013
TS EN 295-5:2013
EN 295-5:2013
TS EN 295-7:2013
EN 295-7:2013
Test Lab. (Sistem 3)
2000/245/EC Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam tuğla mamulleri (2/6):
Düz veya bombe cam paneller
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
TS EN 1096-4:2018
EN 1096-4:2018
TS EN 12150-2:2006
EN 12150-2:2004
TS EN 12337-2:2006
EN 12337-2:2004
TS EN 13024-2:2006
EN 13024-2:2004
TS EN 14178-2:2006
EN 14178-2:2004
TS EN 14179-2:2007
EN 14179-2:2005
TS EN 14321-2:2007
EN 14321-2:2005
TS EN 14449:2007
EN 14449:2005
TS EN 14449/AC:2006
EN 14449:2005/AC:2005
TS EN 1748-1-2:2006
EN 1748-1-2:2004
TS EN 1748-2-2:2006
EN 1748-2-2:2004
TS EN 1863-2:2006
EN 1863-2:2004
Test Lab. (Sistem 3)
2000/245/EC Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam bloklar (2/6):
Cam izolasyon birimleri
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
TS EN 1279-5:2018
EN 1279-5:2018
Test Lab.(Sistem 3)
2000/245/EC Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam tuğla mamulleri (3/6):
Düz veya bombe cam paneller
(Dış yangın performans düzenlemelerine tabi kullanımlar için)
TS EN 15682-2:2013
EN 15682-2:2013
TS EN 15683-2:2014
EN 15683-2:2013
Test Lab. (Sistem 3)
2000/245/EC Cam - Yapılarda kullanılan (5/6) - Cam esaslı yalıtım birimleri - Enerjinin korunumu ve/veya gürültü
azaltılmasına ilişkin kullanımlar için
TS EN 1279-5:2018
EN 1279-5:2018
Test Lab. (Sistem 3)
2011/19/EU Bina ve yaya yollarındaki derzlerde taşıyıcı olmayan kullanımlar için sızdırmazlık malzemeleri (2/2):
Bina ve yaya yollarındaki derzlerde taşıyıcı olmayan kullanımlar için sızdırmazlık malzemeleri
(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için)
TS EN 15651-1:2014
EN 15651-1:2012
TS EN 15651-2:2014
EN 15651-2:2012
TS EN 15651-3:2014
EN 15651-3:2012
TS EN 15651-4:2014
EN 15651-4:2012
Test Lab. (Sistem 3)
Yatay Onaylanma (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği EK-5 Madde 3)
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
YAPI MALZEMELERİ YANGIN VE AKUSTİK LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
Yangına Tepki EN 13823
EN ISO 1182
EN ISO 11925-2
EN ISO 1716
Deney Laboratuvarı
Yangına Direnç EN 13381-1
EN 13381-2
EN 13381-3
EN 13381-4
EN 13381-8
EN 1364-1
EN 1364-2
EN 1364-3
EN 1364-4
EN 1365-2
EN 1365-3
EN 1365-4
EN 1366-3
EN 1366-4
EN 1366-6
EN 1634-1
EN 1634-2
Deney Laboratuvarı
Dış Yangın Performansı CEN/TS 1187 Deney Laboratuvarı
Akustik Performans EN ISO 10140-1
EN ISO 10140-3
EN ISO 354
Deney Laboratuvarı

Build:1.8.2.0 Upd:23.01.2023 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek