SLC Gözetim Ve Laboratuar Hizmetleri Ltd. Şti.
Adres Camişerif Mh. 5213 Sk. Emin İşh. 2/7 Akdeniz MERSİN
Telefon 0324 237 13 20
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0908-T
Akreditasyon Tarihi 02.07.2015
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Demir Cevherleri ve Konsantreleri Kalsiyum (Ca) Miktarı Tayini
Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem
ASTM E508
Silisyum (Si) Miktarı Tayini
İndirgenmiş Molibdosilikat Spektrofotometrik Yöntem
ISO 2598-2
Demir (Fe) Miktarı Tayini
Dikromat ile Titrasyon Yöntemi
ASTM E246
Krom Cevherleri ve Konsantreleri Krom (III) Oksit (Cr2O3) Miktarı Tayini
Ön İşlem: Peroksit ve Hidroksit ile Eritiş
Analiz: İyodimetrik Metot
İşletme İçi Metot
AB.MT04-P504 Rev.No:2
Toplam Demir (Fe) Tayini
Ön İşlem: Peroksit ile Eritiş
Analiz: Titrasyon Yöntemi
İşletme İçi Metot
AB.MT05-P504 Rev.No:1
Silisyum dioksit (SiO2) Tayini
Gravimetrik Yöntem
ISO 5997 - METOT B
Mangan Cevherleri ve Konsantreleri Toplam Mangan (Mn) Miktarı Tayini
Titrasyon Yöntemi
İşletme İçi Metot
AB.MT09-P504 Rev.No:2

Build:1.8.2.0 Upd:23.01.2023 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek