KİPDAŞ MÜHENDİSLİK Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Analiz Lab. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres Maltepe Mh. Eski Çırpıcı Yolu Sokak Merter Meridyen İş Merkezi No:1 Kat:5 Ofis No: 539 Zeytinburnu İSTANBUL
Telefon 0212 554 58 91
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0968-T
Akreditasyon Tarihi 31.10.2015
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Akustik-Gürültü Çevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt,
Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax,
Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti
TS 9315 ISO 1996-1 ve
TS 9315 ISO 1996-1/T1
Akustik-Gürültü Çevresel Gürültü Düzeyinin (Çalışma Ortamı Gürültüsü)
(Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti
TS ISO 1996-2
TS ISO 1996-2/T1
İş Hijyeni
Gürültü
Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi TS EN ISO 9612
İş Hijyeni
Gürültü
Kişilerin Maruz Kaldığı Gürültü Düzeyinin
Ölçülmesi ve İşitme Kayıplarının Tespiti
TS 2607 ISO 1999
İş Hijyeni
Titreşim
Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin
Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi
TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
İş Hijyeni
Titreşim
Hareketli Makinaların Deneye Tâbi Tutulması ile
Titreşim Emisyon Değerinin Tespiti
TS EN 1032+A1
İş Hijyeni
Aydınlatma
İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti
Düzeyinin Ölçümü
COHSR-928-1-IPG- 039
İş Hijyeni
Toz Ölçümü
Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini
Örnekleme: Pompa ile Filtreye Numune Alma
Analiz: Gravimetrik
HSE-MDHS 14/3
İş Hijyeni
Termal Konfor
Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık için Şartların Belirlenmesi TS EN ISO 7730
İş Hijyeni
Termal Konfor
Termal Çevrenin Ergonomisi - WBGT (Islak Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksi (ISO 7243: 2017) Kullanılarak Isı Stresinin Değerlendirilmesi TS EN ISO 7243
İş Hijyeni
Dedektör Tüple Anlık Gaz Ölçümü
Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini
(1-Bütanol,1-Propanol, Amonyak, Aseton, Azotoksit-Azotdioksit, Benzen, Bütil sellosolv, Diaseton alkol, Di-izo-propil amin, Di-n-propilamin, Disiklopentadien, Etil Alkol, Etil sellosol asetat, Etilen, Formaldehit, Furfural, Hidrojen, Hidrojen Klorür, İzopren, İzopropilsellosol, Karbondioksit, Klor, Krotonaldehit, Ksilen, Mesitil oksit, Metil sellosolv asetat, Morfolin, N, N-dimetilanilin, n-butilamin, n-Bütan, n-Hekzan, N-metilanilin, Oksijen, o-Toluidin, Pentil amin, Piridin, Propilamin, p-Toluidin, Sikloheksilamin Di-n-butilamin, Sülfürik Asit, Tetrahidrotiyofen, Toluen)
Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm
ASTM D4490-96
İş Hijyeni
Anlık Gaz Ölçümü
Oksijen (O2) Tayini
Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
NIOSH-NMAM 6601
İş Hijyeni
Anlık Gaz
Ölçümü
Karbon Monoksit (CO) Tayini
Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
NIOSH-NMAM 6604
İş Hijyeni
Anlık Gaz Ölçümü
Hidrojen Sülfür (H₂S), Metan (CH₄, %LEL) Tayini
Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
İşletme İçi Metot/ TL-YNTM-050-Rev.00 ((NIOSH-NMAM 6604’den modifiye edilmiştir.)

Build:1.8.2.0 Upd:14.07.2021 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek