KİPDAŞ MÜHENDİSLİK Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Analiz Lab. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres Maltepe Mh. Eski Çırpıcı Yolu Sokak Merter Meridyen İş Merkezi No:1 Kat:5 Ofis No: 539 Zeytinburnu İSTANBUL
Telefon 0212 554 58 91
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0968-T
Akreditasyon Tarihi 31.10.2015
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Akustik-Gürültü Akustik-Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi-Bölüm 1: Temel büyüklükler ve Değerlendirme İşlemleri TS ISO 1996-1
Akustik-Gürültü Akustik-Çevresel Gürültünün Tanımı, Ölçümü ve Değerlendirilmesi-Bölüm 2: Ses Basıncı Seviyelerinin Belirlenmesi TS ISO 1996-2
İş Hijyeni Gürültü Endüstriyel Tesislerde Ortam Gürültü Seviyesinin Tespiti TS ISO 1996-2 ( Madde 9.2.2)
İş Hijyeni
Gürültü
Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi TS EN ISO 9612
İş Hijyeni
Titreşim
Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin
Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi
TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
İş Hijyeni
Titreşim
Hareketli Makinaların Deneye Tâbi Tutulması ile
Titreşim Emisyon Değerinin Tespiti
TS EN 1032+A1
İş Hijyeni
Aydınlatma
İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti
Düzeyinin Ölçümü
COHSR-928-1-IPG- 039
İş Hijyeni
Toz Ölçümü
Toplam ve Solunabilir Toz Tayini
Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma
Ölçüm: Gravimetrik Metot
HSE-MDHS 14/3
İş Hijyeni
Termal Konfor
Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık için Şartların Belirlenmesi TS EN ISO 7730
İş Hijyeni
Termal Konfor
Termal Çevrenin Ergonomisi - WBGT
(Islak Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksi
Kullanılarak Isı Stresinin
Değerlendirilmesi
TS EN ISO 7243
İş Hijyeni
Dedektör Tüple Gaz Ölçümü
Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini
(1-Bütanol,1-Propanol, Amonyak, Aseton, Azotoksit-Azotdioksit, Benzen, Bütil sellosolv, Diaseton alkol, Di-izo-propil amin, Di-n-propilamin, Disiklopentadien, Etil Alkol, Etil sellosol asetat, Etilen, Formaldehit, Furfural, Hidrojen, Hidrojen Klorür, İzopren, İzopropilsellosol, Karbondioksit, Klor, Krotonaldehit, Ksilen, Mesitil oksit, Metil sellosolv asetat, Morfolin, N, N-dimetilanilin, n-butilamin, n-Bütan, n-Hekzan, N-metilanilin, Oksijen, o-Toluidin, Pentil amin, Piridin, Propilamin, p-Toluidin, Sikloheksilamin Di-n-butilamin, Sülfürik Asit, Tetrahidrotiyofen, Toluen, Propan, Hidrojen Peroksit, Ozon, Kükürt Dioksit, Naftalin, Metil Etil Keton, Asetik Asit, Fenol, Nitrik asit)
Numune Alma ve Ölçüm: Dedektör
Tüple Anlık Ölçüm
ASTM D4490-96
İş Hijyeni

Cihaz ile Gaz Ölçümü
Oksijen (O2) Tayini

Numune Alma ve Ölçüm: Elektrokimyasal
Hücre Metodu
NIOSH-NMAM 6601
İş Hijyeni

Cihaz ile Gaz Ölçümü
Karbonmonoksit (CO) Tayini

Numune Alma ve Ölçüm:
Elektrokimyasal Hücre Metodu
NIOSH-NMAM 6604
İş Hijyeni

Cihaz ile Gaz Ölçümü
Hidrojen Sülfür (H₂S), Metan (CH₄, %LEL) Tayini

Numune Alma ve Ölçüm:
Elektrokimyasal
ve Katalitik Hücre Metodu
İşletme İçi Metot/ TLYNTM-050/Rev.02 (NIOSH-NMAM 6604’den modifiye edilmiştir.)
İş Hijyeni
Manyetik Alan
İnsanların Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik
Alanlara Maruz Kalmasının Ölçülmesi

Elektrik Alan [E] (50-60 Hz ve 10 MHz - 8 GHz )
Manyetik Alan [H] ( 10 MHz- 8 GHz )
Manyetik Akı Yoğunluğu [B] ( 50-60 Hz )
TS EN 50413

Build:1.8.2.0 Upd:05.01.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek