TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Eğitim Dairesi Başkanlığı
Adres Necatibey caddesi No:112 ANKARA
Telefon 0 312 416 6320
Standart TS EN ISO / IEC 17024:2012 Dosya No AB-0001-P
Akreditasyon Tarihi 30.09.2002
Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Döküman Akredite Edilen Kapsam Açıklama
TS EN ISO 9606-1:2017 Kaynakçıların Belgelendirılmesi Ergitme Kaynağı-Çelikler
TS EN ISO 9606-2:2007 Kaynakçıların Belgelendrilmesi Ergitme Kaynağı - Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları
TS EN ISO 9712:2014 Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirilmesi:

-Penetrant Muayenesi (PT)

-Manyetik Parçacık Muayenesi (MT)

-Radyografik Muayene (RT)

-Ultrasonik Muayene (UT)

-Gözle Muayene (VT)

-Girdap Akımı Muayenesi(ET)

Mamul Sektörleri:
Dökümler (c) (demir ve demir dışı malzemeler)
Dövmeler (f) (tüm dövme türleri: demir ve demir dışı malzemeler)
Kaynaklar (w) (demir ve demir dışı malzemeler için lehimleme de dahil tüm kaynak türleri)
Tüp ve borular (t) (dikişsiz, kaynaklı, demir ve demir dışı malzemeler, kaynaklı boruların imalatı için yassı mamüller dahil)
Biçimlendirilmiş mamüller (wp) dövmeler hariç (örn. Plaka, levha ve çubuklar)
Kompozit malzemeler (p)

Endüstriyel Sektörler:
İmalat (c, f, w, t, wp ve p birleşik)
İmalatı da kapsayan, hizmet öncesi ve sırasındaki muayene (c, f, w, t, wp ve p birleşik)
Demiryolu bakımı (c, f, w ve wp birleşik)Seviye 1, 2, 3

Seviye 1, 2, 3


Seviye 1, 2, 3

Seviye 1, 2, 3

Seviye 1, 2, 3

Seviye 1, 2, 3
TS EN ISO 9712:2014 Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirilmesi:
- Radyografik Muayene (RT)
Film Değerlendirme

Mamul Sektörü:
Kaynaklar (w) (demir ve demir dışı malzemeler için lehimleme de dahil tüm kaynak türleri)
Seviye 2
İşletme İçi Metod No:
PBM-BP-MU-004:2019:Rev.04
Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Belgelendirmesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zaralı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" gereklerine göre oluşturulmuş Belgelendirme Programı.
EOQ Personel Belgelendirme Planı

EOQ Personel Belgelendirme Planı

EOQ CoS 9000:2015,
CS 9000:2016 ve CS Junior:2018

EOQ COS 14000:2015,
CS 14000:2015 ve CS Junior:2018

EOQ CoS 45000:2018,
CS 45000:2018 ve CS Junior:2018

Cos ve CS 9000:2015

Cos ve CS 14000:2015

Cos ve CS 18000:2014
-Kalite Tetkik Görevlisi/Kalite Aday Tetkik Görevlisi / Kalite Baş Tetkik Görevlisi
-Kalite Yönetim Temsilcisi
-Kalite Yöneticisi/Kalite Aday Yöneticisi
-Çevre Tetkik Görevlisi/Çevre Aday Tetkik Görevlisi/Çevre Baş Tetkik Görevlisi
-Çevre Yöneticisi/Çevre Aday Yöneticisi
-Çevre Yönetim Temsilcisi
-İş Sağlığı ve Güvenliği Tetkik Görevlisi/İş Sağlığı ve Güvenliği Aday Tetkik Görevlisi/ İş Sağlığı ve Güvenliği Baş Tetkik Görevlisi
-İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yöneticisi/İş Sağlığı ve Güvenliği Aday Sistem Yöneticisi
-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Temsilcisi
İşletme İçi Metod No:
PBM-BP-MU-005 2019:Rev.06
Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü Belgelendirmesi 07 Aralık 2010 tarih ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “İyi Tarım Uygulamaları Hakkındaki Yönetmelik” ve 21 Ekim 2011 tarih ve 28091 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “İyi Tarım Uygulamaları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereklerine göre oluşturulmuş Belgelendirme Programı.
TS EN ISO 14732:2014 Kaynak Operatörü ve Kaynak Ayarcısı Belgelendirmesi Metalik Malzemelerin Tam Mekanize ve Otomatik Ergitme Kaynağı için
İşletme İçi Metod No:PBM-BP-MU-008 2019:Rev.05 Asansör Muayene Elemanı/Adayı Belgelendirilmesi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 01.08.2016 tarih ve 29788 sayılı resmi gazetede yayınladığı “Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/18) gereklerine göre oluşturulmuş Belgelendirme Programı
İşletme İçi Metod No:PBM-BP-KDU-001 2018-Rev.01 Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Belgelendirmesi T.C. Çevre ve Şehireilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 23 Haziran 2017 Tarih ve 30105 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, izni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik"e (KKDİK) uygun olarak hazırlanmış belgelendirme programı.
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Standard/Belgelendirmeye Esas Alınan Döküman Akredite Edilen Kapsam Açıklama
(2014/68/AB)
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
-Sabit bağlantı yapan personelin onaylanması
-Tahribatsız muayene testi yapan personelin onaylanması
Ek I, 3.1.2
Ek I, 3.1.3

Build:1.8.2.0 Upd:28.07.2020 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek