ISA DENETİM BELGELENDİRME VE EĞİTİM A.Ş.
Adres Örnek Mahallesi Libadiye Cad. No: 131-133 Ataşehir İSTANBUL
Telefon 0 216 445 27 27
Standart TS EN ISO/IEC 17020:2012 Dosya No AB-0328-M
Akreditasyon Tarihi 23.03.2016
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Gıdaların ve Yemlerin; hazırlandığı, depolandığı, sevk edildiği yerler, satış yerleri, Gıda ve Yemlerin; üretim yerleri, Gıda ürünlerinin servis edildiği yerler Hijyen ve Sanitasyon Muayenesi 852/2004/EC, 853/2004/EC, 854/2004/EC numaralı AB düzenlemelerine paralel Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanmış Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik, Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Yem Hijyeni Yönetmeliğinden faydalanılarak hazırlanan K3-P02 Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Prosedürü ve K3-P02-T012 Denetim Esaslarına İlişkin Talimatı


Gıdaların ve yemlerin; üretildiği, sevk edildiği, depolandığı, servis edildiği ve satış yerleri
Mikrobiyolojik ve kimyasal analizler için ürünlerden, personel ve ekipman yüzeylerinden, ortam havasından, imalathane ve tesis kullanma sularından numune alma ISO 18593
APHA, Compendium of Methods for The Microbiological Examination of Foods, 4th Edition Chapter 2-Sampling Plans, Sample Collection, Shipment, and Preparation for Analysis, Chapter 3- Microbiological Monitoring of the Food Processing Environment dokümanlarından faydalanılarak hazırlanan K3-P02-T001-10, K3-P02-T017 Numune Alma Talimatları

Build:1.8.2.0 Upd:20.06.2022 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek