UDEM ULUSLARARASI BELGELENDİRME DENETİM EĞİTİM MERKEZİ SANAYİ ve TİC. A.Ş.
Adres Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak No:10 Ümitköy ANKARA
Telefon 0312 443 03 90
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-1124-T
Akreditasyon Tarihi 18.11.2016
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Ev ve Benzeri Yerde Kulllanılan Elektrikli Cihazlar Güvenlik Kuralları- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin - Bölüm 1: Genel Kurallar

TS EN 60335-1

EN 60335-1

IEC 60335-1
(Madde 19.11.4, Madde 22.32 ve Madde 24 HARİÇ)
Kızartıcılar, ızgaralar ve benzeri taşınabilir pişirme cihazları Güvenlik Kuralları- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin - Bölüm 2-9: Ekmek kızartıcılar, ızgaralar, ve benzeri taşınabilir pişirme cihazları için özel kurallar TS 2005 EN 60335-2-9

EN 60335-2-9
Pompalar Güvenlik Kuralları- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin - Bölüm 2-41: Pompalar için özel kurallar TS EN 60335-2-41

EN 60335-2-41
Ticari, elektrikli benmariler Güvenlik Kuralları- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin - Bölüm 2-50 : Ticari, Elektrikli Benmariler İçin Özel Kurallar TS EN 60335-2-50

EN 60335-2-50
Bilgi Teknolojisi Cihazları Tüm Güvenlik Deneyleri

TS EN 60950-1

EN 60950-1

IEC 60950-1
(A12 eki Madde Zx hariç)
Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı Bölüm 1: Güvenlik Kuralları TS EN IEC 62368-1
Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektrikli cihazlar Tüm Güvenlik Deneyleri

TS EN 61010-1

EN 61010-1

IEC 61010-1
(Madde 12.3, Madde 12.4,

Madde 12.5, Madde 12.6,

Madde 13.2.3 HARİÇ)
Tıbbi malzemelerin işlenmesinde kullanılan sterilizatörler ve yıkayıcı dezenfektörler Tüm Güvenlik Deneyleri TS EN 61010-2-040

EN 61010-2-040
Makinaların elektrik donanımı Tüm Güvenlik Deneyleri TS EN 60204-1

EN 60204-1

IEC 60204-1
Elektrikli Tıbbi Donanım Tüm Güvenlik ve Temel Performans Deneyleri
TS EN 60601-1

EN 60601-1

IEC 60601-1

(Madde 8.8.4.2, Madde 9.5.2,

Madde 9.6.3,Madde 10.1,

Madde 10.4,Madde 15.4.2,

Madde Ek-G HARİÇ)
Aydınlatma Armatürleri Aydınlatma Armatürleri- Bölüm 1: Genel Özellikler ve Deneyler

TS EN 60598-1

EN 60598-1

IEC 60598-1
(Madde 4.20,

Madde 4.24 HARİÇ)
Genel amaçlı, sabit armatürler Aydınlatma Armatürleri- Bölüm 2 : Özel Kurallar - Kısım Bir : Genel Amaçlı, Sabit Armatürler TS 8698 EN 60598-2-1
Gömme Armatürler Aydınlatma Armatürleri- Bölüm 2 : Özel Kurallar - Kısım 2 : Gömme Armatürler TS EN 60598-2-2
Yol ve cadde aydınlatması için armatürler Aydınlatma Armatürleri- Bölüm 2-3: Belirli Özellikler - Yol ve Cadde Aydınlatması İçin TS 8700 EN 60598-2-3
Genel amaçlı, taşınabilir armatürler Aydınlatma Armatürleri- Bölüm 2 : Özel Kurallar - Kısım 4: Genel Amaçlı, Taşınabilir Armatürler TS 8701 EN 60598-2-4
Projektörler Aydınlatma Armatürleri: Bölüm 2-5: Belirli Özellikler - Projektörler TS 8702 EN 60598-2-5
Ocaklar, fırınlar, buhar fırınları ve ızgaralar Evlerde Kullanılan Elektrikli Pişirme Cihazları - Bölüm1: Ocakları, Fırınlar, Buhar Fırınları ve Izgaralar - Performans Ölçme Yöntemler, TS EN 60350-1

EN 60350-1

IEC 60350-1
Yedek gücün ölçülmesi Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar TS EN 50564
Nihai Ürünler Deney B: Kuru Sıcaklık Deneyleri


TS EN 60068-2-2
EN 60068-2-2

Nihai Ürünler Deney A: Soğuk Deneyleri
TS EN 60068-2-1
EN 60068-2-1

Nihai Ürünler Deney Eh: Çekiç Deneyleri TS EN 60068-2-75
EN 60068-2-75
Nihai Ürünler Mahfazalarda Sağlanan Koruma Dereceleri ( IP Kodu ) (Elektrik Donanımlarında) Deneyleri TS 3033 EN 60529
EN 60529 (IPX9 Hariç)
Nihai Ürünler Yangın Tehlikesi Deneyi - Bölüm 10-2: Aşırı Isı Bilye Basınç Deneyi TS EN 60695-10-2
Nihai Ürünler Deney Db: Yaş sıcaklık, çevrimli (12 sat + 12 saat çevrimi) deneyleri TS EN 60068-2-30
EN 60068-2-30
Nihai Ürünler Deney Cab: Yaş sıcaklık, kararlı durum deneyleri TS EN 60068-2-78
EN 60068-2-78
Nihai Ürünler Yangın Tehlikesi Deneyi Bölüm 11-5: Deney Alevleri - İğne alevi Deney Metodu - Cihazlar, Doğrulama Deney Düzeneği ve Klavuz TS EN 60695-11-5
EN 60695-11-5
Nihai Ürünler Yangın Tehlikesi Deneyi Bölüm 2-11: Kızaran / Sıcak Telin Esas Alındığı Deney Metotları- Nihai Ürünler İçin Kızaran Tel ile Alevlenebilirlik Deney Metodu TS EN 60695-2-11
EN 60695-2-11
Elektrikli Cihazların Mahfazaları Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Korunması İçin (IK Kodu) TS EN 62262

Build:1.8.2.0 Upd:21.10.2021 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek