MATİL MALZEME TEST VE İNOVASYON LABORATUVARLARI A.Ş.
Adres Reşitpaşa mh. Katar cd. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi No:2 Maslak İSTANBUL
Telefon 0212 286 33 80
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-1160-T
Akreditasyon Tarihi 13.12.2016
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Metalik Malzemeler


Metalik ve Kaynaklı Malzemeler
Çekme Mukavemeti Tayini
(Ortam Sıcaklığında (min) 0,3kN - (max)2500 kN)
Numune Hazırlama ve Numune Özellikleri Standartları ile Birlikte
TS EN ISO 6892-1
ASTM A370
ASTM E8/E8M
GOST 12004


TS EN ISO 15630-1
TS 708
BS 4449
BS 4482
BS 6744
ISO 4136
ISO 898-1
API 5L
API 1104
ASME Section IX-QW150
DIN 488-2
NEN 6008
SS560
CS2
ASTM A615/A615M
ASTM A706/A706M
MS146
Metalik Malzemeler Çentik Darbe Deneyi V (450J) (ortam sıcaklığında ve 0˚C ile -80 ˚C sıcaklık aralığında) TS EN ISO 148-1
ASTM E23
ASTM A370
Metalik Malzemeler Eğme Deneyi TS EN ISO 7438
TS EN ISO 5173
Metalik Malzemeler Bükme Deneyi TS 708
BS 4449
TS EN ISO 15630-1
DIN 488-2
NEN 6008
SS560
CS2
GOST 52544
TU 14-1-5596
ASTM A370
ASTM E8/E8M
ASTM A615/A615M
ASTM A706/A706M
MS 146
Metalik Malzemeler Sertlik Deneyi Tayini Rockwell-C (HRC) TS EN ISO 6508-1
ASTM E18
Metalik Malzemeler Sertlik Deneyi Tayini Brinell 2,5HBW62,5 2,5HBW187,5 5HBW750 10HBW3000 TS EN ISO 6506-1
ASTM E10
Metalik Malzemeler Sertlik Deneyi Tayini Vickers HV 0,1 HV 0,3 HV 1 HV 5 HV 10 HV 30 TS EN ISO 6507-1
ASTM E384
TS EN ISO 9015-1
Metalik Malzemeler

Metalik ve Kaynaklı Malzemeler
Yorulma Deneyi TS EN ISO 15630-1
TS 708
BS 4449
BRL 0501
DIN 488-2
ISO 15835-2
ISO 3800-1
NEN 6008
SS560
CS2
GOST 52544
TU 14-1-5596
MS 146
Metalik Malzemeler Çeliklerde Sertleşebilirlik Testi - Jominy Testi ASTM A255
ISO 642
Metalik Malzemeler
Çelik ve Demir
Kimyasal bileşimin tayini için numune hazırlama ASTM E1806
TS EN ISO 14284
Metalik Malzemeler
Karbon ve Düşük Alaşımlı
Çelikler
Optik Emisyon - Spektral Analiz Deneyi Karbon (C), Silisyum (Si), Mangan (Mn), Fosfor (P) Kükürt (S), Krom (Cr), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Vanadyum (V), Bor (B), Kobalt (Co), Azot (N), Alüminyum (Al), Titanyum(Ti) elementlerinin tayini ASTM E415
Metalik Malzemeler
Östenitik Paslanmaz Çelikler
Optik Emisyon - Spektral Analiz Deneyi Karbon (C), Silisyum (Si), Mangan (Mn), Fosfor (P) Kükürt (S), Krom (Cr), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Bakır (Cu), elementlerinin tayini ASTM E1086
Metalik Malzemeler
Yüksek Manganlı Çelikler
Optik Emisyon - Spektral Analiz Deneyi Karbon (C), Silisyum (Si), Mangan (Mn), Fosfor (P) Krom (Cr), Molibden (Mo), Nikel (Ni) elementlerinin tayini ASTM E2209
Metalik Malzemeler Metalografi İçin Numunelerin Hazırlanması ASTM E3
Metalik Malzemeler Makro İnceleme Testi ASTM E381
Metalik Malzemeler Çeliklerde İnklüzyon Tayini ASTM E45
DIN 50602
EN ISO 10247
Metalik Malzemeler
Çelik Malzemeler
Tane boyutunun hesaplanması ASTM E112
TS EN ISO 643
Metalik Malzemeler
Çelik Malzemeler
Nervür Geometrisinin Ölçümü


Numune Hazırlama ve Numune Özellikleri Standartları ile Birlikte
TS 708
BS 4449
TS EN ISO 15630-1
NEN 6008DIN 488-2
SS560
CS2
GOST 52544
TU 14-1-5596
ASTM A615/A615M
ASTM A706/A706M
MS 146
Metalik Malzemeler Düşük Çevrimli Yorulma Deneyi ISO 15835-2
PN-H-93220
Metalik Malzemeler

Dökme Demirler
Optik Emisyon - Spektral Analiz Deneyi Karbon (C), Silisyum (Si), Mangan (Mn), Fosfor (P) Kükürt (S), Krom (Cr), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Vanadyum (V), Kalay (Sn), Titanyum (Ti) elementlerinin tayini ASTM E1999
Metalik Malzemeler Galvaniz Kaplama Ağırlığı Tayini EN 10346
Metalik Malzemeler

Çelik Tel ve Tel Ürünleri
Çinko ve Çinko Alaşım Kaplama Ağırlığı Tayini ISO 7989:1-2
Metalik Malzemeler

Soğuk Haddelenmiş Teneke Mamuller
Elektrolitik Kalay Kaplama Ağırlığı Tayini TS EN 10202
Metalik Malzemeler Dekarburizasyon Derinliği Ölçümü EN 13674-1 (9.1.4)
ASTM E1077
ISO 3887
Kömür, kahverengi kömür, linyit Genel Analizler İçin Numune Hazırlama Yöntemi TS 4744
ASTM D2013/D2013M
Kömür, kok Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması
Bomba Kalorimetre Yöntemi
TS ISO 1928
Kömür, kok Nem, Uçucu Madde ve Kül Tayini ile Birlikte Sabit Karbon Miktarının Hesaplanması
Termogravimetrik Yöntem
ASTM D7582
​Kömür Karbon (C) ve Hidrojen (H) Miktarı Tayini Aletli Analiz Yöntemi ASTM D5373
Taşkömürü Toplam Nem Miktarı Tayini ISO 589 (Yöntem B2)
Kömür, Kok Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini Yüksek Sıcaklıktaki Tüp Fırınında Yakma Yöntemi ASTM D4239
Kömür ve Kok Külde Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini

Yüksek Sıcaklıktaki Tüp Fırınında Yakma Yöntemi
ASTM D5016

Build:1.8.2.0 Upd:14.09.2023 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek