MNA LABORATUVARLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres Yenidoğan Caddesi No:21 Küçükbakkalköy Ataşehir İSTANBUL
Telefon 0216 574 07 08
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-1183-T
Akreditasyon Tarihi 06.02.2017
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Ayakkabı, Kaplamalı Tekstiller Ayakkabı Bileşenlerinde Fitalatların Tayini
(GC-MS Kullanılarak)
ISO/TS 16181
Ambalaj Malzemeleri, Plastikler Fitalat Analizi
(GC-MS Kullanılarak)
İşletme İçi Metot SOP 03 / Rev.03( Modifiye CPSC-CH-C1001/2010)
Ayakkabı
Organik Kalay Bileşiklerinin Tayini
(GC-MS Kullanılarak)
ISO/TS 16179
Deri/Deri Ürünleri Deride Krom VI İçeriğinin Kimyasal Olarak
Belirlenmesi Bölüm 2: Kromotografik Yöntem
(HPLC Kullanılarak)
ISO 17075-2
Tekstil Su Geçirmezlik Tayini Hidrostatik Basınç Tayini BS EN ISO 811
Koruyucu Eldiven-Deri pH Tayini
(pH Metre Kullanılarak)
EN ISO 4045
Koruyucu Eldiven-Tekstil Sulu Ekstraktın pH Tayini
(pH Metre Kullanılarak)
TS EN ISO 3071
Koruyucu Eldiven Elin ve Eldivenin Ölçümü Testi TS EN ISO 21420 Madde 6.1
Koruyucu Eldiven Eldivenli Parmak Yeteneğinin Tayini TS EN ISO 21420 Madde 6.2
Koruyucu Eldiven, Deri Malzemesinde Su buharı iletiminin tayini için deney yöntemi TS EN ISO 21420 Madde 6.3
TS EN ISO 14268
Koruyucu Eldiven Deri Malzemesinde Su buharı absorpsiyonu tayini için deney yöntemi TS EN ISO 21420 Madde 6.4
ISO 20344: Madde 6.7
Koruyucu Eldivenler-Mekanik Risklere Karşı-İtfayeciler için- Isıl risklere (ısı ve/veya ateş) karşı-Kaynakçılar için Aşınma Direncinin Tayini TS EN 388+A1 Madde 6.1
Koruyucu Eldivenler-Mekanik Risklere Karşı- İtfayeciler için- Kaynakçılar için Bıçakla Kesilme Direncinin Tayini TS EN 388+A1 Madde 6.2
Koruyucu Eldivenler-Mekanik Risklere Karşı-İtfayeciler için- Kaynakçılar için Yırtılma Direncinin Tayini TS EN 388+A1 Madde 6.4
TS EN 407 Madde 6.8
Koruyucu Eldivenler-Mekanik Risklere Karşı- İtfayeciler için- Kaynakçılar için Delinme Direncinin Tayini TS EN 388+A1 Madde 6.5
Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler Keskin Cisimler Tarafından Kesilmeye Direncinin Tayini TS EN 388 + A1 Madde 6.3 (TS EN ISO 13997)
Koruyucu Eldivenler-Mekanik Risklere Karşı-İtfayeciler İçin-Kaynakçılar İçin Darbe Dayanımı TS EN 388 Madde 6.6 +A1 Madde 6.6
Isıl risklere (ısı ve/veya ateş) karşı- İtfayeciler için- Kaynakçılar için koruyucu eldivenler Sınırlı alev yayılımı TS EN 407 Madde 6.2
ISO 15025 Metot B
Isıl risklere (ısı ve/veya ateş) karşı - İtfayeciler için - Kaynakçılar için koruyucu eldivenler Temas Isısı TS EN 407 Madde 6.3
EN ISO 12127-1
Isıl risklere (ısı ve/veya ateş) karşı- İtfayeciler için- Kaynakçılar için Koruyucu eldivenler Taşıma Isısı TS EN 407 Madde 6.4
EN ISO 9151
Isıl risklere (ısı ve/veya ateş) karşı koruyucu- İtfayeciler için- eldivenler Işıma Isısı TS EN 407 Madde 6.5
EN ISO 6942 Metot B
Isıl risklere (ısı ve/veya ateş) karşı- Kaynakçılar için koruyucu eldivenler Erimiş Küçük Metal Damlalar TS EN 407 Madde 6.6
EN 348
Isıl risklere (ısı ve/veya ateş) karşı koruyucu eldivenler Büyük Miktarda Erimiş Damlalar TS EN 407 Madde 6.7
EN ISO 9185
Koruyucu Eldivenler - İtfaiyeçiler İçin Astar malzemesinin sıcaklık dayanımı TS EN 659-A1 Madde 3.11
ISO 17493
Koruyucu Eldivenler - İtfaiyeçiler İçin Sıcaklıkla büzülme TS EN 659-A1 Madde 3.12
ISO 17493
Koruyucu Eldivenler - İtfaiyeçiler İçin Dikiş kopma dayanımı TS EN 659-A1 Madde 3.14
EN ISO 13935-2
Koruyucu Eldivenler - İtfaiyeçiler İçin Eldivenleri çıkarma süresi TS EN 659-A1 Madde 3.15
Koruyucu Eldivenler - İtfaiyeçiler İçin Eldivenin tamamının sağlamlık deneyi TS EN 659-A1 Madde 3.17
ISO 15383
Koruyucu Eldivenler - İtfaiyeçiler İçin Sıvı kimyasal geçirmeye dayanım TS EN 659-A1 Madde 3.18
TS ISO 6530
Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı Hava Sızdırmazlık Tayini TS EN 374-2 Madde 6.1
Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı Su Sızdırmazlık Tayini TS EN 374-2 Madde 6.3
Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı Bölüm 4: Kimyasal maddelerle bozulmaya karşı direncin tayini TS EN 374-4
Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı Kimyasal maddelerin sızmasına karşı malzeme direncinin tayini - Bölüm
1: Sürekli temas şartları altında sıvı haldeki kimyasal maddenin sızması
TS EN 16523-1+A1
Koruyucu Eldivenler- Yüksek Gerilim Eldivenleri Kalınlık Tayini TS EN 60903 Madde 8.2.3
Koruyucu Eldivenler- Yüksek Gerilim Eldivenleri Mekanik Deneyler - Çekme dayanımı ve kopma uzaması TS EN 60903 Madde 8.3.1
Koruyucu Eldivenler- Yüksek Gerilim Eldivenleri Mekanik Deneyler-Delinme dayanımı TS EN 60903 Madde 8.3.2
Koruyucu Eldivenler- Yüksek Gerilim Eldivenleri Mekanik Deneyler-Gerilme sabiti TS EN 60903 Madde 8.3.3
Koruyucu Eldivenler- Yüksek Gerilim Eldivenleri Dielektrik Deneyi Sınıf:00, Sınıf:0, Sınıf:1, Sınıf:2, Sınıf:3, Sınıf:4 için Güvenlikli Çalışma Deneyi ve Dayanım Deneyi
TS EN 60903 Madde 8.4
Koruyucu Eldivenler- Yüksek Gerilim Eldivenleri Yaşlandırma Deneyi TS EN 60903 Madde 8.5
Koruyucu Eldivenler- Yüksek Gerilim Eldivenleri Isıl Deneyler-Düşük Sıcaklık Deneyi TS EN 60903 Madde 8.6.1
Koruyucu Eldivenler- Yüksek Gerilim Eldivenleri Isıl Deneyler-Alev Geciktirme Deneyi TS EN 60903 Madde 8.6.2
Koruyucu Eldivenler- Yüksek Gerilim Eldivenleri A kategorisi-Aside Karşı Dayanıklılık TS EN 60903 Madde 8.7.1
Koruyucu Eldivenler- Yüksek Gerilim Eldivenleri H kategorisi-Yağa Karşı Dayanıklılık TS EN 60903 Madde 8.7.2
Koruyucu Eldivenler- Yüksek Gerilim Eldivenleri C kategorisi-Çok Düşük Sıcaklığa Karşı Dayanım TS EN 60903 Madde 8.7.4
Eldiven Organik Kalay Bileşiklerinin Tayini
(GC-MS Kullanılarak)
İşletme İçi Metot SOP 05 / Rev.05 (Modifiye ISO 16179/2012)
Tekstil Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Aromatik Aminler İçin Tayin Metodu Bölüm 1: Ektraksiyon Gerekmeksizin Elde Edilebilen Belirli Azo Boyarmaddelerin Tespiti (GC- MS, HPLC-MS Kullanılarak) TS EN ISO 14362-1 BS EN ISO 14362-1 EN
ISO 14362-1
DIN EN ISO 14362-
1 ISO 14362-1
Tekstil Azoboyarmaddelerden Türetilen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini İçin Yöntemler Bölüm 3: 4- Aminoazobenzen Açığa Çıkarabilen Belirli Azo Boyar Maddelerin Kullanımının Tespiti (GC-MS, HPLC-MS
Kullanılarak)
TS EN ISO 14362-3 BS EN ISO 14362-3 DIN EN ISO 14362-3
EN ISO 14362-3 ISO 14362-3
Deri Boyalı Derilerde Belirli Azo Boyarmaddelerin Tayini İçin Kimyasal Testler Azo Boyarmaddelerden İndirgenen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini (GC-MS, HPLC-MS
Kullanılarak)
TS EN ISO 17234-1 BS EN ISO 17234-1 DIN EN ISO 17234-1
ISO 17234-1
Deri Boyalı Derilerde Belirli Azo Boyarmaddelerin Tayini İçin Kimyasal Testler Bölüm 2: 4 Aminoazobenzen Tayini (GC- MS, HPLC-MS Kullanılarak) TS EN ISO 17234-2 BS EN ISO 17234-2 DIN EN ISO 17234-2
ISO 17234-2
Deri Formaldehit İçeriğinin Tayini
(HPLC-DAD Kullanılarak)
TS EN ISO 17226-1 BS EN ISO 17226-1 EN ISO 17226-1 ISO
17226-1

Build:1.8.2.0 Upd:27.04.2022 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek