L.E.S. Mikrogen Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Ltd. Şti.
Adres Cinnah Cd. 47/1 ÇANKAYA ANKARA
Telefon 0312 427 48 01
Standart TS EN ISO 15189:2014 Dosya No AB-0044-TL
Akreditasyon Tarihi 02.08.2017
Tıbbi Alan, İncelemesi / Deneyi Yapılan Ürünler veya Malzemeler İnceleme /Deney Tipleri Teknik Alan, Parametreler/Analitik Metodlar Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standartlar, işletme –içi metodlar (SÇT))/KullanılanTeknikler/Cihazlar İlk Numunelerin
Moleküler Genetik
Periferik Kan, Coryon villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku, Parafin Doku, Yanak mukozası, Semen DNA izolasyonu Manuel DNA İzolasyonu
TÇT-001 Manuel DNA İzolasyonu Çalışma Talimatı Rev.02
Manuel
Tam Kan, Coryon, villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku, Parafin Doku, Yanak Mukozası
Periferik Kan, Coryon villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku, Parafin Doku, Yanak mukozası, Semen, Serum, Vajinal Sürüntü DNA izolasyonu Otomatik DNA İzolasyonu
TÇT.17 QIAcube Cihazı Otomatik DNA İzolasyonu Çalışma Talimatı Rev.01
Qiagen-QIAcube İzolasyon Cihazı
Periferik Kan, Coryon villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku, Parafin Doku, Yanak mukozası, Semen, Serum, Vajinal Sürüntü
Periferik Kan, Coryon villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku, Parafin Doku, Yanak mukozası, Semen, Serum, Vajinal Sürüntü DNA izolasyonu Viral DNA/RNA İzolasyonu
TÇT.21 Viral DNA/RNA Manuel İzolasyon Çalışma Talimatı Rev.00
Manuel
Periferik Kan, Coryon villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku, Parafin Doku, Yanak mukozası, Semen, Serum, Vajinal Sürüntü
Periferik Kan, Kemik İliği, Semen RNA izolasyonu Manuel RNA İzolasyonu
TÇT-002 Manuel RNA İzolasyonu Çalışma Talimatı Rev.01
Manuel
Tam Kan, Kemik İliği
Nükleik asit izolatı PCR Y Kromozomu DAZ (Yq) mikrodelesyonu, Alfa Talasemi PCR
TÇT -004 PCR Testleri Çalışma Talimatı Rev.01
Manuel
Tam Kan
Nükleik asit izolatı NGS ile Moleküler karyotipleme Moleküler karyotipleme
TÇT -0011 Moleküler karyotipleme Testleri Çalışma Talimatı Rev.01
Illumina-MiSeq
Tam Kan, Coryon, villüs, Amniyon sıvısı, Kemik İliği, Kordon Kanı, Abort Materyali
Hücre peleti FISH
(9;22) BCR :ABL
Del/t(11q23) MLL
Monozomi / Trizomi 7
Kimerizm; X/Y
Mikrodelesyon; DiGeorge
FISH
TÇT -0010 FISH Testleri Çalışma Talimatı Rev.03
Manuel
Tam Kan, Coryon, villüs, Amniyon sıvısı, Kemik İliği, Kordon Kanı, Abort Materyali
Nükleik asit izolatı MLPA
Duchenne-Becker Kas
Distrofisi_DMD Delesyon
Duplikasyon Analizi
Spinal Musküler Atrofi
(SMA) Delesyon / Duplikasyon Analizi
CMT
Fragman Analizi
TÇT -008 Fragman Analizi Test Çalışma Talimatı Rev.01
ABI 3500 DNA dizi analizi cihazı
Tam Kan, Coryon, villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku
Nükleik asit izolatı Fragman Analizi
Miyonik Distrofisi
DNA Finger
STR İncelemesi
Fragman Analizi
TÇT -008 Fragman Analizi Test Çalışma Talimatı Rev.01
ABI 3500 DNA dizi analizi cihazı
Tam Kan, Taze Doku
Nükleik asit izolatı Kantitatif Real Time PCR (t(8;21),t(9,22))(15;17) Real Time PCR Yöntemi
TÇT -003 Real Time PCR Testleri Çalışma Talimatı/Rev.02
Qiagen-Rotor Gene Real Time PCR cihazı
Tam Kan, Kemik İliği
Nükleik asit izolatı Kantitatif Real Time PCR
HBV
Kantitatif Real Time PCR ile HBV Analizi
TÇT.15 HBV Kantitatif Real Time PCR Test Çalışma Talimatı Rev.01
Qiagen-Rotor Gene Real Time PCR cihazı
Serum/Plazma
Nükleik asit izolatı Real Time PCR (Melting Curve ) JAK2 V617F, MTHFR A1298C, MTHFR C677T, Faktör II, Faktör V_Leiden Real Time PCR Yöntemi
TÇT -003 Real Time PCR Testleri Çalışma Talimatı/Rev.02
Roche Light Cycler 480 Real Time PCR cihazı
Tam Kan, Kemik İliği
Nükleik asit izolatı DNA Dizi Analizi, Beta Talasemi DNA Dizi Analizi
TÇT -005 DNA Dizi Analizi Testleri Çalışma Talimatı Rev.01
ABI 3500 DNA dizi analizi cihazı
Tam Kan, Coryon, villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku
Nükleik asit izolatı Yeni Nesil Dizileme (NGS), BRCA1 ve BRCA2 Tüm Gen Dizi Analizi, Kistik Fibroz Tüm Gen Dizi Analizi, FMF Tüm Gen, Marfan Sendromu Yeni Nesil Dizileme
TÇT -006 Yeni Nesil Dizileme Testleri Çalışma Talimatı Rev.01
Illumina-MiSeq
Tam Kan, Coryon, villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku
Nükleik asit izolatı Yeni Nesil Dizileme (NGS), Mitokondriyal Genom Yeni Nesil Dizileme
TÇT.18 QiaSEQ Targeted DNA Paneli Test Çalışma Talimatı Rev.00
Illumina-MiSeq
Tam Kan, Coryon, villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku
Nükleik asit izolatı PGT
Tek Gen Sık görülen hastalıklar
Tek Gen Nadir görülen hastalıklar
Array CGH
NGS PGD / PGS
ArrayCGH
TÇT -007 PGT (Preimplantasyon Genetik Tanı) Çalışma Talimatı Rev.00
Agilent Array CGH ve Inopsis
Hibridizasyon Fırını
Illumina-MiSeq
ABI 3500 DNA dizi analizi cihazı
Tam Kan, Blastomer,
Polar Body,
Trofoektoderm biyopsi
Nükleik asit izolatı Fragman Analizi
Huntington Hastalığı
Fragman Analizi
TÇT -14 Fragment Analizi ile Tekrar Test Çalışma Talimatı Rev.00
ABI 3500 DNA dizi analizi cihazı
Tam Kan
Sitogenetik
Hücre peleti Hücre Kültüründen Kromozom Analizi Kromozom Analizi (G Bantlama,C Bantlama,Nor Boyoma,Deb Analizi)
TÇT -009 Sitogenetik Testleri Çalışma Talimatı Rev.02
Manuel
Tam Kan, Kemik İliği, Kordon Kanı
Hücre peleti Doku Kültüründen Kromozom Analizi Kromozom Analizi (G Bantlama,C Bantlama,Nor Boyoma)
TÇT -009 Sitogenetik Testleri Çalışma Talimatı Rev.02
Manuel
Coryon, villüs, Düşük Materyali, Amniyon sıvısı,

Build:1.8.2.0 Upd:05.01.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek