L.E.S. Mikrogen Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Ltd. Şti.
Adres Cinnah Cd. 47/1 ÇANKAYA ANKARA
Telefon 0312 427 48 01
Standart TS EN ISO 15189:2014 Dosya No AB-0044-TL
Akreditasyon Tarihi 02.08.2017
Tıbbi Alan, İncelemesi / Deneyi Yapılan Ürünler veya Malzemeler İnceleme /Deney Tipleri Teknik Alan, Parametreler/Analitik Metodlar Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standartlar, işletme –içi metodlar (SÇT))/KullanılanTeknikler/Cihazlar İlk Numunelerin
Moleküler Genetik
Periferik Kan, Coryon villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku, Parafin Doku, Yanak mukozası, Semen DNA izolasyonu TÇT-001 Manuel DNA İzolasyonu Çalışma Talimatı Tam Kan, Coryon, villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku, Parafin Doku, Yanak Mukozası
Periferik Kan, Coryon villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku, Parafin Doku, Yanak mukozası, Semen, Serum, Vajinal Sürüntü DNA izolasyonu TÇT.17 QIAcube Cihazı Otomatik DNA İzolasyonu Çalışma Talimatı Periferik Kan, Coryon villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku, Parafin Doku, Yanak mukozası, Semen, Serum, Vajinal Sürüntü
Periferik Kan, Coryon villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku, Parafin Doku, Yanak mukozası, Semen, Serum, Vajinal Sürüntü DNA izolasyonu TÇT.21 Viral DNA/RNA Manuel İzolasyon Çalışma Talimatı Periferik Kan, Coryon villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku, Parafin Doku, Yanak mukozası, Semen, Serum, Vajinal Sürüntü
Periferik Kan, Kemik İliği, Semen RNA izolasyonu TÇT-002 Manuel RNA İzolasyonu Çalışma Talimatı Tam Kan, Kemik İliği
Nükleik asit izolatı PCR Y Kromozomu DAZ (Yq) mikrodelesyonu, Alfa Talasemi TÇT -004 PCR Testleri Çalışma Talimatı Tam Kan
Nükleik asit izolatı NGS ile Moleküler karyotipleme TÇT -0011 Moleküler karyotipleme Testleri Çalışma Talimatı Tam Kan, Coryon, villüs, Amniyon sıvısı, Kemik İliği, Kordon Kanı, Abort Materyali
Periferik Kan, Coryon villüs,
Amniyon sıvısı,
Kemik iliği,
Kordon kanı,
Abort materyali
FISH
(9;22) BCR :ABL
Del/t(11q23) MLL
Monozomi / Trizomi 7
Kimerizm; X/Y
Mikrodelesyon; DiGeorge
TÇT -0010 FISH Testleri Çalışma Talimatı Tam Kan, Coryon, villüs, Amniyon sıvısı, Kemik İliği, Kordon Kanı, Abort Materyali
Nükleik asit izolatı MLPA
Duchenne-Becker Kas
Distrofisi_DMD Delesyon
Duplikasyon Analizi
Spinal Musküler Atrofi
(SMA) Delesyon / Duplikasyon Analizi
CMT
TÇT -008 Fragman Analizi Test Çalışma Talimatı Tam Kan, Coryon, villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku
Nükleik asit izolatı Fragman Analizi
Miyonik Distrofisi
DNA Finger
STR İncelemesi
TÇT -008 Fragman Analizi Test Çalışma Talimatı Tam Kan, Taze Doku
Nükleik asit izolatı Kantitatif Real Time PCR (t(8;21),t(9,22))(15;17) TÇT -003 Real Time PCR Testleri Çalışma Talimatı Tam Kan, Kemik İliği
Nükleik asit izolatı Kantitatif Real Time PCR
HBV
TÇT.15 HBV Kantitatif Real Time PCR Test Çalışma Talimatı Serum/Plazma
Nükleik asit izolatı Real Time PCR (Melting Curve ) JAK2 V617F, MTHFR A1298C, MTHFR C677T, Faktör II, Faktör V_Leiden TÇT -003 Real Time PCR Testleri Çalışma Talimatı Tam Kan, Kemik İliği
Nükleik asit izolatı DNA Dizi Analizi, Beta Talasemi TÇT -005 DNA Dizi Analizi Testleri Çalışma Talimatı Tam Kan, Coryon, villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku
Nükleik asit izolatı Yeni Nesil Dizileme (NGS), BRCA1 ve BRCA2 Tüm Gen Dizi Analizi, Kistik Fibroz Tüm Gen Dizi Analizi, FMF Tüm Gen, Marfan Sendromu TÇT -006 Yeni Nesil Dizileme Testleri Çalışma Talimatı Tam Kan, Coryon, villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku
Nükleik asit izolatı Yeni Nesil Dizileme (NGS), Mitokondriyal Genom TÇT.18 QiaSEQ Targeted DNA Paneli Test Çalışma Talimatı Tam Kan, Coryon, villüs, Amniyon sıvısı, Taze Doku
Nükleik asit izolatı,
Blastomer,
Polar Body,
Trofoektoderm biyopsi
PGT
Tek Gen Sık görülen hastalıklar
Tek Gen Nadir görülen hastalıklar
Array CGH
NGS PGD / PGS
TÇT -007 PGT (Preimplantasyon Genetik Tanı) Çalışma Talimatı Tam Kan, Blastomer,
Polar Body,
Trofoektoderm biyopsi
Nükleik asit izolatı Fragman Analizi
Huntington Hastalığı
TÇT -14 Fragment Analizi ile Tekrar Test Çalışma Talimatı Tam Kan
Sitogenetik
Periferik Kan,
Kemik iliği,
Kordon kanı
Hücre Kültüründen Kromozom Analizi TÇT -009 Sitogenetik Testleri Çalışma Talimatı Tam Kan, Kemik İliği, Koron Kanı
Coryon villüs, Düşük Materyali, Amniyon Sıvısı Doku Kültüründen Kromozom Analizi TÇT -009 Sitogenetik Testleri Çalışma Talimatı Coryon, villüs, Düşük Materyali, Amniyon sıvısı,

Build:1.8.2.0 Upd:09.06.2021 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek