Aksaş Laboratuvar Yapı Malzemeleri Araştırma Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İstanbul Şubesi)
Adres Bağlar Mh. koçman cd. 8. Sok.(Gül Sok.) No:39 Bağcılar İSTANBUL
Telefon 0212 602 01 14
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-1212-T
Akreditasyon Tarihi 19.06.2017
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
İş Hijyeni
Katı Malzemeler ve Ürünler İçerisindeki Asbest
Katı Malzemelerde Asbest Tür Tayini (Krizotil, Amosit, Krosidolit, Aktinolit, Antofilit, Tremolit)
Numune Alma: Katı Malzemeden Temsil Edici Parça Örnekleme (Elle Numune Alma)

Ön İşlem: Homojen Alt Örnek Hazırlama
Ön İşlem: Stereo Mikroskop ile Ön Analiz ve Lifleri RI Sıvısına Gömme
Ölçüm: Polarize Işık Mikroskobu(PLM)
HSG 248-A2
İş Hijyeni
Katı Malzemeler ve Ürünler İçerisindeki Asbest
Katı Malzemelerde Asbest Tür Tayini ve Yarı Kantitatif Analiz(Krizotil, Amosit, Krosidolit, Aktinolit, Antofilit, Tremolit)
Numune Alma: Katı Malzemeden Temsil Edici Parça Örnekleme (Elle Numune Alma)

Ön İşlem: Homojen Alt Örnek Hazırlama
Ön İşlem: Stereo Mikroskop ile Ön Analiz ve Lifleri RI Sıvısına Gömme
Ölçüm: Polarize Işık Mikroskobu(PLM)

NIOSH-NMAM 9002

Build:1.8.2.0 Upd:14.09.2023 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek