Setaş Kimya San. A.Ş.
Adres ÇOSB Karaağaç Mh. 9. Sok. No:4 Kapaklı TEKİRDAĞ
Telefon 0282 758 18 23
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-1264-T
Akreditasyon Tarihi 01.02.2018
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Tekstil Serbest ve Hidrolize Olmuş Formaldehit Tayini (Su Ekstraksiyonu Metodu) (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak) TS EN ISO 14184-1
ISO 14184-1
Tekstil-Tekstil Boyaları Serbest ve Hidrolize Olmuş Formaldehit Tayini (Su Ekstraksiyonu Metodu) (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak) İşletme İçi Metot-LAK.SOP.07-Rev No:1
(TS EN ISO 14184-1 esaslı)
Tekstil Klorlu Organik Taşıyıcıların Tayini (GC-MS Kullanılarak ) DIN 54232
Tekstil-Tekstil Boyaları Klorlu Organik Taşıyıcıların Tayini (GC-MS Kullanılarak ) İşletme İçi Metot-LAK.SOP.05- Rev No:2
(DIN 54232 esaslı)
Tekstil Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Aromatik Aminler İçin Tayin Metodu- Bölüm 1: Ekstraksiyon gerekmeksizin elde edilebilen belirli azo boyarmaddelerin tespiti (GC-MS Kullanılarak ) TS EN 14362-1
EN 14362-1
Tekstil-Tekstil Boyaları Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Aromatik Aminler İçin Tayin Metodu- Bölüm 1: Ekstraksiyon gerekmeksizin elde edilebilen belirli azo boyarmaddelerin tespiti (GC-MS Kullanılarak ) İşletme İçi Metot-LAK.SOP.03- Rev No: 4
(TS EN 14362-1 esaslı)
Tekstil Tekstil Ürünlerindeki Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi Pentachlorophenol (PCP), Tetrachlorophenol (TCP), Trichlorophenol (TriCP) Tayini (GC-MS Kullanılarak ) TS EN ISO 17070
BS EN ISO 17070
BVL B 82.02.8
Tekstil-Tekstil Boyaları Tekstil Ürünlerindeki Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi Pentachlorophenol (PCP), Tetrachlorophenol (TCP), Trichlorophenol (TriCP) Tayini (GC-MS Kullanılarak ) İşletme İçi Metot-LAK.SOP.02- Rev No: 3
(TS EN ISO 17070
BS EN ISO 17070
BVL B 82.02.8 esaslı)
Tekstil Poli Aromatik Hidrokarbonların Tayini (PAHs) (GC-MS Kullanılarak ) AfPS GS 2019:01
Tekstil-Tekstil Boyaları Poli Aromatik Hidrokarbonların Tayini (PAHs) (GC-MS Kullanılarak ) İşletme İçi Metot-LAK.SOP.04- Rev No:2
( AfPS GS 2019:01 esaslı )
Tekstil Tekstil Ürünlerinde Alkil Fenol Etoksilat Bileşikleri’nin (APEO) Tayini
(LC-MS-MS Kullanılarak)
İşletme İçi Metot- LAK.SOP.09- Rev No:0
(ISO 18254-1 esaslı )
Tekstil-Tekstil Boyaları Alkil Fenol Etilen Oksit Bileşiklerin Tayini (HPLC-MS/MS Kullanılarak ) İşletme İçi Metot-LAK.SOP.08- Rev No:1
(ISO 18254-1:2016 esaslı )
Tekstil-Tekstil Boyaları Quinoline Tayini (GC-MS Kullanılarak ) İşletme İçi Metot-LAK.SOP.01- Rev No:3
( AfPS GS 2014:01 esaslı )

Build:1.8.2.0 Upd:15.09.2021 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek