TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Adres 100.Yıl Bulvarı Cevat Dündar Cad. 1236.Sokak No:1 Ostim Stadyumu Arkası Ostim-Yenimahalle ANKARA
Telefon 0312 592 52 52
Standart TS EN ISO/IEC 17029:2020 Dosya No AB-0008-DK
Akreditasyon Tarihi 25.10.2018
Aktivite Grubu Akreditasyon Kapasamı
1a Tesislerde yakıtların yakılması (Sadece ticari standart yakıtların ve doğalgazın kullanıldığı kategori A ve kategori B tesisler için)
1b Tesislerde yakıtların yakılması (kısıtlama olmadan)
3 3.1 Kok üretimi
3 3.2 Metal cevheri (sülfür cevheri dâhil) kavrulması, sinterlenmesi veya peletlenmesi
3 3.3 Pik demir ve çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme), sürekli döküm dâhil
4 4.1 Demir içeren metallerin (demirli alaşımlar dâhil) üretimi veya işlenmesi
4 4.2 İkincil alüminyum üretimi
4 4.3 Demir dışı metaller in üretimi veya işlenmesi, alaşımların üretimi dâhil
5 Birincil alüminyum üretimi (CO2 ve PFC emisyonları)
6 6.1 Klinker üretimi
6 6.2 Kireç üretimi veya dolomitin ya da magnezitin kalsinasyonu
6 6.3 Cam elyafı dâhil cam üretimi
6 6.4 Pişirme ile seramik ürünlerin üretimi
6 6.5 Mineral elyaf yalıtım malzemesi üretimi
6 6.6 Alçı taşının kurutulması veya kalsinasyonu veya alçı panoların ve diğer alçı taşı ürünlerinin üretimi
7 7.1 Odundan veya diğer lifli malzemelerden selüloz üretimi
7 7.2 Kâğıt, mukavva veya karton üretimi
8 8.1 Karbon siyahı üretimi
8 8.2 Amonyak üretimi
8 8.3 Kraking, reforming kısmi veya tam yükseltgenme veya benzeri işlemler ile büyük hacimli organik kimyasalların üretimi
8 8.4 Reforming veya kısmi oksitleme ile hidrojen (H2) ve sentez gazının üretimi
8 8.5 Soda külü (Na2CO3) ve sodyum bikarbonat (NaHCO3) üretimi
Aktivite Grubu Akreditasyon Kapasamı
Havacılık / ICAO CORSIA şeması kapsamında uluslararası uçuşlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının doğrulanması -Uluslararası Standartlar ve Önerilen Uygulamalar, Çevre Koruma - Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma Şeması (CORSIA) (Ek 16, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi Cilt IV) (SARPS)
-Çevre Teknik El Kitabı (ETM, Doc 9501), Cilt IV - Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma Şemasına (CORSIA) uygunluğun gösterilmesine yönelik prosedürler
-Sivil Havacılık Talimatı (SHT) - CORSIA

Build:1.8.2.0 Upd:10.11.2023 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek