AEM ÇEVRE LABORATUAR ANALİZ TİC. A.Ş.
Adres Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE İSTANBUL
Telefon 0216 459 61 10
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2012 Dosya No AB-0183-T
Akreditasyon Tarihi 09.09.2008
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Su Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-6
Su Göl ve Göletlerden Numune Alma TS 6291
Su Su -Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma TS EN ISO 19458
Su Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11
Su pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ B
Su Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Su İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metot
SM 2510 B
Su Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Su Renk Tayini
​Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Su Renk Tayini
Spektrometrik Metot
TS EN ISO 7887 B
Su Sertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 2340 C
Su Magnezyum (Mg) Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 3500 Mg B
Su Kalsiyum (Ca) Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 3500 Ca B
Su Asidite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2310 B
Su Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Su Işık Geçirgenliği Tayini
Secchi Disk Metodu
EPA 841 - B-97-003
Su Debi Ölçümü
Debi Metodu
TS 5699
Su Toplam Çözünmüş Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 C
Su Toplam Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 B
Su Toplam Klor Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-Cl ¯ G
Su Toplam Klor Tayini
Spektrometrik Metot
TS 6299 EN ISO 7393-2
Su Serbest Klor Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-Cl ¯ G
Su Serbest Klor Tayini
Spektrometrik Metot
TS 6299 EN ISO 7393-2
​​Su Bağlı Klor Tayini
Spektrometrik Metot
TS 6299 EN ISO 7393-2
Su Bağlı Klor Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-Cl ¯ G
Su Toplam Siyanür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN C
SM 4500-CN E
Su Serbest Siyanür Tayini
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN E
Su Florür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: SPADNS Metodu
SM 4500-F B
SM 4500-F D
Su Klorür Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-Cl¯ B
Su Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NO3 - B
Su Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NO2 - B
Su Sülfat Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500 SO₄⁻² E
Su Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Bromür, Fosfat/Fosfat Fosforu ve Sülfat Tayini
İyon Kromatografi Metodu
SM 4110 B
SM 4110 D
Su Amonyum/Amonyum Azotu
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-NH₃ B
SM 4500-NH₃ F
Su Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-P B
SM 4500-P D
Su Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-P D
Su Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500-Norg B
Su Toplam Azot Tayini
Oksidasyon Metodu
SM 4500-N C
Su Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
SM 5310 B
Su Yağ ve Gres Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520 B
Su Yağ ve Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 D
Su Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5 Günlük BOİ Testi
SM 5210 B
Su Çözünmüş Oksijen Tayini
Azid Modifikasyonu Metodu
SM 4500-O C
Su Çözünmüş Oksijen Tayini
Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O G
Su Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot
SM 5220 B
Su Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Kapalı Reflaks-Titrimetrik Metot
SM 5220 C
Su Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot
TS 2789
Su Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 5540 C
Su Yüzey Aktif Madde (CTAS) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 5540 D
Su Fenol Tayini
Spektrometrik Metot
TS 6227 ISO 6439
Su Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 C
Su Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm:Spektrometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 D
Su Sülfür Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-S 2- D
Su Permanganat İndeksi Tayini
Titrimetrik Metot
TS 6288 EN ISO 8467
Su Serbest Karbondioksit Tayini
Titrimetrik Metodu
SM 2310 B
Su Hidrazin Tayini
Spektrometrik Metot
ASTM D 1385
Su Gümüş(Ag);Alüminyum(Al);Arsenik(As);Bor(B);Baryum(Ba);Berilyum(Be);Kalsiyum(Ca);Seryum(Ce);Kadmiyum(Cd);Toplam Krom(Cr);Kobalt(Co);Bakır(Cu);Demir(Fe);Civa(Hg);Potasyum(K);Lityum (Li);Tayini
Ön işlem: Asitle Özütleme Metodu, Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metodu
SM 3030 E
SM 3030 K
EPA 200.7
Su Magnezyum(Mg);Mangan(Mn);Molibden (Mo);Sodyum (Na);Nikel(Ni);Fosfor(P);Kurşun(Pb);Selenyum(Se);Antimon(Sb);Silisyum(SiO2);Kalay(Sn); Stronsyum(Sr); Titanyum(Ti); Talyum(Tl); Vanadyum(V); Çinko(Zn)Tayini
Ön işlem: Asitle Özütleme Metodu, Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metodu
SM 3030 E
SM 3030 K
EPA 200.7
Su Krom (VI) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500 Cr B
Su Bor (B) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500 B C
Su Silika Tayini
Molibdosilikat Metodu
SM 4500-SiO₂ C
Su Demir (Fe) Tayini
Fenantrolin Metodu
SM 3500 Fe B
Su Çözünmüş Demir Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500-Fe B
Su Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini
GC-FID Metodu
TS EN ISO 9377-2
Su Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini
(Benzene;Bromobenzene;Bromochloromethane;Bromodichloromethane;Bromoform;N-butylbenzen;Sec-butylbenzen;Tert-butylbenzene;Carbon Tetrachloride;Chlorobenzen;Chloroform;2-Chlorotoluen;4-Chlorotoluen;1,2-Dibromo-3-chloropropan;1,2-Dibromoethane;Dibromomethane;1,2-Dichlorobenzen;1,3-Dichlorobenzen)
Ön işlem:Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi İçin Numune Hazırlanması Purge&Trap Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 8260 C
EPA 5030 C
Su Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Chloroasetonitril; Epikloridin; Pridin; 3-chloropropane nitril; Malononitril; Hegzachloroethane; Aseton; Iodometan; Karbondisulfur; 2-Kloroetil-vinilasetat; 2-Butanon-mek; 4-Metil-2-Pentanon; 2-Hegzanon)
Ön işlem:Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi İçin Numune Hazırlanması Purge&Trap Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 8260 C
EPA 5030 C
Su Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (1,2,3-Trichloropropane;1,2,4-Trimethylbenzene;1,3,5-Trimethylbenzene; Ortho-xylene; Meta-xylene; Para-xylene; İsopropylalcohol; t-Butil alcohol;1-Propanol; Propargly alcohol; 2-Chloroethanol;1,3 Dichloro-2-propanol; Alil alkol; Etil asetat;1-butanol)
Ön işlem:Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi İçin Numune Hazırlanması Purge&Trap Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 8260 C
EPA 5030 C
Su Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Para-isopropyltoluene; Methylene Chloride;Naphthalene; N-Propylbenzene; Styrene; 1,1,1,2-Tetrachloroethane; 1,1,2,2-Tetrachloroethane; Tetrachloroethene; Toluene; 1,2,3-Trichlorobenzene; 1,2,4-Trichlorobenzene; 1,1,1-Trichloroethane; 1,1,2-Trichloroethane; Trichloroethene)
Ön işlem:Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi İçin Numune Hazırlanması Purge&Trap Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu )
EPA 8260 C
EPA 5030 C
Su Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (1,4-Dichlorobenzene;1,1-Dichloroethane;1,2-Dichloroethane; 1,1-Dichloroethene; Cis-1,2-dichloroethene; Trans-1,2-dichloroethene; 1,2-Dichloropropane;1,3-Dichloropropane; 2,2-Dichloropropane; 1,1-Dichloropropene; Ethylbenzene; Hexachlorobutadiene; Isopropylbenzene)
Ön işlem:Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi İçin Numune Hazırlanması Purge&Trap Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 8260 C
EPA 5030 C
Su Benzen ve Türevleri (Benzol), Halojensiz Organiklerin Tayini
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon
Ön İşlem: Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi İçin Numune Hazırlanması Headspace Metodu
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3510 C
EPA 8015 D
EPA 5021 A
Su Fenollerin Tayini
(2 chlorofenol; 2 nitro fenol; fenol; 2,4 dimetilfenol; 2,4 dichlorofenol; 2,4,6 trichlorofenol; 4, chloro 3 metil fenol; 2,4 dinitrofenol; 2 metil 4,6 dinitrofenol; pentaklorofenol; 4 nitrofenol )
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon,
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3510 C
SM 6420 B
Su Fenollerin Tayini
(4-Chloro-3-methylphenol; 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 2,4-Dinitrophenol; Dinoseb (2-sec-Butyl-4,6-dinitro phenol))
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon,
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3510 C
EPA 8041 A
Su Fenollerin Tayini (2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2-Methylphenol (o-Cresol); 3-Methylphenol (m-Cresol); 4-Methylphenol (p-Cresol); 4-Nitrophenol; Pentachlorophenol; Phenol; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 2,4,6-Trichlorophenol)
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon,
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3510 C
EPA 8041 A
Su PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
(Acenaphthene; Acenaphthylene; Anthracene; Benz(a)anthracene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(k)fluranthene; Benzo(g,h,i)perylene; Benzo(a)pyrene; Chrysene; Dibenz(a,h)anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno(1,2,3-cd)pyrene; 2-Methylnaphthalene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene)
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon,
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 8270 D
Su PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
(Acenaphthene; Acenaphthylene; Anthracene; Benz(a)anthracene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(k)fluranthene; Benzo(g,h,i)perylene; Benzo(a)pyrene; Chrysene; Dibenz(a,h)anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno(1,2,3-cd)pyrene; 2-Methylnaphthalene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene)
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon,
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3510 C
EPA 8100
Su Zayıf AsitteÇözünmüş Siyanür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500 CN I
SM 4500 CN E
Su Koloni Sayımı TS EN ISO 6222
Su Fekal Koliform Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 D
​Su Koliform Bakterilerin Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 B
Su Pseudomonas aeruginosa Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 16266
Su Escherichia coli Sayımı
EMSTekniği
SM 9221 F
Su Salmonella spp. Aranması TS EN ISO 19250
Su Stafilokok Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9213 B
Su Fekal Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9230 C
Su Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia)
Sporlarının Aranması ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS 8020 EN 26461-2
Su Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia)
Sporlarının Aranması ve Sayımı
Sıvı Besiyerinde Zenginleştirme Tekniği
TS 8019 EN 26461-1
Su Heterotrofik Koloni Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9215 D
Su Beggiatoa Tespiti SM 9240 C, D
Su Legionella Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS ISO 11731
Deniz Suyu
Deniz Sularından Numune Alma
TS ISO 5667-9
Deniz Suyu
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Deniz Suyu pH tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ B
Deniz Suyu
Parçalanabilir Organik Kirleticilerin Tayini
5-Günlük BOİ Test Metodu
SM 5210 B
Deniz Suyu
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
SM 2520 B
Deniz Suyu
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Deniz Suyu
İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Deniz Suyu
Köpük Tayini
Şişe deneyi
TS 8417
Deniz Suyu Çözünmüş Oksijen Tayini
Azid Modifikasyonu Metodu
SM 4500-O C
Deniz Suyu Çözünmüş Oksijen Tayini
Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O G
Deniz Suyu
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Deniz Suyu
Toplam Çözünmüş Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 C
Deniz Suyu
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot
TS 2789
Deniz Suyu Yağ ve Gres Tayini
Graimetrik Metodu
SM 5520 B
Deniz Suyu Sülfür Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-S2- D
Deniz Suyu
Krom (VI) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500-Cr B
Deniz Suyu
Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 5540 C
Deniz Suyu
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
EPA 352.1
Deniz Suyu Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500 NO2- B
Deniz Suyu Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-NH3 B
SM 4500-NH3 F
Deniz Suyu Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metodu
SM 5530 B
SM 5530 C
Deniz Suyu Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm:Spektrometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 D
Deniz Suyu Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu
Ölçüm:Spektrometrik Metot
SM 4500-P B
SM 4500-P D
Deniz Suyu
Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-P D
Deniz Suyu Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500-Norg B
Deniz Suyu
Toplam Azot Tayini
Persülfat Metodu
SM 4500-N C
Deniz Suyu
Toplam Organik Karbon (TOK) /
Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
SM 5310 B
Deniz Suyu
Klorofil-a Tayini
Spektrometrik Metot

TS 9092 ISO 10260
Deniz Suyu Alüminyum (Al); Antimon (Sb); Arsenik (As); Baryum (Ba); Berilyum (Be); Bor (B); Kadmiyum (Cd); Kalsiyum (Ca); Krom (Cr); Kobalt (Co); Bakır (Cu); Demir (Fe); Kurşun (Pb); Lityum (Li); Magnezyum (Mg); Mangan (Mn); Civa (Hg); Molibden (Mo) Tayini
Ön İşlem: Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metodu
İşletme içi metot-“D-TL.149 R02 23.10.14 ” (Deniz Suyu Analizleri 3.Basım
(willey-VHC Klaus Grasshoff ‘dan modifiye edilmiştir)
EPA 200.7
Deniz Suyu Nikel (Ni); Fosfor (P); Potasyum (K); Selenyum (Se); Gümüş (Ag); Sodyum (Na); Stronsiyum (Sr); Talyum (Tl); Kalay (Sn); Silisyum (SiO2); Seryum (Ce); İtriyum(Y); Titanyum (Ti); Vanadyum (V); Çinko (Zn) Tayini
Ön İşlem: Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metodu
İşletme içi metot-“D-TL.149 R02 23.10.14 ” (Deniz Suyu Analizleri 3.Basım
(willey-VHC Klaus Grasshoff ‘dan modifiye edilmiştir)
EPA 200.7

Deniz Suyu
​PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
(Acenaphthene; Acenaphthylene; Anthracene; Benz(a)anthracene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(k)fluranthene; Benzo(g,h,i)perylene; Benzo(a)pyrene; Chrysene; Dibenz(a,h)anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno(1,2,3 -cd)pyrene; 2-Methylnaphthalene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene)
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510
EPA 8270 D
Deniz Suyu Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini
GC-FID Metodu
TS EN ISO 9377-2
Deniz Suyu Fenol ve Fenol Bileşiklerinin Tayini
(2 chlorofenol; 2 nitro fenol; fenol; 2,4 dimetilfenol; 2,4 dichlorofenol; 2,4,6 trichlorofenol; 4, chloro 3 metil fenol; 2,4 dinitrofenol; 2 metil 4,6 dinitrofenol; pentaklorofenol; 4 nitrofenol )
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon,
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3510 C
SM 6420 B
Deniz Suyu Fenol ve Fenol Bileşiklerinin Tayini
(4-Chloro-3-methylphenol; 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 2,4-Dinitrophenol; Dinoseb (2-sec-Butyl-4,6-dinitro phenol); 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2-Methylphenol (o-Cresol); 3-Methylphenol (m-Cresol); 4-Methylphenol (p-Cresol); 4-Nitrophenol Pentachlorophenol; Phenol; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 2,4,6-Trichlorophenol )
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3510 C
EPA 8041 A
Deniz Suyu Zayıf Asitte Çözünmüş Siyanür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500 CN I
SM 4500 CN E
Deniz Suyu Balıkbiyodeneyi (ZSF) Tayini TS 5676
SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Ek-1
Deniz Suyu
Fekal Koliform Bakterilerin Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 D
Deniz Suyu Escherichia coli Sayımı
EMS Tekniği
SM 9221 F
Deniz Suyu Heterotrofik Koloni Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9215 D
Deniz Suyu Beggiatoa Tespiti SM 9240 C,D
Atıksu Atık Sulardan Numune Alma TS ISO 5667-10
Atıksu Debi Ölçümü
Debi Metodu
TS 5699
Atıksu pH tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ B
Atıksu
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu

SM 2520 B
Atıksu
İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu

SM 2510 B
Atıksu
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Atıksu
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
TS EN ISO 7887
Atıksu Toplam Klor Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-Cl B
Atıksu Serbest Klor Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-Cl B
Atıksu Toplam Klor Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-Cl- G
Atıksu Serbest Klor Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-Cl- G
Atıksu
Toplam Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 B
Atıksu
Toplam Çözünmüş Madde Tayini
Gravimetrik Metot

SM 2540 C
Atıksu
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot

SM 2540 D
Atıksu
Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 E
Atıksu Çökebilir Katı Madde Tayini
Hacimsel Metot
SM 2540 F
Atıksu Balık biyodeneyi (ZSF) Tayini
TS 5676
SKKY Numune Alma ve Analiz MetotlarıTebliği Ek-1
Atıksu
Çözünmüş Oksijen Tayini
Azid Modifikasyonu Metodu
SM 4500-O C
Atıksu
Çözünmüş Oksijen Tayini
Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O G
Atıksu
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5 Günlük BOİ Testi
SM 5210 B
Atıksu
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot
SM 5220 B
Atıksu
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Kapalı Reflaks-Titrimetrik Metot
SM 5220 C
Atıksu
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot
TS 2789
Atıksu
Yağ ve Gres Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520 B
Atıksu
Yağ ve Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 D
Atıksu Hidrokarbonların Tayini
Ölçüm: Gravimetrik Metot
SM 5520 B ve F
Atıksu Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 C
Atıksu Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm:Spektrometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 D
Atıksu
Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 5540 C
Atıksu
Krom (VI) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500-Cr B
Atıksu Toplam Siyanür Tayini
Ön İşlem:Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN C
SM 4500-CN E
Atıksu
Serbest Siyanür Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-CN E
Atıksu Sülfit Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500 SO3 2- B
Atıksu Sülfit Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500 SO3 2- C
Atıksu Sülfür Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-S 2- D
Atıksu Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Titrimetrik Metot
SM 4500-NH3 B
SM 4500-NH3 C
Atıksu Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-NH3 B
SM 4500-NH3 F
Atıksu Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NO2 - B
Atıksu Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500-Norg B
Atıksu Toplam Azot Tayini
Oksidasyon Metodu
SM 4500-N C
Atıksu Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-P B
SM 4500-P D
Atıksu
Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-P D
Atıksu
Orto Fosfat Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-P D
Atıksu Klorür Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-Cl- B
Atıksu Florür Tayini
Ön İşlem : Distilasyon Metodu
Ölçüm: SPADNS Metodu
SM 4500-F B
SM 4500-F D
Atıksu Sülfat Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500 SO4 2- E
Atıksu Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Bromür, Fosfat ve Sülfat Tayini
İyon Kromatografi Metodu
SM 4110 B
Atıksu
Bor (B) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-B C
Atıksu
Jar Testi
ASTM D2035-08
Atıksu
Tiyosiyanat Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 CN⁻ M
Atıksu Uçucu Yağ Asitlerinin Tayini
Titrimetrik Metotu
SM 5560 C
Atıksu
Hidrazin Tayini
Spektrometrik Metot
ASTM D 1385
Atıksu

Silika Tayini
Molibdosilikat Metodu
SM 4500-SiO₂ C
Atıksu

Toplam Organik Karbon (TOK) /
Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
SM 5310 B
Atıksu Adsorblanabilir Organik Bağlı Halojenlerin Tayini
Mikrokolumetri Metot
TS EN ISO 9562
Atıksu Benzen ve Türevleri (Benzol); Halojensiz Organiklerin Tayini
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon
Ön İşlem: Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi İçin Numune Hazırlanması Headspace Metodu
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3510 C
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Atıksu PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
(Acenaphthene; Acenaphthylene; Anthracene; Benz(a)anthracene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(k)fluranthene; Benzo(g,h,i)perylene; Benzo(a)pyrene; Chrysene; Dinbenz(a,h)anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno(1,2,3-cd)pyrene; 2-Methylnaphthalene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene)
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3510 C
EPA 8100
Atıksu Fenol ve Fenol Bileşiklerinin Tayini
(NP; NP1EO; NP2EO; OP; BPA)
GC-MS Metodu
ASTM D 7065
Atıksu Hidrojen Sülfür Tayini
Hesaplama metot
SM 4500 S D;H
Atıksu Fenollerin Tayini
(2-chlorofenol; 2-nitro fenol; fenol; 2,4-dimetilfenol; 2,4-dichlorofenol; 2,4,6-trichlorofenol; 4-chloro 3-metil fenol; 2,4-dinitrofenol; 2-metil 4,6-dinitrofenol; pentaklorofenol; 4-nitrofenol )
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon
Ölçüm: GC Metodu
EPA 3510 C
SM 6420 B
Atıksu Fenollerin Tayini
(4-Chloro-3-methylphenol; 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 2,4-Dinitrophenol; Dinoseb (2-sec-Butyl-4,6-dinitro phenol); 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2-Methylphenol (o-Cresol); 3-Methylphenol (m-Cresol); 4-Methylphenol (p-Cresol); 4-Nitrophenol; Pentachlorophenol; Phenol; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; 2,4,5-Trichlorophenol ; 2,4,6-Trichlorophenol )
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3510 C
EPA 8041 A
Atıksu Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini
GC-FID Metodu
TS EN ISO 9377-2
Atıksu Gümüş (Ag); Alüminyum (Al); Arsenik(As); Bor (B); Baryum (Ba); Berilyum (Be); Kalsiyum (Ca); Seryum (Ce); Kadmiyum (Cd); Toplam Krom (Cr); Kobalt (Co); Bakır (Cu); Demir( (Fe); Civa (Hg); Potasyum (K); Lityum (Li); Magnezyum (Mg); Mangan (Mn); Molibden (Mo) Tayini
Ön işlem: Asitle Özütleme
Ön İşlem: Mikrodalga Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metot
SM 3030 E
SM 3030 K
EPA 200.7
Atıksu Sodyum (Na); Nikel (Ni); Fosfor (P); Kurşun (Pb); Selenyum (Se); Antimon (Sb); Silisyum (SiO2); Kalay (Sn); Stronsyum (Sr); Titanyum (Ti); Talyum (Tl); Vanadyum (V); Çinko (Zn) Tayini
Ön işlem: Asitle Özütleme
Ölçüm: ICP-OES Metot
SM 3030 E
SM 3030 K
EPA 200.7
Atıksu Demir (Fe) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500 Fe B
Atıksu Zayıf Asitte Çözünmüş Siyanür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500 CN I
SM 4500 CN E
Atıksu Fekal Koliform Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 D
Atıksu Escherichia coli Sayımı
EMS Tekniği
SM 9221 F
Atıksu Beggiatoa Tespiti SM 9240 C, D
Atıksu Heterotrofik Koloni Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9215 D
Atıksu Salmonella spp.Aranması TS EN ISO 19250
Atık Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma TS EN ISO 5667-13
Atık BTEX Tayini (Benzen, Toluen, Etilbenzen, m-Ksilen, p-Ksilen, o-Ksilen, Butilbenzen)
Ölçüm: GC-FID Metodu
ISO 22155
Atık C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini
Ölçüm: GC-FID Metodu
TS EN 14039
Atık Hidrokarbonlar Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520 E ve F
Atık
Fosfor Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme
Ölçüm: Spektrometrik Metot
TS EN 12457-4
SM 4500-P D
Atık Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini
Gravimetrik Metot
TS 9546 EN 12880
Atık pH Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Elektrometrik Metot

TS EN 12457-4
SM 4500 H+ B
Atık Klorür Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Titrimetrik Metot
TS EN 12457-4
SM 4500-CI¯ B
Atık Klorür Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu
TS EN 12457-4
SM 4110 B
Atık Florür Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu
TS EN 12457-4
SM 4110 B
Atık Florür Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu+Distilasyon
Ölçüm: SPADNS Metodu
TS EN 12457-4
SM 4500-F B
SM 4500-F D
Atık Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm:Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
TS EN 12457-4
SM 5310 B
Atık Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
TS EN 12457-4
TS 8195 EN 1484
Atık Toplam Çözünmüş Madde Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm:Gravimetrik Metot
TS EN 12457-4
SM 2540 C
Atık Fenol İndeksi Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
TS EN 12457-4
TS 6227 ISO 6439
Atık Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
EN 13137
Atık
Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 12879
Atık Gümüş (Ag); Alüminyum (Al); Arsenik (As); Bor (B); Baryum (Ba); Berilyum (Be); Kalsiyum (Ca); Seryum (Ce); Kadmiyum (Cd); Toplam Krom (Cr); Kobalt (Co); Bakır (Cu); Demir( (Fe); Civa (Hg); Potasyum (K); Lityum (Li); Magnezyum (Mg); Mangan (Mn); Molibden (Mo) Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme metodu
Ölçüm: ICP-OES Metot
TS EN 12457-4
EPA 200.7
Atık Sodyum (Na); Nikel (Ni); Fosfor (P); Kurşun (Pb); Selenyum (Se); Antimon (Sb); Silisyum (SiO2); Kalay (Sn); stronsyum (Sr); Titanyum (Ti); Talyum (Tl); Vanadyum (V); Çinko (Zn) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme metodu
Ölçüm: ICP-OES Metot
TS EN 12457-4
EPA 200.7
Atık
Toplam, Sabit, Uçucu Katı Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 G
Atık Sülfat Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Türbidimetrik Metot
TS EN 12457-4
SM 4500-SO4 -2 E
Atık Sülfat Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu
TS EN 12457-4
SM 4110 B
Artıma Çamuru Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma
TS EN ISO 5667-13
Artıma Çamuru C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini
GC-FID Metodu
TS EN 14039
Artıma Çamuru Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%)Tayini
Gravimetrik Metot
TS 9546 EN 12880
Artıma Çamuru
Azot Tayini
Geliştirilmiş Kjeldalhl Metodu
TS 8337 ISO 11261
Artıma Çamuru pH Tayini
Elektrometrik Metot

TS ISO 10390
Artıma Çamuru Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yüksek Sıcaklık Yakma Metodu
EN 13137
Artıma Çamuru
Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 12879
Artıma Çamuru Gümüş (Ag); Alüminyum (Al); Arsenik (As); Bor (B); Baryum (Ba); Berilyum (Be); Kalsiyum (Ca); Seryum (Ce); Kadmiyum (Cd); Toplam Krom (Cr); Kobalt (Co); Bakır (Cu); Demir( (Fe); Civa (Hg); Potasyum (K); Lityum (Li); Magnezyum (Mg); Mangan (Mn); Molibden (Mo) Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme, Mikrodalga ile Özütleme
Ölçüm: ICP-OES Metot
EPA 3050 B
EPA 3051 A
EPA 200.7
Artıma Çamuru Sodyum (Na); Nikel (Ni); Fosfor (P); Kurşun (Pb); Selenyum (Se); Antimon (Sb); Silisyum (SiO2); Kalay (Sn); Stronsyum (Sr); Titanyum (Ti); Talyum (Tl); Vanadyum (V); Çinko (Zn) Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme, Mikrodalga ile Özütleme
Ölçüm: ICP-OES Metot
EPA 3050 B
EPA 3051 A
EPA 200.7
Artıma Çamuru Organik Madde Tayini
Titrimetrik Metot
TS 8336
Artıma Çamuru LAS (Lineer alkilbenzinsülfonat) Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
TS EN 12457-4
İşletme İçi Metot D-TL.KATI60 R00 280217 (SM 5540 C'den modifiye edilmiştir.)
Artıma Çamuru Adsorblanabilen Organik Halojenlerin (AOX ) Tayini
Mikrokulometrik metot
DIN 38414
Artıma Çamuru
Azot Tayini
Geliştirilmiş Kjeldalhl Metodu
TS 8337 ISO 11261
Artıma Çamuru PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
(Acenaphthene; Acenaphthylene; Anthracene; Benz(a)anthracene; Benzo(a)pyrene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(g,h,i)perylene; Benzo(k)fluoranthene; Carbazole; Chrysene; Dibenz(a,h)anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno(1,2,3-cd)pyrene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3540 C
EPA 8100
Artıma Çamuru PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
(Acenaphthene; Acenaphthylene; Anthracene; Benz(a)anthracene; Benzo(a)pyrene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(g,h,i)perylene; Benzo(k)fluoranthene; Carbazole; Chrysene; Dibenz(a,h)anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno(1,2,3-cd)pyrene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Arıtma Çamuru Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini
(Methyl tert-butyl ether (MTBE); Benzene; Toluene; Ethylbenzene; o-Xylene; m-Xylene; p-Xylene; Styrene; Naphthalene; Dichloromethane; Trichloromethane; Tetrachloromethane; 1,1-Dichloroethane; 1,2-Dichloroethane; 1,1,1-Trichloroethane; 1,1,2-Trichloroethane; 1,2-Dichloropropane; 1,2,3-Trichloropropane)
GC-FID Metodu
ISO 22155
Arıtma Çamuru Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini
(cis-1,3-Dichloropropene; trans-1,3-Dichloropropene; cis-1,2-Dichloroethene; trans-1,2-Dichloroethene; 3-Chloropropene; Trichloroethene; Tetrachloroethene; Monochlorobenzene; 1,2-Dichlorobenzene )
GC-FID Headspace Metodu
ISO 22155
Arıtma Çamuru Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini (Acenaphthene ; Acenaphthylene ; Aldrin ; Aniline ; Anthracene ; Aroclor 1242 ; Aroclor 1254 ; Aroclor 1260 ; Azinphos-methyl ; Benzidine ; Benzoic acid ; Benz(a)anthracene ; Benzo(b)fluoranthene ; Benzo(k)fluoranthene ; Benzo(g,h,i)perylene )
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Arıtma Çamuru Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini Benzo(a)pyrene;Benzyl alcohol;α-BHC;β-BHC;δ-BHC; γ-BHC (Lindane); Bis(2-chloroethoxy)methane; Bis(2-chloroethyl) ether;Bis(2-chloroisopropyl)ether;Bis(2-ethylhexyl) phthalate; 4-Bromophenyl phenyl ether; Butyl benzyl phthalate; Carbaryl;Carbofuran; Carbophenothion;Chlordane (NOS);Chlorfenvinphos;4-Chloroaniline;Chlorobenzilate
Ön İşlem:Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Arıtma Çamuru Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini (5-Chloro-2-methylaniline; 4-Chloro-3-methylphenol;1-Chloronaphthalene; 2-Chloronaphthalene; 2-Chlorophenol; 4-Chlorophenyl phenyl ether; Chrysene; 4,4'-DDD; 4,4'-DDE; 4,4'-DDT; Demeton-O; Demeton-S; Dibenz(a,h)anthracene; Dibenzofuran; 1,2-Dibromo-3-chloropropane; Di-n-butyl phthalate; 1,2-Dichlorobenzene; 1,3-Dichlorobenzene)
Ön İşlem:Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Arıtma Çamuru Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini(1,4-Dichlorobenzene;3,3'-Dichlorobenzidine;2,4-Dichlorophenol;2,6-Dichlorophenol;Dichlorovos;Dieldrin;Diethyl phthalate; Dimethoate; 2,4-Dimethylphenol; Dimethyl phthalate;1,3-Dinitrobenzene;4,6-Dinitro-2-methylphenol;2,4-Dinitrophenol;2,4-Dinitrotoluene;2,6-Dinitrotoluene; Dinoseb; Di-n-octyl phthalate;Disulfoton;EndosulfanI;Endosulfan II)
Ön İşlem:Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Arıtma Çamuru Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini (Endosulfan sulfate; Endrin; Endrin aldehyde; Endrin ketone; Ethion; Ethyl carbamate; Famphur; Fenthion; Fluoranthene; Fluorene; Heptachlor; Heptachlor epoxide; Hexachlorobenzene; Hexachlorobutadiene; Hexachlorocyclopentadiene; Hexachloroethane; Hexamethylphosphoramide; Indeno(1,2,3-Cd)pyrene; Isodrin; Isophorone; Malathion; Methoxychlor )
Ön İşlem:Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Arıtma Çamuru Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini(4,4'-Methylenebis(N,N-dimethyl-aniline);Methyl parathion;2-Methylphenol;3-Methylphenol;4-Methylphenol;Mevinphos; Mexacarbate;Mirex;Naphthalen;2-Nitroaniline;4-Nitroaniline;Nitrobenzen;2-Nitrophenol;4-Nitrophenol;N-Nitrosodimethylamine;N-Nitrosomethylethylamine;N-Nitrosodiphenylamine;Parathion;Pentachlorobenzen;Pentachlorophenol;Phenanthrene)
Ön İşlem:Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm:GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Arıtma Çamuru Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini (Phorate; Phosmet; 2-Picoline (2-Methylpyridine); Pyrene; Resorcinol; Terbufos; Phenol; 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene; 2,3,4,6-Tetrachlorophenoll; Thionazine; o-Toluidine; Toxaphene; 1,2,4-Trichlorobenzene; 2,4,5-Trichlorophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; Trifluralin; Trimethyl phosphate)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Artıma Çamuru DEHP Tayini
(Diftalat (2-ethylhexyl); (Bis(2-ethylhexyl) phthalate; Di-n-butyl phthalate; Dimethyl phthalate; Butyl benzyl phthalate; Diethyl phthalate; Di-n-octyl phthalate)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon, Silika Jel İle Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
Toprak
Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafaza
TS 9923
Toprak Escherichia coli Sayımı
EMS Tekniği
SM 9221 A, F
Toprak Sodyum (Na); Nikel (Ni); Fosfor (P); Kurşun (Pb); Selenyum (Se); Antimon (Sb); Silisyum (SiO2); Kalay (Sn); Stronsyum (Sr); Titanyum (Ti); Talyum (Tl); Vanadyum (V); Çinko (Zn) Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme, Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metot
EPA 3050 B
EPA 3051 A
EPA 200.7
Toprak Gümüş (Ag); Alüminyum (Al); Arsenik (As); Bor(B); Baryum (Ba); Berilyum (Be); Kalsiyum (Ca); Seryum(Ce); Kadmiyum (Cd); Toplam Krom (Cr); Kobalt (Co); Bakır (Cu); Demir (Fe); Civa (Hg); Potasyum (K); Lityum (Li); Magnezyum (Mg); Mangan (Mn); Molibden (Mo); Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme, Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metot
EPA 3050 B
EPA 3051 A
EPA 200.7
Toprak pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS ISO 10390
Toprak Siyanür Tayini
Ön İşlem:Ekstraksiyon+ Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN C
SM 4500-CN E
Toprak Sülfür Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
TS EN 12457-4
SM 4500-S 2- D
Toprak Bromür Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu
TS EN 12457-4
SM 4110 B
Toprak Florür Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu
TS EN 12457-4
SM 4110 B
Toprak
Klorür Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu
TS EN 12457-4
SM 4110 B
​​Toprak Nitrat Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu
TS EN 12457-4
SM 4110 B
Toprak
Nitrit Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu
TS EN 12457-4
SM 4110 B
Toprak
Azot Tayini
Geliştirilmiş Kjeldalhl Metodu
TS 8337 ISO 11261
Toprak
Fosfor Tayini
Modifiye Bray ve Kurtz Metodu
TS 8338
Toprak BTEX Tayini (Benzen; Toluen; Etilbenzen; m-Ksilen; p-Ksilen; o-Ksilen; Butilbenzen)
Ölçüm: GC-FID Metodu
ISO 22155
Toprak Fenollerin Tayini
(4-Chloro-3-methylphenol; 2-Chlorophenol;2,4-Dichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 2,4-Dinitrophenol; Dinoseb (2-sec-Butyl-4,6-dinitro phenol); 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2-Methylphenol(o-Cresol); 3-Methylphenol(m-Cresol); 4-Methylphenol(p-Cresol); 4-Nitrophenol; Pentachlorophenol; Phenol; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; 2,4,5-Trichlorophenol;2,4,6-Trichlorophenol )
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3540 C
EPA 8041 A
Toprak PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
(Acenaphthene; Acenaphthylene; Anthracene; Benz(a)anthracene; Benzo(a)pyrene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(g,h,i)perylene; Benzo(k)fluoranthene; Carbazole; Chrysene; Dibenz(a,h)anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno(1,2,3-cd)pyrene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3540 C
EPA 8100
Toprak PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene; Acenaphthylene; Anthracene; Benz(a)anthracene; Benzo(a)pyrene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(g,h,i)perylene; Benzo(k)fluoranthene; Carbazole; Chrysene; Dibenz(a,h)anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno(1,2,3-cd)pyrene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Toprak Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini
(cis-1,3-Dichloropropene; trans-1,3-Dichloropropene; cis-1,2-Dichloroethene; trans-1,2-Dichloroethene; 3-Chloropropene; Trichloroethene; Tetrachloroethene; Monochlorobenzene; 1,2-Dichlorobenzene)
Ölçüm: GC-FID Metodu
ISO 22155
Toprak Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini
(Methyl tert-butyl ether (MTBE); Benzene; Toluene; Ethylbenzene; o-Xylene; m-Xylene; p-Xylene; Styrene; Naphthalene; Dichloromethane; Trichloromethane; Tetrachloromethane; 1,1-Dichloroethane; 1,2-Dichloroethane; 1,1,1-Trichloroethane; 1,1,2-Trichloroethane; 1,2-Dichloropropane; 1,2,3-Trichloropropane)
Ölçüm: GC-FID Metodu
ISO 22155
Toprak ​Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini (Bis(2-chloroethyl) ether; Bis(2-chloroisopropyl) ether; Bis(2-ethylhexyl) phthalate; 4-Bromophenyl phenyl ether; Butyl benzyl phthalate; Carbaryl; Carbofuran; Carbophenothion; Chlordane (NOS); Chlorfenvinphos; 4-Chloroaniline; Chlorobenzilate; 5-Chloro-2-methylaniline; 4-Chloro-3-methylphenol; 1-Chloronaphthalene; 2-Chloronaphthalene; 2-Chlorophenol )
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Toprak Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini(Acenaphthene;Acenaphthylene;Aldrin;Aniline;Anthracene;Aroclor 1242;Aroclor 1254;Aroclor 1260;Azinphos-methyl;Benzidine;Benzoic acid;Benz(a)anthracene;Benzo(b)fluoranthene;Benzo(k)fluoranthene;Benzo(g,h,i)perylene;Benzo(a)pyrene;Benzyl alcohol;α-BHC;β-BHC;δ-BHC;γ-BHC (Lindane);Bis(2-chloroethoxy)methane)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Toprak Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini (4-Chlorophenyl phenyl ether; Chrysene4,4'-DDD; 4,4'-DDE; 4,4'-DDT; Demeton-O; Demeton-S; Dibenz(a,h)anthracene; Dibenzofuran; 1,2-Dibromo-3-chloropropane; Di-n-butyl phthalate; 1,2-Dichlorobenzene; 1,3-Dichlorobenzene; 1,4-Dichlorobenzene; 3,3'-Dichlorobenzidine; 2,4-Dichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; Dichlorovos; Dieldrin; Diethyl phthalate)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Toprak Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini (Dimethoate;2,4-Dimethylphenol;Dimethyl phthalate;1,3-Dinitrobenzene;4,6-Dinitro-2-methylphenol;2,4-Dinitrophenol; 2,4-Dinitrotoluene;2,6-Dinitrotoluene; Dinoseb; Di-n-octyl phthalate; Disulfoton;EndosulfanI;EndosulfanII; Endosulfan sulfate;Endrin;Endrin aldehyde;Endrin ketone; Ethion; Ethyl carbamate; Famphur; Fenthion;Fluoranthene;Fluorene;Heptachlor)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Toprak Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini
(4-Methylphenol;Mevinphos;Mexacarbate;Mirex;Naphthalene;2-Nitroaniline;4-Nitroaniline)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Toprak Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini (Heptachlor epoxide; Hexachlorobenzene;Hexachlorobutadiene;Hexachlorocyclopentadiene;Hexachloroethane;Hexamethylphosphoramide;Indeno(1,2,3-cd)pyrene;Isodrin;Isophorone;Malathion;Methoxychlor;4,4'-Methylenebis(N,N-dimethyl-aniline);Methyl parathion;2-Methylphenol;3-Methylphenol)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Toprak Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini (Nitrobenzene; 2-Nitrophenol; 4-Nitrophenol; N-Nitrosodimethylamine; N-Nitrosomethylethylamine; N-Nitrosodiphenylamine; Parathion; Pentachlorobenzene; Pentachlorophenol; Phenanthrene; Phenol; Phorate; Phosmet; 2-Picoline (2-Methylpyridine); Pyrene; Resorcinol; Terbufos)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Toprak Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini (1,2,4,5-Tetrachlorobenzene; 2,3,4,6-Tetrachlorophenoll; Thionazine; o-Toluidine; Toxaphene; 1,2,4-Trichlorobenzene; 2,4,5-Trichlorophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; Trifluralin; Trimethyl Phosphate )
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Toprak Organik Madde (%) Tayini EN 13137
Toprak Kuru Madde (%)Muhtevası / Nem (%) Tayini
Gravimetrik Metot
TS 9546 EN 12880
Toprak Elektriksel İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS ISO 11265
Toprak Yağ ve Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyon Metodu

SM 5520 E
Toprak Hidrokarbon Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520 E ve F
Toprak
Azot Tayini
Geliştirilmiş Kjeldalhl Metodu
TS 8337 ISO 11261
Toprak
Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
Gravimetrik Metot

TS EN 12879
Toprak Organik Madde Tayini
Titrimetrik Metot
TS 8336
Toprak Toprak Bünyesi Tayini
Suyla Doygunluk Tayini
TS 8333
Toprak LAS (Lineer alkilbenzinsülfonat) Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
TS EN 12457-4
İşletme İçi Metot D-TL.KATI60 R00 280217 (SM 5540 C'den modifiye edilmiştir.)
Toprak Sülfat Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: Türbidimetrik Metot
TS EN 12457-4
SM 4500-SO4 -2 E
Toprak Sülfat Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4
SM 4110 B
Toprak
Tiyosiyanat Tayini
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
İşletme İçi Metot D-TL.448 R01 150415 (The Determination Of Cyanide And Thiocyanate In Soils And Similar Matrices (2011) Methods for the Examination of Waters and Associated Materials, UK Environment Agency, 2011'den modifiye edilmiştir.)
Toprak Ftalat Esterlerinin Tayini
(Diftalat (2-ethylhexyl); (Bis(2-ethylhexyl) phthalate; Di-n-butyl phthalate; Dimethyl phthalate; Butyl benzyl phthalate; Diethyl phthalate; Di-n-octyl phthalate)
Ön İşlem: Florosil ile Temizleme Metodu
Ön İşlem: Silika Jel ile Temizleme Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
Toprak C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini
GC-FID Metodu
TS EN 14039
Toprak Nonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatların Tayini
(NP; NP1EO; NP2EO; OP; BPA)
GC-MS Metodu
CEN TS 16182
Toprak Fenol İndeksi Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme+Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
TS EN 12457-4
TS 6227 ISO 6439
Toprak
Fenol İndeksi Tayini
Ön İşlem: Katıdan Özütleme+Distilasyon Metodu
Ölçüm: Direkt Fotometrik Metot
TS EN 12457-4
SM 5530 B
SM 5530 D
Toprak Toplam Organik Halojenlerin Tayini
(TOX)
İşletme İçi Metot D-TL.KATI 17 R00 010615 (DIN 38414-18'den modifiye edilmiştir)
Toprak Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (1,2-Dichloropropane; 1,2,3-Trichloropropane; cis-1,3-Dichloropropene; trans-1,3-Dichloropropene; cis-1,2-Dichloroethene; trans-1,2-Dichloroethene; 3-Chloropropene; Trichloroethene; Tetrachloroethene; Monochlorobenzene; 1,2-Dichlorobenzene)
Ölçüm: GC-FID Metodu
ISO 22155
Toprak Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Methyl tert-butyl ether (MTBE); Benzene; Toluene; Ethylbenzene; o-Xylene; m-Xylene; p-Xylene; Styrene; Naphthalene; Dichloromethane; Trichloromethane; Tetrachloromethane; 1,1-Dichloroethane; 1,2-Dichloroethane; 1,1,1-Trichloroethane; 1,1,2-Trichloroethane)
Ölçüm: GC-FID Metodu
ISO 22155
Havuz Suyu
Havuz Sularından Numune Alma
“Yüzme Havuzlarının Tabii Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik” Madde 6
Havuz Suyu Hidrojen Peroksit Tayini
Titrimetrik Metot
İşletme içi Metot PR.13-TL.42 R01 251216 (Lovibond Photometer MaxiDirect Instruction Manual'dan yararlanılmıştır)
Havuz Suyu pH tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ B
Havuz Suyu
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Havuz Suyu Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
TS EN ISO 7027-1
Havuz Suyu
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Havuz Suyu
Toplam Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Havuz Suyu Amonyum Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-NH3 B
SM 4500-NH3 F
Havuz Suyu Nitrit Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NO2 - B
Havuz Suyu Nitrat Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NO3 - B
Havuz Suyu Serbest Klor tayini
Spektrometrik Metot
İşletme içi metot PR.13-TL.46 R00 201112
Havuz Suyu Bağlı Klor Tayini
​Spektrometrik Metot
İşletme içi metot PR.13-TL.46 R00 201112
Havuz Suyu Alüminyum (Al); Bakır (Cu) Tayini
ICP-OES Metodu
EPA 200.7
Havuz Suyu Siyanürik Asit Tayini
Spektrometrik Metot
İşletme içi metot PR.13-TL.46 R00 201112
Havuz Suyu Escherichia coli Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9221 F
Havuz Suyu
Escherichia coli Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
EN ISO 9308-1
Havuz Suyu Pseudomonas aeruginosa Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniğ
TS EN ISO 16266
Havuz Suyu
Toplam Koliform Bakterilerin Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 B
Havuz Suyu Toplam Koloni Sayısı TS EN ISO 6222
Atık Yağ Atık Yağlardan ve Petrol Sıvılarından Elle Numune Alma TS 900-1 EN ISO 3170
Atık Yağ Arsenik (As); Kadmiyum (Cd); Krom (Cr); Kurşun (Pb) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Ölçüm: ICP-OES Metodu
EPA 3051A
EPA 200.7
Atık Yağ Klorür Tayini
Titrimetrik Metot
EPA 9253
Atık Yağ Klorür (Cl- )Tayini
Ön işlem:Kalorimetri Metodu
Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu
EPA 5050
EPA 9056A
Atık Yağ Toplam Halojenlerin Tayini
Ön işlem: Kalorimetri Metodu
Ölçüm:Mikrokolometri Metodu
EPA 5050
EPA 9076
Atık Yağ Toplam Halojenlerin Tayini
Ön işlem:Kalorimetri Metodu
Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu
EPA 5050
EPA 9056A
Atık Yağ Parlama Noktası Tayini
Kapalı Kap Metodu
ASTM D 93
Biota BTEX Tayini (Benzen; Toluen; Etilbenzen; m-Ksilen; p-Ksilen; o-Ksilen; Butilbenzen)
GC-FID Metodu
ISO 22155
Biota Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (1,2-dichlorobenzene; 1,3-diichlorobenzene; 1,4-dichlorobenzene; Dichlorodifluoromethane; 1,1-dichloroethane; 1,2-dichloroethane; 1,1-dichloroethene; trans 1,2-dichloroethene; 1,2-dichloropropane; Ethanol; Ethylbenzene; Ethyl tert-utyl ether; Hexachlorobutadiene; Isopropanol)
Ön İşlem: Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi İçin Numune Hazırlanması Headspace Metodu
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Biota Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (1,1,1,2-tetrachloroethane; 1,1,2,2-tetrachloroethane; Tetrachloroethene; Toluene; 1,2,4-trichlorobenzene; 1,1,1-trichloroethane; 1,1,2-trichloroethane; Trichloroethene; Trichlorofluoromethane; 1,2,3 -trichloropropane;Methyl tert-utyl ether; Methylene chloride; Naphthalene; Styrene)
Ön İşlem: Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi İçin Numune Hazırlanması Headspace Metodu
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Biota Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini(Acetone; Benzene; Bromochloromethane; Bromodichloromethane; Bromoform; Bromomethane; t-butyl alcohol (TBA); Carbon tetrachloride; Chlorobenzene; Chloroethane; Chloroform; Chloromethane; Dibromochloromethane; 1,2-Dibromo-3-chloropropane; 1,2-dibromoethane; Dibromomethane)
Ön İşlem: Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi İçin Numune Hazırlanması Headspace Metodu
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Biota Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Vinyl chloride; o-xylene; m-xylene; p-xylene; Bromobenzene; n-butylbenzene; sec-butylbenzene; tert+utylbenzene; 2-chlorotoluene; 4-chlorotoluene; cis1,2-dichloroethene; 1,3-dichloropropane )
Ön İşlem: Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi İçin Numune Hazırlanması Headspace Metodu
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Biota ​Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (2,2-dichloropropane; 1,1-dichloropropene; Isopropylbenzene; 4-ısopropyltoluene; n-propylbenzene; 1,2,3-trichlorobenzene; 1,2,4-trimethylbenzene; 1,3,5-trimethylbenzene)
Ön İşlem: Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi İçin Numune Hazırlanması Headspace Metodu
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Biota Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini(Acetonitrile;Acrolein;Acrylonitrile;Allyl alcohol;1-Butanol(n-Butyl alcohol);t-Butyl alcohol(2-Methyl-2-propanol);Diethyl ether;Ethyl acetate;Ethylene glycol;Isopropyl alcohol(2-Propanol))
Ön İşlem: Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi İçin Numune Hazırlanması Headspace Metodu
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Biota Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini
(Methanol;Methyl ethyl ketone(MEK,2-Butanone);Methyl isobutyl ketone(MIBK,4-Methyl-2-pentanone);2-Picoline;1-Propanol(n-Propyl alcohol);Pyridine;o-Toluidine)
Ön İşlem: Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi İçin Numune Hazırlanması Headspace Metodu
Ölçüm: GC-FID Metot
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Biota Sodyum (Na); Nikel (Ni); Fosfor (P); Antimon (Sb); Stronsyum (Sr); Talyum (Tl); Vanadyum (V); Çinko (Zn) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metot
EPA 3050 B
EPA 3051 A
EPA 200.7
Biota Gümüş (Ag); Alüminyum (Al); Bor (B); Baryum (Ba); Berilyum (Be); Kalsiyum (Ca); Seryum (Ce); Kadmiyum (Cd); Toplam Krom (Cr); Bakır (Cu); Demir(Fe); Civa (Hg); Potasyum (K) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metot
EPA 3050 B
EPA 3051 A
EPA 200.7
Biota Fenollerin Tayini
(4-Chloro-3-methylphenol; 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 2,4-Dinitrophenol; Dinoseb (2-sec-Butyl-4,6-dinitro phenol); 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2-Methylphenol (o-Cresol); 3-Methylphenol (m-Cresol); 4-Methylphenol (p-Cresol); 4-Nitrophenol; Pentachlorophenol; Phenol; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 2,4,6-Trichlorophenol )
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 8041 A
Biota Fenollerin Tayini
(2-chlorofenol, 2-nitro fenol, fenol, 2,4-dimetilfenol, 2,4-dichlorofenol, 2,4,6-trichlorofenol, 4-chloro 3-metil fenol, 2,4-dinitrofenol, 2-metil 4,6-dinitrofenol, pentaklorofenol, 4-nitrofenol)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3540 C
SM 6420 B
Biota Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
EN 13137
Biota Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%)Tayini
Gravimetrik Metot
TS 9546 EN 12880
Biota PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene; Acenaphthylene; Anthracene; Benz(a)anthracene; Benzo(a)pyrene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(g,h,i)perylene; Benzo(k)fluoranthene; Carbazole; Chrysene; Dibenz(a,h)anthracene; Fluoranthene; Fluorene; Indeno(1,2,3-cd)pyrene; Naphthalene; Phenanthrene; Pyrene)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Sediment
Alüminyum (Al), Arsenik(As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Çinko(Zn), Demir(Fe) , Kadmiyum(Cd), Kobalt(Co) , Kurşun(Pb) , Krom(Cr) , Nikel(Ni) , Vanadyum(V) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Ölçüm: ICP-OES Metodu
EPA 3051 A
EPA 200.7
Sediment Fenollerin Tayini (4-Chloro-3-methylphenol; 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4 -Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; Phenol;; 2,4,6-Trichlorophenol )
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3540 C
EPA 8041 A
Sediment Organoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini
(DDT, Hekzoklorosiklohekzan, Hekzaklorobenzen, Hekzaklorobutadın,Triklorobenzen, Aldrin, Dieldrin, Endrin)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sabit kaynak emisyonları-Oksijen (O2) ve Karbonmonoksit (CO) Tayini

Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu

Karbondioksit (CO2) Tayini

Hesaplama Metodu
TS ISO 12039
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Azotmonoksit (NO), Azotdioksit (NO₂) ve Azot Oksit (NOX) Emisyonlarının Tayini
Elektrokimyasal Hücre Metodu
EPA Metot CTM 022
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sabit kaynak emisyonları- Kükürtdioksidin (SO2) kütle derişiminin tayini

Elektrokimyasal Hücre Metodu
TS ISO 7935
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini
Bacharach Yöntemi
TS 9503
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Rutubet (Nem) Tayini
Gravimetrik Metot
EPA Metot 4
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Nem Probu ile Nem Tayini
( ≤ 180 °C baca sıcaklığı için)
İşletme içi metot Ö-TL.BG04
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Yaş-Kuru Termometre Metodu ile Nem Tayini
( ≤ 100 °C baca sıcaklığı için)
İşletme içi metot Ö-TL.BG05
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate Alınarak Toz Emisyon Miktarının Tayini
EPA Metot 17
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sabit kaynak emisyonları - Tanecikli maddenin kütle derişiminin elle tayini

(20-1000 mg/m³)
TS ISO 9096
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında Toz Emisyon Miktarının Tayini
EPA Metot 5
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sabit kaynak emisyonları-Tozun düşük aralıktaki kütle derişiminin tayini (<50 mg/m3) TS EN 13284-1
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sabit Kaynak Emisyonları- Bacalarda Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Ölçülmesi

Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini
L ve S Tipi Pitot Tüpü ile
TS ISO 10780
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Toplam Flor (F) Miktarının Tayini
SPADNS Metodu
EPA Metot 13 A
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sabit kaynak emisyonları -HCl olarak tanımlanan gaz halindaki klorürlerin kütle konsantrasyonunun tayini

Ölçüm: İyon Kromatografisi Metodu
TS EN 1911
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz halindeki her bir organik bileşiğin kütle derişiminin tayini

Örnekleme tüpü (Aktif Karbon) ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu

(2-Chloronaphthalene;1,2-Dichlorobenzene;1,3- Dichlorobenzene;1,4-Dichlorobenzene;Hexachlorobenzene;Hexachlorobutadiene;Hexachlorocyclopentadiene; Hexachloroethane;1,2,4,5-Tetrachlorobenzene)
TSE CEN/TS 13649
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz halindeki her bir organik bileşiğin kütle derişiminin tayini

Örnekleme tüpü (Aktif Karbon) ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu

( 1,2,4-Trichlorobenzene; Chlorobenzene; cis-1,2-Dichloroethene; trans-1,2- Dichloroethene; 1,2-Dichloropropane; Ethyl benzene; Styrene; Toluene; Tetrachloroethene; o-Xylene; mXylene; p-Xylene; Benzene; Chloroform; Dichloromethane)
TSE CEN/TS 13649
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz halindeki her bir organik bileşiğin kütle derişiminin tayini

Örnekleme tüpü (Aktif Karbon) ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu

(Dibromomethane; Dibromochloromethane; Bromodichloromethane; Tetrachloroethene; Carbon tetrachloride; Trichloroethane; 1,1,1-Trichloroethane; 1,1,2- Trichloroethane; Trichloroethene; Bromoform; Carbon tetrachloride; Chlorobenzene; 1,2- Dibromoethane)
TSE CEN/TS 13649
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz halindeki her bir organik bileşiğin kütle derişiminin tayini

Örnekleme tüpü (Aktif Karbon) ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu

( 1,2-Dichloroethane; 1,1- Dichloroethane; cis-1,2-Dichloroethene; trans-1,2- Dichloroethene; 1,1-Dichloroethene; 1,2- Dichloropropane; 1,3-Dichloropropane; 2,2- dichloropropane; Trans-1,3-dichloropropane; 1,2,3- trichloropropane; cis-1,3-Dichloropropene)
TSE CEN/TS 13649
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz halindeki her bir organik bileşiğin kütle derişiminin tayini

Örnekleme tüpü (Aktif Karbon) ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu

( trans-1,3- Dichloropropene; Methylene chloride; 1,1,2,2- Tetrachloroethane; Dibromoethane; isopropylbenzene; n-propilbenzen; 2-chlorotoluene; 4-chlorotoluene; 1,2,4-trimethybenzene; 1,3,5-trimethylbenzene; Tertbutylbenzene; sec-butylbenzene; pizopropiltoluen)
TSE CEN/TS 13649
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz halindeki her bir organik bileşiğin kütle derişiminin tayini

Örnekleme tüpü (Aktif Karbon) ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu

( n-butilbenzen; 1,2-dibromo-3- chloropropane; 1,2,3-trichlorobenzene; 1,2,4- trichlorobenzene)
TSE CEN/TS 13649
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Gaz ve Partikül Fazında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Kütle Derişiminin Tayini
Ön İşlem: Ekstraksiyon ve Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
ISO 11338-1
ISO 11338-2
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sabit Kaynak Emisyonlarında Ağır Metallerin Tayini
Arsenik (As); Kadmiyum (Cd); Kobalt (Co); Krom(Cr); Bakır(Cu); Mangan(Mn); Nikel(Ni); Kurşun (Pb); Antimon(Sb); Talyum(TI); Vanadyum(V); Baryum(Ba); Berilyum(Be); Fosfor(P); Selenyum(Se); Gümüş (Ag); Çinko(Zn); Civa(Hg)
Ön İşlem: Solisyon Absorbsiyon
Ölçüm: ICP-OES Metodu
EPA Metot 29
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Halojen (HCl; HF; HBr; Cl₂; Br₂) Emisyonlarının Tayini

Ölçüm: İyon Kromatografisi Metodu
EPA Metot 26 A
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675
ve TS EN 15259
Şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonlarında Ağır Metallerin Tayini
(As; Cd; Co; Cr; Cu; Mn; Ni; Pb; Sb; Tl; V)
Ön İşlem: Solisyon Absorbsiyon
Ölçüm: ICP-OES Metodu
TS EN 14385
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Amonyak Örneklemesi ve Tayini

Ölçüm: İyon Kromatografi
EPA Metot CTM 027
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Doğal Gaz Kullanan Sabit Kaynaklarda Formaldehit Örneklemesi ve Tayini

Ölçüm: Spektrometrik Yöntem
EPA Metot 323
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Hidrojen Sülfür Örneklemesi ve Tayini
Ölçüm: İyodimetrik Metodu
VDI 3486 Part 2
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Hidrojen Siyanür (HCN) Örneklemesi ve Tayini
Ölçüm: Spektrometrik Yöntem
CARB 426
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sulfirik Asit (H2SO4) Buharı, Sülfürtrioksit (SO3) ve Kükürtdioksit (SO2) Miktarının Tayini
Titrimetrik Metot
EPA Metot 8
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Kalsiyum Oksit (CaO) ve Magnezyum Oksit (MgO) Tayini
Ölçüm: ICP OES Metodu
İşletme İçi Metot D-TL.BG21
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
S Tipi Pitot Tüp ile ı Hızının Tayini
EPA Metot 2
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Krom (VI) Örneklemesi ve Tayini
Ölçüm: Spektrometrik Yöntem
Carb 425
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Azot Oksit Emisyonlarının (NOx) Tayini

Ölçüm: Alkalin-Permanganat/İyon Kromatografi Metodu
EPA Metot 7D
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Amonyak Örneklemesi ve Tayini
Ölçüm: İyon Seçici Elektrot Metodu
SCAQMD Metot 207.1
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Baca Gazlarında Düşük Derişimlerde Bulunan Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini

Alev İyonlaştırma Detektörü Kullanılan Sürekli Metot
TS EN 12619
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Sabit Kaynak Emisyonları Fosforik Asit Örneklemesi ve Tayini
Spektrometrik Metot
NMX-AA-90-1986
Baca Gazı
(TSCEN/TS 15675
ve TS EN 15259
Şartlarına uygun)
Toplam Organik Gaz Derişimlerinin Belirlenmesi
Ölçüm: Alev İyonlaştırma Analizatörü
EPA Metot 25 A
Baca Gazı (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun) Alüminyum Örneklemesi ve Tayini

Ölçüm: ICP-OES Metodu
CARB 436
İmisyon (Çevre Havası) Merkaptan Örneklemesi ve Tayini

Ölçüm: Spektrometrik Metot
TS 9628
İmisyon (Çevre Havası) Askıdaki Tanecikli Maddenin PM10 veya PM 2,5 Kütle Derişimlerinin Tayini

Gravimetrik Metot
TS EN 12341
İmisyon (Çevre Havası) Çöken Toz Tayini
Gravimetrik Metot
TS 2341
İmisyon (Çevre Havası) Askıdaki Tanecikli Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini

Gravimetrik Metot
EPA 40 CFR Part 50 App. J M
İmisyon (Çevre Havası) Çöken Toz Ağır Metallerin Tayini
(As; Be; Co; Cr; Cu; Hg; Mn; Ni; Sb; Zn; Tl; Pb; Cd)
ICP/OES Metodu
VDI 2267 Part1
İmisyon (Çevre Havası) VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Tayini
Aktif Karbon Tüp Adsorpsiyon Metodu
ASTM D 3686
ASTM D 3687
İmisyon (Çevre Havası) Ortam Havasında Metan ve Metan Olmayan
Toplam Hidrokarbonların Tayini
EPA TO 12
İmisyon (Çevre Havası) Gazların ve Buharların Derişimlerinin Tayini
Numune Alma: Difüzyon Cihazlarnın Seçimi, Taşıma Ve Belirsizlik Bileşelenleri
Cihaz seçimi ve Numune Alma Noktalarının Seçimi
Ön İşlem- Analiz Yöntemi
TS EN 13528-1
TS EN 13528-2
TS EN 13528-3
Akustik-Gürültü Çevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti TS 9315 ISO 1996-1 ve
TS 9315 ISO 1996-1/T1
TS ISO 1996-2/TS ISO 1996- 2/T1
Akustik-Gürültü Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (ΔLs, ΔLF, ΔLM, ΔLα , LpA, Lw) Tespiti TS ISO 8297
Akustik-Gürültü Mühendislik Metodu Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (LW, LWA) Tespiti TS EN ISO 3744
Akustik-Gürültü Gözlem Yöntemi Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (Lpeq,T, ΔLs, K1, K2, Lpf, LW) Tespiti TS EN ISO 3746
Akustik-Gürültü Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi
Yerinde Yapılan Araştırma Metodu
TS EN ISO 9612
Akustik-Gürültü Sesin dışarıda yayılırken azalması Bölüm1: Bölüm 1: Sesin atmosfer tarafından soğurulmasının hesaplanması

Sesin dışarıda yayılırken azalması Bölüm 2: Genel hesaplama yöntemi
TS ISO 9613-1
TS ISO 9613-2
İş Hijyeni
Gürültü
İhmal edilebilir düzeydeki çevresel düzeltmelerle yansıtıcı bir düzlem üzerinde esas olarak açık bir alandaki iş mahallinde ve belirtilen diğer konumlarımdaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini TS EN ISO 11201
İş Hijyeni
Gürültü
Bir iş İstasyonundaki ve benzer çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini TS EN ISO 11202
İş Hijyeni
Gürültü
Bir İş İstasyonunda Ve Belirtilen Diğer Konumlarda Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Ölçülmesi - Çevresel Düzeltmeler Gerektiren Yöntemi (K₁, K₂, K₃, Lp)
TS EN ISO 11204
İş Hijyeni
Titreşim
Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
Ölçüm: Yerinde Yapılan Araştırma Metodu
TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
İş Hijyeni
Titreşim
Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
Ölçüm: Yerinde Yapılan Araştırma Metodu
TS ISO 2631-1
(TS EN 1032+A1 ile birlikte)
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında
Ağır Metal Analizleri
Ağır Metal ve Bileşiklerinin Tayini Vanadyum (V); Arsenik (As); Kobalt (Co); Magnezyum (Mg); Fosfor (P); Kalay (Sn); Bor (B); Baryum (Ba); Bakır(Cu); Mangan (Mn); Selenyum (Se); Civa (Hg); Talyum (Tl); Çinko( Zn); Berilyum (Be); Demir (Fe); Molibden (Mo)
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Nitrik Asit/Perklorik Asit ile yakma sonrası ICP-OES
NIOSH-NMAM 7300
İş Hijyeni
Toz Ölçümü
Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Gravimetrik
HSE-MDHS 14/3
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında
Ağır Metal Analizleri
Ağır Metal ve Bileşiklerinin Tayini Gümüş (Ag); Sodyum (Na); Titanyum (Ti); Kadmiyum (Cd); Kurşun (Pb)
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Nitrik Asit/Perklorik Asit ile yakma sonrası ICP-OES
NIOSH-NMAM 7300
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında
Ağır Metal Analizleri
Ağır Metal ve Bileşiklerinin Tayini (Alüminyum (Al); Kalsiyum (Ca); Nikel (Ni); Stronsiyum (Sr); Antimon (Sb); Krom (Cr); Lityum (Li); Potasyum (K))
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Nitrik Asit/Perklorik Asit ile yakma sonrası ICP-OES
NIOSH-NMAM 7300
İş Hijyeni
Karbon Siyahı
Karbon Siyahı Tayini
Örnekleme: Pompa İle Filtreye Numune Alma
Analiz: Gravimetrik
NIOSH-NMAM 5000
İş Hijyeni
Krom 6+ (Cr⁶⁺)
Krom 6+ (Cr⁶⁺) Tayini
Örnekleme: Pompa İle Filtreye Numune Alma
Analiz: Spektrometre
NIOSH-NMAM 7600
İş Hijyeni
Hidrojen Siyanür
Hidrojen Siyanür (HCN) Tayini
Örnekleme : Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Görünür Bölge (VIS) Spektrofotometresi
NIOSH-NMAM 6010
İş Hijyeni
Lastik Buharı ve Lastik Tozu
Lastik Buharı ve Lastik Tozu Tayini
Örnekleme: Pompa İle Filtreye Numune Alma
Analiz: Gravimetrik Metot ve Soklet Ekstraksiyon Metodu
MDHS 47/2
İş Hijyeni
Hidrojen Sülfür
Hidrojen Sülfür (H₂S) Tayini
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: İyon Kromatografisi (IC)
NIOSH-NMAM 6013
İş Hijyeni
Halojenli Hidrokarbon
Halojenli Hidrokarbon Tayini
(Benzil klorür; Bromoform; Karbon tetraklorür; Klorobenzen; Klorobromometan; Kloroform; o-dichlorobenzen; p- dichlorobenzen; 1,1-Dichloroetan;1,2-Dichloroetilens; Etilene diklorür; Hekzakloroetan; 1,1,1-trikloroetan; tetrakloroethilen; 1,1,2-trikloroetan; 1,2,3-trikloropropan)
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH 1003
İş Hijyeni
Aromatik Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Cis-1,3-Dikloropropen; Dibromoklorometan; 1,2-Dibromoetan; Klorobenzen; Etilbenzen; M,P-Ksilen; O-Ksilen; Stiren; Bromoform; İsopropilbenzen; 1,2,3-Trikloropropan; N-Propilbenzen; 2-Klorotoluen; 1,3,5-Trimetilbenzen; Tertbütilbenzen; 1,2,4-Trimetilbenzen; Sec-Bütilbenzen)
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC)
TS ISO 16200-1
iş Hijyeni
Aromatik Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Benzen; Toluen; Etilbenzen; o-ksilen; m-ksilen; p-ksilen; kümen(isopropilbenzen); p-tert-bütiltoluen; α-metilstiren; β-metilstiren; stiren )
Örnekleme: Pompa İle Aktif karbonlu sorbent tüpe numune alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH-NMAM 1501
İş Hijyeni
Aromatik Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini
​Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (1,3-Diklorobenzen; P-İsopropil; 1,4-Dikolorobenzen; N-Bütilbenzen; 1,2-Dibromo-3-Kloropropan; 1,2,4-Triklorobenzen; Hekzaklorobütadien; 1,2,3-Triklorobenzen)
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC)
TS ISO 16200-1
İş Hijyeni
Aromatik Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Trans-1,2-Dikloroeten; Trikloroeten; Toluen; 1,1-Dikloroetan; 1,2-Dikloroetan; Trans-1,3-Dikloropropen; 2,2-Dikloropropan; 1,2-Dikloropropan; 1,1,2-Trikloroetan;1,1,1-Trikloroetan; Dibromometan; Tetrakloroeten; Karbontetraklorür; Bromodiklorometan; 1,3-Dikloropropan; Benzen )
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC)
TS ISO 16200-1
İş Hijyeni
Formaldehit Analizi
Formaldehit Tayini
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH 2541
İş Hijyeni
Azot oksit, Azot dioksit Analizi
Azot oksit, Azot dioksit Tayini
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Spektrofotometre
NIOSH - NMAM 6014
İş Hijyeni
Nafta
Nafta Tayini
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH - NMAM 1550
İş Hijyeni
Aromatik Hidrokarbon
PAH Tayini
(Acenaphthene; Benzo(g,h,i)perylene; fluorene; Acenaphthylene; Benzo(a)pyrene; İndeno(1,2,3-cd)pyrene; Anthracene; Benzo(e)pyrene; Naphthalene; Benz(a) anthracene; Chrysene; Phenanthrene; Benzo(b)fluoran)
Örnekleme: Pompa ile filtre + sorbent tüpe numune alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH-NMAM 5515
İş Hijyeni
Asetonitril
Asetonitril Tayini
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH-NMAM 1606
İş Hijyeni
Akrilonitril
Akrilonitril Tayini
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH-NMAM 1604
İş Hijyeni
Bütadien
1,3-Bütadien Tayini
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH-NMAM 1024
İş Hijyeni
Karbon Disülfür
Karbon Disülfür Tayini
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH-NMAM 1600
İş Hijyeni
Ozon
Ozon Tayini
Örnekleme:Pompa İle Filtreye Numune Alma
Analiz:İyon Kromatografi
OSHA-ID 214
İş Hijyeni
Anlık Gaz Ölçümü
Oksijen (O2)Tayini
Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
NIOSH-NMAM 6601
İş Hijyeni
Nitro Benzen Anilin
Nitro Benzen Anilin (Aminobenzen) Tayini
Örnekleme: Pompa ile filtre + sorbent tüpe numune alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH- NMAM 2017
İş Hijyeni
Anlık Gaz Ölçümü
Karbon Monoksit (CO) Tayini
Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
NIOSH-NMAM 6604
İş Hijyeni
Kükürt Dioksit
Kükürtdioksit SO2
Örnekleme: Pompa İle Filtreye Numune Alma
Analiz:İyon Kromatografi
NIOSH- NMAM 6004
İş Hijyeni
Toz Ölçümü
Metal İşleme sıvısı kullanan yerlerde oluşan toz ve aerosol tayini
Örnekleme: Pompa İle Filtreye Numune Alma
Analiz: Gravimetrik
NIOSH- NMAM 5524
İş Hijyeni
Toksik Toz ve Buhar
Toksik Gaz ve buharın doğrudan tespiti
(CO2; H2S; NO)
Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
İşletme içi metot Ö-TL.İSG114
İş Hijyeni
Uçucu Organik Bileşikler
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Cis-1,3-Dikloropropen; Dibromoklorometan; 1,2-Dibromoetan; Klorobenzen; Etilbenzen; M,P-Ksilen; O-Ksilen; Stiren; Bromoform; İsopropilbenzen; 1,2,3-Trikloropropan; N-Propilbenzen 2-Klorotoluen; 1,3,5-Trimetilbenzen; Tertbütilbenzen; 1,2,4-Trimetilbenzen )
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Çözücü Desorbsiyonu Sonrası GC - FID / GC - MS İle Tayin
MDHS 96/4
İş Hijyeni
Uçucu Organik Bileşikler
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Sec-Bütilbenzen; 1,3-Diklorobenzen; P-İsopropil; 1,4-Dikolorobenzen; N-Bütilbenzen; 1,2-Dibromo-3-Kloropropan; 1,2,4-Triklorobenzen; Hekzaklorobütadien; 1,2,3-Triklorobenzen )
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Çözücü Desorbsiyonu Sonrası GC - FID / GC - MS İle Tayin
MDHS 96/4
İş Hijyeni
Uçucu Organik Bileşikler
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini
(Trans-1,2-Dikloroeten; Trikloroeten; Toluen; 1,1-Dikloroetan; 1,2-Dikloroetan; Trans-1,3-Dikloropropen; 2,2-Dikloropropan; 1,2-Dikloropropan; 1,1,2-Trikloroetan; 1,1,1-Trikloroetan; Dibromometan; Tetrakloroeten; Karbontetraklorür; Bromodiklorometan; 1,3-Dikloropropan; Benzen, )
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Çözücü Desorbsiyonu Sonrası GC - FID / GC - MS İle Tayin
MDHS 96/4
İş Hijyeni
ß-Kloropiren
ß-Kloropiren (2-kloro-1,3-bütadien) Tayini
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH- NMAM 1002
İş Hijyeni
Vinil Klorür
Vinil Klorür Tayini
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH- NMAM 1007
İş Hijyeni
Vinil Bromür
Vinil Bromür (Bromoeten; Bromoetilen) Tayini
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH- NMAM 1009
İş Hijyeni
Tetrakloroetan
1,1,2,2 Tetrakloroetan (Asetilen tetraklorür; Bonoform; 1,1-dikloro-2,2-dikloroetan) Tayini
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH- NMAM 1019
İş Hijyeni
Tetrakloroetan
1,1,2,2 Tetrakloroetan (Asetilen tetraklorür; Bonoform; 1,1-dikloro-2,2-dikloroetan) Tayini
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH- NMAM 2562
İş Hijyeni
Ketonlar
Ketonlar I Aseton; 2-Hekzanon Tayini
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Çözücü Desorbsiyonu Sonrası GC - FID / GC - MS İle Tayin
NIOSH- NMAM 1300
İş Hijyeni
Esterler Ölçümü
Esterler I
(n-Bütil Asetat,etil akrilit, isoamilasetat, sec-bütil asetat, n-propil asetat) Tayini
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Çözücü Desorbsiyonu Sonrası GC - FID / GC - MS İle Tayin
NIOSH- NMAM 1450
İş Hijyeni
Etil Asetat
Etil Asetat (Asetik ester; Asetik Eter; Etil Etanat) Tayini
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Çözücü Desorbsiyonu Sonrası GC - FID / GC - MS İle Tayin
NIOSH- NMAM 1457
İş Hijyeni
Hidrokarbon
Hidrokarbon, ( n-Dekan; n- Hekzan; n-Nonan; n-Pentan; n-Heptan) Tayini
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH- NMAM 1500
İş Hijyeni
Nitroaromatik Bileşikler
Nitroaromatik Bileşiklerin Tayini (Nitrobenzen; o-nitrotoluen; m-nitrotoluen; p-nitrotoluen; 4-kloronitrobenzen (p-kloronitrobenzen))
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH- NMAM 2005
İş Hijyeni
Kloroetan
Kloroetan (Etil Klorür) Tayini
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH- NMAM 2519
İş Hijyeni
Fenol
Kresol izomeri, Fenol( Karbolik asit; Hidroksi benzen) Tayini
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH- NMAM 2546
İş Hijyeni
Ketonlar
Ketonlar (Aseton; Metil Etil Keton; 2- Hekzanon) Tayini
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH- NMAM 2555
İş Hijyeni
Benzen
Benzen, çözünebilir fraksiyonları ve toplam parçacık asfalt, asfalt dumanı, bitüm tayini
Örnekleme: Pompa İle Filtreye Numune Alma
Analiz: Gravimetrik
NIOSH- NMAM 5042
İş Hijyeni
Asetik Asit
Asetik Asit Tayini
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH- NMAM 1603
İş Hijyeni
Metil metakrilat
Metil metakrilat Tayini
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH- NMAM 2537
İş Hijyeni
Diklorometan
Diklorometan Tayini
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC
NIOSH- NMAM 1005
İş Hijyeni
Glikol
Glikol Tayini
Örnekleme: Pompa İle Filtreye+ Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC
NIOSH- NMAM 5523
İş Hijyeni
Lifler
Liflerin Sayımı
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Faz Kontrast Mikroskobu (PCM)
NIOSH NMAM 7400
İş Hijyeni
Dimetilasetamit
Dimetilasetamit; Dimetilformamid Tayini
Örnekleme: Pompa İle Filtreye+ Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH- NMAM 2004
İş Hijyeni
Klordan
Klordan Tayini
Örnekleme: Pompa İle Filtreye+ Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH- NMAM 5510
İş Hijyeni
Resorcinol
Resorcinol tayini
Örnekleme: Pompa İle Filtreye+ Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH - NMAM 5701
İş Hijyeni
Fosfin
Fosfin Tayini
Örnekleme: Pompa İle Sorbent Tüpe Numune Alma
Analiz: spektrofotometre
NIOSH - NMAM 6002
İş Hijyeni
Dedektör Tüple Anlık Gaz Ölçümü
Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının (Amonyak) Tayini
Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm
ASTM D 4490
İş Hijyeni
Titreşim
Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
TS EN 1032+A1
İş Hijyeni
Gürültü
Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti
TS 2607 ISO 1999
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal Analizler
Ağır Metallerin Tayini Antimon (Sb); Kalsiyum (Ca); Demir (Fe); Arsenik (As); Krom (Cr)
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Hidroklorik ait /Nitrik Asit ile yakma sonrası ICP-OES
NIOSH-NMAM 7301
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal Analizler
Ağır Metallerin Tayini Kurşun (Pb); Fosfor (P); Talyum (Tl); Baryum (Ba); Kobalt (Co); Magnezyum (Mg); Gümüş (Ag); Berilyum (Be); Bakır (Cu)
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Hidroklorik ait /Nitrik Asit ile yakma sonrası ICP-OES
NIOSH-NMAM 7301
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal Analizleri
Ağır Metallerin Tayini (Alüminyum (Al); Kadmiyum (Cd); Nikel (Ni); Stronsiyum (Sr); Çinko (Zn))
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Hidroklorik ait /Nitrik Asit ile yakma sonrası ICP-OES
NIOSH-NMAM 7301
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal Analizler
Ağır Metallerin Tayini Mangan (Mn); Potasyum (K); Titanyum (Ti); Molibden (Mo); Selenyum (Se); Vanadyum (V); Bor (B); Sodyum (Na); Kalay (Sn); Lityum(Li)
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Hidroklorik ait /Nitrik Asit ile yakma sonrası ICP-OES
NIOSH-NMAM 7301
İş Hijyeni
Toz Ölçümü
Toplam Tozun Tayini
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Gravimetrik
NIOSH-NMAM 500
İş Hijyeni
Toz Ölçümü
Solunabilir Tozun Tayini
Örnekleme: Pompa ile siklon+ filtreye numune alma
Analiz: Gravimetrik
NIOSH-NMAM 600
İş Hijyeni
Formaldehit Analizi
Formaldehit Tayini
Örnekleme: Pompa ile filtre+impingera numune alma
Analiz: Görünür Bölge (VIS) Spektrofotometresi
NIOSH-NMAM 3500
İş Hijyeni
Amonyak
Amonyak (NH3)Tayini
Örnekleme : Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Görünür Bölge (VIS) Absorbsiyon Spektrofotometresi
NIOSH-NMAM 6015
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal Analizleri
Ağır Metallerin Tayini Antimon (Sb); Kalsiyum (Ca); Demir (Fe); Arsenik (As); Krom (Cr)
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Hidroklorik ait /Nitrik Asit ile yakma sonrası ICP-OES
NIOSH-NMAM 7302
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal Analizleri
Ağır Metallerin Tayini Kurşun (Pb); Fosfor (P); Talyum (Tl); Baryum (Ba); Kobalt (Co); Magnezyum (Mg); Gümüş (Ag); Berilyum (Be); Bakır (Cu)
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Hidroklorik ait /Nitrik Asit ile yakma sonrası ICP-OES
NIOSH-NMAM 7302
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal Analizleri
Ağır Metallerin Tayini Alüminyum (Al); Kadmiyum (Cd); Nikel (Ni); Stronsiyum (Sr); Çinko (Zn)
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Hidroklorik ait /Nitrik Asit ile yakma sonrası ICP-OES
NIOSH-NMAM 7302
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal Analizleri
Ağır Metallerin Tayini Mangan (Mn); Potasyum (K); Titanyum (Ti); Molibden (Mo); Selenyum (Se); Vanadyum (V); Bor (B); Sodyum (Na); Kalay (Sn); Lityum(Li)
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Hidroklorik ait /Nitrik Asit ile yakma sonrası ICP-OES
NIOSH-NMAM 7302
İş Hijyeni
Alkalin Tozları
Alkalin Tozlarının Tayini (Sodyum Hidroksit (NaOH), Potasyum Hidroksit (KOH), Lityum Hidroksit (LiOH))
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Titrasyon
NIOSH-NMAM 7401
İş Hijyeni
Silis-Silika Kristalleri
Kristal Silika (SiO2) Tayini
Örnekleme : Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Görünür Bölge (VIS) Absorbsiyon Spektrofotometresi
NIOSH-NMAM 7601
İş Hijyeni
Klorür
Klordioksit Tayini
Örnekleme:Absorbsiyon Çözeltisine pompa ile numune alma
Analiz:İyon Kromatografi
OSHA ID 202
İş Hijyeni
Toz Ölçümü
Çalışma Ortamında Bulunan Aerosollerin Tayini
Analiz: Doğrudan Fotometrik Okuma
CEN/TR 16013-3
İş Hijyeni
Aydınlatma
İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü
COHSR-928-1-IPG- 039
İş Hijyeni
Termal Konfor
Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi
TS EN ISO 7730
İş Hijyeni
Termal Konfor
Sıcak Ortamlar için WBGT (Yaş-Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısı ve PMV -PPD indislerine göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi
TS EN 27243
İş Hijyeni
Asbest
Katı Malzemelerde Asbest Tür Tayini (Krizotil, Amosit, Krosidolit, Aktinolit, Antofilit, Tremolit, Amfibolün) Örnekleme: Katı Malzemeden Temsil Edici Parça Örnekleme (Elle Numune Alma)
Analiz: Polarize Işık Mikroskobu (PLM) Tekniğ
NIOSH-NMAM 9002
İş Hijyeni
Dedektör Tüple Anlık Gaz Ölçümü
Zehirli Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini
(Amonyak, diesel fuel (n-oktan, n-dekan), gazolin (bütan, isobütan, propan, n-pentan) nitrik asit, , sülfürik asit, hidrojen florür,hidrojen klorür, hidrojen, kükürt dioksit)
Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm
ASTM D 4490-96
İş Hijyeni
Alkoller Ölçümü
Alkoller Tayini
(Etanol, İsopropilalkol, tert-bütil alkol)
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH-NMAM 1400
İş Hijyeni
Alkoller Ölçümü
Alkoller Tayini
(2 metoksi etanol, 2 etoksi etanol, 2 bütoksi etanol)
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Gaz Kromatografi (GC)
NIOSH-NMAM 1403
İş Hijyeni
Yağ Buharları
Mineral Yağ Buharları Tayini
Örnekleme : Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Gravimetrik
MDHS 84/2
İş Hijyeni
İnorganik Asit
Havadaki Asit Konsantrasyonları
Florür ve Hidroflorik Asit Tayini (F, HF)
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: İyon Kromatografi (IC)
NIOSH-NMAM 7906
İş Hijyeni
İnorganik Asit
Uçucu İnorganik Asitlerin Tayini
(Hidroklorik Asit (HCI), Nitrik Asit (HNO₃))
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: İyon Kromatografi (IC)
NIOSH-NMAM 7907
İş Hijyeni
İnorganik Asit
Uçucu Olmayan İnorganik Asitlerin Tayini
Fosforik Asit (H₃PO₄), Sülfürik Asit (H₂SO₄))
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: İyon Kromatografi (IC)
NIOSH-NMAM 7908
İş Hijyeni
Termal Konfor
Sıcak Ortamlar için WBGT (Yaş-Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısı ve PMV -PPD indislerine göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi

TS EN ISO 7243
Titreşim
Binalarda titreşimin ölçülmesi ve yapı hasarının tespiti (τr, a,V)
TS ISO 4866
Titreşim
Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Titreşiminin Ölçülmesi (a, v)
TS 10354
Titreşim Gaz Türbini Setlerinin Dönmeyen Parçalarında Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Vrms) ISO 10816-5

Build:1.8.2.0 Upd:28.07.2020 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek