SASTEK Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.
Adres Batı Sitesi Mah. Gersan San.Sit. Tahsin Kahraman Cad. No. 82 Yeni Mahalle ANKARA
Telefon 0312 385 35 34
Standart TS EN ISO/IEC 17065:2012 Dosya No AB-0118-U
Akreditasyon Tarihi 18.08.2020
Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)
Ürün Grubu Ürün/Kullanım Amacı
Su Sayaçları (MI-001) EK-III
Gaz Sayaçları ve Hacim Dönüştürme Cihazları
(MI-002) EK-IV
Aktif Elektrik Enerji Sayaçları (MI-003) EK-V
Isı Sayaçları (MI-004) EK-VI
Su Dışındaki Sıvıların Miktarlarının Sürekli ve Dinamik Ölçümü için Ölçme Sistemleri MI-005 EK-VII
Otomatik Tartı Aletleri (MI-006) EK-VIII
Taksimetreler (MI-007) EK-IX
Boyutsal Ölçü Aletleri (MI-009) EK-XI
AB Tip İncelemesi (Modül B) Ek II
İmalat Sürecine İlişkin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Modül D) Ek II
Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Modül F) Ek II

Build:1.8.2.0 Upd:05.01.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek