FQC STANDARD SERTİFİKASYON MUAYENE LABORATUVAR VE EĞİTİM HİZMETLERİ A. Ş.
Adres Güzelyurt Mah. 5775 Sok. No:34/A Yunusemre MANİSA
Telefon 0 236 302 01 44
Standart TS EN ISO/IEC 17065:2012 Dosya No AB-0122-U
Akreditasyon Tarihi 20.09.2019
Ürün Grubu Ürün/Kullanım Amacı
Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları­
Bölüm 2: Kapsamlı kalite şartları
Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları­
Bölüm 3: Standart kalite şartları
Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları­
Bölüm 4: Temel kalite şartları
TS EN ISO 3834-2

TS EN ISO 3834-3

TS EN ISO 3834-4
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemleri - Bölüm 2: Kaynak imalatçısının kalite özellikleri ve belgelendirme TS EN 15085-2
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)
Ürün Grubu Ürün/Kullanım Amacı
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanları 92/42/AT Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik

AT Tip İncelemesi (Modül B)
Üretim Kalite Güvencesi (Ek-IV, Modül D)
Ürün Kalite Güvencesi (Ek IV-Modül E)
Tipe Uygunluk (Ek ıV-Modül C)
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
Ürün Grubu Ürün/Kullanım Amacı
Makine Emniyeti Yönetmeliği EK IV’de Gösterilen Makineler

9. Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm'den, hızı 30 mm/ s'den yüksek olan, abkant presler de dahil olmak üzere, presler.
10. El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) plastik kalıplama tezgâhları.
11. El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) kauçuk kalıplama tezgâhları.
20. 9 numaralı paragrafta, 10 numaralı paragrafta ve 11 numaralı paragrafta belirtilen makinelerde koruma amaçlı olarak kullanılmak üzere tasarımlanmış, güç tahrikli, kilitlenebilir hareketli mahfazalar
Makine Emniyeti Yönetmeliği
EK IX AT Tip İncelemesi (Modül B)
Madde 13 ( 3 ) ( b ) Madde 13 ( 4 ) ( a )
Tam Kalite Güvencesi (Modül H)
Madde 13 (3) (c), EK X
Madde 13 (4) (b), EK X
16 Taşıt Bakım Liftleri
17 Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar
2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği
AT Tip İncelemesi (Modül B)
Madde 13 (3) (b), EK IX
Madde 13 (4) (a), EK IX

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği
Tam Kalite Güvencesi (Modül H)
Madde 13 (3) (c), EK X
Madde 13 (4) (b), EK X
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)
Ürün Grubu Ürün/Kullanım Amacı
Yapısal metal ürünler ve yardımcı elemanlar (1/4):
Yapısal metalik kesitler/profiller: Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller(T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru) ,yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş yada korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler. (Metal yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere)
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)

Karar: 98/214/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+

TS EN 10025-1
TS EN 10210-1
TS EN 10219-1
TS EN 15088
TS EN 10340, TS EN 10340/AC
TS EN 15048-1
TS EN 10343
TS EN 10088-5
TS EN 10088-4

Yapısal metal ürünler ve yardımcı elemanlar (2/4):
Yapısal metalden yapılmış inşaat malzemeleri: Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler. Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş yada korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir. (Temellerde ve yapı çerçevelerinde kullanım için)
Karar: 98/214/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+

TS EN 1090-1+A1
Yapısal metal ürünler ve yardımcı elemanlar (3/4):
Kaynak sarf malzemeleri - metalik malzemelerin ergitme kaynağında kullanılan tozlar ile ilave metaller için
Karar: 98/214/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+

TS EN 13479
Yapısal bağlantı elemanları: Metalik perçinler metal ürünler ve yardımcı ekipmanları (4/4):
Yapısal bağlantı elemanları: metalik perçinler, civatalar (somun ve pullar) ve yüksek dayanımlı civatalar (yüksek dayanımlı sürtünmeli kavrama cıvataları), saplamalar, vidalar, demiryolu bağlantı elemanları (yapısal metalik işlerde kullanımları için)
Karar: 98/214/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+

TS EN 14399-1
2014/33/AB Asansör Yönetmeliği
Ürün Grubu Ürün/Kullanım Amacı
Asansörler 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği

Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Ek IV-B)
Asansörlerin Son Muayenesi (Ek-V)
Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Ek-VIII)
Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Ek-X)
Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi İle Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu (Ek-XI)
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Ürün Grubu Ürün/Kullanım Amacı
Basınçlı Ekipmanlar 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Modül A2:Rastgele Aralıklarla Denetlenmiş Basınçlı Ekipman Kontrolleriyle Birlikte İç Üretim Kontrolü (Ek III)
Modül B-AB Tip İncelemesi - Üretim Tipi (Ek III)
Modül B-AB-Tip İncelemesi- Tasarım Tipi (Ek III)
Modül C2: Rastgele Aralıklarla Denetlenmiş Basınçlı Ekipman Kontrolleriyle Birlikte İç Üretim Kontrolüne Dayanan Tipe Uygunluk (Ek III)
Modül D-Üretim sürecinin kalite güvencesine dayanan tipe uygunluk (Ek III)
Modül D1-Üretim süreci kalite güvencesi (Ek III)
Modül E-Basınçlı ekipman kalite güvencesine dayanan tipe uygunluk (Ek III)
Modül E1-Son basınçlı ekipman muayene ve testinin kalite güvencesi (Ek III)
Modül F-Basınçlı ekipman doğrulamasına dayanan tipe uygunluk (Ek III)
Modül G-Birim doğrulamasına dayanan uygunluk (Ek III)
Modül H-Tam kalite güvencesine dayanan uygunluk (Ek III)
Modül H1-Tam kalite güvencesi ve tasarım muayenesine dayanan uygunluk (Ek III)
2014/29/AB Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Ürün Grubu Ürün/Kullanım Amacı
Basit Basınçlı Kaplar 2014/29/AB Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Ek-II
Modül B, AB Tip İncelemesi
Modül C1, Dahili İmalat Denetimi Artı Denetimli Kap Testine Tabi Olarak Tip Uygunluğu
Modül C2, Dahili İmalat Denetimi Artı Rasgele Zaman Aralıklarda Gerçekleştirilen Denetimli Kap Testine Tabi Olarak Tip Uygunluğu
Modül C, Dahili İmalat Denetimine Tabi Olarak Tip Uygunluğu
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB)
Ürün Grubu Ürün/Kullanım Amacı
Cihazlar (Gaz yakıt yakan)
- Pişirme cihazları
- Soğutma cihazları
- İklimlendirme cihazları
- Ortam ısıtma cihazları
- Sıcak su elde etme cihazları
- Kombine sıcak su üretimi ve ortam ısıtma cihazları
- Gazlı aydınlatma cihazları
- Yıkama cihazları
- Kurutma cihazları
- Ütüleyiciler
- Cebri üflemeli brülörler
- Cebri üflemeli brülörler ile teçhiz edilen ısıtma ekipmanları
Donanımlar
- Emniyet teçhizatları
- Kontrol teçhizatları
- Ayarlama teçhizatları
- Emniyet, kontrol ayarlama teçhizatlarından oluşan kısmi montajlar
2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

AB Tip İncelemesi - Üretim Tipi (Modül B), Ek IIl-1
Üretimin Dahili Kontrolü ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk (Modül C2), Ek III-2
Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk (Modül D), Ek III-3
Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk (Modül E), Ek III-4
Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk (Modül F), Ek IIl-5
Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk (Modül G), Ek 111-6

Build:1.8.2.0 Upd:01.12.2021 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek