GAZBİR GAZMER DOĞAL GAZ VE ENERJİ EĞİTİM BELGELENDİRME DENETİM VE TEKNOLOJİK HİZ. LTD. ŞTİ.
Adres Esentepe Mah. Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad. No: 25/73 Kartal İSTANBUL
Telefon 0 216 388 81 11
Standart TS EN ISO/IEC 17020:2012 Dosya No AB-0642-M
Akreditasyon Tarihi 15.06.2021
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Doğal Gaz İç Tesisatları
- Daire İçi Tesisat
- Bina Kolon Tesisatı
- Kazan Dairesi Tesisatı
- Endüstriyel ve Büyük Tüketimli İç Tesisat
Proje Kontrol ve Onayı Uygunluk Muayenesi
İmalat ve Montaj Süreci Kontrolü
Periyodik Kontrol
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) İç Tesisat Yönetmeliği
TS 7363
21. Bacalar 21.A. Proje ve Montaj Uygunluk Muayenesi TS EN 13384-1+A1
TS EN 13384-2+A1
TS EN 15287-1+A1
TS EN 15287-2
TS 7363
21.B. Periyodik Kontrol TS EN 13384-1+A1
TS EN 13384-2+A1
TS EN 15287-1+A1
TS EN 15287-2
TS 7363
21.C. Sızdırmazlık Testi TS EN 15287-1+A1
TS EN 15287-2
TS 7363
19. Gaz Yakan Cihazlar
19.A.3. Kazan Dairesi ve Isı Merkezleri
19.A. Yerleşim Uygunluk Muayenesi T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) İç Tesisat Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ

TS7363

Build:1.8.2.0 Upd:05.01.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek