BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü
Adres Hacettepe Üniversitesi Teknokent Alanı Beytepe ANKARA
Telefon 0 312 2947466
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0259-T
Akreditasyon Tarihi 28.04.2009
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
Bilgi Teknolojisi (BT) Cihazları
-Telsiz ve Telekomünikasyon
Terminal Cihazları
-GSM Cihazları
-Kablolu Telefon Cihazları
-Dect Telefon Cihazları
-PMR Cihazları
-LTE Terminal Cihazları
Işınımla Yayınım Deneyi EN 55022
TS EN 55022
EN 55032
TS EN 55032

ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-7
ETSI EN 301 489-6
ETSI EN 301 489-5
ETSI EN 301 489-52
İletimle Yayınım Deneyi EN 55022
TS EN 55022
EN 55032
TS EN 55032

ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-7
ETSI EN 301 489-6
ETSI EN 301 489-5
ETSI EN 301 489-52
Işınımla Bağışıklık Deneyi
(80 MHz- 1 GHz)
EN 55024
TS EN 55024

EN 61000-4-3
TS EN 61000-4-3

ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-7
ETSI EN 301 489-6
ETSI EN 301 489-5
İletimle Bağışıklık Deneyi EN 55024
TS EN 55024
EN 61000-4-6
TS EN 61000-4-6
 
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-7
ETSI EN 301 489-6
ETSI EN 301 489-5
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)

Bilgi Teknolojisi (BT) Cihazları
-Telsiz ve Telekomünikasyon
Terminal Cihazları
-GSM Cihazları
-Kablolu Telefon Cihazları
-Dect Telefon Cihazları
-PMR Cihazları
-LTE Terminal Cihazları
Ani Yükselme (Surge) Deneyi EN 55024
TS EN 55024

EN61000-4-5
TS EN 61000-4-5
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-7
ETSI EN 301 489-6
ETSI EN 301 489-5
ETSI EN 301 489-52
Elektriksel Hızlı Geçişler/ Patlama Deneyi EN 55024
TS EN 55024
EN 61000-4-4
TS EN 61000-4-4

ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-7
ETSI EN 301 489-6
ETSI EN 301 489-5
Gerilim Çukuru-Kısa Kesintiler Deneyi EN 55024
 TS EN 55024
EN 61000-4-11
TS EN 61000-4-11
 
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-7
ETSI EN 301 489-6
ETSI EN 301 489-5
Elektrostatik Boşalma
Deneyi
EN 55024
TS EN 55024
 
EN 61000-4-2
TS EN 61000-4-2
 
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-7
ETSI EN 301 489-6
ETSI EN 301 489-5
Radyo Frekans(RF)
-GSM Cihazları
İstenmeyen Yayınımlar Deneyi ETSI EN 301 511 
(Madde 4.2.16 ve Madde 4.2.17)

ETSI TS 151 010-1
(Madde 12.2)
Radyo Frekans(RF)
-GSM Cihazları
Çıkış Gücü Deneyi ETSI EN 301 511 
(Madde 4.2.5)

ETSI TS 151 010-1
(Madde 13.3)
Radyo Frekans (RF)
PMR 446 MHz Analog Telsiz
Frekans Hatası Deneyi
Maksimum Etkin Çıkış Gücü Deneyi
Ortalama Etkin Çıkış Gücü  Deneyi
 Maksimum Frekans Sapması  Deneyi
 Yan Kanal Gücü Deneyi
İstenmeyen Yayınlar Deneyi
Ortalama Kullanılabilir Hassasiyet Deneyi
Yan Kanal Seçiciliği Deneyi
ETSI EN 300 296-1
ETSI EN 300 296-2
Madde 7.1
Madde 7.2.2.1
Madde 7.2.2.2
Madde 7.3
Madde 7.4
Madde 7.5
Madde 8.1
Madde 8.4
Radyo Frekans (RF)
Analog Kara Telsiz Cihazı
Frekans Hatası Deneyi
Verici Çıkış Gücü Deneyi
Maksimum Frekans Sapması Deneyi
Yan Kanal Gücü Deneyi
Verici İstenmeyen Yayınlar Deneyi
Verici Işınımla Etkin istenmeyen Yayınlar Deneyi
İç Modülasyon Zayıflaması Deneyi
Maksimum Kullanılabilir Hassasiyet Deneyi
Yan Kanal Seçiciliği Deneyi
Alıcının Kanal İçi Bastırması Deneyi
İç Modülasyon Bastırması Deneyi
Bloklama ve Hassasiyet Bozulması Deneyi
Alıcı İstenmeyen Yayınlar Deneyi
Alıcı Işınımla Etkin istenmeyen Yayınlar Deneyi
ETSI EN 300 086-1  ETSI EN 300 086-2 
Madde 7.1
Madde 7.2
Madde 7.4
Madde 7.5
Madde 7.6.2
Madde 7.6.3
Madde 7.7
Madde 8.1
Madde 8.3
Madde 8.4
Madde 8.6
Madde 8.7
Madde 8.8.2
Madde 8.8.3
 
Radyo Frekans(RF)
-DMR Telsiz Cihazları
-Frekans Hatası Deneyi
-Verici Çıkış Gücü Deneyi
-Maksimum Etkin Çıkış Gücü Deneyi
-Ortalama Etkin Çıkış Gücü Deneyi
-Verici İstenmeyen Yayınlar Deneyi
-Verici Işınımla Etkin İstenmeyen Yayınlar Deneyi
ETSI EN 300 113-1
ETSI EN 300 113-2
Madde 7.1
Madde 7.2
Madde 7.3
Madde 7.5
ETSI EN 300 390-1
ETSI EN 300 390-2
Madde 8.1
Madde 8.2
Madde 8.4
Radyo Frekans (RF)
-LTE Terminal Cihazları
Verici Maksimum Çıkış Gücü ETSI EN 301 908-13
(Madde 4.2.2-“Single Carrier” modu için)
Radyo Frekans (RF)
-LTE Terminal Cihazları
İstenmeyen Yayınımlar ETSI EN 301 908-13
(Madde 4.2.4-“Single Carrier” modu için)
Mobil Telefon
USB Data Modem
Tablet PC(SIM kartlı)
Özgül Soğurma Oranı (SAR)
(GSM 900MHz, GSM 1800 MHz, WCDMA, HSDPA)
EN 62311 Annex B
TS EN 62311 Ek B
EN 50566
TS EN 50566
TS EN 50360
TS EN 50361
IEC 62209-1
TS EN 62209-1
IEC 62209-2
TS EN 62209-2
Bilgi Teknolojisi (BT) Cihazları
- Access Point
- ADSL Modem
- DECT Telefon
- IP Tabanlı Telefon
- DSL Modem Router
(Kablolu/Kablosuz)
- Kara El Telsizi
- Mobil Telefon
- PSTN Telefon
- PMR El Telsizi
Güvenlik Testleri EN 60950-1
(Annex CC and Annex ZX Excluding)
TS EN60950-1
(EK-CC ve EK-ZX Hariç)

Build:1.8.2.0 Upd:21.05.2024 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek