ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Adres Barbaros Mah. Ak Zambak Sk. No:2 Varyap Meridyan A Blok Kat:19 Ataşehir İSTANBUL
Telefon 0 216 572 49 10
Standart TS EN ISO/IEC 17020:2012 Dosya No AB-0067-M
Akreditasyon Tarihi 26.11.2008
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Kaldırma ve iletme Makineleri
1.A.1. Vinç
- 1.A.1.1. Gezer Köprülü Vinç
- 1.A.1.2. Portal Vinç
- 1.A.1.3.Monoray Vinç
- 1.A.1.4.Mobil Vinç
- 1.A.1.5. Kule Vinç
- 1.A.1.6 Yükleyici Kren
1.A.2. Caraskal
1.A.3. Platform
- 1.A.3.1. Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu
- 1.A.3.3. Asılı Erişim Donanımı
- 1.A.3.4. Sütunlu Çalışma Platformu
1.A.4. Taşıt Kaldırma Donanımı
1.A.8. Transpalet
1.A.9. İstif Makinası
1.A.10. Forklift
1.A.11. Yürüyen Merdiven
1.A.12. Yürüyen Bant
1.A.19. İnşaat Asansörü
Periyodik Muayene İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği GERİ ÇEKİLDİ
Basınçlı Kaplar
2.A.2. Basınçlı Hava Tankları
2.A.3. Kompresör Hava Tankı
2.A.4. Hidrofor/Genleşme Tankı
2.A.7. Sıvılaştırılmış Gaz Tankları
Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Kazanlar
3.A.1. Buhar Kazanı
3.A.2. Kalorifer/Sıcak Su Kazanı
3.A.4.Kızgın Yağ Kazanı
3.A.6.Buharlı Pişirme Kazanı
3.A.7.Kızgın Su Kazanı
Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Asansörler

-Elektrikli Tahrikli Asansör
-Hidrolik Tahrikli Asansör
Periyodik Kontrol Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yayımlanmış Asansör Periyodik Kontrollleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ
5.Yangından Koruma Sistemleri
5.A.1. Yağmurlama (Sprinkler)Sistemleri
5.A.2.Yangın Su Deposu
5.A.3.Yangın Pompa İstasyonu
5.A.4.Yangın Hidrant Sistemi
5.A.5.Yangın Dolap Sistemi
5.A.8.Köpüklü Söndürme Sistemleri
5.A.10.Algılama Alarm Sistemleri
5.A.13.Kuru/Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri
Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Kapı ve Pencere Sistemleri Fabrika Üretim Kontrolünün muayenesi TS EN 14351-1 Madde:7.3'e göre oluşturulmuş CE-PR-032 numaralı muayene prosedürü
Patlayıcı Ortam Tehlikesi Bulunan Tesisler Tasarım-Proje Muayenesi EN 60079-10-1
EN 60079-10-2
Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar ve Tesisat Uygunluk Muayenesi EN 60079-14
Patlayıcı Ortam Tehlikesi Bulunan Tesisler ve Patlayıcı Ortamlarda Bulunan Ekipmanlar Güvenlik Muayenesi EN 1127-1
EN 1834-2
EN 1710+A1
EN 1755+A1
Patlayıcı Ortam Tehlikesi Bulunan Tesisler Güvenlik Muayenesi ATEX 137 ( 99/92/AT) Çalışanların Patlayıcı Ortamdan Korunması Hakkındaki Yönetmelik
6.A.1. Elektrik Tesisatı
6.A.1.1 Topraklama Tesisatı
6A.Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
GERİ ÇEKİLDİ
6.C.1 Elektrik Tesisatı
6.C.1.2 Toprak Özgül Direnci Ölçümü
6.C İlk Muayene İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
GERİ ÇEKİLDİ
6.A.1 Elektrik Tesisatı
6.A.1.3 ​Yıldırımdan Korunma Tesisat
6.A.Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
TS EN 62305-1
TS EN 62305-3
GERİ ÇEKİLDİ
6.A.1 Elektrik Tesisatı
6.A.1.4.Artık/Kaçak Akım Ölçümü
6.A.1.5 Elektrik Panosu Görsel Kontrolü
6.A.1.6 Elektrik Panosu Fonksiyon Kontrolü
6.A.1.7 Termografik Muayene
6.A. Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
GERİ ÇEKİLDİ
6.A.1 Elektrik Tesisatı
6.A.1.12 Jeneratörler
6.A. Periyodik Kontrol TS ISO 8528-1 GERİ ÇEKİLDİ
6.A.1 Elektrik Tesisatı
6.A.1.11 Yüksek Gerilim Sistemleri
6.A. Periyodik Kontrol Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği GERİ ÇEKİLDİ
6.A.2 Katodik Koruma
6.A.2.1 ​Gömülü Metalik Tanklar ve İlgili Boru Sistemi
6.A. Periyodik Kontrol TS EN 13509 TS
EN 13636
GERİ ÇEKİLDİ
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Yeni Sıcak Su Kazanları AT Tip incelemesi (Modül B)

Tipe Uygunluk (Modül C)
92/42/AT Yeni Sıcak Su KazanlarınaDairYönetmelik, EK III

92/42/AT Yeni Sıcak Su KazanlarınaDairYönetmelik, EK IV
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
2006/42/AT Makina Emniyeti
Yönetmeliği EK IV kapsamındaki:

1 -Ahşap ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki özelliklerde malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan aşağıdaki tiplerde (tek ya da çok bıçaklı) dairesel testereler:
1. 1- Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir yataklı veya destekli, iş parçasının el ile veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslendiği testere makinaları,
1. 2- Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, el ile işletilen ileri geri hareketli testere arabası veya sehpası bulunan testere makinaları
AT Tip İncelemesi 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK IX
1. 3- Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçasının beslenmesi için birleşik bir mekanik tertibatı olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları
1. 4- Kesme sırasında hareketli bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın hareketi mekanik olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları
2- Ahşap işleme için, el ile beslemeli, planya tezgâhları,
3- Ahşap işleme için, mekanik bir birleşik besleme tertibatı olan, el ile yükleme ve/veya boşaltmalı, tek taraftan yüzey işleyen kalınlık planya tezgâhları,
AT Tip İncelemesi 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK IX
4 -Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki tiplerde şerit testere tezgâhları:
4. 1- Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası için sabit ya da ileri geri hareket ettirilebilen bir yatak veya desteği olan testere tezgâhları,
4. 2- İleri geri hareketli bir arabaya monte edilmiş bıçak/bıçakları olan testere tezgâhları,
AT Tip İncelemesi 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK IX
5- Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için kullanılan, yukarıdaki 1'den 4'e kadar olan paragraflarda ve 7 numaralı paragrafta atıfta bulunulan birleştirilmiş makina tipleri.
6- Ahşap işlemek için çeşitli takım tutucularına sahip, el ile beslemeli zıvana tezgâhları,
7- Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, dikey milli kalıpçı frezeleri,
8- Ahşap işlemek için taşınabilir zincirli testereler,
AT Tip İncelemesi 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK IX

9- Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm'den, hızı 30 mm/ s'den yüksek olan, abkant presler de dâhil olmak üzere, presler.
13- EI ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma mekanizmalı çöp kamyonları.
16- Taşıt bakım liftleri.
17- Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar.
AT Tip İncelemesi 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK IX
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar AT Tip İncelemesi (Modül B)

AT Tipe Uygunluk Beyanı (Modül C2)

AT Doğrulaması (Modül F)

AT Birim Doğrulaması (Modül G)
2016/426/AB Ek-III.1

2016/426/AB Ek-III.2

2016/426/AB Ek-III.5

2016/426/AB Ek-III.6

Build:1.8.2.0 Upd:13.05.2020 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek