ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Adres Barbaros Mah. Ak Zambak Sk. No:2 Varyap Meridyan A Blok Kat:19 Ataşehir İSTANBUL
Telefon 0 216 572 49 10
Standart TS EN ISO/IEC 17020:2012 Dosya No AB-0067-M
Akreditasyon Tarihi 26.11.2008
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Basınçlı Kaplar
2.A.2. Basınçlı Hava Tankları
2.A.3. Kompresör Hava Tankı
2.A.4. Hidrofor/Genleşme Tankı
Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Kazanlar
3.A.1. Buhar Kazanı
3.A.2. Kalorifer/Sıcak Su Kazanı
3.A.4.Kızgın Yağ Kazanı
3.A.7.Kızgın Su Kazanı
Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Asansörler

-Elektrikli Tahrikli Asansör
-Hidrolik Tahrikli Asansör
Periyodik Kontrol Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yayımlanmış Asansör Periyodik Kontrollleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ
5.Yangından Koruma Sistemleri
5.A.1. Yağmurlama (Sprinkler)Sistemleri
5.A.2.Yangın Su Deposu
5.A.3.Yangın Pompa İstasyonu
5.A.4.Yangın Hidrant Sistemi
5.A.5.Yangın Dolap Sistemi
5.A.8.Köpüklü Söndürme Sistemleri
5.A.10.Algılama Alarm Sistemleri
5.A.13.Kuru/Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri
Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Kapı ve Pencere Sistemleri Fabrika Üretim Kontrolünün muayenesi TS EN 14351-1 Madde:7.3'e göre oluşturulmuş CE-PR-032 numaralı muayene prosedürü
Patlayıcı Ortam Tehlikesi Bulunan Tesisler Tasarım-Proje Muayenesi EN 60079-10-1
EN 60079-10-2
GERİ ÇEKİLDİ
Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektrikli Cihaz ve Tesisat Tasarımın, Seçimin ve Montajın patlayıcı ortam sınıfına uygunluğun kontrolü
Beyan edilen patlayıcı ortam sınıfının doğrulanması
EN 60079-14
Patlayıcı Ortam Tehlikesi Bulunan Tesisler ve Patlayıcı Ortamlarda Bulunan Ekipmanlar Güvenlik Muayenesi EN 1127-1
EN 1834-2
EN 1710+A1
EN 1755+A1
GERİ ÇEKİLDİ
Patlayıcı Ortam Tehlikesi Bulunan Tesisler Güvenlik Muayenesi ATEX 137 ( 99/92/AT) Çalışanların Patlayıcı Ortamdan Korunması Hakkındaki Yönetmelik GERİ ÇEKİLDİ
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Yeni Sıcak Su Kazanları AT Tip incelemesi (Modül B)

Tipe Uygunluk (Modül C)
92/42/AT Yeni Sıcak Su KazanlarınaDairYönetmelik, EK III

92/42/AT Yeni Sıcak Su KazanlarınaDairYönetmelik, EK IV
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
2006/42/AT Makina Emniyeti
Yönetmeliği EK IV kapsamındaki:

1 -Ahşap ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki özelliklerde malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan aşağıdaki tiplerde (tek ya da çok bıçaklı) dairesel testereler:
1. 1- Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir yataklı veya destekli, iş parçasının el ile veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslendiği testere makinaları,
1. 2- Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, el ile işletilen ileri geri hareketli testere arabası veya sehpası bulunan testere makinaları
AT Tip İncelemesi 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK IX
1. 3- Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçasının beslenmesi için birleşik bir mekanik tertibatı olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları
1. 4- Kesme sırasında hareketli bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın hareketi mekanik olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları
2- Ahşap işleme için, el ile beslemeli, planya tezgâhları,
3- Ahşap işleme için, mekanik bir birleşik besleme tertibatı olan, el ile yükleme ve/veya boşaltmalı, tek taraftan yüzey işleyen kalınlık planya tezgâhları,
AT Tip İncelemesi 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK IX
4 -Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki tiplerde şerit testere tezgâhları:
4. 1- Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası için sabit ya da ileri geri hareket ettirilebilen bir yatak veya desteği olan testere tezgâhları,
4. 2- İleri geri hareketli bir arabaya monte edilmiş bıçak/bıçakları olan testere tezgâhları,
AT Tip İncelemesi 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK IX
5- Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için kullanılan, yukarıdaki 1'den 4'e kadar olan paragraflarda ve 7 numaralı paragrafta atıfta bulunulan birleştirilmiş makina tipleri.
6- Ahşap işlemek için çeşitli takım tutucularına sahip, el ile beslemeli zıvana tezgâhları,
7- Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, dikey milli kalıpçı frezeleri,
8- Ahşap işlemek için taşınabilir zincirli testereler,
AT Tip İncelemesi 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK IX

9- Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm'den, hızı 30 mm/ s'den yüksek olan, abkant presler de dâhil olmak üzere, presler.
13- EI ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma mekanizmalı çöp kamyonları.
16- Taşıt bakım liftleri.
17- Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar.
AT Tip İncelemesi 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği EK IX
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar AT Tip İncelemesi (Modül B)

AT Tipe Uygunluk Beyanı (Modül C2)

AT Doğrulaması (Modül F)

AT Birim Doğrulaması (Modül G)
2016/426/AB Ek-III.1

2016/426/AB Ek-III.2

2016/426/AB Ek-III.5

2016/426/AB Ek-III.6

Build:1.8.2.0 Upd:15.09.2021 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek