AS KALİBRASYON İç Ve Dış Ticaret San. Paz. Ltd. Şti.
Adres Güzelyalı Mah. Süleyman Demirel Bulvarı, 81215 Sok. Maşuk Apt. Asma Kat No: 43 Çukurova/ ADANA
Telefon 0322 247 07 43
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0068-K
Akreditasyon Tarihi 26.08.2009
Ölçüm Büyüklüğü/Kalibre Edilen Cihazlar Ölçüm Aralığı Ölçüm Şartları Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği (k=2) Açıklamalar/ Kalibrasyon Metodu
KUVVET
Malzeme Test Makineleri

Beton Test Presi
200 kN ≤ F ≤ 2 MN 1.0 Sınıf Y.H. ile 0,32 % TS EN ISO 12390-4
Basma Test Makinesi 20 kN ≤ F ≤ 200 kN 1.0 Sınıf Y.H. ile 0,32 % TS EN ISO 7500-1
Basma Test Makinesi 200 kN ≤ F ≤ 2 MN 1.0 Sınıf Y.H. ile 0,32 % TS EN ISO 7500-1
BOYUT
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları

Dış Çap Mikrometresi (Mikrometre,Kenet,Kanal Mikrometresi)
L ≤ 0,3 m

L ≤ 1 m
r = 0,001 mm

r = 0,01 mm
( 2 + 10 · L ) µm

( 2 + 13 · L ) µm
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 10.1 , DIN 863-3 Dokümanına Uygun Hazırlanmış Kalibrasyon Prosedürü
L: Ölçülen uzunluk [m]
Referans Malzemeler
Test Eleği
 
 
Mesh aralığı
2 mm  ≤ L ≤ 125 mm
 
Dijital kumpas ile 20 µm ISO 3310 1-2-3
Dokümanına Uygun Olarak Hazırlanmış Kalibrasyon Prosedürü
Referans Malzemeler
Elek ( Agrega )
2,5 mm ≤ L ≤ 50 mm Dijital kumpas ile 20 µm TS EN 933-3
Dokümanına Uygun Olarak Hazırlanmış Kalibrasyon Prosedürü
Referans Malzemeler
Beton Numune Kalıbı
( Küp,Silindir,Prizmatik )
100 mm ≤ L ≤ 300 mm Boyut Kontrolü (Mesafe,Diklik,Düzlemsellik ) 0,05 mm TS EN 12390-1
Dokümanına Uygun Olarak Hazırlanmış Kalibrasyon Prosedürü
Laboratuvarda ve yerinde kalibrasyon
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları
Kumpas
(İç,dış,adım ve derinlik ölçümleri)
L ≤ 1 m 0,01 mm (10+ 18 · L) µm VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 9.1 Dokümanına Uygun Hazırlanmış Kalibrasyon Prosedürü
L: Ölçülen uzunluk [m] 
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları
Ölçü Saati(Komparatör)
≤  0,05 m
L  ≤  0,025 m
r = 0,001 mm
r = 0,01 mm
2,3 µm 
8,4 µm 
 
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 11.1 Dokümanına Uygun Hazırlanmış Kalibrasyon Prosedürü
L: Ölçülen uzunluk [m]
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları
Dijital Ölçü Saati
(Komparatör)
L ≤ 0,05 m
L ≤ 0,025 m
r = 0,001 mm
r = 0,01 mm
2,3 µm
8,4 µm
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 11.4 Dokümanına Uygun Hazırlanmış Kalibrasyon Prosedürü
L : Ölçülen uzunluk [m]
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları
 
Mihengir
L ≤ 1 m r = 0,01 mm (10 + 17 · L ) µm  VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 9.3 Dokümanına Uygun Hazırlanmış Kalibrasyon Prosedürü
L: Ölçülen uzunluk [m]
Çizgi Standardları
Şeritmetre
Çevre Ölçer (Pimetre),
Teleskobik Cetvel
L ≤ 50 m Mastar cetvel ile (357 + 84 · L) µm TS 9505
Dokümanına Uygun Hazırlanmış Kalibrasyon Prosedürü
L : Ölçülen uzunluk [m]
Çizgi Standardları 
Çelik Cetvel
L ≤ 2 m Mastar cetvel ile (200 + 60 · L) µm DIN 865,DIN 866
Dokümanlarına Uygun Hazırlanmış Kalibrasyon Prosedürü
L: Ölçülen uzunluk [m]
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları
Kalınlık Ölçer
L ≤ 100 mm r = 0,001 mm 2 µm Paralel blok mastar ile karşılaştırma
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları
Yoklayıcı Kollu Ölçme Saati (Dış Ölçüler)
L ≤ 200 mm r = 0,005 mm 8 µm VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 12.1
Dokümanına Uygun Hazırlanmış Kalibrasyon Prosedürü
L : Ölçülen uzunluk [m]
Açı Ölçme Cihazları
(Bevel Protraktör Açı Ölçer(Klinometre))
α < 360 ° r = 0,01 °
r = 5 ’
r = 60 ’
Doğrusallık- Paralellik
0,01 °
4,6 ’
46 ’
3,1 µm
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 7.2,DIN 877
Dokümanına Uygun Hazırlanmış Kalibrasyon Prosedürü
Açı Standardları
90° Diklik Standardı
( Gönye vs. )L ≤ 0,3 m
L ≤ 0,5 m
Diklik
Doğrusallık -Paralellik
2,8 µm
2,7 µm
.VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 7.1
Dokümanına Uygun Hazırlanmış Kalibrasyon Prosedürü
L: Ölçülen Kol Boyu
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları
Salgı Komparatörü(Hassas Yoklayıcı)
L ≤ 2 mm r = 0,01 mm 8,4 µm
 
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 11.3
Dokümanına Uygun Hazırlanmış Kalibrasyon Prosedürü
El Tipi Temel Ölçüm Cihazları
Pasometre 
L ≤ 100 mm r = 0,001 mm (1,5 + 5 · L) µm   VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 10.3
Dokümanına Uygun Hazırlanmış Kalibrasyon Prosedürü
L: Ölçülen uzunluk [m] 
Boyut Standardları
Sentil 
10 µm ≤ L ≤ 2 mm 3 noktadan ölçüm 2 µm DIN 2275
Dokümanına Uygun Hazırlanmış Kalibrasyon Prosedürü
Kaplama Kalınlığı

Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı
10 µm ≤ L ≤ 2 mm Kalınlık Folyosu ile

r = 0,1 µm
1,6 µm TS 2674 EN ISO 2360 TS 2311 EN ISO 2178 standartlarına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürü
Ultrasonik Kalınlık Ölçer L ≤ 100 mm 0,01 mm 0,44 mm Blok Mastar ile ölçüm metodu
Kaplama Kalınlığı

Kaplama Kalınlığı Standardı
( Kalınlık Folyosu )
5 mm 2 µm TS 2674 EN ISO 2360 ve
TS 2311 EN ISO 2178
Dokümanına Uygun Hazırlanmış Kalibrasyon Prosedürü
El Tipi Ölçüm Cihazları

Aplikatör

Grindometre
L ≤ 500 µm 2 µm ISO 1524
Dokümanına Uygun Hazırlanmış Kalibrasyon Prosedürü
SICAKLIK
Kuru Blok Kalibratörler -40 °C ≤ T ≤ 400 °C
400 °C ≤ T ≤ 1100 °C
Homojenite-Stabilite-Gösterge Sapması 0,5 °C
3 °C
EURAMET/cg-13 T : Ölçülen Sıcaklık
Kontrollü Hacimler(Sıcaklık Dağılımı)
Kül Fırını
200 °C ≤ T ≤ 1100 °C Eksenel Sıcaklık Dağılımı 3,7 °C Karşılaştırma Metodu Laboratuvarda ve yerinde kalibrasyon T:Ölçülen Sıcaklık
Kontrollü Hacimler(Sıcaklık Dağılımı)

Sıvılı Banyo
-80 °C ≤ T ≤ 50 °C
50 °C ≤ T ≤ 150 °C
150 °C ≤ T ≤ 250 °C
Kabin içerisindeki sıcaklık dağılımı 0,38 °C
0,63 °C
0,67 °C
EURAMET/cg-20 EN 60068-3-5 EN 60068-3-11 standarlarına göre T : Ölçülen Sıcaklık
Sıvılı Cam Termometre 0 °C
-40 °C ≤ T ≤ 90 °C
Buz Noktası
Sıvılı Banyo
0,10 °C
0,15 °C
Karşılaştırma Metodu
Çözünürlük 0,1 °C T:Ölçülen sıcaklık
Kontrollü Hacimlerde Sıcaklık Dağılımı

(Etüv,Sterilizatör,
Inkübatör,Soğuk Oda, Buz Dolabı,Fırın,Derin Dondurucu,İklimlendirme Kabini)
-80 °C ≤ T ≤ 100 °C
100 °C < T ≤ 200 °C
200 °C < T ≤ 250 °C
Kabin içerisindeki sıcaklık dağılımı
Merkezi sıcaklık
0,8 °C
1,5 °C
2 °C
EURAMET/cg-20, Dakks DKD R5-7, EN 60068-3-5, EN 60068-3-11 standartlarına göre T : Ölçülen sıcaklık
Otoklav,Buhar Sterilizatörü,Vakumlu Etüv 30 °C ≤ T ≤ 140 °C Tek noktada Sıcaklık ölçümü(Data Logger ile) 0,6 °C Karşılaştırma Metodu Laboratuvarda ve yerinde kalibrasyon T:Ölçülen sıcaklık
Göstergeli Sıcaklık Ölçer
(Direnç ve Isılçift Sensörlü,PTC,NTC Sensörlüler,Bimetalik ve Analog Göstergeliler)
-40 °C ≤ T ≤ 90 °C
-35 °C ≤ T ≤ 400 °C
400 °C < T ≤ 650 °C
Sıvılı Banyoda
Kalibrasyon Fırını
Kalibrasyon Fırını
0,1 °C
0,4 °C
3 °C
Karşılaştırma Metodu ile
Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon T : Ölçülen sıcaklık
Sıcaklık Göstergesi
Pt-100

B Tipi


S Tipi


R Tipi


K Tipi


N Tipi


J Tipi


T Tipi


E Tipi-150 °C ≤ T ≤ 650 °C

500 °C ≤ T ≤ 1700°C


200 °C ≤ T ≤ 1600 °C


200 °C ≤ T ≤ 1600 °C


-150 °C ≤ T ≤ 1300 °C


-150 °C ≤ T ≤ 1250 °C


-40 °C ≤ T ≤ 800 °C


-150 °C ≤ T ≤ 300 °C


-150 °C ≤ T ≤ 900 °C

-

RED AKTİF
RED PASİF

RED AKTİF
RED PASİF

RED AKTİF
RED PASİF

RED AKTİF
RED PASİF

RED AKTİF
RED PASİF

RED AKTİF
RED PASİF

RED AKTİF
RED PASİF

RED AKTİF
RED PASİF

0,1 °C

0,24 °C
0,24 °C

0,24 °C
0,24 °C

0,24 °C
0,24 °C

0,24 °C
0,24 °C

0,24 °C
0,24 °C

0,24 °C
0,24 °C

0,24 °C
0,24 °C

0,24 °C
0,24 °C


EURAMET/cg-11 T : Ölçülen sıcaklık
Direnç Termometreler
Platin Direnç Termometreler(PRT)
Endüstriyel Platin Direnç Termometreler(PRT)
-40 °C ≤ T ≤ 90 °C
-35 °C ≤ T ≤ 400 °C
Sıvılı Banyoda
Kalibrasyon Fırını
0,1 °C
0,4 °C
Karşılaştırma Metodu ile
Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon T : Ölçülen sıcaklık
Isılçiftler
Platin Bazlı Referans Isılçiftler(R,S,B) Endüstriyel Isılçiftler(T,E,K,N,J,U,L)
-40 °C ≤ T ≤ 90 °C

-35°C ≤ T ≤ 400 °C

400 °C ≤ T ≤ 650 °C
Sıvılı Banyoda

Kalibrasyon Fırını

Kalibrasyon Fırını
0,5 °C

0,65 °C

2,9 °C
EURAMET/cg-8
Karşılaştırma Metodu ile
Laboratuvarda ve Yerinde Kalibrasyon T:Ölçülen sıcaklık
Nem
Sıcaklık ve Nem Ölçüm Cihazları(Dijital Problu)
20 %rh ≤ RH ≤ 90 %rh
20 °C ≤ T ≤ 80 °C
Ortam Sıcaklığı
23 °C ± 2 °C
2 %rh
0,5 °C
Nem Kabininde Referans Sıcaklık-Nem Ölçer ile Karşılaştırma T:Ölçülen sıcaklık RH:Ölçülen nem
Nem
Oda Termomete ve Higrometreler
Sıcaklık ve Nem Ölçüm Cihazları(Dijital ve Analog)
20 %rh ≤ RH ≤ 90 %rh
20 °C ≤ T ≤ 30 °C
Ortam Sıcaklığı 23 °C ± 2 °C 3 %rh
0,5 °C
Nem Kabininde Referans Sıcaklık-Nem Ölçer İle Karşılaştırma
BASINÇ
Mutlak Basınç

Analog Manometre
Sayısal Manometre
0,1 bar ≤ p ≤ 2,5 bar Sadece pnömatik girişli cihazlar 0,0015 bar + 7 . 10-5 · p p : Mutlak Basınç

Sayısal Basınç Kalibratörü ile
EURAMET cg -17 ve
DKD-R 6-1 rehber dokümanına uygun

​laboratuvarda ve yerinde karşılaştırma metodu
Bağıl Basınç

Analog Manometre
Sayısal Manometre
Basınç Kalibratörü
-0,95 bar ≤ p ≤ -0,04 bar

0,1 bar ≤ p ≤ 2,5 bar

0,015 bar ≤ p ≤ 9 bar

0,015 bar ≤ p ≤ 20 bar

0,1 bar ≤ p ≤ 39 bar

10 bar ≤ p ≤ 100 bar

5 bar ≤ p ≤ 700 bar
Pnömatik

Pnömatik

Pnömatik

Pnömatik

Pnömatik

Hidrolik

Hidrolik
0,0015 bar + 1 . 10-4· p

0,0015 bar + 7 . 10-5 · p

0,005 bar + 2 . 10-4 · p

0,005 bar + 5 . 10-4 · p

0,01 bar + 3 . 10-4· p

0,08 bar + 2 . 10-4 · p

0,15 bar + 3 . 10-4 · p
p : Bağıl Basınç

Sayısal Basınç Kalibratörü ile

EURAMET cg -17 ve
DKD-R 6-1 rehber dokümanına uygun

​laboratuvarda ve yerinde karşılaştırma metodu
Bağıl Basınç

Fark Basınç Ölçer
100 Pa ≤ p ≤ 1000 Pa Pnömatik 1 Pa + 6 . 10-4 · p p : Bağıl Basınç

Sayısal Basınç Kalibratörü ile

EURAMET cg -17 ve
DKD-R 6-1 rehber dokümanına uygun

​laboratuvarda ve yerinde karşılaştırma metodu ile kalibrasyon
TARTI ALETLERİ
Otomatik Olmayan Tartım Cihazları
Terazi
1 mg ≤ m ≤ 2100 g
1 mg ≤ m ≤ 40 kg
40 kg ≤ m ≤ 3000 kg
3000 kg ≤ m ≤ 6000 kg
E2 Sınıfı Kütle ile
F1 Sınıfı Kütle ile
M1 Sınıfı Kütle ile
İkame Kütle ile
2 · 10-6
1 · 10-5
3 · 10-4
5 . 10-4
EURAMET /cg-18
Dokümanına Uygun Hazırlanmış Kalibrasyon Prosedürü
KÜTLE
Kütle Standardı

F1 Sınıfı Kütleler
20 g
50 g
100 g
200 g
0,08 mg
0,1 mg
0,16 mg
0,3 mg
OIML R 111-1’e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı

F2 Sınıfı Kütleler
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
0,10 mg
0,12 mg
0,16 mg
0,20 mg
0,25 mg
0,30 mg
0,50 mg
1,00 mg

OIML R 111-1’e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı

M Sınıfı Kütleler
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
20 kg
50 kg

0,1 mg
0,12 mg
0,16 mg
0,2 mg
0,25 mg
0,3 mg
0,4 mg
0,5 mg
0,6 mg
0,8 mg
1,0 mg
1,6 mg
3,0 mg
8,0 mg
16 mg
30 mg
80 mg
300 mg
750 mg
OIML R 111-1’e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı

Standard Olmayan Ağırlık Konkansiyonel Kütle Değerinin Belirlenmesi
1 g ≤ m ≤ 200 g
200 g < m ≤ 500 g
500 g < m ≤ 1 kg
1 kg < m ≤ 5 kg
5 kg < m ≤ 10 kg
10 kg < m ≤ 20 kg
20 kg < m ≤ 51 kg
2,1 mg
4,2 mg
5,2 mg
23,7 mg
165,9 mg
451,5 mg
535,0 mg
m : Nominal Kütle Değeri
F1 sınıfı kütle referans alınarak terazide tartım yolu ile konvansiyonel kütle değeri belirlenir
HACİM
Hacim Kapları
Ölçülü Silindir(Mezür)
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dolum 0,02 mL
0,04 mL
0,11 mL
0,22 mL
0,23 mL
0,44 mL
1,0 mL
TS ISO 4787 ve TS EN ISO 4788
EURAMET/cg-19
Dokümanlarına uygun kalibrasyon prosedürü
Ölçüm aralığı sütununda verilen değerler cihazın anma hacmidir
Hacim Kapları
Balon Joje
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
Dolum 10 µL
17 µL
25 µL
40 µL
0,07 mL
0,10 mL
TS ISO 4787 ve TS 1491 EN ISO 1042
EURAMET/cg-19
Dokümanlarına uygun kalibrasyon prosedürü
Ölçüm aralığı sütununda verilen değerler cihazın anma hacmidir
Hacim Kapları
Büret(Taksimatlı)
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Boşaltım 3 μL
5 μL
9 μL
15 μL
23 μL
33 μL
47 μL
TS ISO 4787 ve
TS EN ISO 385
EURAMET/cg-19
Dokümanlarına uygun kalibrasyon prosedürü
Ölçüm aralığı sütununda verilen değerler cihazın anma hacmidir
Pistonlu Hacim Aparatları

Pistonlu Büret
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Piston hareketi elle yapılan veya motor tahrikli(Dijital ve Analog Göstergeli) 2 μL
3 μL
5 μL
8 μL
13 μL
15 μL
27 μL
58 μL
TS EN ISO 8655-3
TS EN ISO 8655-6
ISO/TR 20461
Dokümanlarına uygun kalibrasyon prosedürü

Ölçüm aralığı sütununda verilen değerler cihazın anma hacmidir
Hacim Kapları

Pipet(Taksimatlı)
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Boşaltım 3 μL
3 μL
7 μL
9 μL
20 μL
TS ISO 4787 ve
TS EN ISO 835
EURAMET/cg-19
Dokümanlarına uygun kalibrasyon prosedürü
Ölçüm aralığı sütununda verilen değerler cihazın anma hacmidir
Pistonlu Hacim Aparatları
Pistonlu Pipet
100 µL
200 µL
500 µL
1000 µL
2 mL
5 mL
10 mL
Tek-Çok Kanallı, Piston hareketi elle yapılan veya motor tahrikli pipetler(Tip A ve Tip D1 Pipetler Dijital ve Analog göstergeli) 0,18 μL
0,30 μL
0,57 μL
1,0 μL
2,0 μL
5,0 μL
7,4 μL
TS EN ISO 8655-2
TS EN ISO 8655-6
ISO/TR 20461
Dokümanlarına uygun kalibrasyon prosedürü

Ölçüm aralığı sütununda verilen değerler anma hacmidir
Hacim Kapları

Pipet(Tek Ölçülü)
0,5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Boşaltım 4 μL
5 μL
5 μL
6 μL
9 μL
12 μL
12 μL
20 μL
TS ISO 4787
TS 1489 EN ISO 648
EURAMET/cg-19 Dokümanlarına uygun kalibrasyon prosedürü

Ölçüm aralığı sütununda verilen değerler cihazın anma hacmidir
Hacim Kapları

Piknometre
1 mL ≤ V ≤ 100 mL Gay Lussac 10 μL TS ISO 3507 ve TS EN ISO 2811-1
EURAMET/cg-19
Dokümanlarına uygun kalibrasyon prosedürü
Ölçüm aralığı sütununda verilen değerler cihazın anma hacmidir
V : Anma Hacmi
OPTİK
Spektrofotometre 250 nm ≤ λ ≤ 1100 nm
0,271 ≤ Abs ≤ 1,115
Bant Genişliği 2nm ve 5nm aralığında çalışan Spektrofotometre cihazları 0,26 nm
0,009 Abs
ASTM E 275-08
λ : Dalgaboyu
Abs : Absorbans (Soğurma )
ELEKTRİK
DC GERİLİM

DC Yüksek Gerilim ( > 1000 V )


DC Yüksek Gerilim Kaynakları
1 kV ≤ U ≤ 40 kV 0,22 % IEC 60060-2,IEC 60060-3 Standartlarına göre DC Yüksek gerilim ölçüm sistemi ( Dirençsel gerilim bölücü ve Multimetre kullanılarak )

U : Uygulanan Gerilim

*Yerinde ve Laboratuvarda Kalibrasyon
DC Yüksek Gerilim ( > 1000 V )

DC Yüksek Gerilim Ölçüm Sistemi
1 kV ≤ U ≤ 40 kV 0,22 % IEC 60060-2,IEC 60060-3 Standartlarına göre DC Yüksek gerilim ölçüm sistemi ( Dirençsel gerilim bölücü ve Multimetre kullanılarak )

U : Uygulanan Gerilim

*Yerinde kalibrasyonlarda 40kV DC ve laboratuvardaki kalibrayonlarda 15kV DC'ye kadar
AC GERİLİM

AC Yüksek Gerilim ( > 1000 V )


AC Yüksek Gerilim Kaynakları
1 kV ≤ U ≤ 28 kV

1 kV ≤ U ≤ 100 kV

f : 50 Hz
0,29 %

0,67 %
IEC 60060-2,IEC 60060-3 Standartlarına göre AC Yüksek gerilim ölçüm sistemi ( Kapasitif gerilim bölücü ve Multimetre kullanılarak )

U : Uygulanan Gerilim
f : Frekans

*Yerinde kalibrasyonlarda 100kV AC ve laboratuvardaki kalibrasyonlarda 25kV AC'ye kadar
AC Yüksek Gerilim ( > 1000 V )

AC Yüksek Gerilim Ölçüm Sistemi
1 kV ≤ U ≤ 28 kV

1 kV ≤ U ≤ 100 kV

f : 50 Hz
0,29 %

0,67 %
IEC 60060-2,IEC 60060-3 Standartlarına göre AC Yüksek gerilim ölçüm sistemi ( Kapasitif gerilim bölücü ve Multimetre kullanılarak )

U : Uygulanan Gerilim
f : Frekans

*Yerinde

Build:1.8.2.0 Upd:21.10.2021 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek