LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ.
Adres Saray Modern Keresteciler San. Sitesi 4. Cad. No:9 Saray Kazan ANKARA
Telefon 0312 815 13 25-26
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0341-T
Akreditasyon Tarihi 21.07.2009
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm 1 : Genel Kurallar Sıcaklık Artışı
Di Elektrik Özellikler
(Şebeke Frekanslı Gerilim & Yıldırım Darbe)
Şebeke Frekanslı Dayanım Doğrulaması
Kapama ve Kesme Kapasiteleri
Kısa Devre Şartlarında Performans
Çalışma Sınırları
Çalışma Performansı
Mahfazalı Donanımın Koruma Derecesi
EMU Deneyleri :
(TS EN 61000-4-3 :Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar,Madde.7.3: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyi Hariç)
İşaretleme
Bağlantı Uçlarının Mekanik Özellikleri
Ayırmaya Uygun Donanımın Ana Kontaklarının Konum Gösteriliş Etkinliğinin Doğrulanması
Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluklarının Doğrulanması
TS EN 60947-1
IEC 60947-1
TS EN 60947-1
IEC 60947-1
Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm 2: Devre Kesiciler Sıcaklık Artışı
Açma Sınırları ve Karakteristikleri
Di Elektrik Özellikleri
(Şebeke Frekanslı Gerilim & Yıldırım Darbe)
İşletme Performans Yeteneği
Aşırı Yük Performansı
Kısa Devre Kesme Kapasiteleri
Kısa Süreli Dayanım Akımı
Ayrılmaz Olarak Sigorta ile Donatılmış Devre Kesicilerin Performansı
İşaretleme
Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluklarının Doğrulanması
Mekanik Çalışma ve Çalışma Performans Yeteneği
Dielektrik Dayanımın Doğrulanması
Aşırı Yük Salıcılarının Doğrulanması
Ana Kontak Konumunun Doğrulanması
Muhafazalı Donanımın Koruma Derecesi
EMU Deneyleri :
(TS EN 61000-4-3 :Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar,Madde.7.3: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyi Hariç)
TS EN 60947-2
IEC 60947-2
Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzenleri - Bölüm 3 :
Anahtarlar, Ayırıcılar, Ayırıcı Anahtarlar ve Eriyen Telli Sigorta Birleşimi Üniteleri
Sıcaklık Artışı & Sıcaklık Artışı Doğrulanması
Di Elektrik Özellikler
(Şebeke Frekanslı Gerilim & Yıldırım Darbe)
Di Elektrik Doğrulanması
Kaçak Akım
Beyan Kapama ve Kesme Kapasiteleri
Çalışma Performansı
Beyan Kısa Süreli Dayanım Akımı
Beyan Kısa Devre Kapama Kapasitesi
Beyan Şartlı Kısa Devre Akımı
Harekete Geçirici Mekanizmanın Dayanımı
Aşırı Yük Deneyi
EMU Deneyleri :
(TS EN 61000-4-3 :Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar,Madde.7.3: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyi Hariç)
İşaretleme
Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluklarının Doğrulanması
Mahfazalı Donanımın Koruma Derecesi
TS EN 60947-3
IEC 60947-3
Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm 4-1: Kontaktörler ve Motor Yol Vericileri - Elektromekanik Kontaktörler ve Motor Yol Vericileri Beyan Kapama ve Kesme Kapasiteleri
Di Elektrik Özellikleri
Kısa Devre Şartlarında Performans
Bağlantı Uçlarının Mekanik Özellikleri
Ters Çevrilebilirlik & Değiştirme Yeteneği
İşaretleme
Alışılagelmiş Çalışma Performansı
Çalışma ve Çalışma Sınırları
Mahfazalı Kontaktör ve Yolvericilerin Koruma Dereceleri
Kontaktörlerin Aşırı Yük Akımına Dayanma Yeteneği
Sıcaklık Artış Sınırları
EMU Deneyleri :
(TS EN 61000-4-3 :Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar,Madde.8.3: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyi Hariç)
TS EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri Bölüm 5-1 : Devre kontrol Cihazları ve Anahtarlama Elemanları -Elektromekanik Devre Kontrol Cihazları Kontaktör Rölelerinin Çalışma Sınırları
Sıcaklık Artışı
Dielektrik Özellikler
Normal Şartlarda Anahtarlama Elemanlarının Devre Kapama ve Devre Kesme Kapasiteleri
Olağan Dışı Şartlarda Anahtarlama Elemanlarının Devre Kapama ve Devre Kesme Kapasiteleri
Dielektriğin Doğrulanması
Şartlı Kısa Devre Akımında Performans
Harekete Geçirme Kuvveti ve Momentinin Doğrulanması
Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluklarının Ölçülmesi
Döner Anahtarın Dönüş Sınırlamasının Doğrulanması
Mahfazalı Devre Kontrol Cihazının Koruma Derecesi
İşaretleme
Yapılış ve Performans Kuralları
TS EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
Elektrik Yardımcı Donanımları - Devre Kesiciler - Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Aşırı Akım Koruma Düzenleri İçin - Bölüm 1: Alternatif Akım (A.A.) Devre Kesiciler Kısa Devre Deneyleri
Sıcaklık Artışı Deneyi ve Güç Kaybının Ölçülmesi
Paslanmaya Karşı Dayanım Deneyi
İşaretlerin Silinmezliği
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Deneyi
Isıya Karşı Dayanma Deneyi
Açma Karakteristikleri
Dielektrik Özellikleri ve Ayırma Yeteneğinin Deneyi
Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluklarının Ölçülmesi
TS 5018-1 EN 60898-1
IEC 60898-1
Ölçü Transformatörleri - Bölüm 1: Akım Transformatörleri

Ölçü Transformatörleri-Bölüm 8:Elektronik Akım Transformatörleri
Kısa Süreli Akım Deneyleri
Sıcaklık Artış Deneyi
Şebeke Frekanslı Dayanım Deneyi
Doğruluk Deneyi(Beyan giriş akımı 2000A e kadar olan cihazlar için)
EMU Deneyleri :(TS EN 61000-4-3 :Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar,Madde.6.11: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyi Hariç)
TS EN 61869-1

IEC 61869-1

TS EN 61869-2

IEC 61869-2

TS EN 60044-8

IEC 60044-8
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları - Bölüm 1 : Genel Kurallar Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
40 kA e kadar(1-3 sn) kısa devre dayanımı deneyi
65 kA e kadar(0-1 sn) kısa devre dayanım deneyi
70 kA kısa devre kesme kapasitesi deneyi
Koruma Devresinin Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
Sıcaklık Artışın Doğrulanması
Di Elektrik Özellikler (Şebeke Frekanslı Gerilim, Darbe Dayanım Gerilimi ve Yalıtkan Malzemeden Yapılan Mahfazaların Deney İşlemi)
Yalıtma Aralıkları,Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları
İşaretleme
Mekanik Çalışma
EMU Deneyleri :(TS EN 61000-4-3 :Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar,Madde.10.12: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyi Hariç)
Korozyona Karşı Dayanıklılık
Donanımların Koruma Derecesi
Mekanik Darbe

TS EN 61439-1
IEC 61439-1


TS 3033 EN 60529
IEC 60529
TS EN 62262
IEC 62262
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları - Bölüm 1 : Genel Kurallar Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığın Doğrulanması
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü
Isıl Kararlılığın Doğrulanması
Kaldırma Düzeni
Harici İletkenler İçin Bağlantı Uçları
Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar
Anahtarlama Cihazlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi
UV - Mor Ötesi Işınıma Dayanıklılık


TS EN 61439-1
IEC 61439-1
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları - Bölüm 2 : Güç Anahtarlama ve Kontrol Düzenekleri Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
40 kA e kadar(1-3 sn) kısa devre dayanımı deneyi
65 kA e kadar(0-1 sn) kısa devre dayanım deneyi
70 kA kısa devre kesme kapasitesi deneyi
Koruma Devresinin Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
Sıcaklık Artışın Doğrulanması
Di Elektrik Özellikler (Şebeke Frekanslı Gerilim, Darbe Dayanım Gerilimi ve Yalıtkan Malzemeden Yapılan Mahfazaların Deney İşlemi)
Yalıtma Aralıkları,Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları
İşaretleme
Mekanik Çalışma
EMU Deneyleri :(TS EN 61000-4-3 :Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar,Madde.10.12: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyi Hariç)
Korozyona Karşı Dayanıklılık
Donanımların Koruma Derecesi
Mekanik Darbe
TS EN 61439-2
IEC 61439-2


TS 3033 EN 60529
IEC 60529
TS EN 62262
IEC 62262
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları - Bölüm 2 : Güç Anahtarlama ve Kontrol Düzenekleri Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığın Doğrulanması
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü
Isıl Kararlılığın Doğrulanması
Kaldırma Düzeni
Harici İletkenler İçin Bağlantı Uçları
Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar
Anahtarlama Cihazlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi
UV - Mor Ötesi Işınıma Dayanıklılık
TS EN 61439-2
IEC 61439-2
Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm 3 : Sıradan Kişiler Tarafından Çalıştırılması Amaçlanan Dağıtım Panoları (DBO) Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
40 kA e kadar(1-3 sn) kısa devre dayanımı deneyi
65 kA e kadar(0-1 sn) kısa devre dayanım deneyi
70 kA kısa devre kesme kapasitesi deneyi
Koruma Devresinin Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
Sıcaklık Artışın DoğrulanmasıDi Elektrik Özellikler (Şebeke Frekanslı Gerilim, Darbe Dayanım Gerilimi ve Yalıtkan Malzemeden Yapılan Mahfazaların Deney İşlemi)
Yalıtma Aralıkları,Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları
İşaretleme
Mekanik Çalışma
EMU Deneyleri :(TS EN 61000-4-3 :Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar,Madde.10.12: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyi Hariç)
Korozyona Karşı Dayanıklılık
Donanımların Koruma Derecesi
Mekanik Darbe
TS EN 61439-3
IEC 61439-3


TS 3033 EN 60529
IEC 60529
TS EN 62262
IEC 62262
Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm 3 : Sıradan Kişiler Tarafından Çalıştırılması Amaçlanan Dağıtım Panoları (DBO) Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığın Doğrulanması
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü
Isıl Kararlılığın Doğrulanması
Kaldırma Düzeni
Harici İletkenler İçin Bağlantı Uçları
Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar
Anahtarlama Cihazlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi
UV - Mor Ötesi Işınıma Dayanıklılık
TS EN 61439-3
IEC 61439-3
Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni Panoları - Bölüm 4 :İnşa Sahalarındaki Kurulum için Özel Gereklilikler (ACS) Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
40 kA e kadar(1-3 sn) kısa devre dayanımı deneyi
65 kA e kadar(0-1 sn) kısa devre dayanım deneyi
70 kA kısa devre kesme kapasitesi deneyi
Koruma Devresinin Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
Sıcaklık Artışın Doğrulanması
Di Elektrik Özellikler (Şebeke Frekanslı Gerilim, Darbe Dayanım Gerilimi ve Yalıtkan Malzemeden Yapılan Mahfazaların Deney İşlemi)
Yalıtma Aralıkları,Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları
İşaretleme
Mekanik Çalışma
EMU Deneyleri :(TS EN 61000-4-3 :Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar,Madde.10.12: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyi Hariç)
Korozyona Karşı Dayanıklılık
Donanımların Koruma Derecesi
Mekanik Darbe
TS EN 61439-4
IEC 61439-4
TS 3033 EN 60529
IEC 60529
TS EN 62262
IEC 62262
Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni Panoları - Bölüm 4 :İnşa Sahalarındaki Kurulum için Özel Gereklilikler (ACS) Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığın Doğrulanması
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü
Isıl Kararlılığın Doğrulanması
Kaldırma Düzeni
Harici İletkenler İçin Bağlantı Uçları
Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar
Anahtarlama Cihazlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi
UV - Mor Ötesi Işınıma Dayanıklılık
Paslanmaya ve Neme Karşı Dayanıklılığın Doğrulanması
Kaldırma Düzeni
TS EN 61439-4
IEC 61439-4
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları - Bölüm 5 :Genel Şebekelerdeki Güç Dağıtımı için Donanımlar Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
40 kA e kadar(1-3 sn) kısa devre dayanımı deneyi
65 kA e kadar(0-1 sn) kısa devre dayanım deneyi
70 kA kısa devre kesme kapasitesi deneyi
Koruma Devresinin Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
Sıcaklık Artışın Doğrulanması
Di Elektrik Özellikler (Şebeke Frekanslı Gerilim, Darbe Dayanım Gerilimi ve Yalıtkan Malzemeden Yapılan Mahfazaların Deney İşlemi)
Yalıtma Aralıkları,Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları
İşaretleme
Mekanik Çalışma
EMU Deneyleri :(TS EN 61000-4-3 :Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar,Madde.10.12: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyi Hariç)
Korozyona Karşı Dayanıklılık
Donanımların Koruma Derecesi
TS EN 61439-5
IEC 61439-5TS 3033 EN 60529
IEC 60529
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları - Bölüm 5 :Genel Şebekelerdeki Güç Dağıtımı için Donanımlar Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığın Doğrulanması
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü
Isıl Kararlılığın Doğrulanması
Kaldırma Düzeni
Harici İletkenler İçin Bağlantı Uçları
Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar
Anahtarlama Cihazlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi
UV - Mor Ötesi Işınıma Dayanıklılık
Mekanik Dayanımın Doğrulanması
Tutuşabilirlik Kategorisinin Doğrulanması
Kuru Isı Deneyi
TS EN 61439-5
IEC 61439-5TS EN 60695-11-10
IEC 60695-11-10
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları - Bölüm 6: Genel Şebekelerdeki Güç Dağıtımı için Donanımlar (Busbar Trunking Systems - Busways) Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
40 kA e kadar(1-3 sn) kısa devre dayanımı deneyi
65 kA e kadar(0-1 sn) kısa devre dayanım deneyi
70 kA kısa devre kesme kapasitesi deneyi
Koruma Devresinin Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
Sıcaklık Artışın Doğrulanması
Di Elektrik Özellikler (Şebeke Frekanslı Gerilim, Darbe Dayanım Gerilimi ve Yalıtkan Malzemeden Yapılan Mahfazaların Deney İşlemi)
Yalıtma Aralıkları,Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları
İşaretleme
Mekanik Çalışma
EMU Deneyleri :(TS EN 61000-4-3 :Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar,Madde.10.12: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyi Hariç)
Korozyona Karşı Dayanıklılık
Donanımların Koruma Derecesi
Mekanik Darbe
TS EN 61439-6
IEC 61439-6TS 3033 EN 60529
IEC 60529
TS EN 62262
IEC 62262
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları - Bölüm 6: Genel Şebekelerdeki Güç Dağıtımı için Donanımlar (Busbar Trunking Systems - Busways) Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığın Doğrulanması
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü
Isıl Kararlılığın Doğrulanması
Kaldırma Düzeni
Harici İletkenler İçin Bağlantı Uçları
Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar
Anahtarlama Cihazlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi
UV - Mor Ötesi Işınıma Dayanıklılık
Mekanik Yüklere Dayanımın Doğrulanması
Termal Çevrim Deneyi
TS EN 61439-6
IEC 61439-6
Elektrik Tesisleri - Gemilerde- Bölüm 302: Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Donanımları Di Elektrik Özellikler
İzolasyon Direncinin Ölçülmesi
Sıcaklık Artışın Doğrulanması
Kısa Devre Dayanım
Elektriksel Fonksiyon Testleri
Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları
Doğrudan Temasa Karşı Koruma
Kablaj, Elektriksel Operasyon
IEC 60092-302
IEC 60092-302
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları Sıcaklık Artışını Ekstrapolasyon İle Değerlendirme Metodu IEC 60890
TSE CLC / TR 60890
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları Kısa Devre Akımları - Etkilerin Hesaplanması IEC 60865-1
TS EN 60865-1
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları - İç Ark Deneyi İç Ark Deneyi IEC 61641
Boş Mahfazalar - Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri İçin Genel Özellikler Statik Yükler ve Kaldırma Düzeni Deneyi
Metal Ek Parçaların Eksenel Yönlerinin Doğrulanması
Dış Mekanik Darbelere Karşı Koruma Deneyi(IK) Kodu
Isıl Kararlılığın Doğrulanması
Isıya Karşı Dayanıklılığın Doğrulanması
Olağan Dışı Isıya ve Ateşe Dayanıklılığın Doğrulanması
İşaretleme ve İşaretlerin Silinmezliği
Koruma Devresinin Sürekliliğinin Doğrulanması
Korozyona Karşı Dayanıklılık
Di Elektrik Dayanımının Doğrulanması
Normal Isıya Dayanıklılığın Doğrulanması
Morötesi (UV) ışımaya karşı dayanıklılık deneyi
Isıl Güç Kaybı Yeteneği
TS EN 62208

IEC 62208


TS EN 62262
IEC 62262


TS 3033 EN 60529
IEC 60529

Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm 103: 1 kV'un Üzerinde Ve 52 kV'a Kadar (52 kV Dâhil) Beyan Gerilimleri İçin Anahtarlar
Sıcaklık Artış Deneyleri
Kısa Süreli Dayanım Akımı ve Tepe Dayanım Akımı Deneyleri
40 kA e kadar(1-3 sn) kısa devre dayanımı deneyi
65 kA e kadar(0-1 sn) kısa devre dayanım deneyi
Yardımcı ve Kontrol Devrelerine İlişkin Dielektrik Deneyleri
EMU Deneyleri :(TS EN 61000-4-3 :Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar,Madde.6.9: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyi Hariç)
Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyi
Devrelerin Direncinin Ölçülmesi
Mekanik ve Çevresel Deneyler
Ağır Buz Şartlarında Manevra
Koruma Derecesinin Doğrulanması
Düşük ve Yüksek Sıcaklık Deneyi
Yıldırım Darbe Deneyi
TS EN 62271-103
IEC 62271-103
TS EN 62271-1
IEC 62271-1
IEC 60060-1
TSEN 60060-1
TS 3033 EN 60529
IEC 60529
Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni - Bölüm 105: Alternatif Akımlı Anahtar Sigorta Birleşimleri Sıcaklık Artış Deneyleri
Kısa Süreli Dayanım Akımı ve Tepe Dayanım Akımı Deneyleri
40 kA e kadar(1-3 sn) kısa devre dayanımı deneyi
65 kA e kadar(0-1 sn) kısa devre dayanım deneyi
Yardımcı ve Kontrol Devrelerine İlişkin Dielektrik Deneyleri
EMU Deneyleri :(TS EN 61000-4-3 :Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar,Madde.6.9: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyi Hariç)
Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyi
Devrelerin Direncinin Ölçülmesi Deneyi
Çalıştırma ve Mekanik Dayanıklılık
Koruma Derecesinin Doğrulanması
Yıldırım Darbe Deneyi
TS EN 62271-105
IEC 62271-105

TS EN 62271-1
IEC 62271-1

IEC 60060-1
TS EN 60060-1

TS 3033 EN 60529
IEC 60529
Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm 102: Alternatif Akım Ayırıcıları ve Topraklama Anahtarları Sürekli Akım Deneyi
Düşük ve Yüksek Sıcaklık Deneyleri
Kısa Süreli Dayanım Akımı ve Tepe Dayanım Akımı Deneyleri
40 kA e kadar(1-3 sn) kısa devre dayanımı deneyi
65 kA e kadar(0-1 sn) kısa devre dayanım deneyi
Yardımcı ve Kontrol Devrelerine İlişkin Dielektrik Deneyleri
EMU Deneyleri :(TS EN 61000-4-3 :Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar,Madde.6.9: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyi Hariç)
Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyi
Direnç Ölçümü
Çalıştırma ve Mekanik Dayanıklılık Deneyleri
Ağır Buz Şartlarında Manevra
Koruma Derecesinin Doğrulanması
Yıldırım Darbe Deneyi
TS EN 62271-102
IEC 62271-102
TS EN 62271-1
IEC 62271-1
IEC 60060-1
TS EN 600601-1TS 3033 EN 60529
IEC 60529
Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm 100: Alternatif Akım Devre Kesicileri Kısa Süreli Dayanım Akımı ve Tepe Dayanım Akımı Deneyleri
40 kA e kadar(1-3 sn) kısa devre dayanımı deneyi
65 kA e kadar(0-1 sn) kısa devre dayanım deneyi
Ana Devre Direncinin Ölçülmesi Deneyi
Yardımcı ve Kontrol Devrelerine İlişkin Dielektrik Deneyleri
Sıcaklık Artış Deneyleri
EMU Deneyleri :(TS EN 61000-4-3 :Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar,Madde.6.9: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyi Hariç)
Şebeke Frekansı Gerilim Deneyi
Koruma Derecesinin Doğrulanması
Ortam Hava Sıcaklığında Mekanik Manevra Deneyi
Düşük ve Yüksek Sıcaklık Deneyi
Yıldırım Darbe Deneyi
TS EN 62271-100
IEC 62271-100TS EN 62271-1
IEC 62271-1IEC 60060-1
TS EN 60060-1
TS 3033 EN 60529
IEC 60529
Yüksek Gerilim Anahtarlama Ve Kontrol Düzeni Bölüm 200 : 1 kV Üzerinde Ve En Çok 52 kV 'a Kadar Olan Beyan Gerilimleri İçin A.A. Metal Mahfazalı Anahtarlama Ve Kontrol Düzeni Kısa Süreli Dayanım Akımı ve Tepe Dayanım Akımı Deneyi
40 kA e kadar(1-3 sn) kısa devre dayanımı deneyi
65 kA e kadar(0-1 sn) kısa devre dayanım deneyi
Sıcaklık Artış Deneyleri
Devrelerin Direncinin Ölçülmesi Deneyi
Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyi
Yardımcı ve Kontrol Devrelerindeki Dielektrik Deneyleri
EMU Deneyleri :(TS EN 61000-4-3 :Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar,Madde.6.9: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyi Hariç)
Korumanın Derecesinin Doğrulanması
Mekanik Çalışma Deneyi
Mekanik Darbe Deneyi
Yıldırım Darbe Deneyi
TS EN 62271-200
IEC 62271-200

TS EN 62271-1
IEC 62271-1

IEC 60060-1
TS EN 60060-1TS 3033 EN 60529
IEC 60529

TS EN 62262
IEC 62262
Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm 202: Yüksek Gerilim/Alçak Gerilim Prefabrik Transformatör Merkezi Ana ve Topraklama Devrelerinde Kısa Süreli ve Tepe Dayanma Akımı Deneyleri
40 kA e kadar(1-3 sn) kısa devre dayanımı deneyi
65 kA e kadar(0-1 sn) kısa devre dayanım deneyi
EMU Deneyleri :(TS EN 61000-4-3 :Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar,Madde.6.9: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyi Hariç)
Devrelerin Direncinin Ölçülmesi Deneyi
Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyi
Yardımcı ve Kontrol Devrelerine İlişkin Dielektrik Deneyleri
Koruma Derecesinin Doğrulanması
Mekanik Darbe Deneyi
TS EN 62271-202
IEC 62271-202

TS EN 62271-1
IEC 62271-1

IEC 60060-1
TS EN 60060-1

TS 3033 EN 60529
IEC 60529

TS EN 62262
IEC 62262
Elektronik Cihazlar İçin Mekanik Yapılar - IEC 60917 ve IEC 60297 için deneyler - Bölüm 1: Kabinler, Raflar, Alt Raflar ve Şase İçin İklimsel Deneyler, Mekanik Deneyler Ve Güvenlikle İlgili Hususlar Soğuk - Kuru Sıcaklık ve Yaş Sıcaklık Çevrimi
Sanayi Atmosferi
Statik Mekanik Yük Deneyleri
Kabinler İçin Çarpma Deneyleri
Toprağa Bağlantı Deneyi
Alevlenebilirlik Deneyi
Mahfazalar Tarafından Sağlanan Koruma Dereceleri


TS EN 61587-1
IEC 61587-1
TS 3033 EN 60529
IEC 60529
Kutular ve Mahfazalar - Ev ve Benzeri Yerlerdeki Sabit Elektrik Tesisatlarında Kullanılan Elektriksel Amaçlı Yardımcı Donanım İçin
- Bölüm 1 : Genel Kurallar
- Bölüm 21 : Askı Tertibatlı Kutular ve Mahfazalar İçin ÖzelKurallar
- Bölüm 22 : Bağlantı Kutuları ve Mahfazaları İçin Özel Kurallar
- Bölüm 23 : Döşeme İçi Kutular ve Mahfazalar İçin Özel Kurallar
- Bölüm 24 : Koruma Düzenleri ve Benzeri Güç Tüketen Düzenlere Ait Mahfazalar İçin Özel Kurallar
İşaretleme
Boyutlar
Topraklama Düzenleri
Kutu ve Mahfazaların Taşıması Gereken Nitelikler
Boşaltma Delikleri
Kablo Salmastra Girişi
Borular İçin Girişleri(Çıkışları) veya Açıklıkları Olan Kutular Ve Mahfazalar
Yaşlanmaya Katı Cisimlerin ve Suyun Zararlı Girişine Karşı Korumaya Dayanıklılık
Yalıtım Direnci Ve Elektrik Dayanımı
Mekanik Dayanım
Isıya Dayanıklılık
TS EN 60670-1
IEC 60670-1
EN 60670-1

TS EN 60670-21
IEC 60670-21
EN 60670-21

TS EN 60670-22
IEC 60670-22
EN 60670-22

TS EN 60670-23
IEC 60670-23
EN 60670-23

TS EN 60670-24
IEC 60670-24
EN 60670-24
Kutular ve Mahfazalar - Ev ve Benzeri Yerlerdeki Sabit Elektrik Tesisatlarında Kullanılan Elektriksel Amaçlı Yardımcı Donanım İçin
- Bölüm 1 : Genel Kurallar
- Bölüm 21 : Askı Tertibatlı Kutular ve Mahfazalar İçin ÖzelKurallar
- Bölüm 22 : Bağlantı Kutuları ve Mahfazaları İçin Özel Kurallar
- Bölüm 23 : Döşeme İçi Kutular ve Mahfazalar İçin Özel Kurallar
- Bölüm 24 : Koruma Düzenleri ve Benzeri Güç Tüketen Düzenlere Ait Mahfazalar İçin Özel Kurallar
Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları, Yalıtma Aralıkları ve Sızdırmazlık Bileşiğinden Geçen Uzaklıklar
Yalıtkan malzemenin olağandışı ısı ve ateşe karşı dayanıklılığı
Yüzeysel kaçaklara karsı dayanıklılık
Korozyona karsı dayanıklılık
Sınıflandırma
Yapılış
TS EN 60670-1
IEC 60670-1
EN 60670-1

TS EN 60670-21
IEC 60670-21
EN 60670-21

TS EN 60670-22
IEC 60670-22
EN 60670-22

TS EN 60670-23
IEC 60670-23
EN 60670-23

TS EN 60670-24
IEC 60670-24
EN 60670-24
Elektrikli Taşıtların İletken Şarj Sistemleri Bölüm 1:Genel ÖzelliklerElektrikli Taşıtların İletken Şarj Sistemleri Bölüm:21 AC/DC Besleme Şebekesine iletken bağlantısı için elektrikli taşıt özellikleri
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Deneyi
Sınıflandırma
Ara Yüzlerin IP Dereceleri
Dielektrik Dayanım Karakteristikleri
İzolasyon Direnci
Yal.Aralıkları ve Yüz.Kaçak Yolu Uzunluklarının Ölçümü
Temas Kaçak Akımı
Çevresel Deneyler
İzin verilebilir yüzey sıcaklıkları
Çevresel Koşullar
Mekanik Çevresel Deneyler

A.a./d.a. besleme şebekesine iletken bağlantısı için elektrikli taşıt üzerinde şarz edicinin elektromanyetik uyumluluk deneyleri (Madde11.12-TS EN 61000-3-11: Gerilim değişimleri, Gerilim dalgalanmaları ve kırpışma sınır değerleri- Beyan akımı ≤75 A olan ve bağlantısı şarta dayalı donanım, TS EN 61000-3-12 : Faz başına 16 A ve 75 A giriş akımlı alçak gerilim sistemlerine bağlanan cihazın neden olduğu harmonik akımlar için sınır değerler, Bulk Current Injection, Radiated Disturbances on Supply Lines, Sinyal ve Kontrol Girişleri hariç,TS EN 61000-4-3 :Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m, TS EN 55011 Yayılım Bozulması 1 GHz e kadar)


AC / DC kaynağına iletken bağlantı için elektrikli araç gereksinimleri - Araç dışı elektrikli araç şarj sistemleri için elektromanyetik uyumluluk deneyleri (Madde11.12-TS EN 61000-3-11: Gerilim değişimleri, Gerilim dalgalanmaları ve kırpışma sınır değerleri- Beyan akımı ≤75 A olan ve bağlantısı şarta dayalı donanım, TS EN 61000-3-12 : Faz başına 16 A ve 75 A giriş akımlı alçak gerilim sistemlerine bağlanan cihazın neden olduğu harmonik akımlar için sınır değerler, Conductive Power Transfer uygulamaları, Sinyal ve Kontrol Girişleri hariç,TS EN 61000-4-3 :Bölüm 4-3: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m, TS EN 55011 Yayılım Bozulması 1 GHz e kadar)
TS EN 61851-1
IEC 61851-1

IEC 61851-21-1
TS EN 61851-21-1

IEC 61851-21-2
TS EN IEC 61851-21-2
Elektrikli Taşıtların İletken Şarj Sistemleri Bölüm 1:Genel ÖzelliklerEektrikli Taşıtların İletken Şarj Sistemleri Bölüm:21 AC/DC Besleme Şebekesine iletken bağlantısı için elektrikli taşıt özellikleriEektrikli Taşıtların İletken Şarj Sistemleri Bölüm:22 AC elektrikli araç şarj istasyonu
Tutucu Cihazları Kilitlenmesi
İşaretleme ve Talimatlar
Telekomünikasyon Ağına Bağlantı
Toprak Bağlantısı ve ET devamlılığı
Koruyucu iletkenin devamlılığının muayenesi
Şarj Edicilerin Aşırı Akım Karakteristikleri
Aktarma Organının Dahili Kilitlemesi
HT Kablo mahfazası muayenesi
Özel Bağlantı Elemanlarının Gereklilikleri (Soket/Konnektör)
TS EN 61851-1
IEC 61851-1

TS EN 61851-21
IEC 61851-21

TS EN 61851-22
IEC 61851-22
Elektroteknik Ürünler

Yangın Tehlikesi Deneyi-Bölüm 2-10: Kızaran/Sıcak Telin Esas Alındığı Deney Metodları-Kızaran Tel Cihazı ve Ortak Deney İşlemi

TS EN 60695-2-10
IEC 60695-2-10

Nihai Ürünler Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında)
(Madde14.2.9:IPX9 Deneyi Hariç)
TS 3033 EN 60529
IEC 60529Katı Yalıtım Malzemeleri Katı Yalıtım Malzemeleri-Yüzeysel Kaçaklar İle İlgili Mukayese ve Dayanıklılık İndislerinin Belirlenmesi Metodu TS EN 60112

IEC 60112
Yalıtkan Malzemeler Yalıtkan malzemelerin elektrik dayanımı - Deney metotları - Bölüm 1: Şebeke frekanslarındaki deneyler TS 5119 EN 60243-1

IEC 60243-1
Güç Transformatörleri - Bölüm 10 : Ses Seviyelerinin Belirlenmesi Güç transformatörleri - Bölüm 10: Ses seviyelerinin belirlenmesi TS EN 60076-10

IEC 60076-10
Elektroteknik Ürünler
Çevre Şartlarına Dayanıklılık Deneyleri-Şartlandırma
/Yaşlandırma Deneyleri (Tuzlu Sis Deneyi Nemli Kükürt Atmosfer Deneyi Amonyaklı Atmosfer Deneyi Ek C / Ek D Deneyi (Toprak Altındaki Bağlantı Bileşenleri İçin Şartlandırma -Yaşlandırma Deneyi )Sıcaklık Çevrim Deneyi
TS EN 62561-1
IEC 62561-1

TS EN 62561-2
IEC 62561-2TS EN 60068-2-14
IEC 60068-2-14

TS 2093 EN 60068-2-11
IEC 60068-2-11

TS 6328 EN 60068-2-52
IEC 60068-2-52

TS EN 60660
IEC 60660

TS EN 60068-2-30
IEC 60068-2-30
Yerleşim Birimleri, Ticari Ve Hafif Sanayi Ortamları Cihazları Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif Sanayi
Ortamları İçin Bağışıklık Deneyleri (TS EN 61000-4-3 Madde 9: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m)
TS EN 61000-6-1

EN 61000-6-1

IEC 61000-6-1
Yerleşim Birimleri, Ticari Ve Hafif Sanayi Ortamları Cihazları Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı Işıma yolu İle Emisyon Deneyi (30MHz-1GHz arası) TS EN 61000-6-3

EN 61000-6-3

IEC 61000-6-3
Sanayi Ortamı Cihazları Endüstriyel ortamlar için yayınım standardı Işıma Yolu ile Emisyon Deneyi (30MHz-1GHz arası) TS EN 61000-6-4

EN 61000-6-4

IEC 61000-6-4
Sanayi Ortamı Cihazları Endüstriyel Ortamlar İçin Bağışıklık Deneyleri (TS EN 61000-4-3 Madde 9: Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m)
TS EN 61000-6-2

EN 61000-6-2

IEC 61000-6-2
Doğrudan Temasla ve Havadan
Statik Elektrik Deşarjına Maruz
Kalan Elektrik ve Elektronik Cihazlar
Elektrostatik Boşalma Bağışıklık Deneyi Boşalma Seviyeleri :
Temasla:2,4,6,8kV
Havadan :2,4,8,15kV
IEC 61000-4-2

TS EN 61000-4-2

EN 61000-4-2
Elektronik Bileşen İçeren Cihazlar Elektromanyetik
UyumIuluk (EMU)-Bölüm
4-3: Deney ve Ölçme
Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi (Frekans:80-1000MHz,Alan Şiddeti:3V/m10V/m)
TS EN 61000-4-3
IEC 61000-4-3
EN 61000-4-3
Tekrarlamalı Elektriksel Hızlı Geçici
Rejimlere Maruz Kalan Elektriksel ve Elektronik Cihazlar
Elektriksel hızlı geçici rejim/patlama bağışıklık deneyi (Güç Portları İçin:0,25-4kV, 2,5-5-100kHz;Veri Portları İçin :0.25-2kV,2,5-5-100kHz) IEC 61000-4-4
TS EN 61000-4-4
EN 61000-4-4
Anahtarlama ve Yıldırım Geçici
Rejimleri Esnasında Meydana Gelen Aşırı Gerilimlerin Sebep Olduğu Tek Yönlü Ani Yükselmelere Maruz Kalan
Elektrikli ve Elektronik Cihazlar
Darbe bağışıklık deneyi Güç Portları :0.5,1,2,4kV;1.2/50 µs (Haberleşme Portları Hariç) IEC 61000-4-5
TS EN 61000-4-5
EN 61000-4-5
Elektromanyetik Uyumluluk- 9 kHz'den 230 MHz'ye kadar olan frekans bölgesinde, göz önüne alınan radyo frekans (RF) vericilerinden gelen iletilen elektromanyetik bozulmalara maruz kalan elektriksel ve elektronik cihazlar RF Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık Frekans Aralığı : 0.15MHz - 230MHz Seviye : 3 V - 10V IEC 61000-4-6
TS EN 61000-4-6
EN 61000-4-6
Elektromanyetik Uyumluluk- Şebeke frekansındaki manyetik alanlara (sürekli ve kısa süreli) maruz kalan Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Şebeke Frekanslı Manyetik Alanlara Bağışıklık 1 A/m, 3 A/m, 10 A/m, 30A/m, 60A/m IEC 61000-4-8
TS EN 61000-4-8
EN 61000-4-8
Elektromanyetik Uyumluluk- Alçak Gerilim Güç Kaynağı Şebekelerine Bağlanan Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Faz başına 16 A’e kadar giriş akımına sahip donanım için gerilim çukurları, kısa süreli kesintiler ve gerilim değişimleri bağışıklık deneyleri (%0.UT - %100.UT 'de 0.05- 9990ms sürelerinde) IEC 61000-4-11
TS EN 61000-4-11
EN 61000-4-11
Bilgi Teknolojisi Cihazları Yayılım Bozulması (30 MHz- 1 GHz arası) Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi (150kHz - 30MHz) TS EN 55022
EN 55022
CISPR 22
Radyo Frekansları Kullanan Sanayi,
Bilim ve Tıp (SBT) Cihazları
İletkenlik Yolu İle Emisyon Deneyi Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi (150kHz - 30MHz) Yayılım Bozulması (30 MHz- 1 GHz) TS EN 55011
EN 55011
CISPR 11
Bilgi Teknolojisi Cihazları Bilgi Teknolojisi Cihazları - Bağışıklık Karakteristikleri-Ölçme Metotları ve Sınır Değerleri TS EN 55024
EN 55024
CISPR 24
Elektrikli Tıbbi Cihazlar Elektrikli Tıbbi Cihazlar İçin Bağışıklık ve Yayılım Deneyleri (TS EN 55011 Yayılım Bozulması1GHz e kadar, TS EN 61000-4-3 : Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m) TS EN 60601-1-2
EN 60601-1-2
IEC 60601-1-2
Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Cihazlar Elektromanyetik Uyumluluk- Ev ve Benzeri Yerlerde kullanılan Cihazlar, Aletler ve Benzeri Cihazlar için Bağışıklık Deneyleri(Madde5.5:TS EN 61000-4-3 : Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m) TS EN 55014-2
EN 55014-2
CISPR 14-2
Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanım İçin Elektrikli Cihazlar Ölçme, Kontrol Laboratuvarda Kullanım için Elektrikli Cihazlar için Bağışıklık ve Yayılım Deneyleri (Madde 7:TS EN 55011 Yayılım Bozulması 1GHz e kadar,Madde 6.2:TS EN 61000-4-3 :Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m) TS EN 61326-1
EN 61326-1
IEC 61326-1
Ark Kaynağı Teçhizatı
Ark Kaynağı Cihazları için Bağışıklık ve Yayılım Deneyleri (Madde.6:TS EN 61000-3-11: Gerilim değişimleri, Gerilim dalgalanmaları ve kırpışma sınır değerleri- Beyan akımı ≤75A olan, bağlantısı şarta dayalı donanım,TS EN 61000-3-12 : Faz başına 16A ve 75A giriş akımlı alçak gerilim sistemlerine bağlanan cihazın neden olduğu harmonik akımlar için sınır değerleri Hariç)
TS EN 60974-10
EN 60974-10, IEC 60974-10
Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar
(Hariç Tutulanlar:Madde:25.14 ,Madde: 22.16 , Madde:22.32 , Madde:30.2.1,Madde:19.11.4.7)
Madde 19.11.4.2: Işıyan,radyofrekans elektromanyetik alan bağışıklık deneyi (Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m)
(Madde 11:Isınma Deneyi için en çok 100*130*100 cm olan cihazlar için)
TS EN 60335-1
EN 60335-1, IEC 60335-1
Bilgi Teknolojisi Cihazları Güvenlik Deneyleri
( Ek Zx: Zx Deneyleri Hariç)
TS EN 60950-1
EN 60950-1
IEC 60950-1
Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektriksel donanım için güvenlik kuralları Genel Kurallar TS EN 61010-1
EN 61010-1, IEC 61010-1
Makinalarda güvenlik - makinalarin elektrik
donanmı
Genel Kurallar TS EN 60204-1
EN 60204-1, IEC 60204-1
Ark Kaynağı Donanımı Kaynak Güç Üniteleri TS EN 60974-1
EN 60974-1, IEC 60974-1
Elektrikli Tıbbi Donanım Temel Güvenlik ve Gerekli Performans İçin Genel Kurallar TS EN 60601-1
EN 60601-1
IEC 60601-1
Elektiriksel Ürünler Di Elektrık Deneyleri
TS EN 61439-1 IEC61439-1
TS EN 61439-2 IEC6143-2
TS EN 60439-3 IEC 61439-3
TS EN 60439-4 IEC 61439-4
TS EN 60947-1 IEC 60947-1
TS EN 60947-2 IEC 60947-2
TS EN 60947-3 IEC 60947-3
TS 620 EN 60044-1 IEC60044-1
TS EN 60947-4-1 IEC60947-4-1
TS 5018 EN 60898-1 IEC60898-1
(laboratuarda ve yerinde deney
işlemi gerçekleştirilir)
Elektiriksel Ürünler Ses Ölçüm Deneyi TS EN 60076-10
IEC 60076-10
(laboratuarda ve yerinde deney işlemi gercekleştirilir)
Elektiriksel Ürünler Yıldırım Darbe Deneyi TS EN 61439-1 ,IEC61439-1 TS EN
61439-2,IEC61439-2 TS EN 60439-3
, IEC61439-3,TS EN
60439-4,IEC61439-4 TS EN
60947-1,IEC60947-1 TS EN
60947-2,IEC60947-2 TS EN 60947-3
IEC60947-3 TS 620 EN 60044-1
IEC6044-1,TS EN 60947-4-1,
IEC60947-4-1, TS 5018 EN 60898-1
IEC 60898 (laboratuarda ve yerinde deney işlemi gerçekleştirilir)
Elektiriksel Ürünler Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyi TS EN 62271-102 IEC62271-102
TS EN 62271-105 IEC62271-105
TS EN 62271-1 IEC62271-1
TS EN 60060-1 IEC60060-1
TS EN 62271-100 IEC 62271-100
TS EN 62271-200 IEC62271-200
TS EN 62271-202 TS EN 62271-1
(laboratuarda ve yerinde deney işlemi gerçekleştirilir)
Elektiriksel Ürünler Koruma Derecesinin Doğrulanması
(IP1X-IP2X-IP3X-IP4 X)
TS 3033 EN 60529 IEC 60529 (laboratuarda ve yerinde deney işlemi gerçekleştirilir)
Elektiriksel Ürünler Elektriksel Güvenlik Deneyleri TS EN 60950-1 IEC60950-1
EN 60950-1
TS 2418 EN 61010-1 IEC61010-1
EN 61010-1
TS EN 60204-1 IEC 60204-1
EN 60204-1
TS EN 60974-1 IEC60947-1
EN 60974-1
(laboratuarda ve yerinde deney işlemi gerçekleştirilir)
Fiş ve Prizler (Md.7) Sınıflandırma
(Md.8) İşaretleme
(MD.9) Boyutların Kontrol Edilmesi
(MD.10) Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma
(MD.11) Topraklama Karşılığı
(MD.12) Terminaller ve Sonlandırmalar
(MD.13) Sabit Prizlerin Yapılışı
(MD.14) Fişlerin ve Taşınabilir Prizlerin Yapımı
(MD.15) Kilitli Prizler
(MD.16) Yaşlanmaya Karşı Dayanıklılık, Mahfazalarla Sağlanan Koruma Ve Neme Karşı Dayanıklılık
(MD.17) Yalıtım Direnci Ve Elektrik Dayanımı
(MD.18) Topraklama Kontaklarının Çalışması
(MD.19) Sıcaklık Artışı
TS IEC 60884-1+A1+A2
Fiş ve Prizler (MD.20) Kesme Kapasitesi
(MD.21) Normal Çalışma
(MD.22) Fişin Çıkartılması İçin Gerekli Kuvvet
(MD.23) Esnek Kablolar ve Bağlantıları
(MD.24) Mekanik Dayanım
(MD.25) Isıya Dayanıklılık
(MD.26) Vidalar, Akım Taşıyan Bölümler Ve Bağlantılar
(MD.27) Yalıtma Aralıkları, Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları Ve Sızdırmazlık Bileşiğinden Geçen Uzaklıklar
(MD.28) Yalıtım Malzemesinin Olağan Dışı Isıya, Ateşe Ve Yüzeysel Kaçaklara Dayanıklılığı
(MD.29) Paslanmaya Karşı Dayanıklılık
(MD.30) Yalıtkan Manşonlu Kontak Çubukları İçin Ek Deneyler
TS IEC 60884-1+A1+A2
Aydınlatma Armatürleri Aydınlatma Armatürleri-Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler
(Madde 4.24:Fotobiyolojik Tehlikeler Deneyi Hariç)
TS EN 60598-1
IEC 60598-1

Aydınlatma Armatürleri Aydınlatma Armatürleri-Bölüm 2: Özel Kurallar -Kısım 1:Genel amaçlı,sabit

(TS EN 60598-1 Madde 4.24:Fotobiyolojik Tehlikeler Deneyi Hariç)
TS 8698 EN 60598-2-1
IEC 60598-2-1
EN 60598-2-1
Gömme Armatürler Aydınlatma Armatürleri - Bölüm 2-2: Özel kurallar - Gömme armatürler
(TS EN 60598-1 Madde 4.24:Fotobiyolojik Tehlikeler Deneyi Hariç)
TS EN 60598-2-2
IEC 60598-2-2
EN 60598-2-2
Yol Cadde ve Cadde Aydınlatma Armatürleri Aydınlatma Armatürleri -Bölüm 2-3:Belirli Özellikler -Yol ve Cadde Aydinlatmasi İçin
(TS EN 60598-1 Madde 4.24:Fotobiyolojik Tehlikeler Deneyi Hariç)
TS 8700 EN 60598-2-3
IEC 60598-2-3
EN 60598-2-3
Genel Amaçli Taşınabilir Armatürler Aydınlatma Armatürleri -Bölüm 2: Özel Kurallar-Kısım 4 :Genel Amaçlı, Taşınabilir
(TS EN 60598-1 Madde 4.24:Fotobiyolojik Tehlikeler Deneyi Hariç)
TS EN 60598-2-4
IEC 60598-2-4
EN 60598-2-4
Projektörler Aydınlatma Armatürleri -Bölüm 2:Özel Kurallar-Kısım 5: Projektörler
(TS EN 60598-1 Madde 4.24:Fotobiyolojik Tehlikeler Deneyi Hariç)
TS EN 60598-2-5
IEC 60598-2-5
EN 60598-2-5
Yüksek Gerilim Eldivenleri Dielektrik Deneyi TS EN 60903/MD.8.4
IEC 60903-MD.8.4.

Elektromanyetik Uyumluluk- Beyan Akımı 16 A kadar olan Cihazlar Harmonik Akım Emisyonları İçin Sınır Değerler Beyan akımı faz başına 16A kadar olan cihazlar 2. ve40. harmonikler arası TS EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 IEC 61000-3-2
Elektromanyetik Uyumluluk- Beyan Akımı 16 A kadar olan Cihazlar Beyan akımı faz başına 16 A’ya kadar (dahil) olan ve şartlı bağlantıya tabi olmayan cihazlar için alçak gerilim besleme sistemlerindeki gerilim değişiklikleri, gerilim dalgalanmaları ve kırpışma sınırları TS EN 61000-3-3
EN 61000-3-3
IEC 61000-3-3
Elektromekanik Ürünler Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - bölüm 2-1: Deneyler - Deney A: Soğuk TS EN 60068-2-1
IEC 60068-2-1
Elektromekanik Ürünler Temel çevre şartları deney işlemleri bölüm 2:Deneyler-Deney B: Kuru sıcaklık TS EN 60068-2-2
IEC 60068-2-2
Kablolar -Kablo Tesisi İçin - Kablo Tava Sistemleri ve Kablo Merdiven Sistemleri Sınıflandırma
Yapılış İşaretleme ve Dokümantasyon
Boyutlar
Mekanik Özellikler
Elektriksel Özellikler
Isıl Özellikler
Harici Etkiler (14.2.2 Çinko kalınlığı ölçümü deneyi hariç)
TS EN 61537
IEC 61537
Yol Trafik İşaret Sistemleri EMU Deneyi (Madde 8.4: TS EN 61000-4-3 : Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Pulse Modilasyon Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m)
TS EN 50293
EN 50293
Alçak Gerilim Anahtarlamalı Güç Kaynakları Bölüm 3: Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) EMU Deneyi(Tablo2 Madde 7.2:TS EN 61000-4-3 : Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Pulse Modilasyon Bağışıklık Deneyi
Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m)
TS EN 61204-3
EN 61204-3
IEC 61204-3
Genel Aydınlatma Amacı ile Kullanılan Cihazlar-EMU Bağışıklık Kuralları: Genel aydınlatma amacıyla kullanılan cihazlar - EMU bağışıklık kuralları TS EN 61547
IEC 61547
EN 61547
Elektrikli Aydınlatma ve Benzeri Donanımlar md.4.3.1 Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi (9 KHz - 30MHz) md.4.4.2
Yayılım Bozulması (30 MHz -1 GHz)
md. 8.1.2 Load terminal voltage measurement- hariç md. 4.4.1 yayılım bozulması 9 kHz -30 MHz hariç
TS EN 55015
EN 55015
CISPR 55015
Döner Elektrik Makineleri Beyan Karakteristikleri ve Çalışma Karakteristikleri(md.13) TS EN 60034-1
IEC 60034-1

Elektromanyetik Uyumluluk - Asansörler, Yürüyen Merdiven ve Bantlar İçin Ürün Ailesi

Bağışıklık Deneyi (TS EN 61000-4-3 : Deney ve Ölçme Teknikleri- Işımalı, Radyofrekans Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Frekans: 80-1000MHz Alan Şiddeti:3V/m-10V/m)

TS EN 12016
EN 12016
Elektromanyetik Uyumluluk - Asansörler, Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Bantlar İçin Ürün Ailesi Emisyon Deneyi (Madde 6.4. Ani Darbe Gürültüsü Madde 6.5. Gerilim Dalgalanmaları Madde 6.6 :Şebeke Besleme Akımlarına İlişkin Harmonikler Hariç) TS EN 12015
EN 12015
Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Cihazlar Elektromanyetik Uyumluluk- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Cihazlar, Aletler ve Benzeri Cihazlar için Yayılım Deneyleri(Madde5.3.4:TS EN 55014-1: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar) TS EN 55014-1
EN 55014-1
CISPR 14-1
Multimedya Donanım Multimedya donanımının elektromanyetik uyumluluğu-Yayınım kuralları
Bağlantı ucu bozulma gerilimi (150kHz - 30MHz)
Yayılım Bozulması (30MHz - 1 GHz)
TS EN 55032
EN 55032
CISPR 32Evlerde Kullanılan Elektrikli Pişirme Cihazları ; Ocaklar Fırınlar Buhar Fırınları ve IzgaralarPerformans Ölçme YöntemleriTS EN 60350-1
IEC 60350-1
(Ek ZZA ve Ek ZZB Enerji Etiketlemesi hakkında Komisyon Direktifi için gerekli maddeler)


Nihai Ürünler


Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-11: Akkor/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri - Nihai mamuller için akkor tel ile alevlenebilirlik deneyi yöntemi (GWEPT)


TS EN 60695-2-11
IEC 606095-2-11
EN 60695-2-11


Nihai Ürünler


Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 11-5: Deney alevleri - İğne alevi deney metodu - Cihazlar, doğrulama deney düzeneği ve kılavuz


TS EN 60695-11-5
IEC 60695-11-5
EN 60695-11-5


Nihai Ürünler


Yangın Tehlikesi Deneyi -Bölüm 11-10:Deney Alevleri - 50W’lık Yatay ve Düşey Alev Deney Metodları


TS EN 60695-11-10
IEC 60695-11-10
EN 60695-11-10


Nihai Ürünler


Mahfazalarda Sağlanan Koruma Dereceleri -Dış Mekanik Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Korunması (IK Kodu)


TS EN 62262
IEC 62262
EN 62262
Elektronik Cihazlar İçin Mekanik Yapılar - IEC 60917 ve IEC 60297 İçin Deneyler - Bölüm 3: Kabin,Çatı ve Çekmeceler Elektronik Cihazlar İçin Mekanik Yapılar - IEC 60917 ve IEC 60297 İçin Deneyler - Bölüm 3: Kabin,Çatı ve Çekmeceler İçin Elektromanyetik Ekranlama Performans Deneyleri TS EN 61587-3
IEC 61587-3
Audio -Video,Bilgi ve İletişim Teknolojileri Donanımı Audio -Video ,Bilgi ve İletişim Teknolojileri Donanımı-Bölüm1:Güvenlik Kuralları
(Madde10:Radyasyon,EK C:UV Radyasyon Deneyi Hariç)
TS EN 62368 -1
IEC 62368 -1
EN 62368-1
Boru Sistemleri Boru Sistemleri - Kablo Tesisi İçin - Bölüm 1: Genel Özellikler TS EN 61386-1
IEC 61386-1
EN 61368-1
Rijit Boru Boru Sistemleri - Kablo Tesisi İçin - Bölüm 21: İlgili Özellikler - Rijit Boru Sistemleri TS EN 61386-21
IEC 61386-21
EN 61286-21
Esnek Boru Boru Sistemleri - Kablo Tesisi İçin Bölüm 22: İlgili Özellikler - Esnek Boru Sistemleri TS EN 61386-22
IEC 61386-22
EN61368-22
Bükülgen Boru Boru Sistemleri - Kablo Tesisi İçin Bölüm 23: İlgili Özellikler - Bükülgen Boru Sistemleri TS EN 61386-23
IEC 61386-23
EN 61386-23
Yer Altına Gömülü Boru Boru Sistemleri - Kablo Tesisi İçin - Bölüm 24: İlgili Özellikler -Yer Altına Gömülü Boru Sistemleri TS EN 61386-24
IEC 61386-24
EN 61386-24
Redresör Yarı İletken Çeviriciler- Genel Özellikler ve Hat Değiştirmeli Çeviriciler- Bölüm 1-1: Temel Özellikler (Redresörler) TS EN 60146-1-1
IEC 60146-1-1
EN 60146-1-1

Build:1.8.2.0 Upd:27.07.2022 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek