LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ.
Adres Saray Modern Keresteciler San. Sitesi 4. Cad. No:9 Saray Kazan ANKARA
Telefon 0312 815 11 72
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0341-T
Akreditasyon Tarihi 21.07.2009
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm 1 : Genel Kurallar Sıcaklık Artışı
Di Elektrik Özellikler
(Şebeke Frekanslı Gerilim & Yıldırım Darbe)
Şebeke Frekanslı Dayanım Doğrulaması
Kapama ve Kesme Kapasiteleri
Kısa Devre Şartlarında Performans
Çalışma Sınırları
Çalışma Performansı
Mahfazalı Donanımın Koruma Derecesi
EMU Deneyleri :
(Madde.7.3: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyleri,
TS EN 61000-4-3 :Işınımlı Radyo Frekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Hariç, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar
TS EN 60947-1
IEC 60947-1
İşaretleme
Bağlantı Uçlarının Mekanik Özellikleri
Ayırmaya Uygun Donanımın Ana Kontaklarının Konum Gösteriliş Etkinliğinin Doğrulanması
Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluklarının Doğrulanması
TS EN 60947-1
IEC 60947-1
Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm 2: Devre Kesiciler Sıcaklık Artışı
Açma Sınırları ve Karakteristikleri
Di Elektrik Özellikleri
(Şebeke Frekanslı Gerilim & Yıldırım Darbe)
İşletme Performans Yeteneği
Aşırı Yük Performansı
Kısa Devre Kesme Kapasiteleri
Kısa Süreli Dayanma Akımı
Ayrılmaz Olarak Sigorta ile Donatılmış Devre Kesicilerin Performansı
İşaretleme
Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluklarının Doğrulanması
Mekanik Çalışma ve Çalışma Performans Yeteneği
Dielektrik Dayanımın Doğrulanması
Aşırı Yük Salıcılarının Doğrulanması
Ana Kontak Konumunun Doğrulanması
Muhafazalı Donanımın Koruma Derecesi
EMU Deneyleri :
(Madde.7.3: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyleri,
TS EN 61000-4-3 :Işınımlı Radyo Frekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Hariç, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1 GHz e kadar)
TS EN 60947-2
IEC 60947-2
Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzenleri - Bölüm 3 :
Anahtarlar, Ayırıcılar, Ayırıcı Anahtarlar ve Eriyen Telli Sigorta Birleşimi Üniteleri
Sıcaklık Artışı & Sıcaklık Artışı Doğrulanması
Di Elektrik Özellikler
(Şebeke Frekanslı Gerilim & Yıldırım Darbe)
Di Elektrik Doğrulanması
Kaçak Akım
Beyan Kapama ve Kesme Kapasiteleri
Çalışma Performansı
Beyan Kısa Süreli Dayanım Akımı
Beyan Kısa Devre Kapama Kapasitesi
Beyan Şartlı Kısa Devre Akımı
Harekete Geçirici Mekanizmanın Dayanımı
Aşırı Yük Deneyi
EMU Deneyleri :
(Madde.7.3: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyleri ,
TS EN 61000-4-3 :Işınımlı Radyo Frekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Hariç, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1 GHz e kadar)
İşaretleme
Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluklarının Doğrulanması
Mahfazalı Donanımın Koruma Derecesi
TS EN 60947-3
IEC 60947-3
Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm 4-1: Kontaktörler ve Motor Yol Vericileri - Elektromekanik Kontaktörler ve Motor Yol Vericileri Beyan Kapama ve Kesme Kapasiteleri
Di Elektrik Özellikleri
Kısa Devre Şartlarında Performans
Bağlantı Uçlarının Mekanik Özellikleri
Ters Çevrilebilirlik & Değiştirme Yeteneği
İşaretleme
Alışılagelmiş Çalışma Performansı
Çalışma ve Çalışma Sınırları
Mahfazalı Kontaktör ve Yolvericilerin Koruma Dereceleri
Kontaktörlerin Aşırı Yük Akımına Dayanma Yeteneği
Sıcaklık Artış Sınırları
EMU Deneyleri :
(Madde.8.3: TS EN 61000-4-13: A.A. Enerji Ucunda Enerji Şebeke İşaretleşmesini İçeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük Frekans Bağışıklık Deneyleri,
TS EN 61000-4-3 :Işınımlı Radyo Frekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Hariç , TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1 GHz e kadar )
TS EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri Bölüm 5-1 : Devre kontrol Cihazları ve Anahtarlama Elemanları -Elektromekanik Devre Kontrol Cihazları Kontaktör Rölelerinin Çalışma Sınırları
Sıcaklık Artışı
Dielektrik Özellikler
Normal Şartlarda Devre Kapama & Kesme Kapasiteleri
Olağandışı Şartlarda Devre Kapama & Kesme Kapasiteleri
Dielektriğin Doğrulanması
Şartlı Kısa Devre Akımında Performans
Harekete Geçirme Kuvveti ve Momentinin Doğrulanması
Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluklarının Ölçülmesi
Döner Anahtarın Dönüş Sınırlamasının Doğrulanması
Mahfaza İçine Alınmış Devre Kontrol Cihazlarının Koruma Derecesi
İşaretleme
Yapılış ve Performans Kuralları
TS EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
Elektrik Yardımcı Donanımları - Devre Kesiciler - Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Aşırı Akım Koruma Düzenleri İçin - Bölüm 1: Alternatif Akım (A.A.) Devre Kesiciler Kısa Devre Deneyleri
Sıcaklık Artışı Deneyi ve Güç Kaybının Ölçülmesi
Paslanmaya Karşı Dayanım Deneyi
İşaretlerin Silinmezliği
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Deneyi
Isıya Karşı Dayanma Deneyi
Açma Karakteristikleri
Dielektrik Özellikleri ve Ayırma Yeteneğinin Deneyi
Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluklarının Ölçülmesi
TS 5018-1 EN 60898-1
IEC 60898-1
Ölçü Transformatörleri - Bölüm 1: Akım Transformatörleri

Ölçü Transformatörleri-Bölüm 8:Elektronik Akım Transformatörleri
Kısa Süreli Akım Deneyleri
Sıcaklık Artış Deneyi
Şebeke Frekanslı Dayanım Deneyi
Akım Hatası ve Faz Kayması Sınırları ( Beyan giriş akımı 2000A e kadar olan cihazlar için )
EMU Deneyleri : (Madde.6.11: TS EN 61000-4-13: A.A. enerji ucunda enerji şebeke işaretleşmesini içeren harmonikler ve ara-Harmonikler - Düşük frekans bağışıklık deneyleri, TS EN 61000-4-3 :Işınımlı Radyo Frekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Hariç , TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1 GHz e kadar)
TS EN 61869-1

IEC 61869-1

TS EN 61869-2

IEC 61869-2

TS EN 60044-8

IEC 60044-8
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları - Bölüm 1 : Genel Kurallar Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
Koruma Devresinin Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
Sıcaklık Artışın Doğrulanması
Di Elektrik Özellikler (Şebeke Frekanslı Gerilim, Darbe Dayanım Gerilimi ve Yalıtkan Malzemeden Yapılan Mahfazaların Deney İşlemi)
Yalıtma Aralıkları,Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları
İşaretleme
Mekanik Çalışma
EMU Deneyleri: (Madde.10.12: TS EN 61000-4-13: A.A. enerji ucunda enerji şebeke işaretleşmesini içeren harmonikler ve ara-Harmonikler - Düşük frekans bağışıklık deneyleri, TS EN 61000-4-3 :Işınımlı Radyo Frekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Hariç, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1 GHz e kadar)
Korozyona Karşı Dayanıklılık
Donanımların Koruma Derecesi
Mekanik Darbe

TS EN 61439-1
IEC 61439-1


TS 3033 EN 60529
IEC 60529
TS EN 62262
IEC 62262
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları - Bölüm 1 : Genel Kurallar Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığın Doğrulanması
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü
Isıl Kararlılığın Doğrulanması
Kaldırma Düzeni
Harici İletkenler İçin Bağlantı Uçları
Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar
Anahtarlama Cihazlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi
UV - Mor Ötesi Işınıma Dayanıklılık


TS EN 61439-1
IEC 61439-1
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları - Bölüm 2 : Güç Anahtarlama ve Kontrol Düzenekleri Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
Koruma Devresinin Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
Sıcaklık Artışın Doğrulanması
Di Elektrik Özellikler (Şebeke Frekanslı Gerilim, Darbe Dayanım Gerilimi ve Yalıtkan Malzemeden Yapılan Mahfazaların Deney İşlemi)
Yalıtma Aralıkları,Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları
İşaretleme
Mekanik Çalışma
EMU Deneyleri: ( Madde.10.12: TS EN 61000-4-13: A.A. enerji ucunda enerji şebeke işaretleşmesini içeren harmonikler ve ara-Harmonikler - Düşük frekans bağışıklık deneyleri, TS EN 61000-4-3 :Işınımlı Radyo Frekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Hariç , TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1 GHz e kadar)
Korozyona Karşı Dayanıklılık
Donanımların Koruma Derecesi
Mekanik Darbe
TS EN 61439-2
IEC 61439-2


TS 3033 EN 60529
IEC 60529
TS EN 62262
IEC 62262
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları - Bölüm 2 : Güç Anahtarlama ve Kontrol Düzenekleri Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığın Doğrulanması
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü
Isıl Kararlılığın Doğrulanması
Kaldırma Düzeni
Harici İletkenler İçin Bağlantı Uçları
Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar
Anahtarlama Cihazlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi
UV - Mor Ötesi Işınıma Dayanıklılık
TS EN 61439-2
IEC 61439-2
Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm 3 : Sıradan Kişiler Tarafından Çalıştırılması Amaçlanan Dağıtım Panoları (DBO) Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
Koruma Devresinin Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
Sıcaklık Artışın DoğrulanmasıDi Elektrik Özellikler (Şebeke Frekanslı Gerilim, Darbe Dayanım Gerilimi ve Yalıtkan Malzemeden Yapılan Mahfazaların Deney İşlemi)
Yalıtma Aralıkları,Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları
İşaretleme
Mekanik Çalışma
EMU Deneyleri :
(TS EN 61439-1 - Madde. 10.12-TS EN 61000-4-13 : A.A. Enerji ucunda enerji şebeke işaretleşmesini içeren harmonikler ve ara-Harmonikler - Düşük frekans bağışıklık deneyleri, TS EN 61000-4-3 :Işınımlı Radyo Frekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Hariç, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1 GHz e kadar)
Korozyona Karşı Dayanıklılık
Donanımların Koruma Derecesi
Mekanik Darbe
TS EN 61439-3
IEC 61439-3


TS 3033 EN 60529
IEC 60529
TS EN 62262
IEC 62262
Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm 3 : Sıradan Kişiler Tarafından Çalıştırılması Amaçlanan Dağıtım Panoları (DBO) Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığın Doğrulanması
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü
Isıl Kararlılığın Doğrulanması
Kaldırma Düzeni
Harici İletkenler İçin Bağlantı Uçları
Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar
Anahtarlama Cihazlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi
UV - Mor Ötesi Işınıma Dayanıklılık
TS EN 61439-3
IEC 61439-3
Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni Panoları - Bölüm 4 :İnşa Sahalarındaki Kurulum için Özel Gereklilikler (ACS) Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
Koruma Devresinin Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
Sıcaklık Artışın Doğrulanması
Di Elektrik Özellikler (Şebeke Frekanslı Gerilim, Darbe Dayanım Gerilimi ve Yalıtkan Malzemeden Yapılan Mahfazaların Deney İşlemi)
Yalıtma Aralıkları,Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları
İşaretleme
Mekanik Çalışma
EMU Deneyleri:
(TS EN 61439-1 - Madde. 10.12-TS EN 61000-4-13 : A.A. enerji ucunda enerji şebeke işaretleşmesini içeren harmonikler ve ara-Harmonikler - Düşük frekans bağışıklık deneyleri , TS EN 61000-4-3 :Işınımlı Radyo Frekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Hariç, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1 GHz e kadar)
Korozyona Karşı Dayanıklılık
Donanımların Koruma Derecesi
Mekanik Darbe
TS EN 61439-4
IEC 61439-4
TS 3033 EN 60529
IEC 60529
TS EN 62262
IEC 62262
Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni Panoları - Bölüm 4 :İnşa Sahalarındaki Kurulum için Özel Gereklilikler (ACS) Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığın Doğrulanması
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü
Isıl Kararlılığın Doğrulanması
Kaldırma Düzeni
Harici İletkenler İçin Bağlantı Uçları
Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar
Anahtarlama Cihazlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi
UV - Mor Ötesi Işınıma Dayanıklılık
Paslanmaya ve Neme Karşı Dayanıklılığın Doğrulanması
Kaldırma Düzeni
TS EN 61439-4
IEC 61439-4
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları - Bölüm 5 :Genel Şebekelerdeki Güç Dağıtımı için Donanımlar Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
Koruma Devresinin Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
Sıcaklık Artışın Doğrulanması
Di Elektrik Özellikler (Şebeke Frekanslı Gerilim, Darbe Dayanım Gerilimi ve Yalıtkan Malzemeden Yapılan Mahfazaların Deney İşlemi)
Yalıtma Aralıkları,Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları
İşaretleme
Mekanik Çalışma
EMU Deneyleri: (Madde.10.12: TS EN 61000-4-13: A.A. enerji ucunda enerji şebeke işaretleşmesini içeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük frekans bağışıklık deneyleri, TS EN 61000-4-3 :Işınımlı Radyo Frekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Hariç , TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1 GHz e kadar)
Korozyona Karşı Dayanıklılık
Donanımların Koruma Derecesi
TS EN 61439-5
IEC 61439-5TS 3033 EN 60529
IEC 60529
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları - Bölüm 5 :Genel Şebekelerdeki Güç Dağıtımı için Donanımlar Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığın Doğrulanması
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü
Isıl Kararlılığın Doğrulanması
Kaldırma Düzeni
Harici İletkenler İçin Bağlantı Uçları
Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar
Anahtarlama Cihazlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi
UV - Mor Ötesi Işınıma Dayanıklılık
Mekanik Dayanımın Doğrulanması
Tutuşabilirlik Kategorisinin Doğrulanması
Kuru Isı Deneyi
TS EN 61439-5
IEC 61439-5TS EN 60695-11-10
IEC 60695-11-10
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları - Bölüm 6: Genel Şebekelerdeki Güç Dağıtımı için Donanımlar (Busbar Trunking Systems - Busways) Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
Koruma Devresinin Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
Sıcaklık Artışın Doğrulanması
Di Elektrik Özellikler (Şebeke Frekanslı Gerilim, Darbe Dayanım Gerilimi ve Yalıtkan Malzemeden Yapılan Mahfazaların Deney İşlemi)
Yalıtma Aralıkları,Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları
İşaretleme
Mekanik Çalışma
EMU Deneyleri: (Madde.10.12: TS EN 61000-4-13: A.A. enerji ucunda enerji şebeke işaretleşmesini içeren harmonikler ve ara-Harmonikler - Düşük frekans bağışıklık deneyleri , TS EN 61000-4-3 :Işınımlı Radyo Frekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Hariç , TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1GHz e kadar)
Korozyona Karşı Dayanıklılık
Donanımların Koruma Derecesi
Mekanik Darbe
TS EN 61439-6
IEC 61439-6TS 3033 EN 60529
IEC 60529
TS EN 62262
IEC 62262
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları - Bölüm 6: Genel Şebekelerdeki Güç Dağıtımı için Donanımlar (Busbar Trunking Systems - Busways) Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığın Doğrulanması
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü
Isıl Kararlılığın Doğrulanması
Kaldırma Düzeni
Harici İletkenler İçin Bağlantı Uçları
Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar
Anahtarlama Cihazlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi
UV - Mor Ötesi Işınıma Dayanıklılık
Mekanik Yüklere Dayanımın Doğrulanması
Termal Çevrim Deneyi
TS EN 61439-6
IEC 61439-6
Elektrik Tesisleri - Gemilerde- Bölüm 302: Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Donanımları Di Elektrik Özellikler
İzolasyon Direncinin Ölçülmesi
Sıcaklık Artışın Doğrulanması
Kısa Devre Dayanım
Elektriksel Fonksiyon Testleri
Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları
Doğrudan Temasa Karşı Koruma
Kablaj, Elektriksel Operasyon
IEC 60092-302
IEC 60092-302
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları Sıcaklık Artışını Ekstrapolasyon İle Değerlendirme Metodu IEC 60890
TSE CLC / TR 60890
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları Kısa Devre Akımları - Etkilerin Hesaplanması IEC 60865-1
TS EN 60865-1
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları - İç Ark Deneyi İç Ark Deneyi IEC 61641
Boş Mahfazalar - Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri İçin Genel Özellikler Statik Yükler ve Kaldırma Düzeni Deneyi
Metal Ek Parçaların Eksenel Yönlerinin Doğrulanması
Dış Mekanik Darbelere Karşı Koruma Deneyi(IK) Kodu
Isıl Kararlılığın Doğrulanması
Isıya Karşı Dayanıklılığın Doğrulanması
Olağan Dışı Isıya ve Ateşe Dayanıklılığın Doğrulanması
İşaretleme ve İşaretlerin Silinmezliği
Koruma Devresinin Sürekliliğinin Doğrulanması
Korozyona Karşı Dayanıklılık
Di Elektrik Dayanımının Doğrulanması
Normal Isıya Dayanıklılığın Doğrulanması
Morötesi (UV) ışımaya karşı dayanıklılık deneyi
Isıl Güç Kaybı Yeteneği
TS EN 62208

IEC 62208


TS EN 62262
IEC 62262


TS 3033 EN 60529
IEC 60529
Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm 102: Alternatif Akım Ayırıcıları ve Topraklama Anahtarları Sıcaklık Artış Deneyleri
Kısa Süreli Dayanım Akımı ve Tepe Dayanım Akımı Deneyleri
Yardımcı ve Kontrol Devrelerine İlişkin Dielektrik Deneyleri
EMU Deneyleri: (Madde.6.9: TS EN 61000-4-13: A.A. enerji ucunda enerji şebeke işaretleşmesini içeren harmonikler ve ara-Harmonikler - Düşük frekans bağışıklık deneyleri, TS EN 61000-4-3 :Işınımlı Radyo Frekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Hariç, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1 GHz e kadar)
Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyi
Ana Devre Direncinin Ölçülmesi Deneyi
Çalıştırma ve Mekanik Dayanıklılık
Ağır Buz Şartlarında Manevra
Koruma Derecesinin Doğrulanması
Yıldırım Darbe Deneyi
TS EN 62271-102
IEC 62271-102
TS EN 62271-1
IEC 62271-1
IEC 60060-1TS 3033 EN 60529
IEC 60529
Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm
102: Alternatif Akım Ayırıcıları ve Topraklama Anahtarları
Sıcaklık Sınırlarında Manevra TS EN 62271-102

IEC 62271-102
Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni - Bölüm 103: 1 kV üzerinde ve en çok 52 kV olan Beyan Gerilimler İçin Anahtarlar. Sıcaklık Artış Deneyleri

Kısa Süreli Dayanım Akımı ve Tepe Dayanım Akımı Deneyleri
Yardımcı ve Kontrol Devrelerine İlişkin Dielektrik Deneyleri
EMU Deneyleri: (Madde.6.9: TS EN 61000-4-13: A.A. enerji ucunda enerji şebeke işaretleşmesini içeren harmonikler ve ara-Harmonikler - Düşük frekans bağışıklık deneyleri, TS EN 61000-4-3 :Işınımlı Radyo Frekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Hariç , TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1 GHz e kadar)
Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyi
Ana Devre Direncinin Ölçülmesi Deneyi
Çalıştırma ve Mekanik Dayanıklılık
Ağır Buz Şartlarında Manevra
Koruma Derecesinin Doğrulanması
Düşük ve Yüksek Sıcaklık Deneyi
Yıldırım Darbe Deneyi
TS EN 62271-103
IEC 62271-103
TS EN 62271-1
IEC 62271-1
IEC 60060-1
TS 3033 EN 60529
IEC 60529
Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni - Bölüm 105: Alternatif Akımlı Anahtar Sigorta Birleşimleri Sıcaklık Artış Deneyleri
Kısa Süreli Dayanım Akımı ve Tepe Dayanım Akımı Deneyleri
Yardımcı ve Kontrol Devrelerine İlişkin Dielektrik Deneyleri
EMU Deneyleri: (Madde.6.9: TS EN 61000-4-13: A.A. enerji ucunda enerji şebeke işaretleşmesini içeren harmonikler ve ara-Harmonikler - Düşük frekans bağışıklık deneyleri , TS EN 61000-4-3 :Işınımlı Radyo Frekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Hariç , TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1 GHz e kadar)
Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyi
Ana Devre Direncinin Ölçülmesi Deneyi
Çalıştırma ve Mekanik Dayanıklılık
Koruma Derecesinin Doğrulanması
Yıldırım Darbe Deneyi
TS EN 62271-105
IEC 62271-105

TS EN 62271-1
IEC 62271-1

IEC 60060-1

TS 3033 EN 60529
IEC 60529
Yüksek Gerilim Anahtarlama ve
Kontrol Düzeni - Bölüm 105:
Alternatif Akımlı Anahtar Sigorta Birleşimleri
Sıcaklık Sınırlarında Manevra TS EN 62271-105
IEC 62271-105

TS EN 62271-1
IEC 62271-1
Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm 100: Yüksek Gerilim Alternatif Akım Kesicileri Kısa Süreli Dayanım Akımı ve Tepe Dayanım Akımı Deneyleri
Ana Devre Direncinin Ölçülmesi Deneyi
Yardımcı ve Kontrol Devrelerine İlişkin Dielektrik Deneyleri
Sıcaklık Artış Deneyleri
EMU Deneyleri: (Madde.6.9: TS EN 61000-4-13: A.A. enerji ucunda enerji şebeke işaretleşmesini içeren harmonikler ve ara-Harmonikler - Düşük frekans bağışıklık deneyleri, TS EN 61000-4-3 :Işınımlı Radyo Frekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Hariç, TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1 GHz e kadar)
Şebeke Frekansı Gerilim Deneyi
Koruma Derecesinin Doğrulanması
Ortam Hava Sıcaklığında Mekanik Manevra Deneyi
Düşük ve Yüksek Sıcaklık Deneyi
Yıldırım Darbe Deneyi
TS EN 62271-100
IEC 62271-100TS EN 62271-1
IEC 62271-1IEC 60060-1
TS 3033 EN 60529
IEC 60529
Yüksek Gerilim Anahtarlama Ve Kontrol Düzeni Bölüm 200 : 1 kV Üzerinde Ve En Çok 52 kV 'a Kadar Olan Beyan Gerilimleri İçin A.A. Metal Mahfazalı Anahtarlama Ve Kontrol Düzeni Kısa Süreli Dayanım Akımı ve Tepe Dayanım Akımı Deneyi
Sıcaklık Artış Deneyleri
Ana Devre Direncinin Ölçülmesi Deneyi
Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyi
Yardımcı ve Kontrol Devrelerindeki Dielektrik Deneyleri
EMU Deneyleri: (Madde.6.9: TS EN 61000-4-13: A.A. enerji ucunda enerji şebeke işaretleşmesini içeren harmonikler ve ara-Harmonikler - Düşük frekans bağışıklık deneyleri , TS EN 61000-4-3 :Işınımlı Radyo Frekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Hariç , TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1 GHz kadar)
Korumanın Derecesinin Doğrulanması
Mekanik Çalışma Deneyi
Mekanik Darbe Deneyi
Yıldırım Darbe Deneyi
TS EN 62271-200
IEC 62271-200

TS EN 62271-1
IEC 62271-1

IEC 60060-1TS 3033 EN 60529
IEC 60529

TS EN 62262
IEC 62262
Yüksek Gerilim Anahtarlama Düzeni Ve Kontrol Düzeni - Bölüm 202: Yüksek Gerilim/Alçak Gerilim Prefabrik Transformatör Merkezi Ana ve Topraklama Devrelerinde Kısa Süreli ve Tepe Dayanma Akımı Deneyleri
EMU Deneyleri: (Madde.6.9: TS EN 61000-4-13: A.A. enerji ucunda enerji şebeke işaretleşmesini içeren Harmonikler ve Ara-Harmonikler - Düşük frekans bağışıklık deneyleri, TS EN 61000-4-3 :Işınımlı Radyo Frekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi , TS EN 55011: Yayılım Bozulması Deneyi 1 GHz e kadar)
Ana Devre Direncinin Ölçülmesi Deneyi
Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyi
Yardımcı ve Kontrol Devrelerine İlişkin Dielektrik Deneyleri
Koruma Derecesinin Doğrulanması
Mekanik Darbe Deneyi
TS EN 62271-202
IEC 62271-202

TS EN 62271-1
IEC 62271-1

IEC 60060-1

TS 3033 EN 60529
IEC 60529

TS EN 62262
IEC 62262
Elektronik Cihazlar İçin Mekanik Yapılar - IEC 60917 ve IEC 60297 için deneyler - Bölüm 1: Kabinler, Raflar, Alt Raflar Ve Şase İçin İklimsel Deneyler, Mekanik Deneyler Ve Güvenlikle İlgili Hususlar Soğuk - Kuru Sıcaklık ve Yaş Sıcaklık Çevrimi
Sanayi Atmosferi
Statik Mekanik Yük Deneyleri
Kabinler İçin Çarpma Deneyleri
Toprağa Bağlantı Deneyi
Alevlenebilirlik Deneyi
Mahfazalar Tarafından Sağlanan Koruma Dereceleri


TS EN 61587-1
IEC 61587-1
TS 3033 EN 60529
IEC 60529
Kutular ve Mahfazalar - Ev ve Benzeri Yerlerdeki Sabit Elektrik Tesisatlarında Kullanılan Elektriksel Amaçlı Yardımcı Donanım İçin
- Bölüm 1 : Genel Kurallar
- Bölüm 21 : Askı Tertibatlı Kutular ve Mahfazalar İçin ÖzelKurallar
- Bölüm 22 : Bağlantı Kutuları ve Mahfazaları İçin Özel Kurallar
- Bölüm 23 : Döşeme İçi Kutular ve Mahfazalar İçin Özel Kurallar
- Bölüm 24 : Koruma Düzenleri ve Benzeri Güç Tüketen Düzenlere Ait Mahfazalar İçin Özel Kurallar
İşaretleme
Boyutlar
Topraklama Düzenleri
Kutu ve Mahfazaların Taşıması Gereken Nitelikler
Boşaltma Delikleri
Kablo Salmastra Girişi
Borular İçin Girişleri(Çıkışları) veya Açıklıkları Olan Kutular Ve Mahfazalar
Yaşlanmaya Katı Cisimlerin ve Suyun Zararlı Girişine Karşı Korumaya Dayanıklılık
Yalıtım Direnci Ve Elektrik Dayanımı
Mekanik Dayanım
Isıya Dayanıklılık
TS EN 60670-1
IEC 60670-1
EN 60670-1

TS EN 60670-21
IEC 60670-21
EN 60670-21

TS EN 60670-22
IEC 60670-22
EN 60670-22

TS EN 60670-23
IEC 60670-23
EN 60670-23

TS IEC 60670-24
IEC 60670-24
EN 60670-24
Kutular ve Mahfazalar - Ev ve Benzeri Yerlerdeki Sabit Elektrik Tesisatlarında Kullanılan Elektriksel Amaçlı Yardımcı Donanım İçin
- Bölüm 1 : Genel Kurallar
- Bölüm 21 : Askı Tertibatlı Kutular ve Mahfazalar İçin ÖzelKurallar
- Bölüm 22 : Bağlantı Kutuları ve Mahfazaları İçin Özel Kurallar
- Bölüm 23 : Döşeme İçi Kutular ve Mahfazalar İçin Özel Kurallar
- Bölüm 24 : Koruma Düzenleri ve Benzeri Güç Tüketen Düzenlere Ait Mahfazalar İçin Özel Kurallar
Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları, Yalıtma Aralıkları ve Sızdırmazlık Bileşiğinden Geçen Uzaklıklar
Yalıtkan malzemenin olağandışı ısı ve ateşe karşı dayanıklılığı
Yüzeysel kaçaklara karsı dayanıklılık
Korozyona karsı dayanıklılık
Sınıflandırma
Yapılış
TS EN 60670-1
IEC 60670-1
EN 60670-1

TS EN 60670-21
IEC 60670-21
EN 60670-21

TS EN 60670-22
IEC 60670-22
EN 60670-22

TS EN 60670-23
IEC 60670-23
EN 60670-23

TS IEC 60670-24
IEC 60670-24
EN 60670-24
Elektrikli Taşıtların İletken Şarj Sistemleri Bölüm 1:Genel ÖzelliklerEektrikli Taşıtların İletken Şarj Sistemleri Bölüm:21 AC/DC Besleme Şebekesine iletken bağlantısı için elektrikli taşıt özellikleriEektrikli Taşıtların İletken Şarj Sistemleri Bölüm:22 AC elektrikli araç şarj istasyonu
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Deneyi
Sınıflandırma
Ara Yüzlerin IP Dereceleri
Dielektrik Dayanım Karakteristikleri
İzolasyon Direnci
Yal.Aralıkları ve Yüz.Kaçak Yolu Uzunluklarının Ölçümü
Temas Kaçak Akımı
Çevresel Deneyler
İzin verilebilir yüzey sıcaklıkları
Çevresel Koşullar
Mekanik Çevresel Deneyler
EMU Deneyleri: (Madde11.12-TS EN 61000-3-11: Gerilim değişimleri, Gerilim dalgalanmaları ve kırpışma sınır değerleri- Beyan akımı ≤75 A olan ve bağlantısı şarta dayalı donanım, TS EN 61000-3-12 : Faz başına 16 A ve 75 A giriş akımlı alçak gerilim sistemlerine bağlanan cidazın neden olduğu harmonik akımlar için sınır değerler, , TS EN 61000-4-3 : Işınımlı Radyofrekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi Hariç,TS EN 55011(TS EN 55022) Yayılım Bozulması 1 GHz e kadar)
TS EN 61851-1
IEC 61851-1

TS EN 61851-21
IEC 61851-21

TS EN 61851-22
IEC 61851-22
Elektrikli Taşıtların İletken Şarj Sistemleri Bölüm 1:Genel ÖzelliklerEektrikli Taşıtların İletken Şarj Sistemleri Bölüm:21 AC/DC Besleme Şebekesine iletken bağlantısı için elektrikli taşıt özellikleriEektrikli Taşıtların İletken Şarj Sistemleri Bölüm:22 AC elektrikli araç şarj istasyonu
Tutucu Cihazları Kilitlenmesi
İşaretleme ve Talimatlar
Telekomünikasyon Ağına Bağlantı
Toprak Bağlantısı ve ET devamlılığı
Koruyucu iletkenin devamlılığının muayenesi
Şarj Edicilerin Aşırı Akım Karakteristikleri
Aktarma Organının Dahili Kilitlemesi
HT Kablo mahfazası muayenesi
Özel Bağlantı Elemanlarının Gereklilikleri (Soket/Konnektör)
TS EN 61851-1
IEC 61851-1

TS EN 61851-21
IEC 61851-21

TS EN 61851-22
IEC 61851-22
Elektroteknik Ürünler

Yangın Tehlikesi Deneyi-Bölüm 2-10: Kızaran/Sıcak Telin Esas Alındığı Deney Metodları-Kızaran Tel Cihazı ve Ortak Deney İşlemi

TS EN 60695-2-10
IEC 60695-2-10

Nihai Ürünler Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında)
(TS 3033 EN 60529, IEC 60529 IPX9 deneyi hariç)
TS 3033 EN 60529
IEC 60529

Katı Yalıtım Malzemeleri Katı Yalıtım Malzemeleri-Yüzeysel Kaçaklar İle İlgili Mukayese ve Dayanıklılık İndislerinin Belirlenmesi Metodu TS EN 60112

IEC 60112
Yalıtkan Malzemeler Di Elektrik Deneyi TS 5119 EN 60243-1

IEC 60243-1
Güç Transformatörleri - Bölüm 10 : Ses Seviyelerinin Belirlenmesi Ses Seviyelerinin Belirlenmesi TS EN 60076-10

IEC 60076-10
Elektroteknik Ürünler
Çevre Şartlarına Dayanıklılık Deneyleri-Şartlandırma
/Yaşlandırma Deneyleri (Tuzlu Sis Deneyi Nemli Kükürt Atmosfer Deneyi Amonyaklı Atmosfer Deneyi Ek C / Ek D Deneyi (Toprak Altındaki Bağlantı Bileşenleri İçin Şartlandırma -Yaşlandırma Deneyi )Sıcaklık Çevrim Deneyi
TS EN 62561-1
IEC 62561-1

TS EN 62561-2
IEC 62561-2TS EN 60068-2-14
IEC 60068-2-14

TS 2093 EN 60068-2-11
IEC 60068-2-11

TS 6328 EN 60068-2-52
IEC 60068-2-52

TS EN 60660
IEC 60660

TS EN 60068-2-30
IEC 60068-2-30
Yerleşim Birimleri, Ticari Ve Hafif Sanayi Ortamları Cihazları Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif Sanayi
Ortamları İçin Bağışıklık Deneyleri (Madde.8 -TS EN 61000-4-3:Işınımlı Radyofrekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi- Hariç )
TS EN 61000-6-1

EN 61000-6-1

IEC 61000-6-1
Yerleşim Birimleri, Ticari Ve Hafif Sanayi Ortamları Cihazları Işıma yolu İle Emisyon Deneyi (30MHz-1GHz arası) TS EN 61000-6-3

EN 61000-6-3

IEC 61000-6-3
Sanayi Ortamı Cihazları Işıma Yolu ile emisyon Deneyi (30MHz-1GHz arası) TS EN 61000-6-4

EN 61000-6-4

IEC 61000-6-4
Sanayi Ortamı Cihazları Endüstriyel Ortamlar İçin Bağışıklık Deneyleri (Madde.8 -TS EN 61000-4-3:Işınımlı Radyofrekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi -Hariç ) TS EN 61000-6-2

EN 61000-6-2

IEC 61000-6-2
Doğrudan Temasla ve Havadan
Statik Elektrik Deşarjına Maruz
Kalan Elektrik ve Elektronik Cihazlar
Elektrostatik Boşalma Bağışıklık Deneyi Boşalma Seviyeleri :
Temasla:2,4,6,8kV
Havadan :2,4,8,15kV
IEC 61000-4-2

TS EN 61000-4-2

EN 61000-4-2
Tekrarlamalı Elektriksel Hızlı Geçici
Rejimlere Maruz Kalan Elektriksel ve Elektronik Cihazlar
Elektriksel Hızlı Geçiş/Patlama Bağışıklık Deneyi
(Güç Portları İçin:0,25-4kV, 2,5-5-100kHz;Veri Portları İçin :0.25-2kV,2,5-5-100kHz)
IEC 61000-4-4
TS EN 61000-4-4
EN 61000-4-4
Anahtarlama ve Yıldırım Geçici
Rejimleri Esnasında Meydana Gelen Aşırı Gerilimlerin Sebep Olduğu Tek Yönlü Ani Yükselmelere Maruz Kalan
Elektrikli ve Elektronik Cihazlar
Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık Deneyi
Güç Portları :0.5,1,2,4kV;1.2/50 µs
(Haberleşme Portları Hariç)
IEC 61000-4-5
TS EN 61000-4-5
EN 61000-4-5
Elektromanyetik Uyumluluk- 9 kHz'den 230 MHz'ye kadar olan frekans bölgesinde, göz önüne alınan radyo frekans (RF) vericilerinden gelen iletilen elektromanyetik bozulmalara maruz kalan elektriksel ve elektronik cihazlar RF Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık Frekans Aralığı : 0.15MHz - 230MHz Seviye : 3 V - 10V IEC 61000-4-6
TS EN 61000-4-6
EN 61000-4-6
Elektromanyetik Uyumluluk- Şebeke frekansındaki manyetik alanlara (sürekli ve kısa süreli) maruz kalan Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Şebeke Frekanslı Manyetik Alanlara Bağışıklık 1 A/m, 3 A/m, 10 A/m, 30A/m, 60A/m IEC 61000-4-8
TS EN 61000-4-8
EN 61000-4-8
Elektromanyetik Uyumluluk- Alçak Gerilim Güç Kaynağı Şebekelerine Bağlanan Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Gerilim Çukurlarına ve Kesintilere Bağışıklık (%0.UT - %100.UT 'de 0.05- 9990ms sürelerinde) IEC 61000-4-11
TS EN 61000-4-11
EN 61000-4-11
Bilgi Teknolojisi Cihazları Yayılım Bozulması (30 MHz- 1 GHz arası) Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi (150kHz - 30MHz) TS EN 55022
EN 55022
CISPR 22
Radyo Frekansları Kullanan Sanayi,
Bilim ve Tıp (SBT) Cihazları
İletkenlik Yolu İle Emisyon Deneyi Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi (150kHz - 30MHz) Yayılım Bozulması (30 MHz- 1 GHz) TS EN 55011
EN 55011
CISPR 11
Bilgi Teknolojisi Cihazları Bilgi Teknolojisi Cihazları - Bağışıklık Karakteristikleri-Ölçme Metotları ve Sınır Değerleri (Madde.4.2.3.2 - TS EN 61000-4-3: Işınımlı Radyo frekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi- Hariç ) TS EN 55024
EN 55024
CISPR 24
Elektrikli Tıbbi Cihazlar Elektrikli Tıbbi Cihazlar İçin Bağışıklık ve Yayılım Deneyleri (TS EN 55011 Yayılım Bozulması1GHz e kadar, TS EN 61000-4-3 : Işınımlı Radyofrekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi- Hariç ) TS EN 60601-1-2
EN 60601-1-2
IEC 60601-1-2
Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Cihazlar Elektromanyetik Uyumluluk- Ev ve Benzeri Yerlerde kullanılan Cihazlar, Aletler ve Benzeri Cihazlar için Bağışıklık Deneyleri (Madde.7-TS EN 61000-4-3 : Işınımlı Radyofrekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi- Hariç ) TS EN 55014-2
EN 55014-2
CISPR 14-2
Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanım İçin Elektrikli Cihazlar Ölçme, Kontrol Laboratuvarda Kullanım için Elektrikli Cihazlar için Bağışıklık ve Yayılım Deneyleri (Madde.7-TS EN 55011 Yayılım Bozulması 1GHz e kadar, TS EN 61000-4-3 : Işınımlı Radyofrekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi- Hariç ) TS EN 61326-1
EN 61326-1
IEC 61326-1
Ark Kaynağı Teçhizatı
Ark Kaynağı Cihazları için Bağışıklık ve Yayılım Deneyleri (Madde.6-TS EN 61000-3-11: Gerilim değişimleri, Gerilim dalgalanmaları ve kırpışma sınır değerleri- Beyan akımı ≤75A olan, bağlantısı şarta dayalı donanım, TS EN 61000-3-12 : Faz başına 16A ve 75A giriş akımlı alçak gerilim sistemlerine bağlanan cihazın neden olduğu harmonik akımlar için sınır değerler , Madde.7- TS EN 61000-4-3 :Işınımlı Radyofrekanslı Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi- Hariç )
TS EN 60974-10
EN 60974-10, IEC 60974-10
Ev ve Benzeri Yerde Kullanılan Cihazlar İçin Güvenlik Deneyleri
(Madde 25.14 , 22.16 , 22.32 , 30.2.1 hariç)
(Madde 19.11.4.2: ışıma yoluyla radyofrekans,elektromanyetik alan bağışıklık deneyi ve Madde 19.11.4.7:A.A enerji ucunda enerji şebeke işaretlemesini içeren harmoniklerde ara harmonikler-düşük frekans bağışıklık deneyi hariç)
(Md.11 Isınma Deneyi için en çok 100*130*100 cm olan cihazlar için)
TS EN 60335-1
EN 60335-1, IEC 60335-1
Bilgi Teknolojisi Cihazları Güvenlik Deneyleri
(TS EN 60950-1 Madde Zx, EN 60950-1 Madde Zx deneyi hariç )
TS EN 60950-1
EN 60950-1
IEC 60950-1
Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar Güvenlik Deneyleri TS EN 61010-1
EN 61010-1, IEC 61010-1
Makinaların Elektrik Donanımı Güvenlik Deneyleri TS EN 60204-1
EN 60204-1, IEC 60204-1
Ark Kaynağı Teçhizatı Güvenlik Deneyleri TS EN 60974-1
EN 60974-1, IEC 60974-1
Elektrikli Tıbbi Cihazlar Güvenlik Deneyleri TS EN 60601-1
EN 60601-1
IEC 60601-1
Elektiriksel Ürünler Di Elektrık Deneyleri
TS EN 61439-1 IEC61439-1
TS EN 61439-2 IEC6143-2
TS EN 60439-3 IEC 61439-3
TS EN 60439-4 IEC 61439-4
TS EN 60947-1 IEC 60947-1
TS EN 60947-2 IEC 60947-2
TS EN 60947-3 IEC 60947-3
TS 620 EN 60044-1 IEC60044-1
TS EN 60947-4-1 IEC60947-4-1
TS 5018 EN 60898-1 IEC60898
(laboratuarda ve yerinde deney
işlemi gerçekleştirilir)
Elektiriksel Ürünler Ses Ölçüm Deneyi TS EN 60076-10
IEC 60076-10
(laboratuarda ve yerinde deney işlemi gercekleştirilir)
Elektiriksel Ürünler Yıldırım Darbe Deneyi TS EN 61439-1 ,IEC61439-1 TS EN
61439-2,IEC61439-2 TS EN 60439-3
, IEC61439-3,TS EN
60439-4,IEC61439-4 TS EN
60947-1,IEC60947-1 TS EN
60947-2,IEC60947-2 TS EN 60947-3
IEC60947-3 TS 620 EN 60044-1
IEC6044-1,TS EN 60947-4-1,
IEC60947-4-1, TS 5018 EN 60898-1
IEC 60898 (laboratuarda ve yerinde deney işlemi gerçekleştirilir)
Elektiriksel Ürünler Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyi TS EN 62271-102 IEC62271-102
TS EN 62271-105 IEC62271-105
TS EN 62271-1 IEC62271-1
TS EN 60060-1 IEC60060-1
TS EN 62271-100 IEC 62271-100
TS EN 62271-200 IEC62271-200
TS EN 62271-202 TS EN 62271-1
(laboratuarda ve yerinde deney işlemi gerçekleştirilir)
Elektiriksel Ürünler Koruma Derecesinin Doğrulanması
(IP1X-IP2X-IP3X-IP4 X)
TS 3033 EN 60529 IEC 60529 (laboratuarda ve yerinde deney işlemi gerçekleştirilir)
Elektiriksel Ürünler Güvenlik Deneyleri TS EN 60950-1 IEC60950-1
EN 60950-1
TS 2418 EN 61010-1 IEC61010-1
EN 61010-1
TS EN 60204-1 IEC 60204-1
EN 60204-1
TS EN 60974-1 IEC60947-1
EN 60974-1
(laboratuarda ve yerinde deney işlemi gerçekleştirilir)
Fiş ve Prizler (Md.7) Sınıflandırma
(Md.8) İşaretleme
(MD.9) Boyutların Doğrulanması
(MD.10) Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma
(MD.11) Topraklama Düzeni
(MD.12) Bağlantı Uçları Ve Bağlantı Ucu Sonlandırma Düzenleri
(MD.13) Sabit Prizlerin Yapılışı
(MD.14) Fişlerin Ve Seyyar Prizlerin Yapılışı
(MD.15) Ara Kilitlemeli Prizler
(MD.16) Yaşlanmaya Karşı Dayanıklılık, Mahfazalarla Sağlanan Koruma Ve Neme Karşı Dayanıklılık
(MD.17) Yalıtım Direnci Ve Elektrik Dayanımı
(MD.18) Topraklama Kontaklarının Çalışması
(MD.19) Sıcaklık Artışı
TS IEC 60884-1+A1+A2
Fiş ve Prizler (MD.20) Kesme Kapasitesi
(MD.21) Normal Çalışma
(MD.22) Fişin Çıkartılması İçin Gerekli Kuvvet
(MD.23) Bükülgen Kablolar Ve Bağlantıları
(MD.24) Mekanik Dayanım
(MD.25) Isıya Dayanıklılık
(MD.26) Vidalar, Akım Taşıyan Bölümler Ve Bağlantılar
(MD.27) Yalıtma Aralıkları, Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları Ve Sızdırmazlık Bileşiğinden Geçen Uzaklıklar
(MD.28) Yalıtım Malzemesinin Olağan Dışı Isıya, Ateşe Ve Yüzeysel Kaçaklara Dayanıklılığı
(MD.29) Paslanmaya Karşı Dayanıklılık
(MD.30) Yalıtkan Manşonlu Kontak Çubukları İçin Ek Deneyler
TS IEC 60884-1+A1+A2
Armatürler Aydınlatma Armatürlerinin Sınıflandırılması
İşaretleme
Yapılış
Dış ve İç Bağlantılar
Topraklama Düzenleri
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma
Toza, Katı Cisimlere ve Neme Karşı Dayanıklılık
Yalıtım Direnci ve Elektriksel Dayanım, Dokunma Akımı ve Koruyucu İletken Akımı
Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları ve Yalıtma Aralıkları
Dayanıklılık Deneyi ve Isıl Deney
Isıya, Yanmaya ve Yüzeysel Kaçaklara Karşı Dayanıklılık
Vidalı Bağlantı Uçları
Vidasız Bağlantı Uçları ve Elektrıksel Bağlantılar
TS EN 60598-1
IEC 60598-1

TS EN 60598-2-1
IEC 60598-2-1
Yüksek Gerilim Eldivenleri Dielektrik Deneyi TS EN 60903/MD.8.4
IEC 60903-MD.8.4.

Elektromanyetik Uyumluluk- Beyan Akımı 16 A kadar olan Cihazlar Harmonik Akım Emisyonları İçin Sınır Değerler Beyan akımı faz başına 16A kadar olan cihazlar 2. ve40. harmonikler arası TS EN 61000-3-2 EN 61000-3-2
Elektromanyetik Uyumluluk- Beyan Akımı 16 A kadar olan Cihazlar Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma (Kısa ve Uzun süreli) TS EN 61000-3-3
EN 61000-3-3
Elektromekanik Ürünler Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - bölüm 2-1: Deneyler - Deney A: Soğuk TS EN 60068-2-1
IEC 60068-2-1
Elektromekanik Ürünler Temel çevre şartları deney işlemleri bölüm 2:Deneyler-Deney B: Kuru sıcaklık TS EN 60068-2-2
IEC 60068-2-2
Kablolar -Kablo Tesisi İçin - Kablo Tava Sistemleri ve Kablo Merdiven Sistemleri Sınıflandırma
Yapılış İşaretleme ve Dokümantasyon
Boyutlar
Mekanik Özellikler
Elektriksel Özellikler
Isıl Özellikler
Harici Etkiler (14.2.2 Çinko kalınlığı ölçümü deneyi hariç)
TS EN 61537
IEC 61537
Yol Trafik İşaret Sistemleri EMU Deneyi (md.4.1 radyofreans elektromanyetik alan hariç md.4.3 radyofreans elektromanyetik alan pulse modilasyon hariç) TS EN 50293
EN 50293
Düşük Gerilimli Güç Kaynakları,Doğru Akım Çıkışlı Bölüm :3 EMU Deneyi( çizelge3 md.3.2.radyofrekanstaki elektromanyetik alan genlik modulasyonlu hariç md.3.3. radyofrekanstaki elektromanyetik alan anahtarlanmış taşıyıcı hariç) TS EN 61204-3
EN 61204-3
Elektrikli Aydınlatma ve Benzeri Donanımlar Bağışıklık Kuralları (md.5.3 radyofrekans elektromanyetik alanlar hariç) TS EN 61547
IEC 61547
EN 61547
Elektrikli Aydınlatma ve Benzeri Donanımlar md.4.3.1 Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi (9 KHz - 30MHz) md.4.4.2
Yayılım Bozulması (30 MHz -1 GHz)
md. 8.1.2 Load terminal voltage measurement- hariç md. 4.4.1 yayılım bozulması 9 kHz -30 MHz hariç
TS EN 55015
EN 55015
CISPR 55015
Döner Elektrik Makineleri Beyan Karakteristikleri ve Çalışma Karakteristikleri(md.13) TS EN 60034-1
IEC 60034-1

Elektromanyetik Uyumluluk - Asansörler, Yürüyen Merdiven veBantlar İçin Ürün Ailesi

Bağışıklık Deneyi (EN 61000-4-3 radyo frekans elektromanyetik alanlar hariç)

TS EN 12016
EN 12016
Elektromanyetik Uyumluluk - Asansörler, Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Bantlar İçin Ürün Ailesi Emisyon Deneyi (Madde 6.4. Ani Darbe Gürültüsü Madde 6.5. Gerilim Dalgalanmaları Madde 6.6 :Şebeke Besleme Akımlarına İlişkin Harmonikler Hariç) TS EN 12015
EN 12015
Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Cihazlar Elektromanyetik Uyumluluk- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Cihazlar, Aletler ve Benzeri Cihazlar için Yayılım Deneyleri
TS EN 55014-1
EN 55014-1
CISPR 14-1
Radyo Frekansları Kullanan Sanayi , Bilim ve Tıp SBT Cihazları Yayılım bozulması 1 GHz e kadar TS EN 55011
EN 55011
CISPR 11
Bilgi Teknolojisi Cihazları (Yayın Alıcıları ve İlgili Cihazlar- Hariç) Yayılım Bozulması (30MHz-1 GHz)
Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi (150kHz - 30MHz)
TS EN 55032
EN 55032
CISPR 32Evlerde Kullanılan Elektrikli Pişirme Cihazları ; Ocaklar Fırınlar Buhar Fırınları ve IzgaralarPerformans Ölçme YöntemleriTS EN 60350-1
IEC 60350-1
(Ek ZZA ve Ek ZZB Enerji Etiketlemesi hakkında Komisyon Direktifi için gerekli maddeler)


Elektroteknik Ürünler


Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığın Doğrulanması Deneyi


TS EN 60695-2-11
IEC 606095-2-11


Elektroteknik Ürünler


Yangın Tehlikesi Deneyi - Bölüm 11-5: İğne Alevi Deneyi


TS EN 60695-11-5
IEC 60695-11-5


Elektroteknik Ürünler


Yangın Tehlikesi Deneyi - 50W’lık Yatay ve Düşey Alev Metodları Deneyi


TS EN 60695-11-10
IEC 60695-11-10


Nihai Ürünler


Dış Darbelere Karşı Elektrikli Donanımın Mahfazası ile Sağlanan Koruma Dereceleri


TS EN 62262
IEC 62262

Build:1.8.2.0 Upd:01.10.2019 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek