PROBO MUAYENE VE BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ
Adres Keresteciler Sitesi E Blok No:5 Kat:2 Ostim / Yenimahalle ANKARA
Telefon +90 312 385 95 30
Standart TS EN ISO/IEC 17020:2012 Dosya No AB-0094-M
Akreditasyon Tarihi 20.10.2010
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
1. Kaldırma ve İletme Makineleri
1.A.1. Vinç
1.A.1.1. Gezer Köprülü Vinç
1.A.1.3. Monoray Vinç
1.A.1.4. Mobil Vinç
1.A.2. Caraskal
1.A.8. Transpalet
1.A.10. Forklift
Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
2. Basınçlı Kaplar
2.A.2. Basınçlı Hava Tankı
2.A.3. Kompresör Hava Tankı
2.A.4. Hidrofor/Genleşme Tankı
2.A.6. Boyler/Akümülasyon Tankı
2.A.7. Sıvılaştırılmış Gaz Tankları
2.A.8. Kriyojenik Tanklar
Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
2. Basınçlı kaplar
2.C.1. Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar
2.C.2. Düşük Basınçlı Depolama Tankları
2.C.3. Alev Almayan, Hava veya Azot Depolamak İçin Tasarımlanmış Basınçlı Tanklar
2.C.4. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin Taşınabilir, Tekrar Doldurulabilir, Çelikten, Kaynaklı Tüpler
2.C.5. Hacmi 13 m3’ü Aşmayan, Seri Olarak İmal Edilen, Kaynaklı, Çelik, Silindirik Ve Sabit Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Tankları
2.C.6.Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) için Kaynaklı Çelik Tanklar-Karayolu tankerleri
2.C.7. Su Tesisatları İçin Diyaframlı Kapalı Genleşme Tankları
2.C.8. Kriyojenik Tanklar 2.C.8.1. Taşınabilir Vakum Yalıtımlı Kaplar
2.C.9. Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Basınçlı Metalik Tanklar
İmalat ve Montaj Süreci Kontrolü AD 2000 Merkblaetter ASME Sec VIII Division 1,2&3 ANSI/NB-23, EN 1442, EN 12542, EN 12817, EN 12819, EN 12493, EN 13530, EN 286, EN 13445, API 620
3. Kazanlar
3.A.1. Buhar kazanı
3.A.2.Kalorifer/Sıcak su kazanı
3.A.4. Kızgın Yağ Kazanı
3.A.7. Kızgın Su Kazanı
Periyodik kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
3. Kazanlar
3.C.1 Güç Kazanları
3.C.2 Isıtma Kazanları
3.C.3 Buhar Kazanları
3.C.5 Yanmalı Kazanlar
3.C.6 Su Borulu Kazanlar
3.C.7 Silindirik Kazanlar
3.C.8 Elle ve Otomatik Yüklemeli, Anma Isı Gücü 300kW’a kadar olan Katı Yakıtlı Kazanlar
İmalat ve Montaj Süreci Kontrolü ASME Sec I, ASME Sec IV, EN 303, EN 12953, EN 12952
4. Atmosferik Depolama Tankları
4.A.1.Atmosferik Depolama Tankları
Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğİ
4. Atmosferik Depolama Tankları
4.C.1.Atmosferik Depolama Tankları
İmalat ve Montaj Süreci Kontrolü EN 14015, API 650
Boru hatları İmalat ve Montaj Süreci Kontrolü Periyodik Kontroller ASME B31.4, ASME B31.8, API 5L, API 1104, PROBO Periyodik Kontrol Prosedürleri
Borulama İmalat ve Montaj Süreci Kontrolü Periyodik Kontroller ASME B31.1, ASME B31.3, ASME B31.8, API 570, EN 13480, PROBO Periyodik Kontrol Prosedürleri
Kaynaklı İmalat Kaynak Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı İmalat Süreci Kontrolü ASME Sec IX, TS EN ISO 15614-1, TS EN ISO 15614-2, TS EN ISO 15614-7, TS EN ISO 15614-8, TS EN ISO 15614-12, TS EN ISO 15614-13, EN ISO 15613, AWS D1.1, AWS D 1.5, API 1104
Metal Yapılar İmalat ve montaj süreci denetimi AWS D1.1, AWS D1.5, ASME STS-1, EN 1090-2
Tahribatsız Muayene Ultrasonik Muayene AD Merkblatt HP 5/3, ASME Sec. I, ASME Sec IV, ASME Sec V, ASME Sec VIII, ASME B31.1, ASME B 31.3, ASME B 31.8, API 5L, API 1104, AWS D1.1, EN ISO 11666, EN ISO 23279, EN ISO 17640, EN 12680, EN 10228-3/4, EN 14127, EN 10308, EN 10160, ASTM A 435, ASTM VOL 03.03, PROBO Tahribatsız Muayene Prosedürleri
Görsel Muayene AD Merkblatt HP5/3, ASME Sec I, ASME Sec IV, ASME Sec V, ASME Sec VIII, ASME B31.1, ASME B31.3, ASME B31.8, API 5L, API 1104, AWS D1.1, EN ISO 5817, EN ISO 17637, PROBO Tahribatsız Muayene Prosedürleri
Radyografik Muayene AD Merkblatt HP 5/3, ASME Sec I, ASME Sec IV, ASME Sec V, ASME Sec VIII, ASME B31.1, ASME B 31.3, ASME B 31.8, API 5L, API 1104, AWS D1.1, EN ISO 5579, EN ISO 17636-1, EN 12681, EN ISO 10675, ASTM VOL 03.03, PROBO Tahribatsız Muayene Prosedürleri
Manyetik Parçacık Muayenesi AD Merkblatt HP 5/3, ASME Sec I, ASME Sec IV, ASME Sec V, ASME Sec VIII, ASME B31.1, ASME B 31.3, ASME B31.8, API 5L,API 1104, AWS D1.1, EN ISO 17638, EN ISO 23278, EN ISO 9934-1, EN 10228-1, EN 1369, ASTM VOL 03.03, PROBO Tahribatsız Muayene Prosedürleri
Sıvı Penetrant Muayenesi AD Merkblatt HP 5/3, ASME Sec I, ASME Sec IV, ASME Sec V, ASME Sec VIII, ASME B31.1, ASME B31.3, ASME B31.8, API 5L, API 1104, AWS D1.1, EN ISO 3452-1, EN ISO 23277, EN 1371-1/2, EN 10228-2, ASTM VOL 03.03, PROBO Tahribatsız Muayene Prosedürleri
Phased Array ve TOFD ASME Sec. V, ASME B31.3, ASME B31.1, ASME Sec. I, ASME Sec. VIII, EN ISO 10863
Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri Tip Onayı AB/167/2013
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Fonksiyonel Araç Güvenliği Gereklilikleri
Aracın Yapısal Bütünlüğü Tip Onayı AB 2015/208 Ek II
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Araçların Maksi mum Dizayn Hızı, Hız Regülatörleri, Hız Sınırlandırma Cihazları Tip Onayı AB 2015/208 Ek III
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Hızlı Traktörlerinin Yönlendirilmesi Tip Onayı AB 2015/208 Ek IV
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Yönlendirme Tip Onayı AB 2015/208 Ek V
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Hız Göstergeleri Tip Onayı AB 2015/208 Ek VI
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Görüş Alanı Ve Ön Cam Silecekleri Tip Onayı AB 2015/208 Ek VII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Camlara İlişkin Şartlar Tip Onayı AB 2015/208 Ek VIII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Geri Görüş Aynaları Tip Onayı AB 2015/208 Ek IX
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Sürücü Bilgilendirme Sistemleri Tip Onayı AB 2015/208 Ek X
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları Tip Onayı AB 2015/208 Ek XI
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Aydınlatma ve Sinyal Cihazlarının Montajı Tip Onayı AB 2015/208 Ek XII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
İç Donanım, Koltuk Başlıkları Tip Onayı AB 2015/208 Ek XIII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Aracın Dışı ve Aksesuarları Tip Onayı AB 2015/208 Ek XIV
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Elektromanyetik Uyumluluk Tip Onayı AB 2015/208 Ek XV
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Sesli İkaz Cihazları Tip Onayı AB 2015/208 Ek XVI
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Isıtma sistemleri Tip Onayı AB 2015/208 Ek XVII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Yetkisiz Kullanımı Önleme Tip Onayı AB 2015/208 Ek XVIII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Tescil Plakaları Tip Onayı AB 2015/208 Ek XIX
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Zorunlu Levhalar Ve İşaretler Tip Onayı AB 2015/208 Ek XX
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Boyutlar ve Römork Kütleleri Tip Onayı AB 2015/208 Ek XXI
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Azami Yüklü Kütle Tip Onayı AB 2015/208 Ek XXII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Denge Ağırlıkları Tip Onayı AB 2015/208 Ek XXIII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Elektrik Sistemlerinin Güvenliği Tip Onayı AB 2015/208 Ek XXIV
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Yakıt Depoları Tip Onayı AB 2015/208 Ek XXV
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Yük Platformları Tip Onayı AB 2015/208 Ek XXVIII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Çeki Teribatları Tip Onayı AB 2015/208 Ek XXIX
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Lastikler Tip Onayı AB 2015/208 Ek XXX
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Paçalık sistemleri Tip Onayı AB 2015/208 Ek XXXI
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Geri Vites Tip Onayı AB 2015/208 Ek XXXII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Paletler Tip Onayı AB 2015/208 Ek XXXIII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Mekanik Bağlantılar Tip Onayı AB 2015/208 Ek XXXIV
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Fren Gereklilikleri
Fren Tertibatlarının Ve Römork Fren Kaplinlerinin İmalatı Ve Montajı Tip Onayı AB 2015/68 Ek I
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Fren Sistemlerinin Ve Römork Fren Kaplinlerinin Ve Bunların Takıldığı Araçların Testi Ve Performansı Tip Onayı AB 2015/68 Ek II
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Tepki Süresinin Ölçülmesi Tip Onayı AB 2015/68 Ek III
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Fren Sistemlerinin Ve Römork Fren Kaplinlerinin Enerji Depolama Cihazları Ve Enerji Kaynakları Ve Bunların Takıldığı Araç Şartları Tip Onayı AB 2015/68 Ek IV
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Fren Yayları Ve Bunların Takıldığı Araç Şartları Tip Onayı AB 2015/68 Ek V
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Mekanik Fren Silindir Kilitleme Chazları İle Donatılmış Park Fren Sistemleri Tip Onayı AB 2015/68 Ek VI
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Tip-I, Tip-II veya Tip-III Testlerine Eşdeğer Testlerin Gerçekleştirildiği Araçlar İçin Alternatif Şartlar Tip Onayı AB 2015/68 Ek VII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Atalet Fren Sistemleri, Fren Tertibatları Ve Römork Kaplinlerine Ve Frenleme İçin Bunların Takılı Olduğu Araçlar Tip Onayı AB 2015/68 Ek VIII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Hidrostatik Tahrikli Araçlar Ve Bu Araçların Fren Tertibatları Ve Fren Sistemi Tip Onayı AB 2015/68 Ek IX
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Karmaşık Elektronik Araç Kontrol Sistemlerinin Güvenliği Tip Onayı AB 2015/68 Ek X
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Kilitlenmeyen Fren Sistemleri Ve Bunların Takıldığı Araçlar Tip Onayı AB 2015/68 Ek XI
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
EBS ve Bunların Takılı Olduğu Araçlar Tip Onayı AB 2015/68 Ek XII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Tek Devreli Hidrolik Bağlantılar Ve Bunların Takıldığı Araçlar Tip Onayı AB 2015/68 Ek XIII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Araç Yapısı Ve Genel Gereklilikler
Yuvarlanmaya Karşı Koruyucu Yapılar (Dinamik Test) Tip Onayı AB 1322/2014 Ek VI
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Yuvarlanmaya Karşı Koruyucu Yapılar (Paletli) Tip Onayı AB 1322/2014 Ek VII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Yuvarlanmaya Karşı Koruyucu Yapılar (Statik Test) Tip Onayı AB 1322/2014 Ek VIII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Yuvarlanmaya Karşı Koruyucu Yapılar; (Dar İzli Traktörlerin Önüne Monte Edilen) Tip Onayı AB 1322/2014 Ek IX
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Yuvarlanmaya Karşı Koruyucu Yapılar; (Dar İzli Traktörlerin Arkasına Monte Edilen) Tip Onayı AB 1322/2014 Ek X
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapılar Tip Onayı AB 1322/2014 Ek XI
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Yolcu Koltukları Tip Onayı AB 1322/2014 Ek XII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Sürücünün Maruz Kaldığı Gürültü Seviyesi Tip Onayı AB 1322/2014 Ek XIII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Sürücü Koltuğu Tip Onayı AB 1322/2014 Ek XIV
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Sürücü Konumuna Erişim Ve Çalıştırma Alanı Tip Onayı AB 1322/2014 Ek XV
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Kuyruk Mili Tip Onayı AB 1322/2014 Ek XVI
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Tahrik Aksamlarının Korunması Tip Onayı AB 1322/2014 Ek XVII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Emniyet Kemeri Bağlantıları Tip Onayı AB 1322/2014 Ek XVIII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Emniyet Kemerleri Tip Onayı AB 1322/2014 Ek XIX
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Keskin Nesnelere Karşı Koruma Tip Onayı AB 1322/2014 Ek XX
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Egzoz Sistemi Tip Onayı AB 1322/2014 Ek XXI
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Operatör El Kitabı Tip Onayı AB 1322/2014 Ek XXII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Kontrol Sistemleri Ve Acil Durum Ve Otomatik Durdurma Cihazlarının Emniyet Ve Güvenirliği Dahil Kontrol Cihazları Tip Onayı AB 1322/2014 Ek XXIII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Diğer Mekanik Tehlikelere Karşı Koruma Tip Onayı AB 1322/2014 Ek XXIV
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Muhafazalara ve koruyucu cihazlar Tip Onayı AB 1322/2014 Ek XXV
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Bilgiler, uyarılar ve işaretler Tip Onayı AB 1322/2014 Ek XXVI
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Malzemeler ve ürünler Tip Onayı AB 1322/2014 Ek XXVII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Aküler Tip Onayı AB 1322/2014 Ek XXVIII
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Tehlikeli maddelere karşı koruma Tip Onayı AB 1322/2014 Ek XXIX
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Çevresel Ve Tahrik Ünitesi Performans Şartları
Kirletici Emisyonlar Tip Onayı AB 2015/96 Ek II
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
Dış Gürültü Seviyeleri Tip Onayı AB 2015/96 Ek III
(T ve C Kategori Araçları Kapsar)
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Basınçlı Ekipmanlar (2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği) Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Onaylanması 2014/68/AB EK I Madde 3.1.2

Build:1.8.2.0 Upd:01.12.2021 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek