DEKRA KALİTE KONTROL HİZMETLERİ A. Ş.
Adres Keresteciler Sitesi E Blok No:5 Kat:2 Ostim / Yenimahalle ANKARA
Telefon +90 312 385 95 30
Standart TS EN ISO/IEC 17020:2012 Dosya No AB-0094-M
Akreditasyon Tarihi 20.10.2010
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
1. Kaldırma ve İletme Makineleri
1.A.1. Vinç
1.A.1.1. Gezer Köprülü Vinç
1.A.1.3. Monoray Vinç
1.A.1.4. Mobil Vinç
1.A.2. Caraskal
1.A.8. Transpalet
1.A.10. Forklift
Periyodik Kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
2. Basınçlı Kaplar
2.A.2. Basınçlı Hava Tankı
2.A.3. Kompresör Hava Tankı
2.A.4. Hidrofor/Genleşme Tankı
2.A.6. Boyler/Akümülasyon Tankı
2.A.7. Sıvılaştırılmış Gaz Tankları
2.A.8. Kriyojenik Tanklar
Periyodik Kontroller İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
2. Basınçlı kaplar
2.C.1. Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar
2.C.2. Düşük Basınçlı Depolama Tankları
2.C.3. Alev Almayan, Hava veya Azot Depolamak İçin Tasarımlanmış Basınçlı Tanklar
2.C.4. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin Taşınabilir, Tekrar Doldurulabilir, Çelikten, Kaynaklı Tüpler
2.C.5. Hacmi 13 m3’ü Aşmayan, Seri Olarak İmal Edilen, Kaynaklı, Çelik, Silindirik Ve Sabit Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Tankları
2.C.6.Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) için Kaynaklı Çelik Tanklar-Karayolu tankerleri
2.C.7. Su Tesisatları İçin Diyaframlı Kapalı Genleşme Tankları
2.C.8. Kriyojenik Tanklar
2.C.8.1. Taşınabilir Vakum Yalıtımlı Kaplar
2.C.9. Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Basınçlı Metalik Tanklar
İmalat ve Montaj Süreci Kontrolü AD 2000 Merkblaetter
ASME Sec VIII Division 1,2&3
ANSI/NB-23,
EN 1442,
EN 12542,
EN 12817,
EN 12819,
EN 12493,
EN 13530,
EN 286,
EN 13445,
API 620
3. Kazanlar
3.A.1. Buhar kazanı
3.A.2.Kalorifer/Sıcak su kazanı
3.A.4. Kızgın Yağ Kazanı
3.A.7. Kızgın Su Kazanı
Periyodik kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
3. Kazanlar
3.C.1 Güç Kazanları
3.C.2 Isıtma Kazanları
3.C.3 Buhar Kazanları
3.C.5 Yanmalı Kazanlar
3.C.6 Su Borulu Kazanlar
3.C.7 Silindirik Kazanlar
3.C.8 Elle ve Otomatik Yüklemeli, Anma Isı Gücü 300kW’a kadar olan Katı Yakıtlı Kazanlar
İmalat ve Montaj Süreci Kontrolü ASME Sec I,
ASME Sec IV,
EN 303,
EN 12953,
EN 12952
4. Atmosferik Depolama Tankları
4.A.1.Atmosferik Depolama Tankları
Periyodik Kontroller İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğİ
4. Atmosferik Depolama Tankları
4.C.1.Atmosferik Depolama Tankları
İmalat ve Montaj Süreci Kontrolü EN 14015,
API 650
Boru hatları İmalat ve Montaj Süreci Kontrolü Periyodik Kontroller ASME B31.4, ASME B31.8, API 5L, API 1104, DEKRA Periyodik Kontrol Prosedürleri
Borulama İmalat ve Montaj Süreci Kontrolü Periyodik Kontroller ASME B31.1, ASME B31.3, ASME B31.8, API 570, EN 13480, DEKRA Periyodik Kontrol Prosedürleri
Kaynaklı İmalat Kaynak Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı
İmalat Süreci Kontrolü
ASME Sec IX, TS EN ISO 15614-1, TS EN ISO 15614-2, TS EN ISO 15614-7, TS EN ISO 15614-8, TS EN ISO 15614-12, TS EN ISO 15614-13, EN ISO 15613, AWS D1.1, AWS D 1.5, API 1104
Metal Yapılar İmalat ve montaj süreci denetimi AWS D1.1, AWS D1.5,
ASME STS-1, EN 1090-2
Tahribatsız Muayene Ultrasonik Muayene AD Merkblatt HP 5/3, ASME Sec. I, ASME Sec IV, ASME Sec V, ASME Sec VIII, ASME B31.1, ASME B 31.3, ASME B 31.8, API 5L, API 1104, AWS D1.1, EN ISO 5817, EN ISO 11666, EN ISO 23279, EN ISO 17640, EN 12680, EN 10228-3/4, EN 14127, EN 10308, EN 10160, ASTM A 435, ASTM VOL 03.03,
DEKRA Tahribatsız Muayene Prosedürleri
Görsel Muayene AD Merkblatt HP5/3, ASME Sec I, ASME Sec IV, ASME Sec V, ASME Sec VIII, ASME B31.1, ASME B31.3, ASME B31.8, API 5L, API 1104, AWS D1.1, EN ISO 5817, EN ISO 17637, DEKRA Tahribatsız Muayene Prosedürleri
Radyografik Muayene AD Merkblatt HP 5/3, ASME Sec I, ASME Sec IV, ASME Sec V, ASME Sec VIII, ASME B31.1, ASME B 31.3, ASME B 31.8, API 5L, API 1104, AWS D1.1, EN ISO 5579, EN ISO 17636-1, EN 12681, EN ISO 5817, EN ISO 10675, ASTM VOL 03.03, DEKRA Tahribatsız Muayene Prosedürleri
Manyetik Parçacık Muayenesi AD Merkblatt HP 5/3, ASME Sec I, ASME Sec IV, ASME Sec V, ASME Sec VIII, ASME B31.1, ASME B 31.3, ASME B31.8, API 5L,API 1104, AWS D1.1, EN ISO 5817, EN ISO 17638, EN ISO 23278, EN ISO 9934-1, EN 10228-1, EN 1369, ASTM VOL 03.03, DEKRA Tahribatsız Muayene Prosedürleri
Sıvı Penetrant Muayenesi AD Merkblatt HP 5/3, ASME Sec I, ASME Sec IV, ASME Sec V, ASME Sec VIII, ASME B31.1, ASME B31.3, ASME B31.8, API 5L, API 1104, AWS D1.1, EN ISO 5817, EN ISO 3452-1, EN ISO 23277, EN 1371-1/2, EN 10228-2, ASTM VOL 03.03, DEKRA Tahribatsız Muayene Prosedürleri
Phased Array ve TOFD ASME Sec. V, ASME B31.3, ASME B31.1, ASME Sec. I, ASME Sec. VIII, EN ISO 10863
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Basınçlı Ekipmanlar Modül A2 Rastgele Aralıklarla Denetlenmiş Basınçlı Ekipman Kontrolleriyle Birlikte İç Üretim Kontrolü 2014/68/AB EK III Madde 2
Modül B AB Tip İncelemesi - Üretim Tipi 2014/68/AB EK III Madde 3.1
Modül B AB Tip İncelemesi - Tasarım Tipi 2014/68/AB EK III Madde 3.2
Modül C2 Rasgele Aralıklarla Denetlenmiş Basınçlı Ekipman Kontrolleriyle Birlikte Iç Üretim Kontrolüne Dayanan Tipe Uygunluk 2014/68/AB EK III Madde 4
​Modül F Basınçlı Ekipman Doğrulamasına Dayalı Tipe Uygunluk 2014/68/AB EK III Madde 9
Modül G Birim Doğrulamasına Dayanan Uygunluk 2014/68/AB EK III Madde 10
​Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Onaylanması 2014/68/AB EK I Madde 3.1.2
2014/29/AB Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Basit Basınçlı Kaplar Modül B AB Tip İncelemesi 2014/29/AB Ek-II Madde 1
Modül C Dahili İmalat Denetimine Tabi Olarak Tip Uygunluğu 2014/29/AB Ek-II Madde 4
Modül C1 Dahili İmalat Denetimi Artı Denetimli Kap Testine Tabi Olarak Tip Uygunluğu 2014/29/AB Ek-II Madde 2
Modül C2 Dahili İmalat Denetimi Artı Rasgele Zaman Aralıklarında Gerçekleştirilen Denetimli Kap Testine Tabi Olarak Tip Uygunluğu 2014/29/AB Ek-II Madde 3

Build:1.8.2.0 Upd:28.07.2020 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek