DEKRA KALİTE KONTROL HİZMETLERİ A. Ş.
Adres Keresteciler Sitesi E Blok No:5 Kat:2 Ostim / Yenimahalle ANKARA
Telefon +90 312 385 95 30
Standart TS EN ISO/IEC 17020:2012 Dosya No AB-0094-M
Akreditasyon Tarihi 20.10.2010
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
2. Basınçlı Kaplar
2.A.2. Basınçlı Hava Tankı
2.A.7. LPG Tankı
2.A.8. Kriyojenik Tanklar
Periyodik Kontroller İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
2. Basınçlı kaplar
2.C.1. Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar
2.C.2. Düşük Basınçlı Depolama Tankları
2.C.3. Alev Almayan, Hava Veya Azot Depolamak İçin Tasarımlanmış Basınçlı Tanklar
2.C.4. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin Taşınabilir, Tekrar Doldurulabilir, Çelikten, Kaynaklı Tüpler
2.C.5. Hacmi 13 m3’ü Aşmayan, Seri Olarak İmal Edilen, Kaynaklı, Çelik, Silindirik Ve Sabit Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Tankları
2.C.6.Sıvılaştırılmış Petrol Gazı(LPG)için Kaynaklı Çelik Tanklar-Karayolu tankerleri
2.C.7. Su Tesisatları İçin Diyaframlı Kapalı Genleşme Tankları
2.C.8.1. Taşınabilir Vakum Yalıtımlı Kaplar
2.C.9. Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Basınçlı Metalik Tanklar
İmalat ve Montaj Süreci Kontrolü AD 2000 Merkblaetter
ASME Sec VIII Division 1,2&3
ANSI/NB-23, EN 1442,
EN 12542,
EN 12817,
EN 12819,
EN 12493,
EN 13530,
EN 286,
EN 13445,
API 620
3. Kazanlar
3.A.1. Buhar kazanı
3.A.2.Kalorifer/Sıcak su kazanı
3.A.4. Kızgın Yağ Kazanı
3.A.7. Kızgın Su Kazanı
Periyodik kontrol İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
3. Kazanlar
3.C.1 Güç Kazanları
3.C.2 Isıtma Kazanları
3.C.3 Buhar Kazanları
3.C.5 Yanmalı Kazanlar
3.C.6 Su Borulu Kazanlar
3.C.7 Silindirik Kazanlar
3.C.8 Elle ve Otomatik Yüklemeli, Anma Isı Gücü 300kW’a kadar olan Katı Yakıtlı Kazanlar
İmalat ve Montaj Süreci Kontrolü ASME Sec I,
ASME Sec IV,
EN 303,
EN 12953,
EN 12952
4.A.1.Atmosferik Depolama Tankları Periyodik Kontroller İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğİ
4.C.1.Atmosferik Depolama Tankları İmalat ve Montaj Süreci Kontrolü EN 14015, API 650
Boru hatları İmalat ve Montaj Süreci Kontrolü Periyodik Kontroller ASME B31.4, ASME B31.8, API 5L, API 1104, DEKRA Periyodik Kontrol Prosedürleri
Borulama İmalat ve Montaj Süreci Kontrolü Periyodik Kontroller ASME B31.1, ASME B31.3, ASME B31.8, API 570, EN 13480, DEKRA Periyodik Kontrol Prosedürleri
Kaynaklı İmalat Kaynak Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı
İmalat Süreci Kontrolü
AD 2000 Merkblaetter HP2/1
ASME Sec IX, ASTM A488
EN ISO 15614 serisi, EN ISO 15613 serisi, AWS D1.1, AWS D 1.5, API 1104, EN 13134, EN 1090-2
Metal Yapılar İmalat ve montaj süreci denetimi AWS D1.1, AWS D1.5,
ASME STS-1, EN 1090-2
Metal İşlenmiş Parçalar
(Metal Borular, Metal Levhalar)
İmalat süreci kontrolü API 5L, EN 10208, EN 10224,EN 10311, EN 10216, EN 10255, EN 10217, EN 10219, ASTM A 53, ASTM A 106, ASTM A 333, ASTM A 312, EN 10025, EN 10028, EN 10088, ASTM A 36, ASTM A 283, ASTM A 240, ASTM A 516, ASTM A 517,
DEKRA İmalat Kontrol Prosedürü DKR.PRS.20
GERİ ÇEKİLDİ
Sondaj boruları İmalat ve Montaj Süreci Kontrolü
Periyodik Kontroller
API RP 4G, API RP 7G, API RP 7L, API RP 7G-2, DS-1, ISO 10407-2 GERİ ÇEKİLDİ
Tahribatsız Muayene Ultrasonik Muayene AD Merkblatt HP 5/3, ASME Sec. I, ASME Sec IV, ASME Sec V, ASME Sec VIII, ASME B31.1, ASME B 31.3, ASME B 31.8, API 5L, API 1104, AWS D1.1, EN ISO 5817, EN ISO 11666, EN ISO 23279, EN ISO 17640, EN 12680, EN 10228-3/4, EN 14127, EN 10308, EN 10160, ASTM A 435, ASTM VOL 03.03,
DEKRA Tahribatsız Muayene Prosedürleri
Radyografik Muayene AD Merkblatt HP 5/3, ASME Sec I, ASME Sec IV, ASME Sec V, ASME Sec VIII, ASME B31.1, ASME B 31.3, ASME B 31.8, API 5L, API 1104, AWS D1.1, EN ISO 5579, EN ISO 17636-1, EN 12681, EN ISO 5817, EN ISO 10675, ASTM VOL 03.03, DEKRA Tahribatsız Muayene Prosedürleri
Manyetik Parçacık Muayenesi AD Merkblatt HP 5/3, ASME Sec I, ASME Sec IV, ASME Sec V, ASME Sec VIII, ASME B31.1, ASME B 31.3, ASME B31.8, API 5L,API 1104, AWS D1.1, EN ISO 5817, EN ISO 17638, EN ISO 23278, EN ISO 9934-1, EN 10228-1, EN 1369, ASTM VOL 03.03, DEKRA Tahribatsız Muayene Prosedürleri
Sıvı Penetrant Muayenesi AD Merkblatt HP 5/3, ASME Sec I, ASME Sec IV, ASME Sec V, ASME Sec VIII, ASME B31.1, ASME B31.3, ASME B31.8, API 5L, API 1104, AWS D1.1, EN ISO 5817, EN ISO 3452-1, EN ISO 23277, EN 1371-1/2, EN 10228-2, ASTM VOL 03.03, DEKRA Tahribatsız Muayene Prosedürleri
Görsel Muayene AD Merkblatt HP5/3, ASME Sec I, ASME Sec IV, ASME Sec V, ASME Sec VIII, ASME B31.1, ASME B31.3, ASME B31.8, API 5L, API 1104, AWS D1.1, EN ISO 5817, EN ISO 17637, DEKRA Tahribatsız Muayene Prosedürleri
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Pressure Equipment Module A2 Internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals
Module B EU-Type examination-production type
Module B EU-Type examination-design type
Module C2 Conformity to type based on internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals
Module F Conformity to type based on pressure equipment verification
Module G Conformity based on unit verification
2014/68/EU Annex-III
Approval of permanent joining procedures 2014/68/EU Annex I, 3.1.2
2014/29/AB Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün/Kullanım Amacı Muayene Türü/Modüller Standard/Şartname/Açıklamalar
Basit Basınçlı Kaplar AB-Tip incelemesi (Module B)
DahiIi imalat denetimine
tabi olarak tip uyumluluğu
(Modül C)
DahiIi imalat denetimi artı
denetimli kap testine (Modül
C1) tabi olarak tip uygunluğu
Dahili imalat denetimi artı
rastgele zaman aralıklarında
gerçekleştirilen denetimli
kap testine (Modül C2) tabi
olarak tip uygunluğu

2014/29/AB Ek II

Build:1.8.2.0 Upd:22.11.2018 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek