UDEM ULUSLARARASI BELGELENDİRME DENETİM EĞİTİM MERKEZİ SANAYİ ve TİC. A.Ş.
Adres Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak No:10 Ümitköy ANKARA
Telefon 0312 443 03 90
Standart TS EN ISO/IEC 17065:2012 Dosya No AB-0027-U
Akreditasyon Tarihi 22.12.2010
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
Ürün Grubu Ürün/Kullanım Amacı
2006/42/AT Yönetmeliği Ek IV kapsamında bulunan:
1. Ahşap ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki özelliklerde malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan aşağıdaki tiplerde (tek ya da çok bıçaklı) dairesel testereler:
1.1. Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir yataklı veya destekli, iş parçasının el ile veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslendiği testere makineleri,
1.2. Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, el ile işletilen ileri geri hareketli testere arabası veya sehpası bulunan testere makineleri,
1.3. Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçasının beslenmesi için birleşik bir mekanik tertibatı olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makineleri,
1.4. Kesme sırasında hareketli bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın hareketi mekanik olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makineleri,

2. Ahşap işleme için, el ile beslemeli, planya tezgâhları,

3. Ahşap işleme için, mekanik bir birleşik besleme tertibatı olan, el ile yükleme ve/veya boşaltmalı, tek taraftan yüzey işleyen kalınlık planya tezgâhları,

4. Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki tiplerde şerit testere tezgâhları:
4.1. Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası için sabit ya da ileri geri hareket ettirilebilen bir yatak veya desteği olan testere tezgâhları,
4.2. İleri geri hareketli bir arabaya monte edilmiş bıçak/bıçakları olan testere tezgâhları,
Makine Emniyeti Yönetmeliği
AT TİP İNCELEMESİ EK IX , Madde 13 - (3), b) ve (4), a)
2006/42/AT Yönetmeliği Ek IV kapsamında bulunan:
5. Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için kullanılan, yukarıdaki 1'den 4'e kadar olan paragraflarda ve 7 numaralı paragrafta atıfta bulunulan birleştirilmiş makine tipleri.

6. Ahşap işlemek için çeşitli takım tutucularına sahip, el ile beslemeli zıvana tezgâhları,

7. Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, dikey milli kalıpçı frezeleri,

8. Ahşap işlemek için taşınabilir zincirli testereler.

9. Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm'den, hızı 30 mm/ s'den yüksek olan, abkant presler de dahil olmak üzere, presler.

10. El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) plastik kalıplama tezgâhları.

11. El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) kauçuk kalıplama tezgâhları.

13. El ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma mekanizmalı çöp kamyonları.
 
Makine Emniyeti Yönetmeliği
AT TİP İNCELEMESİ EK IX , Madde 13 - (3), b) ve (4), a)
 
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)
Ürün Grubu Ürün/Kullanım Amacı
Yapısal metal ürünler ve yardımcı elemanlar (1/4):
-Yapısal metalik kesitler/profiller:
Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller(T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru) ,yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş yada korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler. (Metal yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere).
Karar: 98/214/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+
TS EN 10025-1
TS EN 10088-4
TS EN 10088-5
TS EN 10210-1
TS EN 10219-1
TS EN 10340, TS EN 10340/AC
TS EN 10343
TS EN 15048-1
TS EN 15088
Yapısal metal ürünler ve yardımcı elemanlar (2/4):
-Yapısal metalden yapılmış inşaat malzemeleri:
Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler. Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş yada korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir. (Temellerde ve yapı çerçevelerinde kullanım için).
Karar: 98/214/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+
TS EN 1090-1+A1
Yapısal metal ürünler ve yardımcı elemanlar (3/4):
- Kaynak sarf malzemeleri-metalik malzemelerin ergitme kaynağında kullanılan tozlar ile ilave metaller için
Karar: 98/214/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+
TS EN 13479
Yapısal metal ürünler ve yardımcı elemanlar (4/4):
-Yapısal bağlantı elemanları: Metalik perçinler, civatalar (somun ve pullar) ve yüksek dayanımlı cıvatalar (yüksek dayanımlı sürtünmeli kavrama cıvataları), saplamalar, vidalar, demiryolu bağlantı elemanları (yapısal metal işlerinde kullanımlar için).
Karar: 98/214/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+
TS EN 14399-1
Yüksek güvenlik gerektiren kullanım için agregalar (2/2):
-Beton, harç ve şerbet için agrega ve dolgu malzemesi (binalar, yollar ve diğer inşaat mühendisliği işleri).
Karar: 98/598/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+
TS 706 EN 12620+A1
TS EN 13055-1,
TS EN 13055-1/AC,
TS EN 13055-2,
TS 2717 EN 13139
Yüksek güvenlik gerektiren kullanım için agregalar (2/2):
-Bağlayıcısız ve hidrolik bağlayıcılı karışımlar için agregalar (yol yapımı ve diğer inşaat mühendisliği işleri için).
Karar: 98/598/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+
TS EN 13242+A1
Yüksek güvenlik gerektiren kullanım için agregalar (2/2):
-Bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamalarında kullanılan agregalar (yol yapımı ve diğer inşaat mühendisliği işleri için).
Karar: 98/598/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+
TS EN 13043
Yüksek güvenlik gerektiren kullanım için agregalar (2/2):
-Koruma Tabakası Taşları (Zırh Taşı) (hidrolik yapılar ve diğer inşaat mühendisliği işleri için)
Karar: 98/598/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+
TS EN 13383-1,
TS EN 13383-1/AC
Yüksek güvenlik gerektiren kullanım için agregalar (2/2):
-Demiryolu Balastı(demiryolu işleri için).
Karar: 98/598/EC
PDDD sistemi: Sistem 2+
TS 7043 EN 13450,
TS 7043 EN 13450/AC
2014/33/AB Asansör Yönetmeliği
Ürün Grubu Ürün/Kullanım Amacı
Asansörler Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Modül B, Ek IV-B)

Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül G, Ek VIII)

Asansörlerin Son Muayenesi (Ek V)

Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül D, Ek XII)

Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül E, Ek X)

Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi ile Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu (Modül H1, Ek XI)

Build:1.8.2.0 Upd:18.07.2019 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek