BİLİM SAĞLIK VE LAB. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres Şehremini Mah. Kızılelma Cad. Fındıkzade İş Merkezi No:6/2-6 Fındıkzade-Fatih İSTANBUL
Telefon 02125884248
Standart TS EN ISO/IEC 17025:2017 Dosya No AB-0453-T
Akreditasyon Tarihi 28.12.2011
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Su Pseudomonas aeruginosa Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 16266
Su
Çevre Yüzey Örnekleri
Legionella Sayımı ISO 11731
Su Escherichia coli Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Su Koloni Sayımı ISO 6222
Su
Su Ürünleri
Vibrio spp., Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio vulnificus Aranması ISO 21872-1
Havuz Suyu pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ B
Havuz Suyu Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
TS 7159
Havuz Suyu Nitrit Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500 NO2- B
Havuz Suyu Nitrat Tayini
Spektrometrik Metot
EPA 352.1
Havuz Suyu Serbest Klor Tayini
Spektrometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Havuz Suyu Bakır (Cu) Tayini
AAS Metodu
TS 3653
Havuz Suyu Alüminyum (Al) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500-Al B
Havuz Suyu Toplam Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Havuz Suyu Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Havuz Suyu Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Havuz Suyu Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Havuz Suyu Siyanürik Asit Tayini
Spektrometrik Metot
İşletme içi metot - P13-KB-T087/Rev.00
(Modifiye edilen Water Research, Vol.18, No:3, 277-280)
Havuz Suyu Hidrojen Peroksit Tayini
Spektrometrik Metot
DIN 38409 - H15
Havuz Suyu Biguanid Tayini
Spektrometrik Metot
İşletme içi metot- P-11-KB-097/Rev.02
(Modifiye edilen Talanta, Vol 71; 964-970)
Havuz Suyu İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Havuz Suyu Biguanid Tayini Hazır Kit Metodu (PHMB- AP 242)
İşletme içi metot - P11-KB-095/Rev.01
(Modifiye edilen Palintest Kullanım Kılavuzu)
Havuz Suyu Hidrojen Peroksit Tayini
Hazır Kit Metodu (HR- AP105)
İşletme içi metot- P11-KB-T096/Rev.02
(Modifiye edilen Palintest Kullanım Kılavuzu)
Havuz Suyu Serbest Klor Tayini
Hazır Kit Metodu (DPD NO 1 AP011)
İşletme içi metot - P11-KB-T092/Rev.02
(Modifiye edilen Palintest Kullanım Kılavuzu)
Numune Alma Su Kalitesi - Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma TS EN ISO 19458
Havuz Suyu Havuz Sularından Numune Alma Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik Madde 6
Gıda
Yem
Escherichia coli Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
FDA BAM Bölüm 4
Gıda
Yem
Isıya Dirençli Campylobacter Türlerinin Aranması ISO 10272-1
Süt ve Süt Ürünleri
Toz Bebek Mamaları
Cronobacter spp. Aranması ISO 22964
Gıda
Yem
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler
Salmonella spp. aranması TS EN ISO 6579-1
Gıda
Yem
GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS, pFMV)
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Eurofins GENEscan GMOScreen P35S/NOS/FMV IPC Test Kiti),
ISO 24276, ISO 21569

Kit Metodu
(Eurofins GENEspin DNA İzolasyon Kit), ISO 21571
Et ve Et Ürünleri Et Tür Tayin (Domuz Eti Aranması)
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu
(Sure Food Animal ID Pork Sens Plus V Congen Kit Prosedürü)

Kit Metodu
(Sure Food PREP Animal X,DNA İzolasyon Kit)
Konserve Gıdalar Ticari Sterilite Testi TS 10524
Konserve Gıda Kalay (Sn) Tayini
Grafit Fırınlı AAS Metodu
NMKL 190
Et ve Et Ürünleri İç Organ ve Yabancı Doku Tespiti
Histolojik Yöntem
İşletme içi metot -“P13-HB-T001” (TS 13511’den Modifiye Edilmiştir.)
Gıda
Yem
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler
Aerobik Koloni Sayımı
Dökme Plak Tekniği
ISO 4833-1
Gıda
Yem
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler
Escherichia coli Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 16649-2
Gıda
Yem
Escherichia coli O157 Aranması TS EN ISO 16654
Gıda
Yem
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler
Enterobacteriaceae Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 21528-2
Gıda
Yem
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler
Koliform Bakteri Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 4832
Gıda
Yem
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler
Küf ve Maya Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 21527-1
ISO 21527-2
Gıda
Yem
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler
Listeria monocytogenes Aranması ISO 11290-1
Gıda
Yem
Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler
Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı-
(Staphylococcus aureus
ve diğer türler)
Koloni Sayım Tekniği
ISO 6888-1
Gıda
Yem
Bacillus cereus Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 7932
Gıda
Yem
Clostridium perfringens Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
ISO 7937
Gıda
Yem
Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Sayımı
Koloni Sayım Tekniği

ISO 15213
Bira Protein Tayini
Kjeldahl Metodu
AOAC 920.53
Gıda Diyet Lif Tayini
AOAC 991.43

Tahıllar, Baklagiller ve Yan Ürünleri Kül Tayini TS EN ISO 2171
Gıda ve Gıda Katkılar Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) Analizi

AAS Metodu
NMKL 161
Et ve Et Ürünleri Yağ Tayini
AOAC 991.36
Süt Yağ Tayini
Gerber Metodu
AOAC 2000.18
Bisküvi ve Krakerler Yağ Tayini
TS 2383
Fındık ve Fındık Ürünleri
Yağ Tayini
AOAC 948.22
Yem ve Yem Hammaddeleri Ham Yağ Tayini AOAC 920.39
Kozmetik Ürünler
Kurşun (Pb) Analizi
AAS Metodu
İşletme İçi Metot - P13-KB-T094
(Modifiye edilen NMKL 161)
Kozmetik Ürünler Kadmiyum (Cd) Analizi
AAS Metodu
İşletme İçi Metot - P13-KB-T094
(Modifiye edilen NMKL 161)
Kozmetik Ürünler Civa (Hg) Analizi
AAS Metodu
İşletme İçi Metot - P13-KB-T095
(Modifiye edilen NMKL 170)
Kozmetik Ürünler Arsenik (As) Analizi
AAS Metodu
İşletme İçi Metot - P13-KB-T103
(Modifiye edilen NMKL 166)
Kozmetik Ürünler Kalay (Sn) Analizi
AAS Metodu
İşletme İçi Metot - P13-KB-T094
(Modifiye edilen NMKL 161)
Kozmetik Ürünler Nikel (Ni) Analizi
AAS Metodu
İşletme İçi Metot - P13-KB-T094
(Modifiye edilen NMKL 161)
Kozmetikler Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı TS EN ISO 21149
Kozmetikler Pseudomonas aeruginosa Aranması TS EN ISO 22717
Kozmetikler Candida albicans Aranması TS EN ISO 18416
Kozmetikler Küf ve Maya Sayımı TS EN ISO 16212
Kozmetikler Escherichia coli Aranması TS EN ISO 21150
Kozmetikler Staphylococcus aureus Aranması TS EN ISO 22718
Seramik, Porselen ve Cam Esaslı Malzemeler Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Tayini
Grafit Fırınlı AAS Metodu
ISO 6486-1
Su Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Clostridia Sporlarının Tespiti ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS 8020 EN 26461-2
Su Fekal Enterokokların Tespiti ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN lSO 7899-2
Havuz Suyu Escherichia coli (E.coli) Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
lSO 9308-1
Havuz Suyu Pseudomonas aeruginosa Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN lSO 16266
Havuz Suyu Toplam Koloni (jerm) Sayısı lSO 6222
Havuz Suyu Legionella Sayımı ISO 11731
Yem ve Yem Katkı Maddeleri Kurşun (Pb),
Kadmiyum (Cd) Analizi
Grafit Fırınlı AAS Metodu
DS EN 15550
Deterjanlar ve Kişisel Temizlik Ürünleri pH Tayini TS 518
Havuz Suyu Bağlı Klor Tayini
Hazır Kit Metodu (DPD NO 3 AP031/1)
İşletme içi Metod - P11-KB-T092 / Rev.02 (Modifiye edilen Palintest Kullanım Klavuzu)
Havuz Suyu Bağlı Klor Tayini
Spektrometrik Metot
TS EN ISO 7393-2
Şeker ve Şurup Protein Tayini
Kjeldahl Metodu
AOAC 920.176
Süt Protein Tayini
Kjeldahl Metodu
AOAC 991.20
Süt Tozu Protein Tayini
Kjeldahl Metodu
AOAC 930.29
Gıda Katkı Protein Tayini
Kjeldahl Metodu
AOAC 935.58
Meyve Protein Tayini
Kjeldahl Metodu
AOAC 920.152
Tahıl Protein Tayini
Kjeldahl Metodu
AOAC 979.09
Un Protein Tayini
Kjeldahl Metodu
AOAC 920.87
Fındık Protein Tayini
Kjeldahl Metodu
AOAC 950.48
Dondurma Protein Tayini
Kjeldahl Metodu
AOAC 930.33
Et ve Et Ürünleri Protein Tayini
Kjeldahl Metodu
AOAC 928.08
Gıda
Yem
Vibrio spp., Vibrio cholerae ve Vibrio parahaemolyticus Aranması ISO/TS 21872-1
Deterjanlar ve Kişisel Temizlik Ürünleri Anyonik aktif madde tayini
Titrimetrik
Resmi Gazete 27.12.1994 Sayı:22154
Yumuşatıcı pH Tayini TS 6365 EN 1262
Yüzey aktif maddelerde Serbest alkali tayini
Titrimetrik
ISO 4314
Yüzey temizlik maddelerinde (hijyen amaçlı) Asitlik tayini
Titrimetrik
TS 13411
Yüzey aktif maddelerde Toplam alkalinite tayini
Titrimetrik
TS 5786
Sıvı Cam Temizleyiciler
Endüstriyel Bulaşık Yıkama Deterjanları
Çamaşır Yumuşatıcıları
Sıvı El Sabunları
Vücut Şampuanları
Yüzey Temizleme Ürünleri
Saç Kremleri
Şampuanlar
Toz Deterjanlar
pH Tayini TS 518
Çamaşır Yumuşatıcıları ve Saç Kremleri Katyonik aktif madde tayini
Titrimetrik
TS EN ISO 2871-1
TS EN ISO 2871-2
Sıvı Yüzey Temizleme Ürünleri
Sıvı El Sabunları
Şampuanlar
Viskozite tayini (brookfield) TS ISO 6388
Cilt Kremleri Toplam yağ tayini
Gravimetrik
TS 4811
Yüzey Aktif Temizlik Maddeleri Toplam asitlik miktar tayini
Titrimetrik
TS 13411
Yüzey Aktif Temizlik Maddeleri Köpük tayini TS 5155
Kozmetik Ürünler Hidrojen Peroksit
Titrimetrik
TS 10340
Cilt Pudraları Rutubet Tayini
Gravimetrik
TS 5270
Sentetik deterjanlarda Toplam Aktif Madde tayini TS 518
Gıda ve Gıda Katkıları Civa (Hg) Analizi
AAS Metodu
EN 13806
Gıda ve Gıda Katkıları Arsenik (As) Analizi
Grafit Fırınlı AAS Metodu
NMKL 166
Yem ve Yem Katkı Maddeleri Arsenik (As) Analizi
AAS Metodu
BS EN 16206
Yem ve Yem Katkı Maddeleri Civa (Hg) Analizi
AAS Metodu
DS EN 16277
Gıda
Yem
GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS, pFMV)
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem : DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Bosphore- GMO Screening Kit 35S + NOS + FMV V3),
ISO 21569, ISO 24276
Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomic DNA Ekstraksiyon Kit), ISO 21571
Gıda
Yem
Bitki Spesifik Pamuk Geni Taraması
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem : DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Bosphore Cotton Species Detection Kit V1)
ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomic DNA Ekstraksiyon Kit), ISO 21571
Gıda
Yem
Bitki Spesifik Soya Geni Taraması
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem : DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Bosphore Soya Species Detection Kit V1),
ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomic DNA Ekstraksiyon Kit), ISO 21571
Gıda
Yem
MON 87701 Soya Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem : DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GH-010), ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomic DNA Ekstraksiyon Kit), ISO 21571
Gıda
Yem
MON 87708 Soya Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem : DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GM-012), ISO 21570, ISO 24276

Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomic DNA Ekstraksiyon Kit), ISO 21571
Gıda
Yem
MON 87769 Soya Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem : DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GM-002), ISO 21570, ISO 24276

Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomic DNA Ekstraksiyon Kit), ISO 21571
Gıda
Yem
GHB614 Pamuk Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem : DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GH-006), ISO 21570, ISO 24276

Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomic DNA Ekstraksiyon Kit), ISO 21571
Gıda
Yem
DP-305423-1 Soya Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu
Ön İşlem : DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GM-008), ISO 21570, ISO 24276
Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomic DNA Ekstraksiyon Kit), ISO 21571
Gıda
Yem
CV127 Soya Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu
Ön İşlem : DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GM-011), ISO 21570, ISO 24276
Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomic DNA Ekstraksiyon Kit), ISO 21571
Gıda
Yem
3006-210-23 Pamuk Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu
Ön İşlem : DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GH-001b), ISO 21570, ISO 24276
Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomic DNA Ekstraksiyon Kit), ISO 21571
Gıda
Yem
281-24-236 Pamuk Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu
Ön İşlem : DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-GH-001a), ISO 21570, ISO 24276
Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomic DNA Ekstraksiyon Kit), ISO 21571
Havuz suyu Toplam Koliform Bakterilerin Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
ISO 9308-1
Kimyasal dezenfektanlar ve Antiseptikler Fungusidal Aktivitenin Değerlendirilmesi
Kantitatif Süspansiyon Deneyi
TS EN 1650
Kozmetikler Antimikrobiyal Etkinlik Değerlendirmesi
(Challenge Testi)
TS EN ISO 11930
Kimyasal dezenfektanlar ve Antiseptikler Bakterisidal Aktivitenin Değerlendirilmesi
Kantitatif Süspansiyon Deneyi
TS EN 1276
Endüstriyel Temizlik Maddeleri ve
Kişisel Temizlik Ürünleri
Yoğunluk Tayini
(Piknometre metodu)
İşletme İçi Metot
(Modifiye edilen TS 342)
Çamaşır Suyu Aktif Klor Tayini
(Titrimetrik Metot)
TS 3464
Yıkama Tozları Aktif Oksijen Tayini
(Titrimetrik Metot)
TS 5844
Mekanik Temizleme Maddesi Aktif Klor Tayini
(Titrimetrik Metot)
TS 4495
Çamaşır Deterjanı (Sanayi Tipi) Suda Çözünmeyen Madde Miktarı Tayini
(Gravimetrik Metot)
TS 5155
Yağ Çözücü Suda Çözünmeyen Madde Miktarı Tayini
(Gravimetrik Metot)
TS 13396
Mekanik Temizleme Maddesi Rutubet Tayini
(Gravimetrik Metot)
TS 4495
Tüy Dökücü Kremler Tiyoglikolik Asit Tayini
(Titrimetrik Metot)
İEG-2005/3
Cilt Pudraları Sulu Süspansiyonun pH tayini
(pH metre)
TS 5270
Kozmetik ve Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri pH tayini
(pH metre)
İşletme İçi Metot
(Modifiye edilen TS 5270 ve US EPA Method 9045 D)
Sabun Klorür tayini
(Titrimetrik Metot)
TS 54
Sabun Serbest Alkalinite Tayini
(Titrimetrik Metot)
TS 54
Sabun Toplam Alkalinite Tayini
(Gravimetrik Metot)
TS 54
Sabun Serbest Yağ Asitleri Tayini
(Gravimetrik Metot)
TS 54
Sabun Rutubet Tayini
(Gravimetrik Metot)
TS 54
Çamaşır Deterjanı
Sanayi Tipi Çamaşır Makinalarında Kullanılan
Klorür Tayini
(Titrimetrik Metot)
TS 5155
Kozmetikler Antimon Tayini
(ASS Hidrür Sistem Yöntemi)
İşletme İçi Metot
(Modifiye edilen NMKL 166)
Traş Kremi ve Traş Köpüğü pH Tayini TS 518
Sıvıların Parlama Noktası Parlama Noktası Tayini
Açık Kap Metodu
TS 1080
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler pH Tayini
(pH Metre)
İşletme İçi Metot
(Modifiye edilen TS 518 )
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Yoğunluk Tayini
(Piknometre Metodu)
İşletme İçi Metot
(Modifiye edilen TS 342)
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler Toplam Aktif Madde
(Gravimetrik Metot)
TS 518
Cilt Kremi pH Tayini TS 4811
Su pH
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Su Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Su Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Su İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot
TS 9748 EN 27888
Su Permanganat İndeksi Tayini
Titrimetrik Metot
TS 6288 EN ISO 8467
Su Amonyum / Amonyum Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
TS 7159
Su Nitrit / Nitrit Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
TS 7526 EN 26777
Su Klorür Tayini
Titrimetrik Metot
TS 4164 ISO 9297
Sabun Gliserin Tayini
Titrimetrik Metot
TS ISO 1066
Diş Macunu ve Diş Temizlik Ürünleri pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 11609
Sıvı El Sabunları, Şampuan ve Saç Kremleri İnorganik Tuzların Tayini
Gravimetrik Metot
TS 9676
Tahıl Bazlı,
Konserve,
Mısır Bazlı Bebek Mamaları
Aflatoksin B1,B2, G1, G2 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Tayini
HPLC-FLD Metodu
İşletme İçi Metod-“P13- KB-T150/RN:03” (RBIOPHARM - EASI-EXTRACT AFLATOXIN-RP71 / RP70N -AOAC 2000.16’dan modifiye
edilmiştir.
Kurutulmuş Meyveler ve Bunlardan Yapılmış Tüm Ürünlerde Aflatoksin B1,B2, G1, G2 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Tayini
HPLC-FLD Metodu
İşletme İçi Metod-“P13- KB-T151/RN:02” (RBIOPHARM - Dried Fruit- A12-P07.V4 -R-BIOPHARM - EASIEXTRACT AFLATOXIN-RP71 / RP70N’den modifiye edilmiştir.)
Süt ve Süt Tozu ve Süt Ürünleri (Tereyağ ve Peynir Hariç)
Bebek Formülleri ve devam formülleri
Aflatoksin M1 Tayini
HPLC-FLD Metodu
İşletme İçi Metod-“P13- KB-T152/RN:04” (RBIOPHARM - M1 İN milk- A11-RP7170N.V10’dan modofiye edilmiştir.)
Tahıl ve Tahıl Ürünlerinde Aflatoksin B1, B2, G1, G2 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Tayini
HPLC-FLD Metodu
İşletme İçi Metod-“P13- KB-T153/RN:01” (RBIOPHARM - EASIEXTRACT AFLATOXIN-RP71 / RP70N’den modifiye edilmiştir.
Sert Kabuklu Meyveler,
Yağlı Tohumlar ve Bunların İşlenmiş Ürünleri
Aflatoksin B1, B2, G1, G2 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) Tayini
HPLC-FLD Metodu
İşletme İçi Metot-“P13-KBT154/ RN:01” (RBIOPHARM - EASIEXTRACT AFLATOXIN-RP71 / RP70N’den modifiye edilmiştir.)
Tahıl Ve Tahıl Ürünleri,
Makarna, Bebek Ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları
DON (Deoxynivalenol) Tayini

HPLC-UV Metodu
İşletme İçi Metot-“P13-KBT155/ RN:00) (RBIOPHARM - DONPREP Art. No. P50 / P50B Analysis of Baby Food ( A2-P50.V10 )' dan modifiye edilmiştir.)
Mısır bazlı Ürünler ve Mısır bazlı bebek ve küçük çocuk ek gıdaları Fumonisin (FB1 +FB2) Tayini
HPLC-FLD Metodu
İşletme İçi Metot-“P13-KBT156/ RN:03) (RBIOPHARM - FUMONIPREP P31/V13/12.02.15’den modofiye edilmiştir.)
Kahve ve kahve ürünleri Okratoksin A Tayini
HPLC-FLD Metodu
İşletme İçi Metot -“P13- KB-T159/RN:01” (RBIOPHARM Ocraprep Art. No. P14 / P14B AplicationNote Analysis of Coffee (A1-P14.V11)’den modifiye edilmiştir.)
Şarap ve Aromatize şaraplar Okratoksin A Tayini
HPLC-FLD Metodu
İşletme İçi Metod-“P13-KBT160/ RN:01)(R-BIOPHARM OCHRAPREP Art. No. P14 / P14B Analysis of Beer A14- P14.V9 AplicationNote’den modifiye edilmiştir.)
Tahıllar, işlenmemiş tahıldan elde edilen tüm ürünler ve bebek ve küçük çocuk ek gıdaları Okratoksin A Tayini
HPLC-FLD Metodu
İşletme İçi Metot-“P13-KBT166/ RN:01” (RBIOPHARM - OCHRAPREP Product Code: P14 / P14B’den modifiye edilmiştir.
Gıda
Yem
Bitki Spesifik Soya Geni Taraması
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Bosphore Maize - Soy - Cotton Species Detection Kit v1),
ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomik DNA Ekstraksiyon Kit, Eurofins GENEspin DNA İzolasyon Kit ),
ISO 21571
Gıda
Yem
Bitki Spesifik Pamuk Geni Taraması
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Bosphore Maize - Soy - Cotton Species Detection Kit v1),
ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomik DNA Ekstraksiyon Kit,
Eurofins GENEspin DNA İzolasyon Kit ), ISO 21571
Gıda
Yem
Bitki Spesifik Mısır Geni Taraması
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Bosphore Maize - Soy - Cotton Species Detection Kit v1),
ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomik
DNA Ekstraksiyon Kit, Eurofins GENEspin DNA
İzolasyon Kit ), ISO 21571
Gıda
Yem
MON 87701 Soya Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Bosphore GMO Soy Event Multipleks Detection Kit1 (MON 87701, MON 87708, MON 87769),
ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomik DNA Ekstraksiyon Kit,
Eurofins GENEspin DNA İzolasyon Kit ), ISO 21571
Gıda
Yem
MON 87708 Soya Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Bosphore GMO Soy Event Multipleks Detection Kit1 (MON 87701, MON 87708, MON 87769),
ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomik DNA Ekstraksiyon Kit,
Eurofins GENEspin DNA İzolasyon Kit ), ISO 21571
Gıda
Yem
MON 87769 Soya Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Bosphore GMO Soy Event Multipleks Detection Kit1 (MON 87701, MON 87708, MON 87769),
ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomik DNA Ekstraksiyon Kit,
Eurofins GENEspin DNA İzolasyon Kit ), ISO 21571
Gıda
Yem
CV127 Soya Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Bosphore GMO Soy Event Multipleks Detection Kit2 (CV127, DP-305423-1, DAS 68416-4),
ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomik DNA Ekstraksiyon Kit,
Eurofins GENEspin DNA İzolasyon Kit ), ISO 21571
Gıda
Yem
DP-305423-1 Soya Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Bosphore GMO Soy Event Multipleks Detection Kit2 (CV127, DP-305423-1, DAS 68416-4),
ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomik DNA Ekstraksiyon Kit,
Eurofins GENEspin DNA İzolasyon Kit ), ISO 21571
Gıda
Yem
DAS 68416-4 Soya Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Bosphore GMO Soy Event Multipleks Detection Kit2(CV127, DP-305423-1, DAS 68416-4),
ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomik DNA Ekstraksiyon Kit,
Eurofins GENEspin DNA İzolasyon Kit ), ISO 21571
Gıda
Yem
DAS 81419-2 Soya Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Bosphore GMO Soy Event Multipleks Detection Kit3 (DAS 81419-2 ve DAS 44406-6 ),
ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomik DNA Ekstraksiyon Kit,
Eurofins GENEspin DNA İzolasyon Kit ), ISO 21571
Gıda
Yem
DAS 44406-6 Soya Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu
Kit Metodu (Bosphore GMO Soy Event Multipleks Detection Kit3 (DAS 81419-2 ve DAS 44406-6 ),
ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomik DNA Ekstraksiyon Kit,
Eurofins GENEspin DNA İzolasyon Kit ), ISO 21571
Gıda
Yem
DAS-40278-9 Mısır Tip Belirleme Analizi
Real Time PCR Metodu

Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu
EURL Metot (QT-EVE-ZM-004),
ISO 21569, ISO 24276

Kit Metodu (Bosphore Magrev Plant Genomik DNA Ekstraksiyon Kit,
Eurofins GENEspin DNA İzolasyon Kit ), ISO 21571
Glutensiz ve Gluteni Azaltılmış Tüm Gıdalar Alerjen (Gluten) Tayini
ELISA Metodu
Kit Metodu (R-biopharm Ridascreen Gliadin Kit Metodu)
Gıda Alerjen (Soya) Tayini
ELISA Metodu
Kit Metodu (R-biopharm Ridascreen Soy Kit)
Gıda Alerjen (Yumurta Proteini) Tayini
ELISA Metodu
Kit Metodu(R-biopharm Ridascreen Fast Egg Protein Kit)
Gıda Alerjen (Fındık) Tayini
ELISA Metodu
Kit Metodu (R-biopharm Ridascreen Fast Hazelnut Kit)
Gıda Alerjen (Yer Fıstığı) Tayini
ELISA Metodu
Kit Metodu (R-biopharm Ridascreen Fast Peanut Kit)
Kozmetik ürünler Arsenik (As), Antimon(Sb) Tayini
ICP-OES Metot
İşletme İçi Metot “(P13-KB-T210 )”
Kozmetik ürünler Kalay (Sn), Nikel (Ni) Tayini
ICP-OES Metot
İşletme İçi Metot “(P13-KB-T211 )”
Kozmetik ürünler Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) Tayini
ICP-OES Metot
İşletme İçi Metot “(P13-KB-T212 )”
Kozmetik ürünler Civa (Hg) Tayini
ICP-OES Metot
İşletme İçi Metot “(P13-KB-T213 )”
Kozmetik ürünler Triklosan İşletme İçi Metot “P13-KB-214”
(IS 11479 (Part 2): 2001 Indian Standart-Antibacterial Toilet Soap Specification Part 2 Liquid ICS 71.100.40’den modifiye edilmiştir.)
Kozmetik ürünler Hidrokinon İşletme İçi Metot “P13-KB-T215”
(HYDROQUINONE: METHOD 5004, Issue 2, dated 15 August 1994- NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition, 8/15/94’ den modifiye edilmiştir.)
Kozmetik ürünler Paraben Tanı ve Miktar Tayini (Metilparaben, Etilparaben, Propil paraben, İzopropilparaben, Bütilparaben, İzobütilparaben, Benzenparaben)
HPLC Metot
İşletme İçi Metot “P13-KB-T216”
Kozmetik ürünler Florür İşletme İçi Metot “P13-KB-T217” (-ISSN:2319-8753-International Journal of Innavative Research in Science Engineering and Technology-Vol.3, Issue 12, December 2014; ve Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ Tebliğ No: İEG-2005/3-Yöntem VIII’den modifiye edilmiştir.)
Su Koliform Bakteri Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu Toplam Klor
Spektrometrik Metot
TS EN ISO 7393-2

Build:1.8.2.0 Upd:04.09.2020 Türk Akreditasyon Kurumu | Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06530 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00 | İletişim/Teknik Destek